-0.1 C
Brussel
Vrijdag december 1, 2023
California15 ngo's+ sturen brief naar minister Blinken om pro-Russische anticultusorganisatie...

15 NGO's+ sturen brief naar secretaris Blinken om pro-Russische anticult-organisatie uit de Verenigde Naties te gooien

Jan Leonid Bornstein
Jan Leonid Bornstein
Jan Leonid Bornstein is onderzoeksverslaggever voor The European Times. Hij onderzoekt en schrijft over extremisme sinds het begin van onze publicatie. Zijn werk heeft licht geworpen op een verscheidenheid aan extremistische groepen en activiteiten. Hij is een vastberaden journalist die zich bezighoudt met gevaarlijke of controversiële onderwerpen. Zijn werk heeft een real-world impact gehad door situaties bloot te leggen met een out-of-the-box denken.

Op 2 juni hebben 15 NGO's plus 33 wetenschappers en bekende activisten geschreven aan de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, hem te vragen een procedure te starten om de consultatieve status van de VN ECOSOC van de organisatie FECRIS in te trekken. Het is een zeer zeldzaam verzoek gebaseerd op het feit dat aangesloten verenigingen van de FECRIS, een Franse “anti-sektarische” koepelorganisatie, zich bezighoudt met de Russische antiwesterse propaganda jarenlang, en bleef het Kremlin op onheilspellende manieren steunen aan het begin van de oorlog tegen Oekraïne. We geven hier de inhoud van de brief weer, gevolgd door de lijst van ondertekenaars, die 15 prominente Oekraïense geleerden omvat.

Geachte secretaris Blinken,
We schrijven als een informele groep van organisaties en individuen die religieuze en seculiere leiders, mensenrechtenverdedigers, beoefenaars en geleerden zijn om u, als lid van het Comité voor niet-gouvernementele organisaties (NGO's) bij de Verenigde Naties (VN ), om de intrekking van de consultatieve status die momenteel door FECRIS (de Europese Federatie van centra voor onderzoek en informatie over sekten en culten) wordt bekleed, bij de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) te vragen.

Deze brief is een multireligieus initiatief van de International Religious Freedom (IRF) Roundtable, een multireligieuze, inclusief (van alle religies en overtuigingen), gelijkwaardig burgerschapsforum dat heeft bewezen dat het mogelijk is om samen te werken en constructief betrokken te zijn bij diepe verschillen en wederzijds begrip, respect, vertrouwen en vertrouwen vergroten door middel van gezamenlijke belangenbehartigingsacties.

Hoewel we een extreem grote diversiteit aan theologische opvattingen en politieke standpunten hebben, zijn we het allemaal eens over het belang van internationale godsdienstvrijheid. Het versterkt culturen en legt de basis voor stabiele democratieën en hun componenten, waaronder het maatschappelijk middenveld, economische groei en sociale harmonie. Als zodanig is het ook een effectief wapen voor terrorismebestrijding, omdat het religieus extremisme preventief ondermijnt. Geschiedenis en moderne wetenschap maken duidelijk dat waar mensen hun geloof vrijelijk mogen belijden, ze minder snel vervreemd raken van de overheid en meer goede burgers zijn.
Door deze brief te ondertekenen, hebben we gekozen voor een multireligieuze coalitie om u aan te sporen FECRIS zijn adviserende status bij ECOSOC te ontnemen.

Volgens ECOSOC-resolutie 1996/31 wordt de consultatieve status van NGO's bij ECOSOC namelijk voor maximaal drie jaar geschorst of ingetrokken in de volgende gevallen:

Indien een organisatie, hetzij rechtstreeks, hetzij via haar filialen of vertegenwoordigers die namens haar optreden, duidelijk misbruik maakt van haar status door zich in te laten met een patroon van handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van het Handvest van de Verenigde Naties, met inbegrip van ongefundeerde of politiek gemotiveerde handelingen tegen lidstaten van de Verenigde Naties onverenigbaar met die doeleinden en beginselen.

FECRIS is een in Frankrijk gevestigde overkoepelende organisatie die coördineert met aangesloten verenigingen in meer dan 40 EU-landen en daarbuiten. Het werd in 1994 opgericht door een Franse anti-sektevereniging genaamd UNADFI en ontvangt al haar financiering van de Franse regering (terwijl de aangesloten verenigingen financiering kunnen ontvangen van hun eigen regeringen). In 2009 kreeg FECRIS de “ECOSOC Special Consultative Status” van de VN.

Tijdens haar geschiedenis hebben FECRIS en haar leden een groot aantal burgerlijke en strafrechtelijke veroordelingen verzameld voor hun daden die minderheidsreligies belasteren en haatzaaiende uitlatingen tegen hen verspreiden.

Van 2009 tot 2021 was Alexander Dvorkin, hoofd van het Saint Irenaeus of Lyons Centre for Religious Studies in Rusland, vicevoorzitter van FECRIS. Sinds 2021 blijft hij lid van de raad van bestuur. Dvorkin, namens FECRIS, is een belangrijke architect geweest van het hardhandig optreden tegen religieuze minderheden in Rusland en daarbuiten, terwijl hij zijn antireligieuze propaganda en verkeerde informatie verspreidde naar andere landen, inclusief tot aan China.

Bovendien is Alexander Dvorkin al jaren een aanjager van de antiwest-propaganda van het Kremlin en viel hij na de Euromaidan-protesten rechtstreeks en publiekelijk de democratische instellingen van Oekraïne aan en beschuldigde hen ervan lid te zijn van sekten (Baptisten, Evangelicals, Grieks-katholieken, heidenen en scientologen) die door westerse geheime diensten worden gebruikt om Rusland schade toe te brengen.

Verder zijn Dvorkin en andere leden en correspondenten van de Russische FECRIS betrokken geweest bij de constante propaganda, die de weg bereidde en de huidige oorlog in Oekraïne rechtvaardigde, als een oorlog tegen westerse decadentie en een oorlog om de Russische spirituele waarden te beschermen.

Tijdens de eerste vier weken van de oorlog in Oekraïne hebben Russische FECRIS-verenigingen de oorlog actief ondersteund en openlijk samengewerkt met Russische wetshandhavingsinstanties om informatie te verzamelen over iedereen die zich ertegen zou verzetten of zelfs maar informatie wilde delen over de slachtoffers in Oekraïne.

Tegelijkertijd heeft Rusland een wet uitgevaardigd die een gevangenisstraf van maximaal 15 jaar instelt voor elke persoon die "de strijdkrachten in diskrediet brengt", waaronder het spreken van "oorlog" in plaats van de officiële Russische term "speciale militaire operatie".

Tot nu toe is er nooit disciplinaire maatregelen genomen tegen Dvorkin en/of Russische FECRIS-verenigingen voor hun acties die propaganda verspreiden en discriminatie en vervolging van religieuze gemeenschappen katalyseren.

Het is bekend en begrepen dat FECRIS al jaren op de hoogte is van de ideologie en acties van zijn Russische leden, en hen niettemin is blijven steunen.
FECRIS als entiteit moet om de volgende redenen verantwoordelijk worden gehouden voor de activiteiten van haar Russische aangesloten verenigingen:

Hoewel FECRIS al jaren op de hoogte is van de buitensporige ideologie en acties van Alexander Dvorkin en Russische aangesloten verenigingen, heeft het Dvorkin in de raad van bestuur gehouden, die hem twee keer als vice-president heeft gekozen, en heeft het de verenigingen altijd gesteund, zonder ooit eventuele disciplinaire maatregelen tegen een van hen.

In feite coördineert FECRIS als entiteit al sinds 2009 actief met de Russische autoriteiten om het harde optreden tegen religieuze minderheden op gang te brengen - hetzelfde jaar dat het de "ECOSOC Special Consultative Status" kreeg van de VN.

De loutere ideologie en methodologie van FECRIS, als een constante, is om gezaghebbende regeringen te gebruiken om repressie uit te lokken tegen religieuze gemeenschappen die het stigmatiseert als sekten of sekten, zonder rekening te houden met hun menselijke waardigheid, gewetensvrijheid en andere fundamentele mensenrechten.

Concluderend moet FECRIS worden ontdaan van zijn ECOSOC-raadgevende status bij de VN. Haar doelstellingen en activiteiten staan ​​haaks op de doelstellingen van de VN. Verder ondersteunen Russische FECRIS-medewerkers actief de oorlog in Oekraïne.

Bedankt voor uw aandacht voor deze belangrijke kwestie.

eerbiedig

ORGANISATIES
Bitter Winter, een dagblad over godsdienstvrijheid en mensenrechten
Bootmensen SOS (BPSOS)
Campagne om moderne slavernij in Azië af te schaffen (CAMSA)
CESNUR, Centrum voor Studies over Nieuwe Religies
Comité voor Religieuze Vrijheid in Vietnam
Europese Federatie voor Vrijheid van Geloof (FOB)
Europees Interreligieus Forum voor Religieuze Vrijheid (EIFRF)
Stichting Gerard Noodt
Human Rights Without Frontiers
Jubileumcampagne VS
Het All Faiths Network UK
Het Centrum voor Studies over Vrijheid van Religie Geloof en Geweten (LIREC)
De Orthodoxe Public Affairs Committee (OPAC)
Oekraïense Vereniging voor Religiewetenschappen (UARR)
Unie van Raden voor Joden in de voormalige Sovjet-Unie (UCSJ)
INDIVIDUEN
Greg Mitchell, voorzitter, IRF-rondetafelgesprek, voorzitter, IRF-secretariaat
Prof. Alla Aristova, Oekraïense Encyclopedie
Eileen Barker OBE FBA, emeritus hoogleraar, London School of Economics
Prof. Alla Boyko, Instituut voor Journalistiek, Shevchenko Universiteit van Kiev – Oekraïne
Keegan Burke, directeur van het DC-filiaal Alliance of Religions
Prof. Yurii Chornomorets, Drahomanov Universiteit – Oekraïne
Anuttama Dasa, mondiaal directeur communicatie, International Society for Krishna Consciousness (ISKCON)
Soraya M Deen, oprichter, moslimvrouwensprekers
Nguyen Dinh Thang, PhD, laureaat van de Asia Democracy and Human Rights Award 2011
Prof. Vitalii Dokash, Vice-President, Oekraïense Vereniging voor Religiewetenschappen (UARR)
Prof. Liudmyla Fylypovych, vicevoorzitter Oekraïense Vereniging voor Religiewetenschappen (UARR)
George Gigicos, medeoprichter en voorzitter van de Orthodox Public Affairs Committee (OPAC)
Nathan Haddad, coördinator, OIAC (Organisatie van Iraans-Amerikaanse Gemeenschappen)
Lauren Homer, president van Law and Liberty Trust
PhD Oksana Horkusha, Instituut voor Wijsbegeerte van de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne
Massimo Introvigne, hoofdredacteur, Bitter Winter, een dagblad over godsdienstvrijheid en mensenrechten
Ruslan Khalikov, PhD, lid van de raad van bestuur, Oekraïense vereniging van godsdienstonderzoekers
Prof. Anatolii Kolodnyi, voorzitter, Oekraïense Vereniging voor Religiewetenschappen (UARR)
doctoraat. Hanna Kulagina-Stadnichenko, secretaris, Oekraïense Vereniging voor Religiewetenschappen (UARR)
Larry Lerner, voorzitter van de Unie van Raden voor Joden in de voormalige Sovjet-Unie (UCSJ)
PhD Svitlana Loznytsia, Instituut voor Wijsbegeerte van de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne
Prof. Raffaella Di Marzio, algemeen directeur, Centrum voor Vrijheid van Religie, Geloof en Geweten (LIREC)
Hans Noot, voorzitter, Stichting Gerard Noodt
Prof. Oleksandr Sagan, vicevoorzitter, Oekraïense Vereniging voor Religiewetenschappen (UARR)
Bachittar Singh Ughrha, oprichter en voorzitter, Centrum voor de verdediging van mensenrechten
Prof. Roman Sitarchuk, Vice-President, Oekraïense Vereniging voor Religiewetenschappen (UARR)
Rev. Dr. Scott Stearman, VN-vertegenwoordiger, Baptist World Alliance
Prof. Vita Tytarenko, Grinchenko University – Oekraïne
Andrew Veniopoulos, medeoprichter en vicevoorzitter van de Orthodox Public Affairs Committee (OPAC)
PhD Volodymyr Volkovsky, Instituut voor Wijsbegeerte van de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne
Martin Weightman, directeur, The All Faith Network
Prof. Leonid Vyhovsky, Khmelnytsky University of Law – Oekraïne
Prof. Victor Yelenski, Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne, voormalig lid van het Oekraïense parlement
Erelid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -