Europese serie over mensenrechten

European Human Rights Series
Europese Mensenrechtenreeks 2

-

Lijst:

11. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa om de rechten van "sociaal onaangepaste" aan te pakken, 18 maart 2022

12. Parlementaire commissie van de Raad van Europa: deïnstitutionalisering van personen met een handicap opvoeren, 22 maart 2022

13. Parlementaire commissie: onthoud van goedkeuring van juridische teksten over dwangpraktijken in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, 22 maart 2022

14. Raad van Europa: de strijd voor mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg gaat door, 10 april 2022

15. Commissaris: Mensenrechten worden ondermijnd, 2 mei 2022

16. Assemblee Raad van Europa neemt resolutie over deïnstitutionalisering aan, 5 mei 2022

17. Raad van Europa finaliseert standpunt over deïnstitutionalisering van personen met een handicap, 25 mei 2022

18. Raad van Europa overweegt internationale mensenrechten in de geestelijke gezondheidszorg, 7 juni 2022

19. Eugenetica heeft de formulering van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beïnvloed, 27 mei 2023