14.2 C
Brussel
Woensdag, mei 29, 2024
EuropaFaith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"

Faith and Freedom Summit III, “Hiervan wordt een betere wereld”

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

Juan Sánchez Gil
Juan Sánchez Gil
Juan Sanchez Gil - op The European Times Nieuws - Meestal in de achterhoede. Rapporteren over zakelijke, sociale en gouvernementele ethische kwesties in Europa en internationaal, met de nadruk op fundamentele rechten. Ook een stem geven aan degenen die niet worden beluisterd door de algemene media.

De Faith and Freedom Summit III NGO-coalitie rondde haar conferenties af waarin de impact en uitdagingen van op geloof gebaseerde organisaties op het dienen van de Europese gemeenschap werden getoond

In een gastvrije en kansrijke omgeving, binnen de muren van de Europees parlement, er is laatst een bijeenkomst gehouden April 18th waar bijna 40 deelnemers met hoogwaardigheidsbekleders uit diverse religieuze bewegingen, journalisten, politici en activisten actief aanwezig op het sociale toneel, aanwezig waren.

De conferentie, de derde in een reeks die in september volgend jaar de vierde zal zijn in Panama, werd georganiseerd door de Faith and Freedom Summit NGO-coalitie, en werd georganiseerd in het Europees Parlement door Frans Europarlementariër Maxette Pirbakas, die naast het verwelkomen van de deelnemers, de aandacht benadrukte die het Europees Parlement schenkt aan de rol van religie in de samenleving, ook al is deze vaak gemanipuleerd voor speculatieve doeleinden.

webP1060319 EP-lid Faith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"
Fotokrediet: Faith and Freedom Summit NGO Coalition – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel.

De top had tot doel de sociale actie van Faith-Based Organizations (FBO's) in Europa en hun cruciale rol bij het opbouwen van een veerkrachtiger samenleving te onderzoeken. FBO's spelen immers een belangrijke rol bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, het bevorderen van sociale cohesie en het bepleiten van de waarden van geloof en vrijheid in de Europese Unie (EU). De deelnemers kregen de kans om het te gebruiken als platform om de uitdagingen waar zij mee kampen te bespreken, maar ook de kansen en impact die nodig zijn om een ​​meer inclusieve en duurzame samenleving binnen het oude continent tot stand te brengen.

Zij hielden interessante en leerzame toespraken waarin de woorden “om hiervan een betere wereld te maken"En"in praktijk brengen wat wij prediken' echode verschillende keren door de kamer, en wilskracht was een gemeenschappelijke noemer tot het punt dat nieuwe allianties begonnen te worden gedefinieerd op een levendige en samenwerkende scène.

Bij het evenement waren katholieken, hindoeïsten uit de Shiva-traditie, christelijke adventisten, moslims, Scientologists, Sikhs, Free Mason, enz., en bijna een dozijn sprekers van topniveau binnen de verschillende religies en gedachtestromingen.

Maxette Pirbakas Faith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"
EP-lid Maxette Pirbakas op de Faith and Freedom Summit III – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel. Fotokrediet: NGO-coalitie van Faith and Freedom Summit

Tijdens haar inaugurele rede zei French Europarlementariër Maxette Pirbakas gericht op het bevorderen van de dialoog en het begrip rond de godsdienstvrijheid in de EU. Ze riep op tot het vinden van een ‘middenweg’ tussen het Franse model van secularisme en de Angelsaksische benadering, waarbij individuele identiteiten werden bevestigd.

Na de inleidende en tot nadenken stemmende presentatie door EP-lid Pirbakas werd het stuur van de conferentie overgenomen door Ivan Arjona Pelado, Scientology's vertegenwoordiger bij de EU, de OVSE en de VN, die de moderator van de sessie werd, schakelde snel van de ene spreker naar de volgende en zorgde ervoor dat de timing verdere discussie aan het einde mogelijk zou maken.

webP1060344 LAHCEN Faith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"
Lahcen Hammouch (CEO BXL-MEDIA) op de Faith and Freedom Summit III – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel. Fotokrediet: NGO-coalitie van Faith and Freedom Summit

Europarlementariër Pirbakas werd gevolgd door Lahcen Hammouch, mede-organisator en CEO van de Brussel Mediagroep. In een ontroerende toespraak benadrukte Hammouch, voorstander van de gemeenschap en voorvechter van de dialoog en het verbinden van mensen, het belang van eenheid in een verdeelde wereld, door het concept van 'samenleven' te benadrukken. Hij moedigde individuen aan om voorbij te gaan aan vooroordelen en negatieve oordelen en zich te richten op het bevorderen van interacties en respectvolle meningsverschillen. Met een achtergrond in het bevorderen van vrede, zette Hammouch zich in voor het overbruggen van de kloof tussen mensen met verschillende achtergronden en het versterken van de stemmen van degenen die gemarginaliseerd waren. Hij bekritiseerde de barrières die landen als Frankrijk opwerpen tegen religieuze minderheden, en riep op tot wederzijdse erkenning en integratie zonder vooroordelen. Hammouchs pleidooi voor dialoog, gedeelde waarden en collectieve inspanningen om het samenleven hoog te houden, raakte bij velen een gevoelige snaar en onderstreepte ieders rol in de voortgang naar een meer inclusieve en accepterende mondiale gemeenschap.

webP1060352 JOAO MARTINS Faith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"
Joao Martins, ADRA, op de Faith and Freedom Summit III – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel. Fotokrediet: NGO-coalitie van Faith and Freedom Summit

Arjona gaf vervolgens het woord Joao Martins, Europa's regionale directeur voor ADRA (Adventisten Ontwikkelings- en Hulpagentschap). Martins benadrukte bij het bespreken van de missie van ADRA in heel Europa de rol van het geloof bij het aandrijven van hun streven naar gerechtigheid. ADRA, een prominente, op geloof gebaseerde NGO die geworteld is “in christelijke waarden van mededogen en moed, hanteert een unieke theologische benadering die geloof integreert met proactieve betrokkenheid bij het aanpakken van maatschappelijk onrecht door middel van kerkelijke partnerschappen”. De NGO mobiliseert actief kerkelijke vrijwilligers bij rampenbestrijding, vluchtelingenhulp en gemeenschapsinitiatieven, transformeert kerken in schuilplaatsen tijdens crises en pleit voor zaken als toegang tot onderwijs. Martins benadrukte ADRA's blijvende toewijding aan bijbelse principes van rechtvaardigheid, mededogen en liefde, en liet zien hoe religieuze overtuigingen de belangenbehartiging voor de kwetsbaren en de mensenrechten in de loop van tientallen jaren kunnen versterken, terwijl wordt opgeroepen tot samenwerking met andere religies.

webP1060367 SWAMI 2 Faith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"
Bhairavananda Saraswati Swami, op de Faith and Freedom Summit III – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel. Fotokrediet: NGO-coalitie van Faith and Freedom Summit

Arjona maakte een brug tussen het christendom en het hindoeïsme Bhairavananda Saraswati Swami, voorzitter en directeur van Shivaforum Europa. De Swami, een hindoeïstische spirituele leider uit Oudenaarde, België, benadrukte in zijn toespraak interreligieuze eenheid, empowerment van jongeren en gendergelijkheid, waarbij hij vergelijkingen trok tussen hindoeïstische overtuigingen en Scientology praktijken. Bekend als Bhairav ​​Ananda, benadrukte hij Shiva's leringen over introspectie en spirituele groei, waarbij hij pleitte voor persoonlijke ontwikkeling en samenwerking tussen religies tijdens crises. Hij omarmde de gezamenlijke man-vrouw-energie en geïnspireerd door de initiatieven van andere religies, verklaarde hij dat hij een inclusieve gemeenschap wilde vestigen, meditatieworkshops wilde aanbieden en de mensenrechten wilde bevorderen.

Toen was het de beurt aan Olivia McDuff, een vertegenwoordiger, van de Kerk van Scientology Internationale (CSI), die het werk van op geloof gebaseerde organisaties besprak en het belang van religieuze eenheid benadrukte. McDuff, die toezicht houdt op programma's voor Scientologybenadrukte de onopgemerkte vrijwilligers- en liefdadigheidsactiviteiten die door religieuze groeperingen wereldwijd worden ondernomen, en riep op tot een grotere focus op deze inspanningen. Ze presenteerde verschillende initiatieven onder leiding van Scientologists, zoals drugspreventieprogramma's, educatieve campagnes, rampenbestrijdingsoperaties en onderwijsprogramma's voor morele waarden waarbij samenwerking tussen mensen nodig is Scientologists en niet-Scientologists.

webP1060382 Olivia2 Faith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"
Olivia McDuff, Kerk van Scientology Internationaal, op de Faith and Freedom Summit III – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel. Fotokrediet: NGO-coalitie van Faith and Freedom Summit

Bij het citeren Scientology oprichter L. Ron Hubbardbenadrukte McDuff de rol van religie in de samenleving en pleitte hij voor het ondersteunen van andere religies om een ​​positieve impact op de wereld te maken. Ze sloot de bemoedigende samenwerking tussen de religies af en benadrukte dit Scientology's inzet, om samen te werken voor collectieve vooruitgang en gezamenlijke humanitaire projecten.

webP1060400 Ettore Botter2 Faith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"
Ettore Botter, Scientology Pastoraal Minister, op de Faith and Freedom Summit III – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel. Fotokrediet: NGO-coalitie van Faith and Freedom Summit

Arjona gaf vervolgens het woord Ettore Botter, vertegenwoordiger van de Scientology Pastoraal Werkers van Italië, die een video liet zien van de snelle respons en impactvolle hulpinspanningen van de Pastoraal Werkers in tijden van natuurrampen. Botter benadrukte de kernmissie van dienstbaarheid die de kern vormt van het werk van de Pastoraal Werkers, en benadrukte hun toegewijde inspanningen bij het verlenen van essentiële hulp na aardbevingen, overstromingen en andere crises in heel Europa en daarbuiten. Door middel van krachtige beelden en verslagen uit de eerste hand gaf Botter de praktische aanpak van de Pastoraal Werkers gedetailleerd weer, van het helpen van over het hoofd geziene dorpen in Kroatië tot het ondersteunen van door overstromingen getroffen gemeenschappen in Italië en het leveren van humanitaire hulp in Oekraïne. De felgele shirts van de Pastoraal Werkers “zijn een symbool geworden van hoop en hard werken”, en belichamen hun toewijding om gemeenschappen in nood te dienen.

webP1060426 CAP LC Faith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"
Thierry Valle, CAP LC, op de Faith and Freedom Summit III – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel. Fotokrediet: NGO-coalitie van Faith and Freedom Summit

Thierry Valle, voorzitter van de NGO GLB Vrijheid van geweten, was de volgende en verlichtte de deelnemers door de historische impact van op geloof gebaseerde organisaties en religieuze minderheden op de Europese samenleving in kaart te brengen. Valle benadrukte de cruciale rol die deze groepen speelden vanaf de Renaissance tot nu, en benadrukte hun bijdragen aan vrede, sociale gelijkheid en individuele rechten. Van de diplomatieke inspanningen van de katholieke kerk tijdens de Renaissance tot het pleidooi van de Quakers voor vrede en gerechtigheid in de 17e eeuw illustreerde Valle hoe religieuze bewegingen de mensenrechten en sociale rechtvaardigheid hebben verdedigd. Hij merkte ook de invloed op van nieuwere religieuze bewegingen in de 20e eeuw, zoals de Evangelische Kerken en de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, bij het vormgeven van het maatschappelijk discours en het bepleiten van mondiale kwesties als milieubeheer en armoedebestrijding. Valle's toespraak onderstreepte de blijvende kracht van het geloof bij het bevorderen van vrede, gerechtigheid en sociale vooruitgang, en benadrukte de voortdurende relevantie van op geloof gebaseerde organisaties bij het aanpakken van hedendaagse uitdagingen en het vormgeven van een meer inclusieve en meelevende toekomst voor Europa.

webP1060435 Willy Fautre Faith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"
Willy Fautré, HRWF, op de Faith and Freedom Summit III – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel. Fotokrediet: NGO-coalitie van Faith and Freedom Summit

Willy Fautre, Oprichter van Human Rights Without Frontiers, geïntroduceerd door Arjona-Pelado in de discussie, bracht een uniek perspectief naar de conferentie, waarbij de nadruk lag op de uitdagingen waarmee religieuze organisaties worden geconfronteerd wanneer hun humanitaire inspanningen worden gezien als een dekmantel voor het bekeren of ontwrichten van de status quo in bepaalde regio's. Fautre verdiepte zich in de complexiteiten die religieuze groepen tegenkomen bij het uitvoeren van liefdadigheidswerk onder de vlag van een religieuze entiteit. Hij benadrukte gevallen waarin humanitaire hulp door religieuze groeperingen verkeerd werd geïnterpreteerd als geheime bekeringstactieken, die tot vijandigheid en segregatie leidden. Fautre riep op tot een genuanceerde discussie over het verlenen van de vrijheid aan religieuze organisaties om liefdadigheidsactiviteiten uit te voeren zonder ongegronde achterdocht of vooroordelen, waarbij hij het belang benadrukte van het beschermen van religieuze expressie in de publieke sfeer.

webP1060453 Eric Roux Faith and Freedom Summit III, "Making of this one, a better world"
(rechts) Eric Roux, EU FoRB-rondetafelconferentie, op de Faith and Freedom Summit III – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel. Fotokrediet: NGO-coalitie van Faith and Freedom Summit

Hierna was het de beurt Erik Roux, Lid van het Uitvoerend Comité van United Religions Initiative (URI) (en medevoorzitter van de EU Brussel VVV-rondetafelgesprek), die pleitte voor meer samenwerking tussen geloofsgroepen via de interreligieuze coalitie van URI.

Roux benadrukte de rol van URI als een internationale organisatie die interreligieuze samenwerking en maatschappelijke verbetering bevordert en benadrukte het belang van samenwerking tussen diverse religieuze en spirituele tradities. Het hartstochtelijke pleidooi van Roux onderstreepte samenwerking als de sleutel tot het bestrijden van religieus extremisme en het bevorderen van oplossingen voor mondiale conflicten, waarbij URI werd gepositioneerd als een platform om het impactvolle werk van verschillende geloofsgemeenschappen te versterken.

webP1060483 Faith and Freedom Summit III, "Hiervan wordt een betere wereld"
(links) Philippe Liénard, auteur en advocaat, op de Faith and Freedom Summit III – 18 april 2024 in het Europees Parlement in Brussel. Fotokrediet: NGO-coalitie van Faith and Freedom Summit

Als laatste spreker vóór de discussie en de afsluiting door de gastheer van het evenement luisterden de deelnemers mee Dr. Philippe Liénard, een advocaat, voormalig rechter, auteur en prominent figuur in vrijmetselarij op Europees niveau, die tijdens zijn toespraak op de conferentie inzichten deelde in de eeuwenoude organisatie. Liénard uitte zijn dankbaarheid voor de organisatie van het evenement en benadrukte de vrijmetselarij als een diverse entiteit, waarbij 95% vasthield aan de theïstische overtuigingen onder de United Grand Lodge of England en 5% liberale principes omarmde die uiteenlopende overtuigingen mogelijk maakten. Hij benadrukte de vrijmetselarij als een platform voor vrij denken en morele verbetering, waarbij deugden als wijsheid en tolerantie werden gepromoot ten behoeve van de mensheid. Liénard onderstreepte de kernwaarden van de Vrijmetselarij, namelijk respect voor alle religies en filosofieën, en benadrukte het belang van eerlijkheid, vrijheid van denken en een goed karakter voor het lidmaatschap. Hij riep op tot het bouwen van bruggen tussen diverse gemeenschappen en filosofieën, in lijn met het ethos van de Vrijmetselarij van openheid en dienstbaarheid aan anderen.

Anderen die de top bijwoonden en hun mening gaven waren jurist en auteur Marianne Bruck, Khadija Chentouf van Kaizen Life ASBL, Raiza Maduro van HWPL, Prof. Dr. Liviu Olteanu, Refka Elech van Peacefully Connected, Patricia Haveman van MundoYoUnido en anderen.

EP-lid Maxette Pirbakas sprak zijn dank uit aan de aanwezigen uit verschillende landen op de conferentie en benadrukte het belang van het leren van elkaars religieuze perspectieven. Pirbakas, die zich zowel hindoe als christen noemt, uitte zijn zorgen over de politisering van religie in het Europees Parlement, waarbij hij een verschuiving opmerkte naar de nadruk op religieuze en immigratiekwesties. Ze riep op tot begrip en samenwerking tussen verschillende religies, waarbij ze de noodzaak benadrukte om stereotypen te bestrijden en eenheid te bevorderen. Pirbakas onderstreepte het belang van het delen van ervaringen en het organiseren van seminars om de dialoog en wederzijds respect te bevorderen, en pleitte voor een meer inclusieve en harmonieuze samenleving. Ondanks dat ze als vrouwelijke politicus met uitdagingen wordt geconfronteerd, blijft Pirbakas zich inzetten voor het pleiten voor mensenrechten en vreedzaam samenleven.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -