14.5 C
Brussel
Friday, July 12, 2024
HjemVilkår og betingelser

Juridisk merknad og vilkår for bruk

Juridisk informasjon og aksept

Denne juridiske merknaden regulerer tilgangen til og bruken av nettsiden som tilsvarer adressen www.europeantimes.news («Portalen»), et prosjekt hvis varemerke eies av FRVS (heretter «TET» eller «Vi»), med adresse for kommunikasjon og publisitet E-post: kontakt [a] europeantimes.news. "The European Times" er et varemerke. Etter å ha overholdt bestemmelsene i gjeldende varemerkelov 17/2001 av 7. desember 2001, er registreringsbevis utstedt for handelsnavnet THE EUROPEAN TIMES. I samsvar med den nevnte varemerkeloven gir registreringen av handelsnavnet innehaveren enerett til å bruke det i handelen. Registreringen er gitt, uten at det berører tredjeparter, i ti år fra innleveringsdatoen for søknaden, og kan fornyes på ubestemt tid for ytterligere perioder på ti år. EuropeanTimes.NEWS er ​​et uavhengig de facto-prosjekt, er registrert som en privat enhet i Spania. Adresse: EuropeanTimes.NEWS , Bruken av portalen gir tilstanden som bruker av portalen (heretter kalt "Brukeren") og innebærer aksept av alle bruksreglene i denne juridiske merknaden.  

Vilkår for bruk av portalen

general

Brukere er forpliktet til å gjøre korrekt bruk av portalen i samsvar med loven og denne juridiske merknaden. Brukere som ikke overholder loven eller denne juridiske merknaden skal være ansvarlig overfor TET eller overfor tredjeparter for eventuelle skader som kan oppstå som følge av manglende overholdelse av denne forpliktelsen. Det er uttrykkelig forbudt å bruke portalen til formål som er skadelig for TETs eiendom eller interesser eller som på annen måte overbelaster, skader eller ubrukeliggjør nettverk, servere og annet datautstyr (maskinvare) eller produkter og dataapplikasjoner (programvare). ) fra TET eller tredjeparter.

Introduksjon av lenker til portalen

Brukere eller leverandører av informasjonssamfunnstjenester som ønsker å introdusere lenker fra sine egne nettsider til denne portalen, må overholde betingelsene beskrevet nedenfor: Ingen falske, unøyaktige eller ukorrekte uttalelser av noe slag skal gjøres fra siden som introduserer lenken om TET , dets partnere, ansatte, medlemmer eller om kvaliteten på tjenestene den tilbyr. Det skal ikke under noen omstendigheter opplyses på siden hvor lenken er plassert at TET har gitt sitt samtykke til innsetting av lenken eller at den på annen måte sponser, samarbeider med, verifiserer eller fører tilsyn med tjenestene til avsenderen eller at de støtter ideene , uttalelser eller uttrykk inkludert på avsenderens side. Bruk av ord, grafisk eller blandet merke eller andre karakteristiske tegn på TET er forbudt unntatt i tilfeller som er tillatt ved lov eller uttrykkelig autorisert av TET og forutsatt at i disse tilfellene er en direkte kobling til portalen tillatt på den måten som er etablert i denne klausulen. Lenken vil kun koble til hjemmesiden eller hovedsiden til portalen, uten å reprodusere portalen eller dens innhold, og det er uansett forbudt å etablere rammer eller rammer eller på annen måte tillate visualisering av portalen eller dens innhold via et internett andre adresser enn portalen. Siden som oppretter lenken må være i samsvar med loven og kan ikke under noen omstendigheter gi eller lenke til sitt eget innhold eller det fra tredjeparter som er ulovlige, eller som er upassende i forhold til aktiviteten til TET.

Intellektuell og industriell eiendom

Portalen, inkludert dens grafiske design, så vel som dens innhold, forstått å inkludere, men ikke begrenset til, tekster, fotografier, grafikk, bilder, programvare og annet innhold, er den intellektuelle eiendommen til TET eller til tredjeparter som har lisensiert den til TET , og ingen av utnyttelsesrettighetene som er anerkjent av gjeldende lovgivning om åndsverk, kan forstås som å ha blitt overdratt til brukere. Spesielt må brukere avstå fra å reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig, offentlig kommunisere, transformere eller modifisere innholdet unntatt i den grad det er nødvendig for å surfe på portalen, i tilfeller autorisert ved lov eller når det er uttrykkelig samtykke til av TET. Varemerkene, handelsnavnene eller karakteristiske skiltene eies av TET, og det kan ikke forstås at tilgang til portalen gir brukere noen rett til de nevnte varemerkene, handelsnavnene og/eller særegne skiltene. Eventuelle andre varemerker tilhører deres eiere, og brukeren er ansvarlig for å få eventuell nødvendig tillatelse til å bruke dem.

Utestengelse av ansvar

For tilgjengeligheten av tjenesten

TET prøver å holde portalen operativ og feilfri, men brukeren godtar å bruke portalen under eget ansvar. Portalen leveres på en «som den er»-basis, uten garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, og derfor gir vi ingen garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, med mindre det er lovpålagt under gjeldende lov. vi garanterer at tilgang til eller bruk av portalen vil være uavbrutt eller feilfri. På samme måte krever tilgang til portalen tjenester og forsyninger fra tredjeparter, inkludert transport gjennom telekommunikasjonsnettverk, hvis pålitelighet, kvalitet, sikkerhet, kontinuitet og drift ikke er TETs ansvar og ikke er under dets kontroll. TET skal ikke holdes ansvarlig for feil eller frakoblinger i telekommunikasjonsnettverk eller andre tjenester levert av tredjeparter som forårsaker suspensjon, kansellering eller avbrudd av tilgang til Portalen.

Innhold og tjenester knyttet til gjennom portalen

Portalen kan inneholde lenker som lar brukeren få tilgang til andre Internett-sider og portaler (heretter "Koblede sider"). I disse tilfellene opptrer TET som leverandør av mellomleddstjenester i samsvar med artikkel 17 i lov 34/2002 av 11. juli om informasjonssamfunnstjenester og elektronisk handel (“LSSI”) og vil kun være ansvarlig for innholdet og tjenestene som leveres på de tilknyttede nettstedene i den grad den har effektiv kunnskap om ulovligheten og ikke har deaktivert koblingen med due diligence. I tilfelle brukeren mener at det finnes et lenket nettsted med ulovlig eller upassende innhold, kan han/hun varsle TET i samsvar med prosedyren og virkningene fastsatt i punkt 4 i denne juridiske kunngjøringen, uten at dette varselet i alle fall medfører forpliktelsen for å fjerne den tilsvarende lenken. Under ingen omstendigheter skal eksistensen av koblede nettsteder forutsette eksistensen av avtaler med lederne eller eierne av disse, og heller ikke anbefaling, promotering eller identifikasjon av TET med erklæringene, innholdet eller tjenestene som tilbys.

Tredjepartsinnhold vert av TET

Portalen inkluderer eller kan inkludere muligheten for brukere eller andre tredjeparter til å publisere kommentarer, videoer, fotografier, meldinger, meninger osv. I disse tilfellene fungerer TET som leverandør av Hosting formidlingstjenester i samsvar med artikkel 16 i LSSI og vil kun være ansvarlig for innholdet publisert av andre brukere eller tredjeparter i den grad den har effektiv kunnskap om ulovligheten og ikke har fjernet det ulovlige innholdet med due diligence. I tilfelle brukeren mener at det er ulovlig eller upassende innhold, kan han/hun varsle TET i samsvar med prosedyren og virkningene fastsatt i punkt 4 i denne juridiske kunngjøringen, uten at dette varselet i alle fall medfører plikt til å fjerne tilsvarende kommentar eller innhold. Under ingen omstendigheter skal eksistensen av tredjepartsinnhold forutsette eksistensen av avtaler med forfatterne av det samme, og heller ikke anbefaling, promotering eller identifikasjon av TET med uttalelsene eller informasjonen som er gitt.

Portalens sikkerhet

Tilkoblingen til Portalen skjer gjennom åpne nettverk slik at TET ikke kontrollerer sikkerheten til datakommunikasjon eller utstyr koblet til Internett. Det er brukerens ansvar å ha passende verktøy for forebygging, oppdagelse og desinfisering av skadelige dataprogrammer eller skadelig programvare. Informasjon om gratisverktøy for å oppdage skadelig programvare som virus, trojanere osv. kan fås fra OSI-nettstedet: https://www.osi.es/es/herramientas . TET skal ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av brukernes datautstyr under tilkobling til portalen ved handlinger fra tredjeparter eller for mangel på sikkerhet eller konfidensialitet for informasjonen som overføres av tredjepartsutstyr og telekommunikasjonsnettverk eller som et resultat av programvare eller maskinvaresårbarheter i brukernes eget utstyr.

Kommunikasjon av aktiviteter eller tjenester av ulovlig og upassende karakter

I tilfelle brukeren eller en annen tredjepart blir klar over at de koblede sidene, innholdet eller andre tjenester levert gjennom portalen er ulovlige, skadelige, nedverdigende, voldelige eller i strid med moral; eller som på annen måte krenker rettighetene til tredjeparter, kan du kontakte TET og oppgi følgende: Personlige opplysninger om den som ringer: navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Disse dataene vil bli inkludert i en fil under ansvar av TET med det eneste formålet å håndtere forespørselen din. Du kan utøve dine rettigheter til tilgang, retting, kansellering og motstand i samsvar med det som er angitt i personvernerklæringen. Utelatelse av noen av disse dataene kan bety at forespørselen din ikke vil bli behandlet, uten at det berører eventuelle frivillige henvendelser som TET måtte ønske å gjøre.

Beskrivelse av fakta som avslører den ulovlige eller utilstrekkelige karakteren av tjenesten.

Ved brudd på rettigheter, slik som intellektuell og industriell eiendom eller andre rettigheter hvis eksistens ikke kan utledes av TET, må det fremlegges dokumentasjon som akkrediterer eksistensen av tittelen eller juridisk rett som er krenket. I tillegg skal personopplysninger om eieren av den krenkede rettigheten oppgis når dette er en annen person enn den kommuniserende parten, samt representasjonsdokumentet for å opptre på vegne av førstnevnte i disse tilfellene. Uttrykkelig erklæring om at informasjonen i klagen er nøyaktig. Mottak av TET av kommunikasjonen fastsatt i denne klausulen skal ikke innebære, i samsvar med bestemmelsene i LSSI, effektiv kunnskap om aktivitetene og/eller innholdet angitt av den kommuniserende parten.

Databeskyttelse og informasjonskapsler

Brukere som ønsker å vite hvilken databehandling som utføres på nettstedet og informasjonskapslene som brukes på det, kan se vår personvernerklæring og vår policy for informasjonskapsler.

Gyldighet

TET forbeholder seg retten til å innføre endringer i denne juridiske merknaden, publisere enhver endring i samme form som denne juridiske merknaden vises i eller gjennom enhver form for kommunikasjon til brukere eller annen passende prosedyre. Derfor faller den midlertidige gyldigheten av denne juridiske merknaden sammen med tidspunktet for dens publisering, inntil de er helt eller delvis modifisert, da den endrede juridiske merknaden trer i kraft. Følgelig må brukeren lese denne juridiske merknaden nøye hver gang han/hun går inn på portalen.

The EuropeanTimes.NEWS , Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid E-post: kontakt [a] europeantimes.news Tilgang til og bruk av The EuropeanTimes.NEWS og dets nyhetsbrev ('nettsted') er gitt av EuropeanTimes.NEWS-prosjektet. EuropeanTimes.NEWS kan, etter eget skjønn, endre disse vilkårene og betingelsene ('vilkår'). Hvis du ('bruker') ikke godtar å være bundet av disse vilkårene, bør du ikke bruke nettstedet eller abonnere på dets nyhetsbrev. 1. Innholdet på nettstedet (a) Selv om informasjonen på nettstedet oppdateres med jevne mellomrom, gis det ingen garanti for at informasjonen på denne nettsiden er korrekt, fullstendig og/eller oppdatert. (b) Innholdet på nettstedet er kun gitt for generelle informasjonsformål og utgjør ikke juridisk eller annen profesjonell rådgivning om noe emne. (c) EuropeanTimes.NEWS aksepterer ikke noe ansvar for tap som kan oppstå fra tillit til innholdet på nettstedet. (d) Denne nettsiden og dens innhold leveres 'SOM DEN ER' og 'SOM TILGJENGELIG' uten garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ikke-krenkelse. (e) Brukeren godtar å bruke nettstedet og dets innhold kun til lovlige formål og på en måte som ikke krenker rettighetene til, begrenser eller hindrer andres bruk og glede av nettstedet og dets innhold. Forbudt oppførsel inkluderer trakassering eller å forårsake nød eller ulempe for noen person, overføring av uanstendig, usant eller støtende innhold eller forstyrre den normale dialogflyten i The EuropeanTimes.NEWS. 2. Opphavsrett og varemerker (a) All opphavsrett, varemerker, designrettigheter, patenter og andre immaterielle rettigheter (registrerte eller uregistrerte) på nettstedet og alt innhold (inkludert alle applikasjoner) som ligger på nettstedet skal forbli tildelt The EuropeanTimes.NEWS eller dets lisensgivere. (b) Navnene, bildene og logoene som identifiserer The EuropeanTimes.NEWS eller tredjeparter og deres produkter og tjenester er underlagt opphavsrett, designrettigheter og varemerker til The EuropeanTimes.NEWS og/eller tredjeparter. Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som å gi noen lisens eller rett til å bruke varemerker, designrettigheter eller opphavsrett til The EuropeanTimes.NEWS eller en tredjepart. (c) Fotografier har opphavsretten til kilden kreditert i teksten under dem. 3. Bruk av nettstedet (a) Tillatelse er gitt for nedlasting og midlertidig lagring av nettstedet for visning på en personlig datamaskin. (b) Innholdet på nettstedet er beskyttet av opphavsrett i henhold til internasjonale konvensjoner, og bortsett fra den oppgitte tillatelsen, er reproduksjon, permanent lagring eller videresending av innholdet forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse. (c) Sporadisk republisering (en gang i uken eller sjeldnere), for ikke-kommersiell bruk er kun tillatt med angivelse av kilden og ved å lenke til den originale artikkelen. All annen bruk er underlagt syndikering og er kun tillatt med forhåndsgodkjenning fra The EuropeanTimes.NEWS og kan være underlagt et gebyr. For detaljer i denne forstand, vennligst kontakt: kontakt [a] europeantimes.news . 4. Tredjeparts innhold og nettsteder (a) Noe innhold (inkludert lenker, brev til redaktøren, blogginnlegg og kommentarer til artikler) på nettstedet er levert av en tredjepart og kan føre til andre nettsteder, inkludert de som drives og vedlikeholdes av tredjeparter ('Tredjepartsinnhold '). (b) EuropeanTimes.NEWS inkluderer tredjepartsinnhold utelukkende som en bekvemmelighet for brukerne, og tilstedeværelsen av slikt innhold innebærer ikke EuropeanTimes.NEWS sitt ansvar for dem, for det koblede nettstedet eller en godkjenning av innholdet eller koblet nettsted eller dets operatør. (c) Tredjepartsinnholdet må være sivilt og smakfullt. Det må ikke være forstyrrende eller støtende. Den må ikke inneholde ulovlig innhold, upassende brukernavn (f.eks. vulgært, støtende osv.) eller off-topic materiale. (d) Annonsering i tredjepartsinnhold er ikke tillatt med mindre skriftlig forhåndsgodkjenning fra The EuropeanTimes.NEWS er ​​gitt. (e) Ved å dele tredjepartsinnhold (inkludert tekst, fotografi, grafikk eller video) med The EuropeanTimes.NEWS gir du The EuropeanTimes.NEWS gratis tillatelse til å bruke materialet på hvilken som helst måte (inkludert modifikasjoner) og tilpasse den av operasjonelle og redaksjonelle årsaker) for EuropeanTimes.NEWS-tjenestene. Under visse omstendigheter kan EuropeanTimes.NEWS dele bidraget ditt med tredjeparter. (g) Adresser tredjepartsinnhold til redaktøren på kontakt [a] europeantimes.news 5. Datasikkerhet Brukerens personopplysninger vil bli beskyttet i tråd med den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) EU 2016/679 og vår Personvernserklæring og vil ikke bli gitt, solgt, handlet eller leid ut til tredjeparter, med mindre det er spesifikt nevnt. 6. nyhetsbrev En bruker som ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevene til EuropeanTimes.NEWS kan melde seg av ved å klikke på en avmeldingslenke nederst i et nyhetsbrev og følge lenken. 7. Force Majeure EuropeanTimes.NEWS vil ikke være ansvarlig eller anses å være i mislighold for noen forsinkelser eller svikt i ytelsen eller avbrudd i leveringen av innhold som skyldes en årsak utenfor dens kontroll, inkludert men ikke begrenset til svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller kommunikasjon linjer, telefon- eller andre problemer, datavirus, uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, hardt vær, jordskjelv eller naturkatastrofer, streik eller andre arbeidsproblemer, kriger eller statlige restriksjoner. 8. Indemnity Brukere samtykker i å skadesløs, forsvare og holde The EuropeanTimes.NEWS , dets partnere, klienter, ansatte, ledere og direktører, fra og mot alle krav, ansvar, straffer, forlik, dommer, honorarer (inkludert rimelige advokatsalærer) som oppstår fra (i) innhold som brukeren eller noen kan sende inn, legge ut eller overføre til nettstedet (inkludert tredjepartsinnhold); (ii) brukerens bruk av The EuropeanTimes.NEWS-tjenestene; (iii) brukerens brudd på disse vilkårene; og (iv) ethvert brudd eller unnlatelse av brukeren i å overholde alle lover og forskrifter i forbindelse med tjenestene. 9. Jurisdiksjon og voldgift (a) Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Spania ved domstolene i Madrid, som skal ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister. (b) Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen av en jurisdiksjon anses å være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, skal de resterende bestemmelsene forbli i full kraft og virkning. (c) Enhver søksmålsårsak fra deg med hensyn til disse vilkårene må innleveres til en domstol med kompetent jurisdiksjon innen ett år etter at søksmålsårsaken har oppstått, ellers vil en slik årsak være utestengt, ugyldig og ugyldig. 10. Kontakt Gi tilbakemeldingen din for å kontakte [a] europeantimes.news Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid

Kommersielle vilkår

I. GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

I.1. avtalepartene (a) Ordlyden i disse kommersielle vilkårene og betingelsene er bindende for avtalepartene, dvs. kunden og leverandøren. (b) Kunden – en organisasjon som inngår en skriftlig kontraktsavtale med Leverandøren. (c) Leverandøren – EuropeanTimes.NEWS som driver nettstedet og tilbyr tjenester på et nettbasert medium. Leverandøren er registrert i Spania I.2. innledende bestemmelser (a) Disse anses å være leverandørens kommersielle vilkår og betingelser. (b) Disse vilkårene og betingelsene gjelder for Leverandøren og dens klienter fra 14. august 2020. (c) De kommersielle vilkårene og betingelsene utgjør en integrert del av enhver kontrakt mellom klienten og leverandøren. (d) En kontrakt mellom Kunden og Leverandøren opprettes på grunnlag av en skriftlig bestilling – også i form av elektronisk post og elektroniske bestillingsskjemaer (heretter kalt "Bestillingen"). (e) Med mindre Leverandøren informerer Kunden innen to (2) virkedager etter å ha mottatt en ordre om at den ikke aksepterer visse vilkår i Ordren, vil betingelsene nevnt i Ordren bli ansett som gyldige for forholdet mellom Avtalepartene. (f) En kontrakt mellom Kunden og Leverandøren etableres også dersom Kunden godtar et forslag fra Leverandøren om å endre betingelsene for en Ordre. Da er kontraktsforholdene styrt av de siste avtalte vilkårene. (g) De avtalte betingelsene for kontraktsforholdet kan endres eller kanselleres bare på grunnlag av uttrykkelig avtale fra de to avtalepartene. I.3. Subject Matter of Performance Gjenstanden for ytelsen er levering av tjenester knyttet til leverandørens bransje, spesielt ytelsen av levering av tjenester levert for annonsører, sponsorer, syndikeringspartnere og klienter, tjenester av pressemelding (heretter kalt "jobben") i henhold til til kravene spesifisert i bestillingen. I.4. redaksjonell uavhengighet Leverandøren arbeider på grunnlag av redaksjonell uavhengighet og begrenser ikke sin dekning til sine klienter. Dens prinsipper er forklart i The EuropeanTimes.NEWS sin redaksjonelle oppdrag og redaksjonelle charter. I.5. Kontrakts Fornyelse og oppsigelse (a) Kontraktsfornyelsen gjelder sponsorer. (b) Kontraktsfornyelsen skjer automatisk ett år etter undertegningsdatoen ('Fornyelsesdato'), og hvert påfølgende år, med mindre en av partene kansellerer kontrakten med rekommandert post senest en måned før fornyelsesdatoen. Prisen på hver fornyelse vil stige med 5 prosent, med mindre annet er skriftlig avtalt av avtalepartene senest én måned før fornyelsesdatoen. (c) Hvis Kunden ber om det, tilbyr Leverandøren et prestasjonsmøte og gir en årlig rapport om tjenestene som tilbys, annonsering implementert og statistikk 6 uker før fornyelsesdatoen. I.6. Vilkår Ubrukt Job (a) Enhver jobb som ble bestilt, men som ikke har blitt brukt av kunden før fornyelsesdatoen (f.eks. annonsering, stillingsannonser), kan ikke overføres til perioden etter fornyelsesdatoen, med mindre det er avtalt med skriftlig samtykke fra begge kontraherende parter. Fester. (b) Overføring av denne jobben til fordel for andre organisasjoner er ikke mulig, med mindre det er avtalt med skriftlig samtykke fra begge kontraherende parter. I.7. Klienter Nevnt publikasjoner Kunder kan nevnes (med logo og/eller navn) i Leverandørens trykte og elektroniske publikasjoner. Leverandøren yter dette som en tjeneste til Kunden for å øke sin synlighet i EU kretser og gjennom sitt EU-nettverk. Dersom en Kunde ikke ønsker å bli nevnt i slike publikasjoner, bør den nevne dette til Leverandøren og inkludere dette i Bestillingen. I.8. Opphavsrett og varemerker Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser knyttet til brudd på opphavsretten. I.9. Samarbeid og tillit (a) Kunden forplikter seg, inntil ett år etter utløpet av enhver avtale, til ikke å rekruttere passivt eller aktivt noen individuelle medlemmer av Leverandørens team, enten det er heltid eller deltid, som ansatt eller tjenesteleverandør, uten skriftlig forhåndssamtykke fra leverandøren. leverandøren. (b) Leverandøren tar imot henvendelser og forslag fra mellomledd som byråer eller konsulentfirmaer på vegne av andre selskaper som er nye prospekter, som ennå ikke er i kontakt med Leverandøren. I slike tilfeller respekterer Leverandøren verdien av kontaktene og ideene som tilbys, og tar sikte på å respektere rollen til mellomleddet, inkludert – hvis det blir bedt om det – deres ønske om å bli informert om kontakter med den kunden. I.10. Datasikkerhet (a) Leverandøren vil beskytte all personlig informasjon eller klientinformasjon gitt til den. Leverandøren er forpliktet til å beskytte personvernet og vil ikke selge, handle eller leie ut privat informasjon til tredjeparter, med mindre det er spesifikt nevnt. (b) Leverandøren forplikter seg til å opprettholde konfidensialitet angående enhver handel knyttet til gjenstanden for ytelsen. (c) Gitt at en fysisk persons bilde er klassifisert som personopplysninger i henhold til General Data Protection Regulation (GDPR), har klienten plikt til å overholde gjeldende databeskyttelseslovgivning og GDPR, med hensyn til filming på vegne av klienten. EuropeanTimes.NEWS har ikke noe ansvar i tilfelle klager angående misbruk av personopplysninger som kan oppstå fra multimedieproduktene som er opprettet og distribuert innenfor rammen av en kontrakt med kunden. I.11. Pris Alle priser i prislisten over tjenester er eksklusiv merverdiavgift. Merverdiavgift vil bli pålagt i henhold til spanske momsregler. I.12. Betalingsbetingelser (a) Leverandøren har rett til å utstede en faktura så snart en jobb er fullført i samsvar med bestillingen eller så snart kunden blir sponsor. (b) Prisen på jobben vil bli betalt på grunnlag av fakturaen utstedt av leverandøren, hvis løpetid vil bli spesifisert i denne fakturaen. (c) Kunden skal betale for jobben i ett avdrag innen perioden spesifisert nedenfor, regnet fra fakturadatoen til Leverandørens spanske bankkonto, med mindre annet er angitt i bestillingen. Hvis betalingsbetingelsene i bestillingen er i konflikt med disse vilkårene, bør førstnevnte gjelde. Kundebetaling forfaller i følgende periode etter at faktura er utstedt Pressemelding Kunde – 15 kalenderdager Annonsør – 15 kalenderdager Sponsor – 15 kalenderdager med mindre annet er spesifisert i kontrakten I.13. sen betaling Dersom en Kunde ikke betaler i tide etter en påminnelse, forbeholder Leverandøren seg retten til å (i) belaste renter på 5 prosent per måned på det fakturerte beløpet eksklusiv merverdiavgift fra den opprinnelige forfallsdatoen, (ii) fjerne reklamemateriale eller referanser til klienten fra nettstedet, (iii) ta juridiske skritt. I.14. defekt Job (a) En fullført jobb anses som defekt hvis den ikke er utført i samsvar med bestillingen. (b) I alle andre tilfeller skal jobben anses å ha blitt utført på riktig måte. I.15. klager (a) Eventuelle klager vil bli fremsatt skriftlig. Klagen skal angi begrunnelse for reklamasjonen, og beskrive manglenes art. (b) Hvis Leverandøren anerkjenner Kundens klage som berettiget, skal den gi en revisjon av jobben for egen regning. I.16. Frist for Klager (a) Eventuelle krav som oppstår som følge av ansvar for mangler opphører å være gyldige hvis de fremsettes for sent. (b) Kunden er forpliktet til å fremme ethvert krav basert på eventuelle mangler i en jobb uten unødig forsinkelse umiddelbart etter oppdagelse av slike mangler. I.17. Uttak fra kontrakten (a) Hver av avtalepartene har rett til å trekke seg fra kontrakten dersom det etter avtaleinngåelsen oppstår uoverstigelige hindringer fra dens side som hindrer den i å oppfylle sine forpliktelser. (b) Den kontraherende part som trekker seg fra kontrakten må informere den andre avtaleparten skriftlig om dette. (c) Leverandøren er ikke ansvarlig overfor Kunden for skade som oppstår på grunn av manglende oppfyllelse av en inngått kontrakt dersom den er et resultat av uforutsigbare og uunngåelige hendelser som Leverandøren ikke kunne ha forhindret (se avsnitt I.20) under). I.18. Gjeldende lov og jurisdiksjon (a) Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales som skal ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle tvister. (b) I tilfelle vanskeligheter med å implementere eller tolke disse vilkårene, vil de bli underkastet voldgift av én voldgiftsdommer utpekt etter felles avtale mellom de kontraherende partene, innen en måned etter at en part har bedt om det. I tilfelle partene ikke kan bli enige om en felles voldgiftsdommer, vil hver innen én ekstra måned utpeke én voldgiftsdommer, og begge voldgiftsdommerne vil utpeke en tredje. Partene vil være bundet av konklusjonene til voldgiftsdommeren(e). (c) Saksspråket vil være engelsk og de juridiske prinsippene vil være de i engelsk lov og rettspraksis. I.19. Ugyldighet / Survival / Foreldelse (a) Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen av en jurisdiksjon anses å være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, skal de resterende bestemmelsene forbli i full kraft og virkning. (b) Enhver søksmålsårsak fra klienten med hensyn til disse vilkårene må innleveres til en domstol med kompetent jurisdiksjon innen ett år etter at søksmålsårsaken har oppstått, ellers vil en slik årsak være utestengt, ugyldig og ugyldig. I.20. Force Majeure Leverandøren vil dets tilknyttede selskaper og dets informasjonsleverandører ikke være ansvarlig eller anses å være i standard for eventuelle forsinkelser eller feil i ytelse eller avbrudd i levering av innhold som direkte eller indirekte fra årsak eller omstendighet utenfor dets eller deres rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, telefon eller andre problemer, datavirus, uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, uvær, jordskjelv eller naturkatastrofer, streik eller andre arbeidsproblemer, kriger, eller statlige restriksjoner . I.21. Endringer i disse vilkårene Leverandøren forbeholder seg retten til å endre eller modifisere disse vilkårene eller pålegge nye vilkår og betingelser når det passer det. Hver av avtalepartene vil bli ansett for å ha akseptert alle de nye endringene 24 timer etter at de trer i kraft på nettstedet. Kontakt kontakt [a] europeanaffairs.news for mer informasjon.

II. REKLAME

II.1. innledende bestemmelser Følgende betingelser gjelder for de klienter som bruker leverandørens annonseringstjenester på nettstedet, dets partnernettsteder og i nyhetsbrevene publisert av leverandøren ("Annonsørene"). II.2. reklame tjenester Jobben er levering av reklametjenester ('Reklame') spesifisert av Annonsøren i Bestillingen og medieplanen på de avtalte datoene og levert på avtalt måte. II.3. Organisering av reklame (a) Annonsering er organisert i antall uker, som starter på mandag og slutter på søndag samme uke, med mindre annet er avtalt av avtalepartene. (b) Etter innledende avtale vil leverandøren først sende et forslag til en medieplan som nevner perioden og plasseringen av reklamemateriell på nettstedet og i dets nyhetsbrev. Leverandøren vil også legge ved et forslag til en ordre basert på den opprinnelige avtalen. (c) Ved å levere bestillingen signert til leverandøren, forplikter annonsøren seg til å akseptere medieplanen og den fullførte jobben og betale den endelige prisen for jobben. II.4. Annonsering Eksklusivitet Med mindre uttalt i orden, er annonsørens reklame på nettsiden eller på dens seksjoner eller i sin nyhetsbrev ikke eksklusiv, dvs. Annonsør deler samme reklame stilling med annen annonsør (er). II.5. Opprettelse av reklamemateriell (a) Etter mottak av bestillingen, vil reklamemateriale bli laget i henhold til annonseringsspesifikasjoner enten av annonsøren eller av leverandøren. (b) Annonsøren kan gi Leverandøren sitt eget reklamemateriell: (i) Annonsematerialet som sendes inn av Kunden må være i tråd med The EuropeanTimes.NEWS sine annonseringsspesifikasjoner; (ii) Annonsøren sender inn annonsematerialet senest 5 virkedager før kampanjestart. (c) Hvis annonsøren ber om det, designer leverandøren annonsematerialet for annonsøren: (i) leverandøren vil be om visuelt og tekstmateriale fra annonsøren som vil bli brukt som inspirasjon for å lage annonsemateriell; (ii) når annonsematerialet er opprettet av leverandøren, vil det sende det til annonsøren for godkjenning, med en grense på tre utkast inkludert den endelige versjonen for publisering. Ytterligere utkast kan være avgiftsbelagt. Annonsemateriell opprettet av leverandøren vil forbli sin egen eiendom og kan ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse på forhånd. II.6. Ansvar for reklamemateriell (a) I begge tilfeller aksepterer Annonsøren fullt ansvar for meldingene og innholdet i Annonsematerialet. Leverandøren forbeholder seg retten til ikke å publisere en del av eller hele annonsematerialet, uten noen form for skadesløsholdelse, selv om kontaktpersonen opprinnelig erkjente annonsematerialet, hvis den anser det som aggressivt, upassende, for "prangende" eller av en annen grunn. (b) Leverandøren godtar ikke annonser som utvider seg utenfor den angitte annonseplassen, uten forutgående skriftlig avtale. II.7. Kontakt E-post for å kontakte [a] europeantimes.news hvis du ønsker å motta mer informasjon om leverandørens tjenester for annonsører.