14.2 C
Brussel
Torsdag april 11, 2024
EuropaSjøsikkerhet: avtale om strengere tiltak for å stoppe forurensning fra skip

Sjøsikkerhet: avtale om strengere tiltak for å stoppe forurensning fra skip

ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon og meninger gjengitt i artiklene er de som oppgir dem, og det er deres eget ansvar. Publisering i The European Times betyr ikke automatisk tilslutning til synspunktet, men retten til å uttrykke det.

ANSVARSFRASKRIVELSE OVERSETTELSE: Alle artiklene på dette nettstedet er publisert på engelsk. De oversatte versjonene gjøres gjennom en automatisert prosess kjent som nevrale oversettelser. Hvis du er i tvil, se alltid den originale artikkelen. Takk for forståelsen.

EUs medlovgivere ble foreløpig enige om å oppdatere EUs regler for å forhindre forurensning fra skip i europeiske hav og sikre at gjerningsmenn risikerer bøter.

Torsdag nådde parlamentets og rådets forhandlere en uformell avtale om å utvide et eksisterende forbud mot utslipp av oljesøl fra skip til å omfatte kloakk og søppel.

Forbud mot flere typer søl fra skip

Ifølge avtalen vil den nåværende listen over stoffer som er forbudt mot å slippes ut fra skip, som olje og skadelige flytende stoffer, nå inkludere utslipp av kloakk, søppel og rester fra scrubbere.

MEP-medlemmer klarte å sikre en forpliktelse for EU til å revidere reglene fem år etter at de ble innlemmet i nasjonal lovgivning for å vurdere om marin plastforsøpling, tap av beholdere og pelletsøl fra skip også bør straffes.

Mer robust verifisering

MEP-er sikret at EU-landene og kommisjonen vil kommunisere mer om forurensningshendelser, beste praksis for å takle forurensning og oppfølgingstiltak, etter varsler fra europeisk satellittsystem for oljesøl og fartøydeteksjon, CleanSeaNet. For å forhindre at ulovlig utslipp sprer seg og derfor ikke kan oppdages, forutsetter den avtalte teksten digital kontroll av alle høysikkerhetsvarsler fra CleanSeaNet og et mål om å verifisere minst 25 % av dem av de kompetente nasjonale myndighetene.

Effektive straffer

EU-land vil måtte innføre effektive og avskrekkende bøter for skip som bryter disse reglene, mens straffesanksjoner ble behandlet i separate lover MEP'er som allerede er enige med EUs regjeringer november i fjor. I henhold til den foreløpige avtalen skal ikke EU-landene sette straffer på et så lavt nivå at det ikke vil sikre at de er avskrekkende.

Premie

EP-ordfører Marian-Jean Marinescu (EPP, Romania) sa: «Å sikre helsen til våre hav krever ikke bare lovgivning, men robust håndhevelse. Medlemslandene må ikke vakle i sin plikt til å ivareta vårt havmiljø. Vi trenger en konsentrert innsats, med bruk av avanserte teknologier som satellittovervåking og inspeksjoner på stedet, for å effektivt eliminere ulovlige utslipp. Straffene må gjenspeile alvorlighetsgraden av disse lovbruddene, og virke avskrekkende. Vår forpliktelse er tydelig: renere hav, strengere ansvarlighet og en bærekraftig maritim fremtid for alle.»

Neste trinn

Den foreløpige avtalen må fortsatt godkjennes av råd og parlament. EU-landene vil ha 30 måneder på seg til å implementere nye regler i nasjonal lovgivning og forberede implementeringen.

Bakgrunn

Avtalen om revisjon av direktivet om forurensning fra skip er en del av Maritim sikkerhetspakke presentert av Kommisjonen i juni 2023. Pakken har som mål å modernisere og forsterke EUs maritime regler om sikkerhet og forurensningsforebygging.

- Annonse -

Mer fra forfatteren

- EKSKLUSIVT INNHOLD -spot_img
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -spot_img
- Annonse -

Må lese

Siste artikler

- Annonse -