0.5 C
Brussel
Tirsdag, november xnumx, xnumx
EuropaRedusere forurensning i EUs grunnvann og overflatevann

Redusere forurensning i EUs grunnvann og overflatevann

Parlamentet vedtok sin holdning til å redusere grunnvann og overflatevannforurensning og forbedre EUs vannkvalitetsstandarder.

MEP-medlemmer ønsker at EUs overvåkningslister – som inneholder stoffer som utgjør en betydelig risiko for menneskers helse og miljø – skal oppdateres regelmessig for å holde tritt med nye vitenskapelige bevis og nye kjemikalier. De ønsker også en undergruppe av spesifikke PFAS (per- og polyfluoralkylsubstanser, også kjent som "forever chemicals") samt PFAS-total (parameter som inkluderer totalen av PFAS med maksimal konsentrasjon) som skal legges til listene for både grunnvanns- og overflatevannforurensninger. Flere andre stoffer, inkludert mikroplast og antimikrobielle resistente mikroorganismer, bør også legges til disse listene så snart egnede overvåkingsmetoder er identifisert.

Den vedtatte rapporten inneholder også strengere standarder for flere plantevernmidler (inkludert glyfosat og atrazin) og legemidler.

Produsenter som selger produkter som inneholder forurensende kjemiske stoffer bør bidra til å finansiere overvåkingskostnadene, en aktivitet som i dag kun finansieres av medlemslandene.

MEP-medlemmer vedtok rapporten med 495 stemmer for, 12 mot og 124 avholdende.

Premie

Etter avstemningen, ordfører Milan Brglez (S&D, SI) sa: «Revisjonen av EUs vannlovgivning, inkludert vannrammedirektivet og dets to datterdirektiver, er et av de viktigste politiske verktøyene for å implementere våre forpliktelser under handlingsplanen for nullforurensning. Forbedret beskyttelse av EUs farvann er ekstremt viktig, spesielt i sammenheng med de stadig mer presserende virkningene av klimaendringer – kombinert med industri- og landbruksforurensning – på ferskvannsressursene våre.»

Neste trinn

MEP-medlemmer er klare til å starte samtalene om den endelige utformingen av lovgivningen når rådet er enig om sin holdning.

Bakgrunn

I tråd med European Green Dealsin nullforurensningsambisjon, la kommisjonen frem i oktober 2022 en forslag å revidere listene over overflatevann og grunnvannsforurensninger som må overvåkes og kontrolleres for å beskytte EUs ferskvannsforekomster. Den nye loven oppdaterer Vannrammedirektivetden Grunnvannsdirektivet og Direktivet om miljøkvalitetsstandarder (Overflatevannsdirektivet).

Ved å vedta denne rapporten reagerer parlamentet på innbyggernes forventninger om å beskytte og gjenopprette økosystemer og eliminere forurensning, som uttrykt i forslag 2(4) og 2(7) i konklusjonene fra Konferanse om fremtiden til Europa.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -