6 C
Brussel
Maandag, november 27, 2023
EuropaDe VN dringt er bij Türkiye op aan de vervolgde Ahmadi-religieuze minderheid niet uit te zetten

De VN dringt er bij Türkiye op aan de vervolgde Ahmadi-religieuze minderheid niet uit te zetten

Türkiye mag leden van de Ahmadi-religie van vrede en licht die asiel zoeken niet deporteren: VN-experts

Juan Sánchez Gil
Juan Sánchez Gil
Juan Sanchez Gil - op The European Times Nieuws - Meestal in de achterhoede. Rapporteren over zakelijke, sociale en gouvernementele ethische kwesties in Europa en internationaal, met de nadruk op fundamentele rechten. Ook een stem geven aan degenen die niet worden beluisterd door de algemene media.

Türkiye mag leden van de Ahmadi-religie van vrede en licht die asiel zoeken niet deporteren: VN-experts

GENÈVE (5 juli 2023) - VN-mensenrechtenexperts* vroegen Turkiye afgelopen dinsdag om de meer dan 100 leden van een vervolgde religieuze minderheid die vorige maand aan de Turks-Bulgaarse grens waren opgepakt, niet uit te zetten. Ze drongen er ook bij de regering op aan om een ​​nauwkeurige risicobeoordeling van hun situatie uit te voeren refoulement vermijden (de praktijk van het sturen van vluchtelingen of asielzoekers), wat zou kunnen leiden tot ernstige schendingen van de mensenrechten. Ook twee ngo's (CAP Freedom of Conscience en Human Rights Without Frontiers) pleitten daarvoor tijdens een door de OVSE ODIHR georganiseerde conferentie.

De VN-experts zeggen dat Turkiye Ahmadi's gevaar lopen

"Volgens internationaal recht wordt de regering van Türkiye opgeroepen om te handelen in overeenstemming met haar verplichting om 101 leden van de Ahmadi-religie van Vrede en Licht niet uit te zetten, die het risico lopen op ernstige schendingen van de mensenrechten als ze worden teruggestuurd naar hun land van herkomst”, aldus de experts. 

Op 24 mei 2023 heeft een groep van 104 Ahmadi's, onder wie 27 vrouwen en 22 kinderen, arriveerden aan de Turkse kant van de Kapikule-grens en vroegen asiel aan in Bulgarije. De Turkse politie zou buitensporig geweld hebben gebruikt om hen tegen te houden, waarbij ten minste 30 leden van de bijeenkomst gewond zijn geraakt, onder wie negen vrouwen. De Turkse autoriteiten arresteerden hen op het politiebureau van Edirne.

Volgens de experts zijn talloze mensen gemarteld of onderworpen aan wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen door politieagenten, waaronder afranselingen, seksuele intimidatie en doelbewuste slaapgebrek.

De groep werd vervolgens overgebracht naar het deportatiecentrum in Edirne en het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken vaardigde deportatiebevelen uit voor 101 mensen.

De VN-experts verklaarden:

"Sinds de oprichting van de Ahmadi-religie van vrede en licht in 1999, worden haar leden bestempeld als ketters en ongelovigen en worden ze vaak onderworpen aan bedreigingen, geweld en illegale detentie'.

En voegde eraan toe dat deze Ahmadi's:

“(Ahmadi's) lopen een bijzonder risico op detentie vanwege godslasteringwetten, wat in strijd is met hun recht op vrijheid van religie of geloofF,"

De groep bestaat uit mensen die uit verschillende landen met een moslimmeerderheid naar Turkije zijn gevlucht vanwege religieuze vervolging.

Volgens de experts, een van degenen die op het punt stonden uitgezet te worden, zat zes maanden in de gevangenis in zijn thuisland nadat hij was beschuldigd van misdaden zoals het beledigen van de islam en het beledigen van de profeet. Nog eens 15 zijn onlangs op borgtocht vrijgelaten nadat ze waren gearresteerd wegens lidmaatschap van een 'afwijkende sekte' in hun land.

"Het verbod op refoulement is absoluut en niet-afwijkbaar onder internationale mensenrechten- en vluchtelingenwetgeving”, aldus de experts.

"Staten zijn verplicht om geen enkele persoon van hun grondgebied te verwijderen wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de persoon het slachtoffer zou kunnen worden van ernstige mensenrechtenschendingen in de staat van bestemming”, aldus de VN-experts.

"Gezien de risico's van mensenrechtenschendingen waarmee deze groep als religieuze minderheid wordt geconfronteerd, is Türkiye verplicht om een ​​individuele, onpartijdige en onafhankelijke beoordeling te maken van de beschermingsbehoeften van elke persoon en de risico's die zij kunnen lopen als zij naar hun land worden teruggestuurd.”, aldus de experts.

Aan de kaak stellen van de situatie bij de OVSE

CAP Gewetensvrijheid en mensenrechten zonder grenzen, twee bekende ngo's die zich inzetten voor de vrijheid van religie of levensovertuiging in Europa en daarbuiten, en die de VN-experts tijdig op de hoogte hebben gehouden van de situatie, ook de gelegenheid van de Aanvullende bijeenkomst van de menselijke dimensie III van de ODIHR-bijeenkomst van de OVSE op 27 juni 2023 in Hofburg, Wenenbepaald dat ze:

“zijn diep bezorgd over de situatie van meer dan 100 leden van de Ahmadi Religie van Vrede en Licht die sinds eind mei door de Turkse autoriteiten aan de Turks-Bulgaarse grens zijn tegengehouden. Ankara heeft besloten hen terug te sturen naar hun thuisland, waar ze gevangenschap, marteling en zelfs executie in het geval van Iran te wachten staan. Ze werd de toegang tot de Europese Unie ontzegd en werden gewelddadig behandeld door de Turkse autoriteiten, waarbij ze werden aangevallen, geschopt en geslagen met knuppels en geweerschoten in de lucht. Daarna werden ze overgebracht naar het detentiecentrum van Edirne, waar ze nog steeds zijn. De minderheid van de Ahmadi-religie is onderworpen aan wrede vervolging in tal van landen met een moslimmeerderheid, zoals Algerije, Marokko, Egypte, Iran, Irak, Maleisië en Turkije, omdat ze als ketters worden beschouwd. CAP/ Conscience et Liberté en Mensenrechten zonder Grenzen dringen er bij Turkije op aan om onmiddellijk alle uitzettingsbevelen in te trekken en hen asiel te verlenen in een veiliger land buiten Turkije”.


De experts: Nazila Ghana, Speciaal Rapporteur voor vrijheid van godsdienst of levensovertuiging; Felipe Gonzalez Morales, Speciaal Rapporteur voor de mensenrechten van migranten; Priya Gopalan (voorzitter-rapporteur), Matthew Gillett (vicevoorzitter communicatie), Ganna Yudkivska (vicevoorzitter follow-up), Miriam Estrada-Castillo en Mumba Malila, Werkgroep willekeurige detentie; Fernand de Varennes, Speciale Rapporteur over minderhedenkwesties.

De Speciale Rapporteurs, Onafhankelijke Experts en Werkgroepen maken deel uit van wat bekend staat als de Speciale procedures van de Mensenrechtenraad. Speciale procedures, het grootste orgaan van onafhankelijke deskundigen in het VN-mensenrechtensysteem, is de algemene naam van de onafhankelijke onderzoeks- en controlemechanismen van de Raad die zich richten op ofwel specifieke landensituaties ofwel thematische kwesties in alle delen van de wereld. De deskundigen van Special Procedures werken op vrijwillige basis; zij zijn geen VN-personeel en ontvangen geen salaris voor hun werk. Ze zijn onafhankelijk van enige regering of organisatie en dienen in hun individuele hoedanigheid.

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -

19 COMMENTS

  1. Hoe werkt het? Hoe u uw geld kunt verdienen .. القضية أن اقلة Hoe u uw geld kunt verdienen Het is mogelijk om het apparaat uit te schakelen. Het is mogelijk om het apparaat te gebruiken.

  2. Bedankt dat je doorgaat met het verslaan van de benarde situatie van deze onterecht gevangengenomen mensen. En dankzij de VN!

  3. Bedankt "THE EUROPEAN TIMES" voor. De steun aan het lid van de Ahmadi Religion Of Peace and Light

  4. Heel erg bedankt voor uw steun en het verdedigen van de leden van de Ahmadi-religie van vrede en licht

  5. Goed nieuws, bedankt voor het belichten van deze historische humanitaire crisis
    Glorie aan de God van de mensheid en vrede

  6. Verbazingwekkend, wanneer mensenrechtenorganisaties met oprechtheid en passie werken, kan alles worden bereikt…. Goed gedaan HRWF en CAP

  7. Bedankt CAP Freedom of Conscience en HRWF voor het op de internationale agenda zetten van onze zaak, en bedankt aan The European Times voor het verspreiden van het woord over de zaak van onze broeders en zusters in Turkije.

Reacties zijn gesloten.

- Advertentie -
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -