9.4 C
Brussel
onsdag 21. februar 2024
EuropaMobilt maskineri som sirkulerer på offentlige veier må oppfylle trafikksikkerhetsstandarder,...

Mobilt maskineri som sirkulerer på offentlige veier må oppfylle trafikksikkerhetsstandarder, er MEP-medlemmer enige om

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times Nyheter tar sikte på å dekke nyheter som betyr noe for å øke bevisstheten til innbyggere over hele det geografiske Europa.

Komiteen for indre marked og forbrukerbeskyttelse har godkjent parlamentets utkast til forhandlingsposisjon om en ny forskrift som forbedrer trafikksikkerheten til mobilt arbeidsutstyr.

Biler, lastebiler og busser er ikke de eneste maskinene som sirkulerer på offentlige veier. Noen ganger må arbeidsutstyr som anleggs- eller landbruksmaskiner også bruke veiene våre for å komme seg fra en arbeidsplass til en annen. Dette kan imidlertid føre til farlige trafikksituasjoner fordi arbeidsmaskiner for eksempel ikke er tilstrekkelig opplyst i mørket eller førerens synsvidde kan være begrenset.

Fram til nå har det vært opp til medlemslandene å sette trafikksikkerhetsnormer for slike maskiner. Men i mars 2023 foreslo EU-kommisjonen nye regler for å håndtere trafikksikkerhetsrisikoen og markedsfragmenteringen på EU-nivå. Og i dag vedtok komiteen for indre marked og forbrukerbeskyttelse parlamentets utkast til forhandlingsmandat for dette forslaget.

EU-sertifiseringsprosedyre

Kommisjonen ønsker å etablere en rekke trafikksikkerhetskrav som omfatter for eksempel bremser, styring, synsfelt, belysning, dimensjoner og mange andre elementer. Produsenter må overholde disse kravene og sende inn maskinene sine for trafikksikkerhetstester og samsvarskontroller før de markedsføres i EU. Hvis en maskin består testene, vil den få utstedt et sertifikat som gjør at samme type maskiner kan selges i hele EU. Deretter vil produsentens produksjonsprosesser bli kontrollert regelmessig for å sikre at nye maskiner forblir i samsvar med reglene.

Omfang

I henhold til det opprinnelige forslaget vil forskriften omfatte arbeidsutstyr med opptil tre seter (inkludert førerens) og en maksimal designhastighet på under 40 km/t. Traktorer, firehjulinger, tilhengere eller maskineri som primært er beregnet på transport av personer eller dyr vil ikke omfattes. Maskiner som bare vil sirkulere på territoriet til ett medlemsland eller som bare produseres i små serier, vil også være unntatt fra anvendelsesområdet.

MEP-er har videre spesifisert at forordningen kun skal omfatte nye maskiner laget av en EU-produsent eller nye eller brukte maskiner importert fra et tredjeland. I tillegg ønsker MEP-er å inkludere tauet utstyr og utelate felttestingsprototyper.

Informasjonsutveksling og overgangsperiode

Forslaget legger opp til en samarbeids- og informasjonsutvekslingsmekanisme for medlemslandene slik at alle land umiddelbart vil bli varslet om eventuelle problemer med et spesifikt utstyr og om eventuelle nye maskiner som tillates å sirkulere på europeiske offentlige veier.

Det er viktig at forordningen også fastsetter en overgangsperiode på 8 år hvor produsentene vil kunne velge om de vil søke om EU-sertifikatet eller bare fortsette å overholde relevante nasjonale lover.

Premie

Etter avstemningen sa parlamentets ordfører for saken, Tom Vandenkendelaere (EPP, BE): «I dag tok vi det første skrittet mot å fullføre det europeiske indre markedet for ikke-veigående mobile maskiner. Dette forslaget gjør det mulig for produsenter å ha maskiner som anleggsmaskiner, hogstmaskiner og byklippere typegodkjent i én medlemsstat for å få tilgang til hele det indre markedet. Sammenlignet med de 27 separate godkjenningsregimene i dag, leverer vi til EU-produsenter ved å redusere administrasjonen og alle relaterte kostnader. Resultatet er denne utmerkede balansen mellom strømlinjeforming av prosedyrer og opprettholdelse av de strengeste sikkerhetskravene for disse maskinene over hele unionen.»

Neste trinn

Rapporten ble vedtatt i komiteen for det indre marked og forbrukervern med 38 stemmer for, 2 stemmer mot og 0 avholdende. Komiteen gikk også med på å starte interinstitusjonelle forhandlinger basert på denne rapporten (37 stemmer for, 0 mot og 2 avholdte stemmer). Denne beslutningen vil nå måtte kunngjøres på neste plenum, og hvis den ikke blir utfordret, vil parlamentet være klar til å starte forhandlinger med rådet om den endelige formen og formuleringen av forordningen.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -spot_img
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -