14.2 C
Brussel
Woensdag, mei 29, 2024
EuropaBodemgezondheid: Het Parlement stelt maatregelen vast om tegen 2050 een gezonde bodem te bereiken

Bodemgezondheid: Het Parlement stelt maatregelen vast om tegen 2050 een gezonde bodem te bereiken

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Nieuw bureau
Nieuw bureauhttps://europeantimes.news
The European Times Nieuws is bedoeld om nieuws te dekken dat er toe doet om het bewustzijn van burgers in heel geografisch Europa te vergroten.

Het Parlement heeft woensdag zijn standpunt over de kwestie aangenomen Voorstel van de Commissie voor een wet op bodemmonitoring, het allereerste specifieke stuk EU-wetgeving over de gezondheid van de bodem, met 336 stemmen voor, 242 stemmen voor en 33 onthoudingen.

De leden van het Europees Parlement steunen het algemene doel om tegen 2050 een gezonde bodem te hebben, in lijn met de EU Zero Pollution-ambitie en de behoefte aan een geharmoniseerde definitie van bodemgezondheid, evenals aan een alomvattend en samenhangend monitoringkader om duurzaam bodembeheer te bevorderen en verontreinigde locaties te saneren.

De nieuwe wet zal daartoe verplichten EU landen eerst de gezondheid van alle bodems op hun grondgebied te monitoren en vervolgens te beoordelen. Nationale autoriteiten kunnen de bodemdescriptoren toepassen die de bodemkenmerken van elk bodemtype op nationaal niveau het beste illustreren.

De leden van het Europees Parlement stellen een classificatie op vijf niveaus voor om de bodemgezondheid te beoordelen (hoge, goede, matige ecologische toestand, gedegradeerde en ernstig aangetaste bodems). Bodems met een goede of hoge ecologische toestand worden als gezond beschouwd.

Verontreinigde bodems

Volgens de Commissie zijn er naar schatting 2.8 miljoen potentieel vervuilde locaties in de EU. De leden van het Europees Parlement steunen de eis om uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn in alle EU-landen een openbare lijst van dergelijke locaties op te stellen.

EU-landen zullen ook verontreinigde locaties moeten onderzoeken, beoordelen en opruimen om onaanvaardbare risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu als gevolg van bodemverontreiniging aan te pakken. De kosten moeten door de vervuilers worden betaald, in overeenstemming met het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Offerte

Na de stemming, rapporteur Martin HOJSÍK (Renew, SK) zei: “We zijn eindelijk dicht bij het bereiken van een gemeenschappelijk Europees raamwerk om onze bodems tegen aantasting te beschermen. Zonder gezonde bodems zal er geen leven op deze planeet zijn. Het levensonderhoud van boeren en het voedsel op onze tafel zijn afhankelijk van deze niet-hernieuwbare hulpbron. Daarom is het onze verantwoordelijkheid om het eerste stuk EU-brede wetgeving aan te nemen om de bodemgezondheid te monitoren en te verbeteren.”

Volgende stappen

Het Parlement heeft nu zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld. Het dossier zal na de Europese verkiezingen van 6-9 juni door het nieuwe Parlement worden opgevolgd.

Achtergrond

Er wordt geschat dat ongeveer 60-70% van de Europese bodems in een ongezonde staat verkeert als gevolg van problemen als stadsuitbreiding, lage recyclingpercentages van land, intensivering van de landbouw en klimaatverandering. Gedegradeerde bodems zijn belangrijke aanjagers van de klimaat- en biodiversiteitscrises en beperken de levering van belangrijke ecosysteemdiensten, wat de EU minstens 50 miljard euro per jaar kost. volgens de Commissie.

Deze wetgeving beantwoordt aan de verwachtingen van burgers om de biodiversiteit, het landschap en de oceanen te beschermen en te herstellen, en de vervuiling uit te bannen, zoals verwoord in de voorstellen 2(1), 2(3), 2(5) van de conclusies van de conferentie over de toekomst van Europa.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -