22 C
Brussel
Lørdag april 13, 2024
HelseFN-komiteen gir anbefalinger for barn med psykiske problemer i Tyskland

FN-komiteen gir anbefalinger for barn med psykiske problemer i Tyskland

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

FNs komité for barns rettigheter fullførte sin gjennomgang av implementeringen av menneskerettigheter for barn i Tyskland. Komiteen ga ut oppdaterte anbefalinger som skal implementeres i løpet av de neste fem årene. Anbefalingene berører alle aspekter av barns rettigheter, fra sivile rettigheter og friheter for barn til hvordan man på riktig måte kan håndtere barn som sliter med ADHD eller atferdsproblemer.

De FNs komité for barnets rettigheter overvåker implementeringen av barnekonvensjonen (UN CRC). FNs CRC er det viktigste internasjonale menneskerettighetsinstrumentet for barn. Den fastsetter de viktigste, globalt gyldige, rettighetene til barn, inkludert retten til beskyttelse mot vold, retten til utdanning, deltakelse og likebehandling og retten til fritid, avslapning og lek. Disse rettighetene er universelle, noe som betyr at de gjelder for alle barn. 192 land – nesten alle land i verden – har signert FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Hvert femte år gjennomgås gjennomføringen av disse rettighetene fastsatt i konvensjonen for hvert land som har ratifisert konvensjonen. Neste i rekken var Tyskland. I 2019 godkjente det tyske føderale statskabinettet en rapport utarbeidet av sentraladministrasjonen som rapporterte om fremgangen i Tyskland. Rapporten ble levert til FNs CRC-komité i 2020 og ble deretter fulgt av en gjennomgang, spørsmål og svar og supplert med ytterligere informasjon fra sivilsamfunnet, og det tyske instituttet for Human Rights.

I september møtte den tyske statsparten så FNs CRC-komité i Geneve, og hadde under en hel dags møte en intensiv dialog om implementering av menneskerettigheter for barn i Tyskland, per i dag.

En av problemene som ble vurdert var psykisk helse. FNs CRC-komité hadde allerede under den siste gjennomgangen av Tyskland i 2014 reist en bekymring "om økningen i forskrivningen av psykostimulerende midler til barn og om overdrevne diagnoser av oppmerksomhetsunderskudd hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD) eller oppmerksomhetsforstyrrelse (ADD), og spesielt:

(a) Den over forskrivning av det psykostimulerende stoffet metylfenidat;

(b) Tvangsfjerning av barn som er diagnostisert/feildiagnostisert med ADHD eller ADD fra familiene deres og deres påfølgende plassering i fosterhjem eller psykiatriske sykehus, hvor mange av dem behandles med psykotrope medisiner.»

FNs CRC-komité ga med denne bekymringen anbefalinger for å håndtere saken. Disse resulterte i mange handlinger i Tyskland. Det var nå på tide å vurdere resultatene.

Som en del av spørsmålene som ble reist under møtet i september 2022, reiste eksperter fra FNs CRC-komité spørsmålet om ADHD-overdiagnostisering og bruk av psykotrope stoffer i Tyskland i dag.

Den tyske representanten for helsedepartementet som en del av den tyske statspartsdelegasjonen til FNs CRC-møte svarte på spørsmålet. Representanten bekreftet at dette hadde vært et problem med den tyske føderale regjeringen.

Hun la til at "vi så på dette, og det ble iverksatt mange tiltak, for eksempel informasjons- og bevisstgjøringskampanjer for spesialister og lokalbefolkning, og de kliniske retningslinjene ble videreutviklet og gjort mer håndgripelige. Som et resultat har forskrivningen av sentralstimulerende midler gått ned i 2014-2018, det var en reduksjon på omtrent 40 prosent.

Representanten la til i avslutningen av denne saken at "Regjeringen antar derfor ikke at ADHD er systematisk overdiagnostisert i Tyskland for tiden."

Ekspertene i FNs CRC-komité bemerket dette, og ga en ny relevant anbefaling til Tyskland med tanke på all tilgjengelig informasjon.

FNs CRC-komité anbefaler at Tyskland:

”(a) Styrke innsatsen for å forbedre barns psykiske velvære, inkludert ved å utvikle samfunnsbaserte psykiske helsetjenester og rådgivning og forebyggende arbeid i skoler, hjem og alternative omsorgstilbud;
(b) Sikre tidlig og uavhengig vurdering av enhver innledende diagnose av psykiske helseproblemer, ADHD og andre atferdsproblemer, og gi slike barn, deres foreldre og lærere passende ikke-medisinsk, vitenskapelig basert psykiatrisk rådgivning og spesialiststøtte.»

Det gir Tyskland skritt å ta over de neste fem årene for å fortsette implementeringen av menneskerettigheter for barn.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -spot_img
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -