8.5 C
Brussel
Vrijdag, maart 1, 2024
Bewerkers keuzeNY 75 Commitment bevordert het behoud van de oorspronkelijke betekenis van de UVRM

NY 75 Commitment bevordert het behoud van de oorspronkelijke betekenis van de UVRM

Het valt binnen het raamwerk van de 5e Transatlantische Top waar het leven, het gezin en de vrijheden worden benadrukt in het raamwerk van het recht op leven, en het gezin en de vrijheden in het raamwerk van het recht op leven.

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Nieuw bureau
Nieuw bureauhttps://europeantimes.news
The European Times Nieuws is bedoeld om nieuws te dekken dat er toe doet om het bewustzijn van burgers in heel geografisch Europa te vergroten.

Het valt binnen het raamwerk van de 5e Transatlantische Top waar het leven, het gezin en de vrijheden worden benadrukt in het raamwerk van het recht op leven, en het gezin en de vrijheden in het raamwerk van het recht op leven.

Op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VN) ontstond een engagement om de oorspronkelijke betekenis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) te redden, onderschreven door meer dan 200 politieke en maatschappelijke leiders uit 40 landen die deelnamen aan de 5e Transatlantische Top. Het is de New York Commitment die de 75e verjaardag van de UVRM viert.

Het leven en de religieuze achtergrond beschermen

Hierin kwamen de aanwezigen overeen om te werken aan het scheppen van gunstige omstandigheden voor gezinsvorming en stabiliteit; om kinderen te beschermen, zowel voor als na de geboorte; en het respecteren van de vrijheid van ouders en wettelijke voogden om te zorgen voor de religieuze en morele opvoeding van hun kinderen in overeenstemming met hun eigen overtuigingen. Ze beloofden ook respect te bevorderen voor de diverse religieuze en ethische waarden, culturele achtergronden en filosofische overtuigingen van de volkeren van de wereld.

“We zijn hier om het akkoord van 1948 in de oorspronkelijke zin naar het heden te brengen. We moeten terugkeren naar de menselijke persoon en van daaruit zijn of haar fundamentele rechten garanderen. Juist hier, bij de Verenigde Naties, moet onze stem gehoord worden. Wij claimen de basisprincipes die de UVRM inspireerden, het zijn tijdloze en transcendente principes”, zei hij José Antonio Kast, voorzitter van het Political Network for Values, de organiserende instelling van het evenement.

De New York Commitment 75 voor Universele Mensenrechten geeft zichtbaarheid aan een brede consensus die op alle continenten bestaat over de noodzaak om de waardigheid van de persoon en fundamentele waarden, vooral het leven, het gezin en de vrijheden, te bevestigen.

“Er zijn velen van ons die op deze manier denken en zeer actief zijn op sociaal, politiek en cultureel gebied, en wij geloven dat er altijd ruimte is voor dialoog. Het is onze plicht om degenen eraan te herinneren die de oorspronkelijke betekenis van de UVRM vergeten of willen verdraaien”, zei hij.

Evenzo Santiago Santurio, de Argentijnse nationale afgevaardigde, verklaarde: “Het kan niet zo zijn dat de gevaarlijkste plek ter wereld vandaag de dag de baarmoeder is, waar het menselijk leven het meeste gevaar loopt. Dat is waar we het met meer kracht en met meer overtuiging moeten verdedigen. En dat moet de staat beschermen. En dat gezinnen het moeten promoten. Op dezelfde manier waarop we gezinnen moeten beschermen tegen het misbruik van staten en regeringen, op dezelfde manier waarop we staten moeten beschermen tegen het misbruik van internationale organisaties. Er is hier sprake van een specifiek geval, de Beatriz del Salvador-zaak, waarbij we het risico lopen dat sommige mensen uit Costa Rica abortus voor heel Amerika in wetgeving willen invoeren. Dit is zeer ernstig voor de verdediging van de mensenrechten en de soevereiniteit van staten. De Beatriz-zaak moet een voorbeeld zijn van het feit dat mensenrechten moeten worden verdedigd in internationale organen en dat deze organen niet mogen worden misbruikt om de wil van staten en parlementen op te leggen.

Ito Bisonó, Minister van Industrie en Handel van de Dominicaanse Republiek, wees erop dat het nog nooit zo opportuun is geweest om de principes die aanleiding gaven tot de UVRM te herbevestigen in het licht van de bedreigingen waar vooral de levens, vrijheid en waardigheid van mensen vandaag de dag onder lijden. .

Samuël Georg, lid van het Ghanese parlement, benadrukte dat de Magna Carta van de VN het recht op leven verankert, de bescherming die moet worden gegeven aan het gezin op basis van het huwelijk van een man en een vrouw, de bescherming van het moederschap en de kindertijd, het voorkeursrecht ouders om de opvoeding van hun kinderen, de vrijheid van gedachte, geweten, religie, mening en meningsuiting te kiezen. Daarom is het onbegrijpelijk dat internationale organisaties deze wetten schenden.

Margarita de la Pisa, een lid van het Europees Parlement, wees erop dat deze rechten verre van regressief zijn, maar de basis vormen van echte menselijke ontwikkeling. ‘Het verdedigen van het leven betekent bijvoorbeeld een politiek engagement voor welvaart’, zei ze.

In dezelfde ader, Hafid El-Hachimi, een functionaris van de Onafhankelijke Permanente Commissie voor de Mensenrechten van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, zei dat gezinnen de fundamentele eenheid zijn voor de duurzame, culturele en economische ontwikkeling van de samenleving, dus het zoeken naar herdefinities van het gezin betekent dat de toekomst in gevaar wordt gebracht.

Neydy Casillas, verwees een expert op het gebied van multilaterale organisaties en vice-president van het Global Center for Human Rights (GCHR) naar de zaak van Beatriz, de jonge Salvadoraanse vrouw wier dochter, Leilani, uren na de geboorte stierf als gevolg van anencefalie, en wier zaak werd voorgelegd aan het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens door abortusgroepen: “Toen ze deze tragische zaak zagen, hebben abortusgroeperingen die beweren vrouwen te beschermen, op illegale wijze het medisch dossier van Beatriz en haar adres verkregen en naar haar huis gegaan, haar lastiggevallen, haar met angst vervuld, hoe dan ook. haar ziekte (ze leed aan lupus) en overtuigde haar ervan dat ze zou sterven als ze geen abortus zou ondergaan.”

Vervolgens richtte zij zich tot de wetgevers van verschillende landen en waarschuwde dat hun “gezag wordt geschaad, omdat zij de legitimiteit hebben van het volk, dat hen een stem heeft gegeven om namens hen te spreken, zodat de democratie wordt beëindigd door hen het zwijgen op te leggen”, zei ze. .

De Paraguayaanse plaatsvervanger, Raúl Latorre, hekelde ook dat zij proberen de consensus en het concept te veranderen dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens oorspronkelijk vertegenwoordigde: “Organismen van het internationaal recht vallen openlijk de rechten aan van degenen die zichzelf niet kunnen verdedigen, van degenen die niet kunnen spreken”, verwijzend naar het ongeboren kind.

Wat is het engagement van New York?

In de New York Commitment beloofden de deelnemers aan de bijeenkomst een mondiale alliantie te vormen voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden die zijn vastgelegd en universeel erkend in de UVRM.

Zij zullen werken aan het scheppen van gunstige omstandigheden voor gezinsvorming en stabiliteit; om kinderen te beschermen, zowel voor als na de geboorte; en om ervoor te zorgen dat de vrijheid van ouders en wettelijke voogden om in de religieuze en morele opvoeding van hun kinderen te voorzien in overeenstemming met hun eigen overtuigingen wordt gerespecteerd.

Ze beloofden ook respect te bevorderen voor de diverse religieuze en ethische waarden, culturele achtergronden en filosofische overtuigingen van de volkeren van de wereld, evenals voor de soevereiniteit van staten in zaken die binnen hun binnenlandse jurisdictie vallen.

Een ander soort topconferentie binnen de VN

De 5e Transatlantische Top, bijeengeroepen onder het thema “Bevestiging van Universele Mensenrechten – Overbrugging van Culturen voor Leven, Familie en Vrijheden”, vond plaats op 16-17 november in Zaal 4 van het VN-hoofdkwartier, in het kader van de 75e verjaardag van de UVRM. Het evenement werd georganiseerd door Political Network for Values ​​(PNfV) en haar partnerorganisaties.

Tot de deelnemers behoorden Erwin Ronquillo, minister van Kinderbescherming van Ecuador; Raúl Latorre, voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden van Paraguay; Kinga Gál en Margarita de la Pisa, leden van het Europees Parlement voor respectievelijk Hongarije en Spanje; Lucy Akello, parlementslid van Oeganda; Päivi Räsänen, parlementslid van Finland; Corina Cano, vicevoorzitter van de Nationale Assemblee van Panama; Germán Blanco, senator van Colombia; Nikolás Ferreira uit Brazilië; Santiago Santurio, parlementslid van Argentinië; en Rafael López Aliaga, burgemeester van Lima (via video).

Ook Lila Rose, voorzitter van Live Action; Valerie Huber, promotor van de consensusverklaring van Genève en voorzitter van het Institute for Women's Health; Sharon Slater, voorzitter van Family Watch International; Dawn Hawkins, uitvoerend directeur van het International Center on Sexual Exploitation; Neydy Casillas, vice-president voor internationale zaken bij het Global Center for Human Rights; Ádám Kavecsánszki, voorzitter van de Stichting voor een Burgerlijk Hongarije; Austin Ruse, voorzitter van C-Fam; Brett Schaefer, onderzoeksmedewerker bij de Heritage Foundation; en Peter Torcsi, operationeel directeur van het Centrum voor Grondrechten; onder andere.

Het evenement wordt officieel ondersteund door de regering van Guatemala en wordt gesponsord door The Heritage Foundation, Centre for Fundamental Rights, Foundation for a Civic Hongarije, Global Center for Human Rights, International Centre on Sexual Exploitation, Family Watch International, C-Fam, ADF International, het Institute for Women's Health, Internationale Organisatie voor het Gezin en Talenting Group.

De top werd voorgezeten door José Antonio Kast, oprichter van de Republikeinse Partij van Chili, voormalig presidentskandidaat in zijn land, en president van PNfV.

De PNfV is een internationaal netwerk van politici die zich actief inzetten voor de bevordering en verdediging van het leven, het gezin en de vrijheden. De Transatlantische Topconferenties vormen een hoeksteen van het netwerk. Ze brengen politici en maatschappelijke leiders uit verschillende landen samen om de banden te versterken, succesverhalen en beste praktijken te delen en gezamenlijke agenda's op te stellen. Normaal gesproken worden deze om de twee jaar gehouden.

De eerste top werd gehouden bij de Verenigde Naties in New York in 2014, gevolgd door andere in het Europees Parlement in Brussel in 2017, in het Colombiaanse Capitool in Bogotá in 2019, en vorig jaar aan de Hongaarse Academie van Wetenschappen in Boedapest.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -