18 C
Bruselj
Nedelja, junij 23, 2024
Urednikova izbiraParlamentarni odbor Sveta Evrope: Pospešiti deinstitucionalizacijo invalidov

Parlamentarni odbor Sveta Evrope: Pospešiti deinstitucionalizacijo invalidov

ODPOVED ODGOVORNOSTI: Informacije in mnenja, predstavljena v člankih, so last tistih, ki jih navajajo, in so njihova lastna odgovornost. Objava v The European Times ne pomeni samodejno odobravanja stališča, ampak pravico do njegovega izražanja.

ODPOVED PREVODOV: Vsi članki na tem spletnem mestu so objavljeni v angleščini. Prevedene različice se izvedejo z avtomatiziranim postopkom, znanim kot nevronski prevodi. Če ste v dvomih, se vedno obrnite na izvirni članek. Hvala za razumevanje.

Odbor za socialne zadeve, zdravje in trajnostni razvoj Parlamentarne skupščine je soglasno sprejel osnutek resolucije in osnutek priporočila evropskim vladam v skladu z njihovimi obveznostmi po mednarodnem pravu ter pozval, naj se zgleduje po delu ZN. Konvencija za invalide.

Odbor je poudaril, da so se ZN očitno preusmerili na pristop k invalidnosti, ki temelji na človekovih pravicah, ki poudarja enakost in vključenost. Temelji na Poročilo od poročevalke Reine de Bruijn-Wezeman je odbor predstavil številna priporočila, ki se posebej nanašajo na sceno v evropskih državah.

Odbor je predlagal postopno razveljavitev zakonov, ki dovoljujejo institucionalizacijo invalidov, ter zakonodaja o duševnem zdravju, ki omogoča zdravljenje brez privolitve in pridržanje na podlagi okvare z namenom prenehanja prisile v duševnem zdravju. Vlade bi morale razviti ustrezno financirane strategije z jasnimi časovnimi okviri in merili uspešnosti za pristen prehod v neodvisno življenje invalidov.

»Za invalide se pogosto domneva, da ne morejo živeti samostojno. To je zakoreninjeno v razširjenih napačnih predstavah, vključno s tem, da invalidi nimajo zmožnosti, da bi sami sprejemali zdrave odločitve, in da potrebujejo 'specializirano oskrbo', ki je na voljo v ustanovah,« je poudaril odbor.

»V mnogih primerih lahko kulturna in verska prepričanja hranijo tako stigmo, pa tudi zgodovinski vpliv evgeničnega gibanja. Predolgo so se s temi argumenti uporabljali za neupravičeno odvzemanje svobode invalidov in njihovo ločevanje od preostale skupnosti, tako da so jih namestili v ustanove,« so še dodali poslanci.

Prizadetih je več kot milijon Evropejcev

V svojem Ločljivost, je odbor ugotovil, da: „Namestitev v institucije vpliva na življenja več kot milijona Evropejcev in je razširjena kršitev pravic, kot je določeno v členu 19 ZN Konvencija o pravicah invalidov (CRPD), ki poziva k trdni zavezanosti deinstitucionalizaciji.«

Reina de Bruijn-Wezeman je pojasnila the European Times da je med evropskimi državami kar nekaj razlik, na primer v eni državi je bila zelo visoka stopnja institucionalizacije otrok.

Opozorila je, da se je v tej državi po dolgoletnem pritisku začel proces reform, kot tudi zaveza k preoblikovanju njenega nacionalnega sistema oskrbe. Reina de Bruijn-Wezeman pa je dodala, da se je s tem pojavila še ena skrb zaradi dejstva, da so bile institucije zaprte brez ustreznih alternativ, ki temeljijo na skupnosti. Ključni izziv je zagotoviti, da se sam proces deinstitucionalizacije izvede na način, ki je človekove pravice skladen.

Reina de Bruijn-Wezeman je poudarila, da morajo evropske države nameniti ustrezna sredstva za podporne storitve, ki invalidom omogočajo življenje v njihovih skupnostih. To med drugim zahteva prerazporeditev javnih sredstev iz institucij za krepitev, ustvarjanje in vzdrževanje storitev, ki temeljijo na skupnosti.

V tem obsegu je Odbor v svoji resoluciji poudaril, da je treba sprejeti ukrepe za boj proti tej kulturi institucionalizacije, ki vodi v socialno izolacijo in segregacijo invalidov, tudi doma ali v družini, ki jim preprečuje interakcijo v družbi in vključeni v skupnost."

Reina de Bruijn-Wezeman je pojasnila: "Zagotavljanje, da so invalidom na voljo ustrezne storitve oskrbe v skupnosti, in s tem nemoten prehod, je ključnega pomena za uspešen proces deinstitucionalizacije."

Sistemski pristop k deinstitucionalizaciji s potrebnim ciljem

Za doseganje dobrih rezultatov je potreben sistemski pristop k procesu deinstitucionalizacije. Invalidnost je bila v več študijah povezana z brezdomstvom in revščino.

Dodala je: »Cilj ni zgolj deinstitucionalizacija invalidov, ampak resničen prehod v samostojno življenje v skladu z 19. členom CRPD, splošni komentar št. 5 (2017) Odbora ZN za pravice invalidov. o samostojnem življenju in vključevanju v skupnost ter prihajajočih Smernicah o deinstitucionalizaciji invalidov, tudi v izrednih razmerah.«

Preoblikovanje bivalnih institucionalnih storitev je le eden od elementov širše spremembe na področjih, kot so zdravstvo, rehabilitacija, podporne storitve, izobraževanje in zaposlovanje, pa tudi v družbenem dojemanju invalidnosti in družbenih determinant zdravja. Preprosto premestitev posameznikov v manjše ustanove, skupinske domove ali druga kongregirana okolja je nezadostna in ni v skladu z mednarodnimi pravnimi standardi.

Poročilo naj bi skupščina obravnavala na aprilski seji, ko bo sprejela končno stališče.

Logotip European Human Rights Series Parlamentarni odbor Sveta Evrope: Pospešiti deinstitucionalizacijo invalidov
- Oglas -

Več od avtorja

- EKSKLUZIVNA VSEBINA -spot_img
- Oglas -
- Oglas -
- Oglas -spot_img
- Oglas -

Morati prebrati

Zadnje članke

- Oglas -