13.5 C
Brussel
Zaterdag, mei 25, 2024
Bewerkers keuzeEr zijn meer vastberaden inspanningen nodig om anti-moslimvooroordelen te bestrijden te midden van een golf van haat,...

Er zijn meer vastberaden inspanningen nodig om anti-moslimvooroordelen te bestrijden te midden van een golf van haat, zegt de OVSE

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Nieuw bureau
Nieuw bureauhttps://europeantimes.news
The European Times Nieuws is bedoeld om nieuws te dekken dat er toe doet om het bewustzijn van burgers in heel geografisch Europa te vergroten.

VALLETTA/WARSCHAU/ANKARA, 15 maart 2024 – Te midden van een toename van vooroordelen en geweld tegen moslims in een groeiend aantal landen zijn grotere inspanningen nodig om een ​​dialoog op te bouwen en anti-moslimhaat tegen te gaan, aldus de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa zei in een verklaring over vandaag Internationale dag ter bestrijding van islamofobie.

De fungerend voorzitter van de OVSE, minister van Buitenlandse en Europese Zaken en Handel van Malta, Ian Borg, verklaarde: “Op deze dag worden we herinnerd aan onze collectieve plicht om vooroordelen tegen te gaan en diversiteit te omarmen“benadrukkend dat”Onze kracht ligt in onze eenheid en ons onwankelbare besluit om samenlevingen te koesteren waarin dialoog prevaleert boven confrontatie, begrip boven angst en tolerantie boven vooroordelen – een samenleving waarin fundamentele vrijheden en mensenrechten worden beschermd en waar iedereen van kan genieten..” Minister Borg riep alle deelnemende staten op “om de inzet en acties voor deze cruciale onderneming te intensiveren, waarbij we ernaar streven een omgeving te creëren waarin iedereen vrij van haat en discriminatie kan leven."

Haat tegen mensen uit specifieke religieuze of geloofsgemeenschappen vindt zelden geïsoleerd plaats en gaat vaak hand in hand met andere vormen van intolerantie. Geweld en discriminatie schaden niet alleen de betrokken individuen en gemeenschappen, maar kunnen ook de veiligheid ondermijnen in de hele OVSE regio, waarbij de spanningen potentieel kunnen escaleren tot bredere conflicten.

Er is sprake van een toename van de haat tegen moslims, vooral sinds de hernieuwde uitbraak van de vijandelijkheden in het Midden-Oosten in oktober vorig jaar, waarbij online en offline haatzaaiende uitlatingen, bedreigingen en geweld een negatieve impact hebben op moslimgemeenschappen, met name op vrouwen en meisjes. OVSE-staten hebben de noodzaak erkend voor politieke leiders en parlementariërs om uitingen van racisme, vreemdelingenhaat en intolerantie jegens moslims en andere religieuze groeperingen te verwerpen en te veroordelen, terwijl ze de vrijheid van meningsuiting blijven respecteren.

“Negatieve stereotypen en daden van intolerantie en discriminatie tegen moslims zijn de afgelopen jaren toegenomen, waardoor het des te belangrijker is om dringend actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat we stigmatisering of opruiende retoriek vermijden."Zei ODIHR-directeur Matteo Mecacci. "Tegelijkertijd worden we bemoedigd door de groeiende erkenning dat er meer dialoog en begrip nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat dit een cruciale bijdrage moet blijven om vooroordelen en anti-moslimhaat succesvol te bestrijden."

Alle deelnemende OVSE-staten hebben zich ertoe verbonden discriminatie en haatmisdrijven te bestrijden, en het is de primaire verantwoordelijkheid van regeringen om ervoor te zorgen dat alle burgers veilig zijn, ongeacht hun achtergrond, en om respect en dialoog te bevorderen. Het ondersteunen van landen in de OVSE-regio bij de bestrijding van anti-moslimhaatmisdrijven is een sleutelgebied van het werk van ODIHR, maar hoewel gegevens over anti-moslimhaat beschikbaar zijn in ODIHR's databank voor haatmisdrijvenzijn veel slachtoffers in het OVSE-gebied terughoudend om hun ervaringen aan de autoriteiten te melden.

Slachtoffers van haat wenden zich vaak tot maatschappelijke organisaties om een ​​misdrijf te melden, steun te zoeken en toegang te krijgen tot de diensten die zij nodig hebben. Door echte samenwerking met het maatschappelijk middenveld kunnen staten efficiënte en gerichte activiteiten ontwikkelen om haatmisdrijven aan te pakken en tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van individuele slachtoffers.

De vrijheid van godsdienst of overtuiging is een fundamenteel mensenrecht dat het recht van ieder individu bepaalt om een ​​religie of overtuiging te hebben, aan te nemen of te verlaten. De kern ervan is het besef dat het respecteren van onze verschillen de enige manier is om vreedzaam samen te leven. Tegen deze achtergrond komen dialoog en begrip tussen religies en culturen naar voren als een cruciaal instrument, dat een platform biedt voor open, respectvolle uitwisselingen die religieuze grenzen overstijgen. Door deze betekenisvolle interacties kunnen we een gemeenschappelijke basis ontdekken, onze verschillen waarderen en een inclusief en harmonieus pad voorwaarts smeden.

De persoonlijke vertegenwoordiger van de fungerend voorzitter voor de bestrijding van intolerantie en discriminatie tegen moslims, ambassadeur Evren Dagdelen Akgun, merkte op: “Gevallen van doelbewuste pogingen om de heiligheid van de islam aan te tasten, van moslims die stereotiep worden, worden aangevallen; gevallen waarin hun geloofsovertuigingen worden gekleineerd of de cultuur wordt voorgesteld als een bedreiging en gerechtvaardigd onder het mom van veiligheidsproblemen, zijn wijdverbreid en in sommige landen zelfs genormaliseerd.” Ze onderstreepte dat “inspanningen om deze problemen in hun geheel aan te pakken, niet alleen zullen bijdragen aan harmonieuze samenlevingen, maar ook aan de internationale vrede.” Dagdelen Akgun drong er bij alle deelnemende staten op aan te zoeken naar manieren om hun verplichtingen effectief na te komen.

De Verenigde Naties erkennen de discriminatie en haat waarmee veel moslims wereldwijd worden geconfronteerd en hebben 15 maart uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Islamofobie. Alle OVSE-staten hebben dat gedaan toegewijd ter bestrijding van vooroordelen, intolerantie en discriminatie tegen moslims en leden van andere religies.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -