9.1 C
Brussel
Woensdag februari 21, 2024
GodsdienstVERBODENDuitsland: Beieren en de terugkeer van religieuze zuiveringen in de EU

Duitsland: Beieren en de terugkeer van religieuze zuiveringen in de EU

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Jan Leonid Bornstein
Jan Leonid Bornstein
Jan Leonid Bornstein is onderzoeksverslaggever voor The European Times. Hij onderzoekt en schrijft over extremisme sinds het begin van onze publicatie. Zijn werk heeft licht geworpen op een verscheidenheid aan extremistische groepen en activiteiten. Hij is een vastberaden journalist die zich bezighoudt met gevaarlijke of controversiële onderwerpen. Zijn werk heeft een real-world impact gehad door situaties bloot te leggen met een out-of-the-box denken.

Het zal je misschien verbazen dat een ‘democratisch’ land als Duitsland, met het verleden dat we kennen, vandaag de dag zou overgaan tot een religieuze zuivering. Wie zou dat niet zijn? Niettemin gebeurt er vandaag de dag, hoe moeilijk het ook is om het te geloven, wat sommigen een ‘culturele genocide’ noemen (culturele genocide is de systematische vernietiging van tradities, waarden, taal en andere elementen die de ene groep mensen onderscheiden van de andere). Duitsland, waardoor duizenden levens in sommige Duitse landen getroffen worden.

Het doelwit van deze zuivering: de Scientologists. Wat je ook denkt of weet ScientologistsOf je nu denkt dat je ze leuk vindt of niet, wat we gaan blootleggen overschrijdt de grenzen van wat door welke staat dan ook zou moeten worden getolereerd, en bovendien door een van de oprichters van de Europese Unie.

Sectefilters in Duitsland

Zoals onlangs werd gerapporteerd door USCIRF (Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid) in een rapport genaamd “Bezorgdheid over de godsdienstvrijheid in de Europese Unie”, beoefent Duitsland al tientallen jaren wat zij het ‘sektenfilter’ noemen, dat uit het volgende bestaat: iedereen die op zoek is naar een baan of zaken wil doen met openbare instellingen en bedrijven, moet een verklaring ondertekenen dat hij of zij niet een Scientologist noch maakt zij of hij “gebruik van de technologie van L. Ron Hubbard” (de grondlegger van Scientology, 1911-1986).

In feite gaan deze sektefilters zelfs zo ver dat ze vragen of u of een van uw werknemers of zelfs vrijwilligers een lezing heeft bijgewoond die is georganiseerd door een Scientology groep, kerk of verbonden organisatie gedurende de afgelopen drie jaar. Als uw antwoord ja is, kunt u nooit worden aangenomen voor een baan bij een openbare instelling, of zelfs maar bij een particuliere onderneming of vereniging die contracten heeft met een openbare instelling. En als u een bedrijf vertegenwoordigt, zult u contracten moeten beëindigen met iedereen (of het nu een van uw werknemers of een externe contractant is) die de bovenstaande vragen met ja zou beantwoorden, als u zaken wilt blijven doen met openbare instellingen.

Terwijl je zou denken dat dit alleen voor gevoelige banen of contracten geldt, zijn deze sektefilters in werkelijkheid ook van toepassing op banen als tenniscoach, tuinman, marketeer, ingenieur, architect, drukker, IT-expert, evenementenmanager, constructeur, trainer, accounts. controleur, rijschoolleraar, programmeur, leverancier van afvalzakken en afvalzakken, webdesigner, tolk etc.

Vragen naar de religieuze overtuigingen van een kandidaat voordat hij of zij wordt aangenomen, en dit een rol laten spelen in het sollicitatieproces, is uiteraard absoluut illegaal. Het is illegaal volgens de EU-richtlijn gelijke behandeling op het gebied van werkgelegenheid, die alle lidstaten verplicht zich te beschermen tegen discriminatie op grond van religie en overtuiging in werk, beroep en beroepsopleiding. Maar het is ook illegaal volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, omdat het een flagrante discriminatie is op basis van religieuze gronden, en dus artikel 9 (Vrijheid van godsdienst of overtuiging) en artikel 14 (recht op non-discriminatie) schendt.

In feite zijn er tientallen rechterlijke uitspraken in Duitsland die oordeelden dat zulke “sektenfilters” bestonden illegaal, waaronder enkele door federale hogere rechtbanken, en dat zij een schending vormen van het recht op non-discriminatie van de Scientologists, Velen van hen voegen dat toe Scientology en Scientologists bescherming zouden krijgen op grond van artikel 4 (over de vrijheid van godsdienst of overtuiging) van de Duitse grondwet (Duitse grondwet).

Helaas lijken de sancties en straffen die voortvloeien uit deze gerechtelijke uitspraken geen effect te hebben op sommige landgenoten als Beieren, en zij zetten de praktijk van ‘sektefilters’ elke dag voort alsof er niets is gebeurd.

De Europese Commissie is gecorrumpeerd door de Duitse sektefilters

Aanbestedingen op de officiële website van de Europese Unie voor de schoonmaak van overheidsinstanties in Duitsland Scientologists uit allerlei banen.

Wat zelfs nog zorgwekkender is, is dat zulke “sektenfilters” van Duitsland met honderden te vinden zijn op de officiële website van de EU voor Europese openbare aanbestedingen, TED.[1]. De Europese Commissie brengt deze discriminerende praktijken vervolgens ongewild naar voren, zonder al geprobeerd te hebben deze te corrigeren.

Sinds begin 2023 zijn ruim 300 Duitse aanbestedingen met ‘sektarische filters’ discriminerend tegen iedereen die tot de Kerk van Scientology of ermee associëren Scientologists verscheen op de EU-website.

Duitsland had, naast het feit dat het op de hoogte was van zijn eigen rechterlijke beslissingen, de situatie in 2019 kunnen corrigeren toen het werd ondervraagd door de speciale rapporteurs van de Verenigde Naties voor minderhedenvraagstukken (Fernand Varennes) en die voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging (Ahmed Shaheed) in deze documenten. voorwaarden:

“…we willen graag onze bezorgdheid uiten over het voortdurende gebruik van maatregelen die individuen expliciet beletten subsidies en werkgelegenheidskansen te verkrijgen die anders zouden worden uitgebreid tot de algemene bevolking, op basis van religie of overtuiging. (…) Individuen die zich identificeren als Scientologists zouden niet onnodig kritisch onderzoek moeten ondergaan, noch hun overtuigingen openbaar moeten maken...’

Speciale VN-rapporteur voor de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging en speciale VN-rapporteur voor minderheidsvraagstukken Ref: AL DEU 2/2019

Maar dat gebeurde niet en ze kozen ervoor om de kant van de religieuze zuiveraars te kiezen.

Kunt u zich voorstellen dat u vanwege uw religieuze of filosofische overtuigingen niet mag solliciteren op banen waarvoor u over perfecte en legitieme kwalificaties beschikt? Zelfs als uw kwalificaties die van een bekwame tuinman zijn, zou het feit dat u tot uw religieuze groep zou behoren, een berucht etiket op u plakken dat u ervan weerhoudt de baan te krijgen waarmee u uw gezin kunt voeden. Zonder baan, zonder salaris of middelen is de dood niet ver weg. En als er sprake is van de dood van een categorie burgers die tot een bepaalde religieuze groepering behoren, is genocide ook niet ver weg.  

ontmenselijking

Dit soort discriminerende praktijken kwamen in de geschiedenis al voor, helaas op veel plaatsen. En wij weten waar het toe leidt. Dehumanisering van een deel van de bevolking is een manier om toekomstige haatmisdrijven te rechtvaardigen. De sektefilters zijn op de een of andere manier onmenselijk Scientologists. Ze zijn geen volwaardige burgers meer, maar een soort subburgers, die niet dezelfde rechten genieten als anderen als het gaat om het kunnen werken. Door gebruik te maken van deze “sektenfilters” proberen de Duitse autoriteiten ook mensen te straffen die dat zelfs niet zijn Scientologists, zou associëren met Scientologists op welke manier dan ook, waardoor het gevoel wordt vergroot dat je wordt gesegregeerd en buitengesloten door duizenden Duitse burgers, aangevallen en geselecteerd op basis van hun geloof.

Maar de ontmenselijking van Scientologists door de Beierse autoriteiten gaat zelfs nog verder. Op 30 september 2020 gaf de minister van Binnenlandse Zaken van de Beierse regering Joachim Herrmann een persconferentie om een ​​nieuwe editie van de brochure “De Scientology System” en een korte film “10 tips om niet voor de gek gehouden te worden – deze keer door Scientologists”. De film bevatte onder meer afbeeldingen die uitlegden hoe je moest gooien Scientology boeken in de vuilnisbak gooien (het verbranden ervan leek misschien te ouderwets) en afbeeldingen Scientologists als robots die niet te vertrouwen zijn. Ze bereikten hier bijna het toppunt van ontmenselijking.

A Scientologist afgebeeld als een robot in een Beiers ministerie van Binnenlandse Zaken
A Scientologist afgebeeld als een robot in de video van een Beiers ministerie van Binnenlandse Zaken

Haatmisdaden

Slechts enkele weken na deze persconferentie, op 12 december 2020, vond er een brandstichting plaats tegen de Kerk van Scientology van Berlijn. Enige tijd later werden er stenen door de ramen van de kerk gegooid Scientology van München. Dit soort haatmisdrijven gebeuren niet zomaar. Ze zijn het gevolg van een klimaat van haat en stigmatisering. Iedereen die genocides heeft bestudeerd, weet dat voordat er een genocide kan plaatsvinden, er een lang proces van ondermijning door haatpropaganda moet plaatsvinden. Haatzaaiers komen op de eerste plaats en daarna vinden haatmisdrijven plaats. Als de haatzaaiers een regering vormen, worden haatmisdaden gemakkelijk, omdat de daders zelfs het gevoel kunnen hebben dat ze door hun eigen regering worden gesteund. En in Duitsland is dit inderdaad het geval.

Duitsland: Welke sekte regeert München, artikel door Georges Elia Sarfati in Nieuw Europa
Welke sekte regeert München, artikel door Georges Elia Sarfati in Nieuw Europa

Zoals de Frans-Israëlische Joodse filosoof Georges Elia Sarfati schreef in Nieuw Europa in mei 2019,

“Is Duitsland anno 2019 werkelijk de democratische staat waarin wij geloven? Wordt de vrijheid van geweten en meningsuiting door de autoriteiten gerespecteerd, zoals de meeste Europeanen denken? Er is alle reden om aan te nemen dat dit niet het geval is als we de beproevingen van het slechte geloof beschouwen, evenals de discriminatie waar de volgelingen of sympathisanten van de Kerk van Scientology wiens inspiratie en waardensysteem hun bron vinden in het denken en werk van de schrijver L. Ron Hubbard. (…) Heeft Beieren, ooit bekend om zijn sterke pro-nazi-traditie, deze beschamende traditie van het in quarantaine plaatsen van een minderheid niet overwonnen? Als Frans-Israëlische geleerde vraag ik me af of er nog steeds manieren bestaan ​​die het idee van een Europa met tolerantie en gelijkheid ondermijnen (…) Discriminatie van personen is geen abstract begrip. Het is een stil proces dat leidt tot uitsluiting, marginalisering en stigmatisering. Uitsluiting is in dit geval gericht op mensen die het risico lopen werkloos te worden. De economische en sociale marginalisering die deze situatie vaak met zich meebrengt, is een factor van desocialisatie. Wat de stigmatisering betreft die hieruit voortvloeit: het verbannen van degenen die het voorwerp zijn van deze dubbele vernedering.”

Frans-Israëlische Joodse filosoof Georges Elia Sarfati

Zal de religieuze zuivering doorgaan?

Het lijdt geen twijfel dat deze schokkende praktijken, die zonder de verbeelding te forceren kunnen worden gezien als een systeem van religieuze zuivering, erop gericht zijn een bepaalde categorie mensen te beletten een eerlijk levensonderhoud te verdienen, met als uiteindelijk doel het uitroeien van hun specifieke religieuze groep in Duitsland. . Sterker nog, de Beierse autoriteiten zijn er niet eens verlegen voor. Wat nog intrigerender is, is het feit dat de Europese Commissie nog niet heeft ingegrepen om een ​​einde te maken aan de praktijk van “sektenfilters” op haar website voor openbare aanbestedingen. Dit is zeker al een tijdje onopgemerkt gebleven. Maar het mag nu niet doorgaan. De Europese Unie staat voor veel uitdagingen. Het is gemakkelijk om stenen te werpen naar ondemocratische landen en hen de schuld te geven van hun criminele gedrag. Maar de echte uitdaging is om dit criminele gedrag in de landen van de Unie op te sporen en efficiënt genoeg te zijn om er een einde aan te maken. Zonder dat zal de Unie haar betekenis verliezen en zal het handvest van de grondrechten een lege huls blijven.


[1] TED (Tenders Electronic Daily) is de onlineversie van het 'Supplement op het Publicatieblad' van de EU, gewijd aan Europese overheidsopdrachten.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -