0.5 C
Brussel
Dinsdag, april 23, 2024
Bewerkers keuzeEESC luidt alarm over de Europese huizencrisis: een oproep tot dringende...

Het EESC luidt de alarmbel over de Europese huizencrisis: een oproep tot dringende actie

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Nieuw bureau
Nieuw bureauhttps://europeantimes.news
The European Times Nieuws is bedoeld om nieuws te dekken dat er toe doet om het bewustzijn van burgers in heel geografisch Europa te vergroten.

Brussel, 20 februari 2024 – Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), erkend als het knooppunt van de georganiseerde civiele samenleving in de EU, heeft een ernstige waarschuwing afgegeven over de escalerende huisvestingscrisis in Europa, die vooral kwetsbare groepen en jongeren treft. Tijdens een conferentie op hoog niveau in Brussel onderstreepte het EESC de urgentie van de situatie en benadrukte het de noodzaak van een gecoördineerde EU-brede reactie om de toegang tot fatsoenlijke en betaalbare huisvesting voor iedereen te garanderen.

De Woningcrisis, gekenmerkt door een groeiend onvermogen onder Europeanen om betaalbare en adequate huisvesting te vinden, leidt tot een groot aantal negatieve gevolgen, waaronder huisvestingsonzekerheid, gezondheidsproblemen en toegenomen milieuschade. De conferentie van het EESC benadrukte de veelzijdige gevolgen van de crisis en benadrukte dat huisvesting niet alleen een grote kostenpost voor veel huishoudens is, maar ook een cruciale factor voor de sociale en territoriale cohesie binnen de EU.

Uit recente onderzoeken, waaronder een van Eurofound, blijkt dat jongeren onevenredig zwaar worden getroffen door de crisis, waardoor hun overgang naar een zelfstandig leven wordt vertraagd en de ongelijkheid tussen generaties wordt verergerd. In landen als Spanje, Kroatië, Italië en andere landen is het aantal jonge volwassenen dat bij hun ouders woont aanzienlijk toegenomen, wat wijst op een verdieping van de crisis.

Het EESC pleit er al lang voor dat de huisvestingsproblemen in de hele EU worden aangepakt. In 2020 riep het op tot een Europees actieplan voor huisvesting, waarin maatregelen worden voorgesteld om het aanbod van sociale en betaalbare woningen te vergroten en dakloosheid te bestrijden. Ondanks dat het huisvestingsbeleid een nationale verantwoordelijkheid is, zijn de aanbevelingen van het EESC erop gericht een collectieve Europese aanpak van de crisis te bevorderen.

Tot de voorgestelde maatregelen behoren de organisatie van een jaarlijkse EU-top over betaalbare huisvesting, de invoering van een universeel recht op huisvesting door middel van specifieke regelgeving, en de oprichting van een Europees fonds voor investeringen in betaalbare huisvesting. Deze voorstellen zijn bedoeld om belanghebbenden op alle niveaus, van lokaal tot EU-breed, te mobiliseren om het woningtekort effectief aan te pakken.

De conferentie bevatte opmerkingen van sprekers op hoog niveau, waaronder EESC-voorzitter Oliver Röpke, die de rol benadrukte van maatschappelijke organisaties bij het bevorderen van betaalbaar huisvestingsbeleid. Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, Nicolas Schmit, erkende de complexiteit van het garanderen van toegang tot betaalbare huisvesting, maar benadrukte de noodzaak van een sterk Sociaal Europa. EP-lid Estrella Durá Ferrandis riep op tot een geïntegreerde EU-strategie voor sociale, openbare en betaalbare huisvesting, terwijl Christophe Collignon, Waals minister van Huisvesting en Lokale Overheden, huisvesting benadrukte als een fundamenteel recht dat essentieel is voor het voorkomen van dakloosheid en het bevorderen van sociale cohesie.

Het EESC is van plan zijn aanbevelingen samen te stellen en deze te presenteren op de komende ministersconferentie over Huisvesting in Luik, met als doel de huisvestingscrisis op de agenda van het nieuwe Europees Parlement en de nieuwe Commissie voor 2024-2029 te plaatsen. Dit initiatief is niet alleen bedoeld om de onmiddellijke uitdagingen aan te pakken, maar ook om de basis te leggen voor langetermijnoplossingen om ervoor te zorgen dat toegang tot hoogwaardige en betaalbare huisvesting voor alle Europeanen een realiteit wordt.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -