8 C
Brussel
Lørdag desember 9, 2023
AfrikaEuropaparlamentet fordømmer nigerianske talelover som setter musiker på dødscelle for...

Europaparlamentet fordømmer nigerianske talelover som setter musikere på dødscelle for blasfemi

SE FULL RESOLUSJON PÅ SLUTTEN AV ARTIKKELEN - Europaparlamentet fordømmer nigerianske talelover som setter "blasfemisk" Whatsapp-musiker på dødscelle

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times Nyheter tar sikte på å dekke nyheter som betyr noe for å øke bevisstheten til innbyggere over hele det geografiske Europa.

SE FULL RESOLUSJON PÅ SLUTTEN AV ARTIKKELEN - Europaparlamentet fordømmer nigerianske talelover som setter "blasfemisk" Whatsapp-musiker på dødscelle

  • Nesten enstemmig resolusjon oppfordrer Nigeria til å "oppheve blasfemilovene på føderalt og statlig nivå"  
  • Høyesterett i Nigeria skal behandle saken om Yahaya Sharif-Aminu, dømt til døden for blasfemi på Whatsapp  

Brussel (20. april 2023) – ADF International – I en hastevedtak har Europaparlamentet bedt om løslatelse av Yahaya Sharif-Aminu, en ung nigeriansk musiker som er dømt til døden under blasfemiloven i Kano-staten, nord i Nigeria. Resolusjonen "minner om at blasfemilover er i klart brudd på internasjonale menneskerettigheter" og "i strid med den nigerianske grunnloven som garanterer religionsfrihet og ytringsfrihet." Resolusjonen ble vedtatt med 550 stemmer for og kun syv stemmer imot.  

(SE FULLSTENDIG OPPLØSNING PÅ SLUTTEN AV ARTIKKELEN)

Yahaya Sharif-Aminus sak vil bli behandlet av Nigerias høyesterett og har potensial til å omstøte landets drakoniske blasfemilovregime i de nordlige statene. Blasfemilover bidrar til en kultur med utbredt frykt og vold ved å målrette minoritetsgrupper med kriminelle straffer, inkludert i noen deler dødsstraff, for religiøse uttrykk som oppfattes som støtende. 

Kola Alapinni, den internasjonale menneskerettighetsadvokaten som representerer Yahaya ved Høyesterett i Nigeria i samarbeid med ADF International, uttalte: 

«Ingen skal bli forfulgt for sin tro. Blasfemilover er et alvorlig brudd ikke bare på internasjonal lov, men også av vår nigerianske grunnlov. Sammen med ADF International er vi forpliktet til å forsvare Yahaya, og menneskerettighetene til alle nigerianere. Det internasjonale samfunnet må fremheve misbruk av grunnleggende friheter i Nigeria.

Alapinni la videre til:

«Nigerianske borgere fortjener friheten til å snakke om sin tro og fritt leve ut sin tro. Vi applauderer innsatsen til Europaparlamentet for å fordømme det som skjer under blasfemilovene i Nigeria og støtter Yahaya». 

Dødsdommen for påstått «blasfemi» 

I 2020 ble den sufi-muslimske Yahaya Sharif-Aminu dømt til døden ved å henges for "blasfemi". Hans påståtte forbrytelse innebar å sende sangtekster på WhatsApp som ble ansett som blasfemiske mot profeten Mohammed.  

Med støtte fra menneskerettighetsadvokatgruppen ADF International, har Sharif-Aminu anket saken sin til Høyesterett i Nigeria og utfordrer konstitusjonaliteten til sharia-basert blasfemilover. 

Den parlamentariske resolusjonen oppfordrer «nigerianske myndigheter til å oppheve blasfemilovene på føderalt og statlig nivå». Den oppfordrer også til umiddelbar ubetinget løslatelse av individer som «står for blasfemianklager». 

Carlos Zorrinho, MEP (EPP) sa under debatten:

"I navnet til verdighet, rettferdighet og respekt for de mest grunnleggende menneskerettighetene, gjentar jeg vår oppfordring om umiddelbar løslatelse av musikeren Yahaya Sharif-Aminu som bokstavelig talt sitter på dødscelle akkurat nå."  

Bert-Jan Ruissen, MEP (ECR) uttalte:

"Alene eksistensen av blasfemilover stimulerer til alvorlig vold mot personer som er anklaget for blasfemi, veldig ofte før politistyrker og rettssystemer kan gripe inn." 

Georgia du Plessis, juridisk ansvarlig ved ADF International i Brussel, uttalte: 

«ADF International jobber ikke bare med det presserende målet å redde Yahayas liv og sikre hans løslatelse, men også for å få slutt på blasfemilover overalt. Sammen med våre nigerianske partnere er vi forpliktet til å forsvare Yahaya og støtte hans kamp for ytringsfrihet og religionsfrihet ved Høyesterett i Nigeria. 

Du Plessis la til:

«Religionsfrihet og ytringsfrihet er grunnleggende menneskerettigheter. Blasfemilover straffer folk for fredelig å gi uttrykk for deres tro og er iboende inkonsistent med menneskerettighetene. Europaparlamentet har tatt et sårt tiltrengt skritt for å bringe Yahayas sak til offentlig oppmerksomhet. Vi håper at resolusjonen gir internasjonal fart for et positivt resultat.»  

"Saken har et enestående potensial for religionsfrihet" 

En nylig utgitt video viser den nigerianske advokaten Kola Alapinni, som har inngått samarbeid med ADF International for å sikre Yahaya Sharif-Aminus frihet. Også omtalt i videoen, forteller moren til den såkalte "blasfemiske" musikeren prøvelsen og de traumatiske opplevelsene sønnen hennes har gjennomgått. 

Yahaya Sharif-Aminu sitter fortsatt i fengsel og venter på at Høyesterett skal behandle anken hans. I mellomtiden er saken hans langt fra en isolert hendelse. Sammen med minoritetsmuslimer er forfølgelsen av kristne i Nigeria spesielt alvorlig. I 2021 var 90 % av alle kristne verden over som ble drept for sin tro i Nigeria. 

Kelsey Zorzi, direktør for Global Religious Freedom for ADF International, sa:

«Forkjempere for religionsfrihet har ventet i flere tiår med å omgjøre denne blasfemiloven. Vi kan ikke la denne muligheten gå fra oss. Saken har et enestående potensial for religionsfrihet og ytringsfrihet i Nigeria og kan være katalysatoren for endringen vi alle håper på. Blasfemilover er en katastrofe – de destabiliserer land og provoserer frem vold. Ettersom vi tar til orde for religions- og ytringsfrihet rundt om i verden, kan vi tydelig se at det å dømme noen til døden for deres fredelige uttrykk er den ultimate sensuren.»  

Yahaya Sharif-Aminus anke fra høyesterett kan få slutt på blasfemilovgivningen i hjemstaten Kano og over hele Nord-Nigeria. En positiv avgjørelse ville lede veien mot å avskaffe blasfemilover rundt om i verden.  

Oppløsningen

Full tekst

bilde 1 Europaparlamentet fordømmer nigerianske talelover som setter musikere på dødscelle for blasfemi
Europaparlamentet fordømmer nigerianske talelover som setter musikere på dødscelle for blasfemi 2

P9_TA(2023)0116

Risikoen for dødsstraff og henrettelse av sangeren Yahaya Sharif Aminu for blasfemi i Nigeria

Europaparlamentets resolusjon av 20. april 2023 om risikoen for dødsstraff og henrettelse av sangeren Yahaya Sharif-Aminu for blasfemi i Nigeria (2023/2650(RSP))

Europaparlamentet,

- med hensyn til reglene 144(5) og 132(4) i dens forretningsorden,

A. mens den nigerianske sangeren Yahaya Sharif-Aminu 10. august 2020 ble stilt for en øvre sharia-domstol i Kano-staten, hvor han ble stilt for retten uten juridisk representasjon og dømt til døden ved å henges for påstått blasfemi i en sang han komponerte og delte på sosiale medier medier som inneholder angivelig nedsettende kommentarer angående profeten Muhammed;

B. der den 21. januar 2021 beordret Kano State High Court en ny rettssak på grunn av prosedyremessige uregelmessigheter, og 17. august 2022 stadfestet lagmannsretten konstitusjonaliteten til blasfemibestemmelsene i sharia-straffeloven og bekreftet kjennelsen på nytt.

C. der Yahaya Sharif-Aminu i november 2022 anket sin domfellelse til Høyesterett og hevdet at blasfemiloven under Kano-statens sharia-straffelov direkte bryter Nigerias grunnlov og bindende internasjonale menneskerettighetstraktater; mens han forblir i fengsel;

D. mens mange andre mennesker har blitt skadet av Nigerias blasfemilover; mens studenten Deborah Yakubu ble steinet og slått i hjel i 2022; mens Rhoda Jatau ble angrepet av en mobb og står for retten uten rett til kausjon; mens humanisten Mubarak Bala ble dømt til 24 års fengsel;

E. der den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), som Nigeria er part i, begrenser dødsstraff til de mest alvorlige forbrytelsene; til tross for dette, ilegger sharia, som praktiseres i minst 12 stater i det nordlige Nigeria, dødsstraff for blasfemi;

F. der blasfemilovene i Nigeria er i strid med dets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, det afrikanske charteret og den nigerianske grunnloven;

1. oppfordrer innstendig de nigerianske myndighetene til umiddelbart og betingelsesløst å løslate Yahaya Sharif-Aminu, frafalle alle anklager mot ham og garantere hans rettigheter til rettferdig prosess; ber om løslatelse av Rhoda Jatau, Mubarak Bala og andre som står overfor blasfemianklager;

2. minner om at blasfemilover er i klart brudd på internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, spesielt ICCPR, og i strid med den nigerianske grunnloven, som garanterer religionsfrihet og ytringsfrihet;

3. oppfordrer innstendig de nigerianske myndighetene til å opprettholde menneskerettighetene i hele landet ved å sikre at føderale, statlige og sharialover ikke nekter nigerianere beskyttelse under den nasjonale grunnloven og internasjonale konvensjoner; oppfordrer de nigerianske myndighetene til å oppheve blasfemilovene på føderalt og statlig nivå;

4. minner om at Nigeria har enorm innflytelse i hele Afrika og den muslimske verden, og understreker at denne saken er en enestående mulighet til å lede veien mot å avskaffe blasfemilover;

5. oppfordrer innstendig den nigerianske regjeringen til å takle straffriheten rundt blasfemibeskyldninger;

6. minner om den internasjonale innsatsen for å avskaffe dødsstraff og oppfordrer Nigeria til umiddelbart å trekke tilbake bruken av dødsstraff for blasfemi og ta skritt mot full avskaffelse;

7. ber om at EU og dets medlemsstater, som sentrale utviklingspartnere, tar opp enkeltsaker, menneskerettighetsproblemer og blasfemilover med nigerianske myndigheter;

8. pålegger sin president å sende denne resolusjonen til nigerianske myndigheter og internasjonale institusjoner.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -