10.1 C
Brussel
Woensdag februari 21, 2024
CaliforniaArgentinië: de gevaarlijke ideologie van PROTEX. Hoe “slachtoffers van prostitutie” te fabriceren

Argentinië: de gevaarlijke ideologie van PROTEX. Hoe “slachtoffers van prostitutie” te fabriceren

Een boek van een Argentijnse aanklager bekritiseert de theorie dat “alle” sekswerkers tot prostitutie worden gedwongen. PROTEX gaat nog een stap verder en ziet prostituees waar er geen zijn.

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Willy Fautre
Willy Fautrehttps://www.hrwf.eu
Willy Fautré, voormalig chargé de mission bij het Kabinet van het Belgische Ministerie van Onderwijs en bij het Belgische Parlement. Hij is directeur van Human Rights Without Frontiers (HRWF), een NGO gevestigd in Brussel die hij in december 1988 oprichtte. Zijn organisatie verdedigt de mensenrechten in het algemeen, met speciale aandacht voor etnische en religieuze minderheden, de vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten en LGBT-mensen. HRWF is onafhankelijk van elke politieke beweging en religie. Fautré heeft onderzoeksmissies over de mensenrechten uitgevoerd in meer dan 25 landen, waaronder in gevaarlijke regio's zoals Irak, het Sandinistische Nicaragua of in door de Maoïsten bezette gebieden in Nepal. Hij is docent aan universiteiten op het gebied van mensenrechten. Hij heeft veel artikelen gepubliceerd in universitaire tijdschriften over de betrekkingen tussen staat en religies. Hij is lid van de Persclub in Brussel. Hij is mensenrechtenadvocaat bij de VN, het Europees Parlement en de OVSE.

Een boek van een Argentijnse aanklager bekritiseert de theorie dat “alle” sekswerkers tot prostitutie worden gedwongen. PROTEX gaat nog een stap verder en ziet prostituees waar er geen zijn.

In zijn verwoede zoektocht naar slachtoffers van seksuele uitbuiting, PROTEX, een Argentijns staatsagentschap dat mensenhandel en criminele bendes bestrijdt die prostituees uitbuiten, heeft ook denkbeeldige prostituees verzonnen en hierbij echte slachtoffers gemaakt door de media te waarschuwen toen het in augustus 2022 een spectaculair gewapend SWAT-optreden uitvoerde tegen de Buenos Aires Yoga School (BAYS ), een filosofische geloofsgroep naar verluidt een prostitutiering runnen en op zo'n vijftig andere plaatsen in Buenos Aires.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd door BitterWinter.Org

In totaal zijn er arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 19 personen, 10 mannen en 9 vrouwen, die naar verluidt een criminele organisatie runnen. Ze werden allemaal gevangengezet en onderworpen aan een zeer streng gevangenisregime, waarbij detentieperiodes varieerden van 18 tot 84 dagen. In twee gevallen heeft het Hof van Beroep de aanklacht ingetrokken omdat deze ongegrond was. De anderen zijn vrij en wachten op de volgende ronde.

Gefabriceerde prostituees

Vijf vrouwen ouder dan vijftig, drie in de veertig en één midden dertig, dagvaarden enerzijds twee aanklagers van PROTEX ongegronde beweringen dat zij het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting in het kader van een yogaschool. Aan de andere kant zijn ze echte slachtoffers van PROTEX, omdat ze nu publiekelijk het stigma van prostituee dragen, wat ze ten stelligste ontkennen ooit te zijn geweest. Hoewel prostitutie in Argentinië niet illegaal is, is de schade enorm in hun persoonlijke, familiale en professionele leven.

Deze verzonnen prostituees werden onlangs in Buenos Aires geïnterviewd door Susan Palmer, een aangesloten professor bij de afdeling Religies en Culturen aan de Concordia Universiteit in Montreal (Canada) en directeur van het Children in Sectarian Religions and State Control Project aan de McGill University (Canada). door de Social Sciences and the Humanities Research Council of Canada (SSHRC). Deze vrouwen komen niet uit een kwetsbare sociale klasse en zijn niet naar Argentinië gesmokkeld. Ze behoren tot de middenklasse en hadden een baan. Tijdens de interviews ontkenden zij opnieuw met klem dat zij betrokken waren bij prostitutie. Tot op heden heeft PROTEX geen enkel bewijs geleverd van prostitutie, en bijgevolg van enige vorm van uitbuiting in dit kader.

In een goed gedocumenteerd rapport van 22 pagina's, gepubliceerd in het juli-augustusnummer van Het dagboek van CESNURbenadrukte Susan Palmer de verschillende facetten van het destructieve effect van de PROTEX-operatie op de levens van denkbeeldige prostituees en hun denkbeeldige pooiers in BAYS.

De aangehouden personen werden beschuldigd van criminele associatie, mensenhandel, seksuele uitbuiting en witwassen op grond van Wet nr. 26.842 ter voorkoming en bestraffing van mensenhandel en hulp aan slachtoffers.

De Canadese wetenschapper Susan Palmer en haar onderzoek naar de BAYS beweerden ‘slachtoffers’.
De Canadese wetenschapper Susan Palmer en haar onderzoek naar de BAYS beweerden ‘slachtoffers’.

De wetgeving tegen seksuele uitbuiting

Tot 2012 was dit soort criminele activiteit strafbaar gesteld door wet 26.364, maar op 19 december 2012 werd deze wet zodanig gewijzigd dat deze de deur opende voor controversiële interpretatie en implementatie. Het wordt nu geïdentificeerd als Wet 26.842.

De financiële uitbuiting van prostitutie door derden moet ongetwijfeld voor de rechtbank worden vervolgd, aangezien de slachtoffers meestal arme lokale vrouwen, vrouwelijke vluchtelingen of vrouwen zijn die voor prostitutiedoeleinden zijn geïmporteerd. Sommigen accepteren dat ze als slachtoffer worden beschouwd. Anderen doen niet. In deze tweede categorie stelt een aantal vrouwen dat prostitutie hun keuze is, omdat ze bang zijn voor represailles van hun pooier of de maffiabing waarvan ze afhankelijk zijn. Daarom kunnen zij, ondanks hun ontkenningen, ook als slachtoffers worden beschouwd door de rechtbanken die belast zijn met een onderzoek.

Ook andere zelfstandige prostituees, die aan geen enkel netwerk zijn gekoppeld, verklaren dat het een reële keuze is en dat zij geen slachtoffer zijn. Het is op dit punt dat de interpretatie en de toepassing van Wet 26.842 zeer problematisch worden omdat het rechtssysteem hen, ondanks hun ontkenningen, als slachtoffers beschouwt.

Last but not least worden andere vrouwen die niet in de prostitutie betrokken zijn, door de rechterlijke macht tegen hun wil als slachtoffer aangemerkt vanwege een onderzoek naar een organisatie die verdacht wordt van seksuele uitbuiting. Dit is het geval bij de negen vrouwen die de yogaschool van Buenos Aires hebben bezocht en die elke vorm van prostitutie in hun leven heftig ontkennen.

Abolitionisme, een twijfelachtig ‘feministisch’ concept

Twee politieke standpunten, abolitionisme en accommodatie, staan ​​met elkaar overhoop in de prostitutiekwestie.

Met betrekking tot de wetgeving inzake prostitutie is abolitionisme een denkrichting die tot doel heeft prostitutie af te schaffen en alle vormen van accommodatie die dit toestaan ​​afwijst. De voorstanders van beide benaderingen zijn het eens over de decriminalisering van prostitutie, maar het abolitionisme beschouwt momenteel “alle” prostituees als slachtoffers van een systeem dat hen uitbuit vanwege hun kwetsbaarheid. Dit standpunt over de slachtoffers en hun kwetsbare situatie is overgenomen door PROTEX.

Het oorspronkelijke doel van de abolitionistische beweging was het tegengaan van de accommodatie en regulering van prostitutie, die onder meer medische en politiecontroles op prostituees oplegde.

Het accommoderen en reguleren van prostitutie kwam in feite neer op het vestigen van prostitutie en het officialiseren van de inkoop. Zoals de neo-abolitionistische beweging, met een radicalere visie dan die van het oorspronkelijke abolitionisme, beweerde dat de meest onverdraaglijke vormen van geweld die mensenhandel en gedwongen prostitutie begeleiden, verband houden met de straffeloosheid van overnemers, is haar doel het verbieden van alle vormen van uitbuiting van mensenhandel en gedwongen prostitutie. de prostitutie overal waar deze kan plaatsvinden.

De volgende stap was het vergroten van de reikwijdte van ‘onregelmatig toegestane’ plaatsen waar prostitutie zou kunnen worden uitgebuit door criminele bendes, zoals ‘sauna’s’, ‘pubs’, ‘whiskyclubs’, ‘nachtclubs’, ‘yogaclubs’, enz. , die ongestraft gepromoot zouden worden in de media en in de publieke ruimte. Het Openbaar Ministerie moedigde de aanneming aan van maatregelen gericht op het blootleggen van de sluier van deze “huizen van tolerantie”, die de bestemming zijn van het mensenhandelproces met het oog op seksuele uitbuiting, en die een zogenaamd valse en ongepaste wettelijke erkenning genieten.

Deze aanpak zette de deur open voor vermoedens van seksuele uitbuiting in spirituele groeperingen als BAYS.

Het afdrijven van PROTEX over de kwestie van slachtofferschap

De controversiële implementatie van de controversiële wet 26.842, samen met de verspreiding ervan in en door de intellectuele elite en de rechterlijke macht in Argentinië, werd bekritiseerd door Marisa S. Tarantino in een boek dat ze in 2021 publiceerde onder de titel “Ni víctimas ni criminales: trabajadores seksueles. Una crítica feminista a las políticas contra la trata de personas y la prostitución” (Noch slachtoffers noch criminelen: sekswerkers. Een feministische kritiek op het beleid tegen mensenhandel en tegen prostitutie; Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina).

Marisa S. Tarantino. Van Twitter.
Marisa S. Tarantino. Van Twitter.

Marisa Tarantino is de juridische aanklager van het procureur-generaal van de natie en was de voormalige secretaris van het federale strafrechtelijke en correctionele aanklager nr. 2 van de federale hoofdstad. Zij is specialist in justitiebestuur (Universidad de Buenos Aires/Universiteit van Buenos Aires) en strafrecht (Universidad de Palermo/Universiteit van Palermo). Omdat ze heeft deelgenomen aan workshops georganiseerd door PROTEX, is haar mening des te waardevoller. In het kort zijn dit enkele van haar bevindingen:

– “UFASE-PROTEX – een van de agentschappen die sterk verbonden waren met de Internationale Organisatie voor Migratie om deze kwestie aan te pakken – was vooral toegewijd aan de taak van het verspreiden van het neo-abolitionistische perspectief en presenteerde het als het juiste paradigma voor het behandelen van gevallen van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Dit kwam tot uiting in de organisatie van meerdere trainingen en workshops, verspreidingsmateriaal, 'best practice protocollen' en zelfs in de academische productie. Dit alles oefende een sterke invloed uit op verschillende institutionele terreinen in het hele land” (p. 194).

– “Dus de integratie van dit specifieke genderperspectief, opgebouwd vanuit de belangrijkste neo-abolitionistische postulaten, maakte het mogelijk om de verschillende vormen van organisatie en uitwisseling van seksuele diensten te (her)interpreteren in termen van criminele conflicten en, meer precies, in termen van mensenhandel” (p. 195).

Dit is de context die wordt gegenereerd door de wijzigingen uit 2012 van de wet op de mensenhandel en de uitbuiting van prostitutie door criminele bendes en door PROTEX' goedkeuring van het neo-abolitionistische politieke model dat werd (mis)gebruikt om het harde optreden tegen BAYS te rechtvaardigen.

Afgezien van het politieke model vond PROTEX een bondgenoot in de persoon van de anti-sekte Pablo Salum, die al zijn pijlen afschoot op niet-traditionele religieuze of geloofsgroepen in Argentinië, waaronder een gerespecteerde internationale groepering. Evangelische NGO waarvan de 38 centra onlangs zijn overvallen op vermeende beschuldigingen van mensenhandel.

Invallen tegen de evangelische NGO REMAR. Bron: regering van Argentinië.
Invallen tegen de evangelische NGO REMAR. Bron: regering van Argentinië.

De duivelse driehoek in de BAYS-zaak: een politiek standpunt, het verzinnen van valse slachtoffers, het PROTEX- en Salum-koppel

BAYS is het slachtoffer van een politiek model, zijn juridische architect PROTEX, en de anti-sekte Pablo Salum.

Salum, die tot zijn tienerjaren bij familieleden had gewoond die yoga beoefenden in BAYS, kwam met een “toegevoegde waarde” in het debat. Hij beschuldigde BAYS ervan een ‘sekte’ te zijn, die vrouwen controleert en hersenspoelt om hen in de prostitutie te betrekken met als doel zichzelf te financieren. Zijn positie werd hierdoor gerustgesteld een vloedgolf aan mediaberichten, die zijn beschuldigingen zonder enige controle reproduceerde: zo werd BAYS ‘de horrorcultus’ in Argentinië en in het buitenland.

Verschillende rapporten van buitenlandse onderzoekers hebben echter aangetoond dat Salum zich alleen maar verspreidde fantasieën en leugens over BAYS en nieuwe religieuze bewegingen om de aandacht van de media op zijn eigen persoon te trekken.

Sommige leiders van PROTEX begonnen onverstandig vriendschap te sluiten met Salum, die zij zagen als een kans om nieuwe groepen te onderzoeken en te vervolgen op basis van beschuldigingen van mensenhandel en uitbuiting van prostitutie.

Aan de ene kant zijn mensen die voor prostitutie worden gebruikt, volgens PROTEX allemaal echte slachtoffers vanwege de uitbuiting van hun kwetsbaarheden, ook al ontkennen ze dit fel. Aan de andere kant bereiken sekten volgens Salum hetzelfde resultaat door hun leden te hersenspoelen en hun zwakheden uit te buiten. Het misbruik van kwetsbaarheid volgens PROTEX en het misbruik van zwakte volgens de anti-cultist Salum leiden dus tot hetzelfde resultaat: het creëren van zogenaamde slachtoffers die zich er niet van bewust zijn slachtoffer te zijn en dit ontkennen.

Dit verklaart de valkuil waarin BAYS en de negen vrouwen die door PROTEX worden beschreven als onbewuste slachtoffers van prostitutie door een crimineel netwerk, zijn getrapt.

Hoe kom je uit deze val? Argentinië blijft een democratie en gerechtigheid is de belangrijkste uitweg. De christelijke groep “Cómo vivir por fe” won de zaak tegen PROTEX in november 2022 na een inval op initiatief van Pablo Salum en beschuldigingen van uitbuiting en orgaanhandel. De rechtbank bekritiseerde Salum omdat hij de hoofdgetuige had ‘gecoacht’ en gemanipuleerd.

In het geval van BAYS hersensspoelen is een fantasie die door godsdienstwetenschappers als een niet-bestaand concept wordt bestempeld. Met betrekking tot de negen vrouwelijke eisers zal de rechtbank moeten erkennen dat er geen bewijs is van de verkoop van seksuele diensten.

De machinaties van PROTEX en Co. werden onlangs aan de kaak gesteld door CAP/Liberté de Conscience, een NGO met ECOSOC-status, tijdens de 53e zitting van de VN-Mensenrechtenraad in Genève.

PROTEX en de rechterlijke macht in Argentinië zouden er goed aan doen gehoor te geven aan dit waarschuwingsschot voordat zij gezichtsverlies lijden tegenover de internationale mensenrechtengemeenschap wanneer de geest van prostitutie verdwijnt in de BAYS-zaak.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -