0.1 C
Brussel
Lørdag desember 2, 2023
EuropaFri bevegelse: Schengen-reformen for å sikre grensekontroll bare som en siste...

Fri bevegelighet: Schengen-reform for å sikre grensekontroll kun som en siste utvei

MEP-er for Civil Liberties Committee støttet forslag som ville bety at grensekontroll innenfor Schengen-området bare kan gjeninnføres når det er absolutt nødvendig.

Onsdag vedtok MEP-er et utkast til rapport om reformen av Schengen-grensekoden med 39 stemmer for, 13 mot og 12 avsto, og godkjente oppstart av forhandlinger med rådet med 49 stemmer for, 14 mot og 0 avholdende stemmer . Som svar på stadig mer permanent grensekontroll innenfor Schengen-området, søker forslaget å tydeliggjøre regler, styrke fri bevegelse innenfor EU og innføre målrettede løsninger på reelle trusler.

MEP-medlemmer ønsker å sikre en sammenhengende EU-respons i tilfeller av store offentlige grenseoverskridende helsekrise, som tillater midlertidige restriksjoner på innreise til Schengen-området, men fritar fra dem EU-borgere, langtidsboende og asylsøkere.

Som et alternativ til grensekontroll vil de nye reglene fremme politisamarbeid i grenseregioner. Der tredjelandsborgere med irregulær status blir pågrepet under felles patruljer og det er bevis for at de har kommet direkte fra et annet EU-land, kan disse personene overføres til det landet dersom det deltar i felles patruljer. MEP-medlemmer ønsker å ekskludere flere kategorier, inkludert enslige mindreårige, fra slike returer.


Begrunnet og tidsbegrenset grensekontroll, i maksimalt to år, når det er nødvendig

I teksten foreslår MEP-er klare kriterier for innføring av grensekontroll som svar på alvorlige trusler som setter funksjonen til Schengen-området i fare. Det må være en berettiget grunn som en "identifisert og umiddelbar" trussel om terrorisme, med strammere tidsfrister for grensekontroller som svar på forutsigbare trusler, opptil maksimalt atten måneder. Hvis trusselen vedvarer, kan flere grensekontroller godkjennes ved en rådsbeslutning.

Forslagene vil også åpne for gjeninnføring av grensekontroll i flere land når kommisjonen mottar meldinger om en særlig alvorlig trussel som berører et flertall av land samtidig, i en periode på inntil to år.

Samtidig foreslår MEP-er å fjerne visse migrasjonsrelaterte konsepter fra forslaget. De argumenterer for at bestemmelsene om instrumentalisering av migranter (der tredjeland legger til rette for eller oppmuntrer migranter til å krysse inn i EUs territorium med sikte på å destabilisere land) bør dekkes ved et eget, dedikert forslag, som EU-lovgivere også diskuterer for tiden.


Premie

Etter avstemningen, ordfører Sylvie Guillaume (S&D, Frankrike) sa: «Beskyttelse av Schengen-området for fri bevegelse og hva det representerer for 450 millioner europeere er kjernen i denne rapporten. Forhandlingene har vært vanskelige, men jeg er glad for at vi har klart å ivareta essensen av en av europeisk Unionens største prestasjoner."


Bakgrunn

Stortinget har oppfordret til en reform av Schengen-grensekoden "for å styrke gjensidig tillit og solidaritet, og for å sikre integriteten og full gjenoppretting av Schengen-området", som omfatter for tiden 27 land.

I en dom i april 2023 avgjorde EU-domstolen at grensekontroller som er installert på nytt på grunn av alvorlige trusler, ikke kan overstige seks måneder, og bare kan forlenges når en ny trussel oppstår, med mindre det er eksepsjonelle omstendigheter som setter Schengens generelle funksjon. risikoområde.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -