14.8 C
Bruselj
Ponedeljek, junij 24, 2024
InstitucijeSvet EvropeSvet Evrope zaključuje stališče o deinstitucionalizaciji invalidov

Svet Evrope zaključuje stališče o deinstitucionalizaciji invalidov

ODPOVED ODGOVORNOSTI: Informacije in mnenja, predstavljena v člankih, so last tistih, ki jih navajajo, in so njihova lastna odgovornost. Objava v The European Times ne pomeni samodejno odobravanja stališča, ampak pravico do njegovega izražanja.

ODPOVED PREVODOV: Vsi članki na tem spletnem mestu so objavljeni v angleščini. Prevedene različice se izvedejo z avtomatiziranim postopkom, znanim kot nevronski prevodi. Če ste v dvomih, se vedno obrnite na izvirni članek. Hvala za razumevanje.

Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je konec aprila potrdila Priporočilo in Resolucijo o deinstitucionalizaciji invalidov. Ti so pomembne smernice v procesu uveljavljanja človekovih pravic na tem področju v prihodnjih letih. Višji organ odločanja Sveta Evrope, Odbor ministrov, je kot del končnega procesa zdaj prosil tri svoje odbore, da pregledajo priporočilo skupščine in dajo morebitne pripombe do sredine junija. Odbor ministrov naj bi nato dokončal svoje in s tem stališče Sveta Evrope glede deinstitucionalizacije invalidov.

Parlamentarna skupščina je v svojem Priporočilo nujna potreba, da Svet Evrope "v celoti vključi spremembo paradigme, ki so jo sprožili Združeni narodi Konvencija o pravicah invalidov (CRPD) v svoje delo."

Priporočilo za montažo

Skupščina je posebej zaprosila za podporo državam članicam "pri njihovem razvoju, v sodelovanju z invalidskimi organizacijami, ustrezno financiranih strategij za deinstitucionalizacijo, ki so skladne s človekovimi pravicami". Poslanci so poudarili, da je treba to narediti z jasnimi časovnimi okviri in merili uspešnosti, da bi invalidi dejansko prešli v samostojno življenje. In da mora biti to v skladu s Konvencijo ZN o pravicah invalidov, 19. členom o samostojnem življenju in vključevanju v skupnost.

Skupščina je drugič priporočila Odboru ministrov, naj "prednostna podpora državam članicam, da takoj začnejo s prehodom na odpravo prisilnih praks v okoljih za duševno zdravje." Poslanci pa so še poudarili, da je treba pri obravnavi otrok, ki so bili nameščeni v ustanovah za duševno zdravje, zagotoviti, da je prenos osredotočen na otroka in skladen s človekovimi pravicami.

Skupščina je kot končno točko priporočila, da v skladu s soglasno sprejeto skupščino Priporočilo 2158 (2019), Odprava prisile v duševnem zdravju: potreba po pristopu, ki temelji na človekovih pravicah da se Svet Evrope in njegove države članice „vzdržijo od potrjevanja ali sprejemanja osnutkov pravnih besedil, ki bi otežili uspešno in smiselno deinstitucionalizacijo, pa tudi odpravo prisilnih praks v okoljih za duševno zdravje in ki so v nasprotju z duhom in črko. CRPD."

S to zadnjo točko je skupščina opozorila na kontroverzni osnutek možen nov pravni instrument urejanje varstva oseb med uporabo prisilnih ukrepov v psihiatriji. To je besedilo, ki ga je Odbor za bioetiko Sveta Evrope pripravil kot razširitev Sveta Evrope Konvencija o človekovih pravicah in biomedicini. 7. člen konvencije, ki je glavno zadevno besedilo, kot tudi referenčno besedilo, člen 5(1)(e) Evropske konvencije o človekovih pravicah, vsebujeta stališča temelji na zastarelih diskriminatornih politikah iz prvega dela 1900-ih.

Preprečevanje proti prepovedi

Pripravljeni možni nov pravni instrument je bil ostro kritiziran, saj kljub njegovemu navidez pomembnemu namenu zaščite žrtev prisilnih brutalnosti v psihiatriji, ki bi lahko pomenilo mučenje, dejansko ohranja Evgenični duh v Evropi. Stališče urejanja in čim večjega preprečevanja tovrstnih škodljivih praks je v ostrem nasprotju z zahtevami sodobnih človekovih pravic, ki jih preprosto prepovedujejo.

Odbor ministrov Sveta Evrope je po prejemu priporočila skupščine posredoval svojemu usmerjevalnemu odboru za človekove pravice na področju biomedicine in zdravja (CDBIO) v informacije in morebitne pripombe do 17. junija 2022. Opozoriti je treba, da je to prav odbor, čeprav z novim imenom, ki je pripravil kontroverzni morebitni nov pravni instrument, ki bi urejal varstvo oseb med uporabo prisilnih ukrepov v psihiatriji.

Odbor ministrov je priporočilo poslal tudi usmerjevalnemu odboru za otrokove pravice (CDENF) in Evropskemu odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT) v pripombe. CPT je že prej izrazil podporo potrebi po zaščiti oseb, ki so bile izpostavljene prisilnim ukrepom v psihiatriji, saj so očitno ti ukrepi lahko ponižujoči in nečloveški. Opozoriti je treba, da je CPT, tako kot druga telesa v okviru Sveta Evrope, zavezan s svojimi konvencijami, vključno z zastarelim besedilom 5. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Odbor ministrov bo na podlagi morebitnih pripomb treh odborov nato pripravil svoje stališče in odgovor "zgodaj". Videti je treba, ali bo Odbor ministrov presegel zastarela besedila lastnih konvencij, da bi dejansko uveljavil sodobne človekove pravice v vsej Evropi. Samo Odbor ministrov ima polno pooblastilo za določanje smeri Sveta Evrope.

Resolucija

Odbor ministrov se je poleg pregleda priporočila skupščine seznanil tudi z Sklep skupščine, ki nagovarjajo države članice Sveta Evrope.

Skupščina evropskim državam priporoča – v skladu z njihovimi obveznostmi po mednarodnem pravu in po navdihu dela Odbora Združenih narodov za pravice invalidov –, da izvajajo strategije deinstitucionalizacije, ki so skladne s človekovimi pravicami. Resolucija tudi poziva nacionalne parlamente, naj sprejmejo potrebne ukrepe za postopno razveljavitev zakonodaje, ki dovoljuje institucionalizacijo invalidov, pa tudi zakonodaje o duševnem zdravju, ki omogoča zdravljenje brez privolitve in pridržanje na podlagi okvare, da bi odpravili prisilo v duševnem zdravju.

- Oglas -

Več od avtorja

- EKSKLUZIVNA VSEBINA -spot_img
- Oglas -
- Oglas -
- Oglas -spot_img
- Oglas -

Morati prebrati

Zadnje članke

- Oglas -