17.7 C
Brussel
Zondag juni 16, 2024
EuropaMaak een einde aan de ‘medeplichtigheid’ van de EU aan orgaanmisbruik in China, zeggen rechtengroepen

Maak een einde aan de ‘medeplichtigheid’ van de EU aan orgaanmisbruik in China, zeggen rechtengroepen

DISCLAIMER: Informatie en meningen die in de artikelen worden weergegeven, zijn die van degenen die ze vermelden en het is hun eigen verantwoordelijkheid. Publicatie binnen The European Times betekent niet automatisch het onderschrijven van de mening, maar het recht om deze te uiten.

DISCLAIMER VERTALINGEN: Alle artikelen op deze site zijn in het Engels gepubliceerd. De vertaalde versies worden gedaan via een geautomatiseerd proces dat bekend staat als neurale vertalingen. Raadpleeg bij twijfel altijd het originele artikel. Dank u voor uw begrip.

In een open brief aan de Europese Unie (EU) Mensenrechtenorganisaties, Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid, hebben er bij Josep Borrell op aangedrongen 'EU-burgers en -instellingen te beschermen tegen medeplichtigheid' aan de door de Chinese staat gesanctioneerde praktijk van gedwongen orgaanroof.

Geïnitieerd door de Internationale Coalitie om het misbruik van transplantaties in China te beëindigen (ETAC) en ondersteund door meer dan een dozijn mondiale mensenrechtenorganisaties, werd de gezamenlijke correspondentie geschreven als reactie op de afkondiging van nieuwe regelgeving in China met betrekking tot orgaandonatie en -transplantatie.

Er was optimisme dat de 'Verordening inzake donatie en transplantatie van menselijke organen', met ingang van 1 meist, zou leiden tot het op één lijn brengen van de binnenlandse wetten en praktijken van China met internationale medische en ethische normen.

Mensenrechtendeskundigen hebben de nieuwe maatregelen sindsdien echter als zeer ontoereikend veroordeeld. Volgens actievoerders 'ontbeert de verordening de noodzakelijke transparantiemaatregelen' met betrekking tot de herkomst van organen, en ' slaagt ze er niet in de leidende beginselen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over menselijke cel-, weefsel- en orgaantransplantatie in haar raamwerk op te nemen.'

Dit heeft geleid tot een systeem dat 'geen verantwoording aflegt en gerechtigheid ontzegt aan de slachtoffers van gedwongen orgaanroof'.

Met het oog op geloofwaardig meldt van het feit dat de gedwongen orgaanroof in China voortduurt en er geen bewijs is dat de gedwongen orgaanroof is opgehouden, waarschuwen de ondertekenaars van de brief dat de voortdurende institutionele steun van de EU voor entiteiten die zich bezighouden met orgaantransplantatie en onderzoek in China de EU-instellingen en -professionals ‘medeplichtig maakt aan het helpen en aanzetten tot gedwongen orgaanroof.'[1]

Gezien het vooruitzicht dat EU-burgers ongestraft naar China kunnen reizen voor transplantaties waarbij gebruik wordt gemaakt van illegaal geoogste organen, roept de brief ook op tot de invoering van ‘verplichte melding van transplantatietoerisme buiten de EU door gezondheidswerkers en instellingen om EU-burgers en instellingen te beschermen tegen medeplichtigheid aan de misbruik in het buitenland.'

Naast het aansporen van Chinese tegenhangers om meer transparantie en toegang te introduceren in overeenstemming met de WHO-richtlijnen, werd de chef van het buitenlands beleid van de EU ook onder druk gezet om China ter verantwoording te roepen voor 'historische onrechtvaardigheden van gedwongen orgaanroof tegen vervolgde minderheden'.

onderzoekers schatting dat er sinds het begin van de jaren 2000 jaarlijks tussen de 60,000 en 100,000 transplantaties plaatsvinden in China.

Falun Gong Er wordt aangenomen dat beoefenaars, die worden gedood wanneer de organen worden verwijderd, de daders zijn hoofdbron van aanbod. Sinds 2017 zijn ook de Oeigoeren, een Turkse etnische groep gevestigd in de noordwestelijke Chinese regio Xinjiang, het slachtoffer van gedwongen orgaanroof.

Achtergrond

Al meer dan twintig jaar wordt China beschuldigd van het vervolgen van een door de staat gesponsorde campagne van gedwongen orgaanoogst, waarbij gewetensgevangenen worden ingezet, met name leden van de Falun Gong, een boeddhistische spirituele praktijk.

In 2019 de China Tribunaal, onder voorzitterschap van Sir Geoffrey Nice KC, de hoofdaanklager van de voormalige Servische oorlogsmisdadiger Slobodan Milošević bij het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië, voerde een onafhankelijke juridische analyse uit van al het beschikbare bewijsmateriaal.  

Het onderzoek gesloten dat 'gedwongen orgaanroof al jaren op grote schaal in heel China wordt gepleegd en dat Falun Gong beoefenaars één – en waarschijnlijk de belangrijkste – bron van orgaanvoorziening zijn geweest.'

In januari keurde het Europees Parlement het voorstel goed a resolutie er bij de Chinese Communistische Partij (CCP) op aan te dringen de vervolging van Falun Gong-beoefenaars te beëindigen. De motie riep de EU en de lidstaten ook op om diplomatieke en financiële sancties op te leggen aan entiteiten en individuen die verantwoordelijk worden bevonden.

Susie Hughes, Uitvoerend directeur van de Internationale Coalitie om Transplantatiemisbruik in China (ETAC) te beëindigen, zei:

“In overeenstemming met haar verantwoordelijkheden op het gebied van de mensenrechten moet de EU dringend initiatieven onderzoeken – ondersteund door institutionele financiering – die betrokken zijn bij de Chinese transplantatiesector op mogelijke schendingen van het internationaal recht.

“Tegelijkertijd moeten de EU en haar lidstaten het hoofd bieden aan de toenemende gevallen van transplantatiemisbruik waarbij EU-burgers betrokken zijn. De EU moet verplichte rapportagevereisten invoeren over de herkomst van in het buitenland verkregen organen om naleving van het internationaal recht en ethische normen te garanderen.

“Als er geen actie wordt ondernomen, bestaat het risico dat de EU, haar instellingen of haar burgers medeplichtig worden aan flagrante misbruiken van mensenlevens en aan het begaan van misdaden tegen de menselijkheid.”

Thierry Valle, voorzitter van de Coördinatie van Verenigingen en Individuen voor de Vrijheid van Geweten (CAP Freedom of Conscience), merkte op:

“In het licht van het voortdurende onvermogen van de Verordening om te voldoen aan het internationaal recht en de normen van transparantie met betrekking tot orgaandonatie en -transplantatie, en omdat er geen bewijs is dat de praktijk van gedwongen orgaanroof in China is geëindigd, moet de Chinese Communistische Partij (CCP) eindelijk worden veroordeeld wegens zijn systemische brutaliteit.

“Het is de hoogste tijd dat de EU de instrumenten waarover zij beschikt, waaronder het EU Global Human Rights Sanction Regime, gebruikt om verdere schendingen van de mensenrechten af ​​te schrikken en genoegdoening te zoeken voor de slachtoffers door sancties op te leggen aan CCP-functionarissen die zich schuldig maken aan grove schendingen.”

Lees de volledige brief: https://europeantimes.news/wp-content/uploads/2024/05/Open-Letter-of-Concern_.pdf

Over de Internationale Coalitie om het misbruik van transplantaties in China te beëindigen (ETAC)

De internationale coalitie om het misbruik van transplantaties in China te beëindigen (ETAC) is een coalitie van advocaten, academici, ethici, medische professionals, onderzoekers en mensenrechtenactivisten die zich inzetten voor het beëindigen van de gedwongen orgaanroof in China.

ETAC is een onafhankelijke, onpartijdige organisatie. We zijn niet verbonden met een politieke partij, religieuze of spirituele groep, regering of enige andere nationale of internationale instelling. Onze leden hebben verschillende achtergronden, geloofssystemen, religies en etniciteiten. We delen een gemeenschappelijke inzet voor het ondersteunen van mensenrechten en het beëindigen van de gruwel van gedwongen orgaanroof.

Contact: [email protected]

Over het China-tribunaal 

Het China Tribunaal, een volkstribunaal dat zich bezighoudt met gedwongen orgaanoogst bij gewetensgevangenen in China, onder voorzitterschap van Sir Geoffrey Nice KC, voerde een onafhankelijke juridische analyse uit naar de beschuldigingen en al het beschikbare bewijsmateriaal.

Na twaalf maanden van onderzoek kwam het Tribunaal unaniem en ‘buiten redelijke twijfel’ tot de conclusie dat het gedwongen orgaanroof van gewetensgevangenen een door de staat gesanctioneerde, systematische, wijdverbreide praktijk is in China die het leven heeft geëist van een aanzienlijk aantal slachtoffers en dat het gaat vandaag door.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.chinatribunal.com.


[1] We merken op dat Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen en de ratificatie ervan door ten minste enkele EU-lidstaten, evenals hun uitvoeringswetgeving. We merken verder op dat verschillende EU-lidstaten jurisdictie hebben over hun nationaliteit, wat betekent dat hun lokale wetten tegen gedwongen orgaanroof van toepassing zijn op hun onderdanen in het buitenland.

- Advertentie -

Meer van de auteur

- EXCLUSIEVE INHOUD -spot_img
- Advertentie -
- Advertentie -
- Advertentie -spot_img
- Advertentie -

Moet lezen

Laatste artikels

- Advertentie -