9.1 C
Brussel
Fredag, april 19, 2024
ØkonomiChristine Lagarde taler til Europaparlamentet om ECBs årsrapport og euroområdet...

Christine Lagarde taler til Europaparlamentet om ECBs årsrapport og euroområdets motstandskraft

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times Nyheter tar sikte på å dekke nyheter som betyr noe for å øke bevisstheten til innbyggere over hele det geografiske Europa.

I en sentral tale holdt i Europaparlamentet plenumssesjon i Strasbourg 26. februar 2024, uttrykte Christine Lagarde, president for Den europeiske sentralbanken (ECB), takknemlighet til parlamentet for dets samarbeidsinnsats for å navigere Europa gjennom økonomiske utfordringer og geopolitiske usikkerhetsmomenter. Lagarde understreket det felles målet om å øke velstanden og styrke motstandskraften i møte med utviklende økonomiske landskap.

Talen sentrerte seg om ECBs ansvarlighet og viktigheten av den pågående dialogen mellom ECB og Europaparlamentet, spesielt i sammenheng med ECBs årsrapport. Lagarde ga innsikt i den nåværende tilstanden til økonomien i euroområdet, og fremhevet virkningen av nylige sjokk på inflasjon og økonomisk aktivitet.

Hovedpunkter i talen:

  1. Økonomisk oversikt: Lagarde skisserte utfordringene euroområdets økonomi står overfor, inkludert svingninger i inflasjonsrater og dempet økonomisk vekst i 2023. Til tross for svakheter i global handel og konkurranseevne, er det indikasjoner på en potensiell økonomisk oppgang i nær fremtid.
  2. Pengepolitikk: Talen diskuterte ECBs pengepolitiske holdning, og understreket viktigheten av å opprettholde styringsrentene for å støtte tilbakeføringen av inflasjonen til det to prosents mellomlange målet. Lagarde fremhevet behovet for en dataavhengig tilnærming for å bestemme passende begrensningsnivå.
  3. Euroområdets motstandskraft: Lagarde understreket nødvendigheten av å styrke euroområdets motstandskraft i møte med høye energipriser, geopolitisk ustabilitet og strukturelle utfordringer som aldring og digitalisering. Hun understreket viktigheten av energiuavhengighet, investering i ren energi og grønne teknologier, og utdyping av den økonomiske og monetære unionen.
  4. Integrasjon og konkurranseevne: Talen understreket betydningen av et mer integrert indre marked for å styrke Europas konkurranseevne og motstandskraft. Lagarde understreket behovet for å redusere regulatoriske hindringer, fremme innovasjon og fullføre initiativer som Capital Markets Union og bankunion for å støtte vekst og investeringer.
  5. Konklusjon: Lagarde avsluttet med å oppfordre til dristig europeisk handling for å fremme integrering og solidaritet. Hun fremhevet viktigheten av å styrke Europas enhet og motstandskraft i møte med pågående utfordringer, og bekreftet ECBs forpliktelse til prisstabilitet og pågående dialog med EU-representanter.

I sine avsluttende bemerkninger gjentok Lagarde følelsene til Simone Veil, og understreket viktigheten av solidaritet, uavhengighet og samarbeid for å møte Europas utfordringer. Hun uttrykte tillit til parlamentets rolle i å drive avgjørende europeisk handling for å styrke euroområdets styrke.

Lagardes tale understreket ECBs forpliktelse til å navigere økonomisk usikkerhet og samtidig fremme samarbeid med europeiske institusjoner for å fremme stabilitet og velstand i regionen. Den la ut et veikart for å håndtere sentrale økonomiske og politiske utfordringer euroområdet står overfor, og understreket viktigheten av enhet og motstandskraft i utformingen av Europas fremtid.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -spot_img
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -