3.4 C
Brussel
Onsdag desember 6, 2023
institusjonerEuroparådetEuroparådet avslutter standpunkt om avinstitusjonalisering av personer med nedsatt funksjonsevne

Europarådet avslutter standpunkt om avinstitusjonalisering av personer med nedsatt funksjonsevne

Europarådets parlamentariske forsamling godkjente i slutten av april en anbefaling og en resolusjon om avinstitusjonalisering av personer med nedsatt funksjonsevne. Disse gir viktige retningslinjer i prosessen med å implementere menneskerettighetene på dette feltet i årene som kommer. Europarådets øverste beslutningsorgan, Ministerkomiteen, ba som en del av den endelige prosessen nå tre av sine komiteer om å gjennomgå forsamlingens anbefaling og gi mulige kommentarer innen midten av juni. Ministerkomiteen skal deretter sluttføre sitt og dermed Europarådets standpunkt til avinstitusjonalisering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Den parlamentariske forsamling gjentok i sin Anbefaling det presserende behovet for Europarådet, «å fullt ut integrere paradigmeskiftet initiert av De forente nasjoner Konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) inn i sitt arbeid."

Monteringsanbefaling

Forsamlingen ba spesifikt om støtte til medlemslandene «i deres utvikling, i samarbeid med organisasjoner av personer med funksjonshemninger, av tilstrekkelig finansierte, menneskerettighetskompatible strategier for avinstitusjonalisering». Parlamentarikerne understreket at dette bør gjøres med klare tidsrammer og benchmarks med sikte på en reell overgang til selvstendig liv for personer med nedsatt funksjonsevne. Og at dette skal være i samsvar med FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19 om å leve selvstendig og bli inkludert i fellesskapet.

Forsamlingen anbefalte for det andre ministerkomiteen å "prioritere støtte til medlemslandene for umiddelbart å begynne overgangen til avskaffelse av tvangspraksis i psykiske helsemiljøer." Og parlamentarikerne understreket videre at i håndteringen av barn, som har blitt plassert i psykiske helsemiljøer, må man sørge for at overføringen er barnesentrert og menneskerettighetskonform.

Forsamlingen som et siste punkt anbefalte at i tråd med den enstemmig vedtatte forsamlingen Anbefaling 2158 (2019), Slutt på tvang i psykisk helse: behovet for en menneskerettighetsbasert tilnærming at Europarådet og dets medlemsland «avstår fra å godkjenne eller vedta utkast til lovtekster som vil gjøre vellykket og meningsfull avinstitusjonalisering, samt avskaffelse av tvangspraksis i psykiske helsemiljøer vanskeligere, og som strider mot ånden og bokstaven. av CRPD.»

Med dette siste punktet pekte forsamlingen på det kontroversielle utkastet mulig nytt juridisk instrument regulering av vern av personer ved bruk av tvangsmidler i psykiatrien. Dette er en tekst som Europarådets komité for bioetikk har utarbeidet i forlengelsen av Europarådet Konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin. Konvensjonens artikkel 7, som er den aktuelle hovedteksten samt referanseteksten, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 5 (1)(e), inneholder synspunkter. basert på utdatert diskriminerende politikk fra første del av 1900-tallet.

Forebygging kontra forbud

Det utkastede mulige nye juridiske instrumentet har blitt alvorlig kritisert ettersom det til tross for den uttalte tilsynelatende viktige hensikten om å beskytte ofre for tvangsbrutalitet i psykiatrien som potensielt kan utgjøre tortur, i realiteten opprettholde en Eugenikk-spøkelse i Europa. Synspunktet om å regulere og forhindre så mye som mulig slik skadelig praksis er i sterk motsetning til kravene i moderne menneskerettigheter, som rett og slett forbyr dem.

Europarådets ministerkomité etter mottak av forsamlingens anbefaling kommuniserte den til sin styringskomité for menneskerettigheter innen biomedisin og helse (CDBIO), for informasjon og mulige kommentarer innen 17. juni 2022. Det bemerkes at dette er selve utvalget, dog med nytt navn, som hadde utarbeidet det kontroversielle mulige nye rettslige instrumentet som regulerer beskyttelse av personer under bruk av tvangsmidler i psykiatrien.

Ministerkomiteen sendte også anbefalingen til styringskomiteen for barnets rettigheter (CDENF) og den europeiske komiteen for forebygging av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (CPT) for kommentarer. CPT har tidligere uttrykt støtte til behovet for å beskytte personer som er utsatt for tvangstiltak i psykiatrien, da disse tiltakene åpenbart kan være nedverdigende og umenneskelige. Det bemerkes at CPT, i likhet med andre organer i Europarådet, har vært bundet av sine egne konvensjoner, inkludert den utdaterte teksten til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 5.

Ministerkomiteen vil deretter, basert på mulige kommentarer fra de tre komiteene, utarbeide sitt standpunkt og et svar «på et tidlig tidspunkt». Det er å se om Ministerkomiteen vil gå utover de utdaterte tekstene til sine egne konvensjoner for å faktisk implementere moderne menneskerettigheter i hele Europa. Bare Ministerkomiteen har full myndighet til å sette retningen for Europarådet.

oppløsning

Ministerkomiteen tok i tillegg til å gjennomgå forsamlingens anbefaling også til etterretning Forsamlingens resolusjon, som henvender seg til medlemslandene i Europarådet.

Forsamlingen anbefaler de europeiske statene – i tråd med deres folkerettslige forpliktelser, og inspirert av arbeidet til FNs komité for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne – å implementere menneskerettighetskompatible strategier for avinstitusjonalisering. Resolusjonen oppfordrer også nasjonale parlamenter til å ta de nødvendige skritt for gradvis å oppheve lovgivning som gir tillatelse til institusjonalisering av personer med nedsatt funksjonsevne, samt psykisk helselovgivning som åpner for behandling uten samtykke og internering basert på nedsatt funksjonsevne, med sikte på å få slutt på tvang innen psykisk helse.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -