3.1 C
Bruselj
Sreda, februar 28, 2024
EvropaEvropska komisija: Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2022

Evropska komisija: Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2022

ODPOVED ODGOVORNOSTI: Informacije in mnenja, predstavljena v člankih, so last tistih, ki jih navajajo, in so njihova lastna odgovornost. Objava v The European Times ne pomeni samodejno odobravanja stališča, ampak pravico do njegovega izražanja.

ODPOVED PREVODOV: Vsi članki na tem spletnem mestu so objavljeni v angleščini. Prevedene različice se izvedejo z avtomatiziranim postopkom, znanim kot nevronski prevodi. Če ste v dvomih, se vedno obrnite na izvirni članek. Hvala za razumevanje.

Evropska komisija
Evropska komisija
Evropska komisija (EK) je izvršilna veja Evropske unije, ki je odgovorna za predlaganje zakonodaje, uveljavljanje zakonov EU in usmerjanje upravnih operacij unije. Komisarji prisegajo na Evropskem sodišču v mestu Luxembourg in se zavezujejo, da bodo spoštovali pogodbe in da bodo v času svojega mandata popolnoma neodvisni pri opravljanju svojih nalog. (Wikipedia)

Poročilo o strateškem predvidevanju 2022: združevanje zelenega in digitalnega prehoda v novem geopolitičnem kontekstu

Komisija je danes sprejela Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2022 – »Združevanje zelenega in digitalnega prehoda v novem geopolitičnem kontekstu«. Medtem ko se pripravljamo na pospešitev obeh prehodov, poročilo opredeljuje deset ključnih področij ukrepanja s ciljem povečanja sinergij in skladnosti med našimi podnebnimi in digitalnimi ambicijami. S tem bo EU okrepila svojo medsektorsko odpornost in odprto strateško avtonomijo ter bo bolje pripravljena na soočanje z novimi globalnimi izzivi od zdaj do leta 2050.

Maroš Šefčovič, podpredsednik za medinstitucionalne odnose in predvidevanje, je dejal: »Da bi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost, moramo sprostiti moč digitalizacije. Hkrati mora biti trajnost v središču digitalne preobrazbe. Zato to poročilo o strateškem predvidevanju globlje obravnava, kako najbolje uskladiti naše dvojne cilje, zlasti ker zaradi trenutnih geopolitičnih premikov prevzamejo pomembno varnostno razsežnost. Na primer, od leta 2040 bi lahko bilo recikliranje glavni vir kovin in mineralov, neizogiben za nove tehnologije, če bi Evropa odpravila svoje pomanjkljivosti na področju surovin. Razumevanje tega medsebojnega delovanja med dvojnima prehodoma ob hkratnem prizadevanju za odprto strateško avtonomijo je prava pot naprej."

Zeleni in digitalni prehodi so na vrhu politične agende Komisije, ki jo je določil predsednik von der Leyen leta 2019. V luči ruske agresije na Ukrajino, Evropa pospešeno prevzema vodilni položaj na področju podnebja in digitalnih tehnologij, pri čemer je odločno osredotočen na ključne izzive, od energije in hrane, do obrambe in najsodobnejših tehnologij. S tega vidika poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2022 predstavlja v prihodnost usmerjeno in celovito analizo interakcij med dvojnima prehodoma, pri čemer upošteva vlogo novih in nastajajočih tehnologij ter ključne geopolitične, družbene, gospodarske in regulativne dejavnike, ki oblikujejo njihovo twinning – tj. njihova sposobnost, da se medsebojno krepijo.

Tehnologije, ki so bistvene za pobratenje proti 2050

Po eni strani digitalne tehnologije pomagajo EU doseči podnebno nevtralnost, zmanjšati onesnaževanje in obnoviti biotsko raznovrstnost. Po drugi strani pa njihova široka uporaba povečuje porabo energije, hkrati pa povzroča več elektronskih odpadkov in večji okoljski odtis.

EnergijaprevozIndustrijaGradbeništvoin Kmetijstvo – pet največjih onesnaževalcev toplogrednih plinov v EU – je ključnega pomena za uspešno združevanje zelenega in digitalnega prehoda. Tehnologije bodo imele ključno vlogo pri zmanjševanju ogljičnega odtisa teh sektorjev. Do leta 2030 bo večina zmanjšanj CO2 emisije bodo izvirale iz tehnologij, ki so danes na voljo. Doseganje podnebne nevtralnosti in krožnosti do leta 2050 pa bodo omogočile nove tehnologije, ki so trenutno v poskusni, predstavitveni ali prototipni fazi.

Na primer:

 • V energetskem sektorju bi lahko novi senzorji, satelitski podatki in veriga blokov pomagali okrepiti energetsko varnost EU z izboljšanjem napovedi proizvodnje in povpraševanja po energiji, preprečevanjem vremenskih motenj ali omogočanjem čezmejnih izmenjav.
 • V prometnem sektorju bo nova generacija baterij ali digitalnih tehnologij, kot sta umetna inteligenca in internet stvari, omogočila velike premike k trajnosti in multimodalni mobilnosti v različnih načinih prevoza, tudi v letalstvu na kratke razdalje.
 • V industrijskih sektorjih bi lahko digitalni dvojčki – virtualni dvojnik fizičnega predmeta ali procesa, ki uporablja podatke v realnem času in strojno učenje – pomagali izboljšati načrtovanje, proizvodnjo in vzdrževanje.
 • V gradbenem sektorju bi lahko informacijsko modeliranje zgradb izboljšalo energetsko in vodno učinkovitost, kar bi vplivalo na odločitve o oblikovanju in uporabo zgradb.
 • Nazadnje, v kmetijskem sektorju lahko kvantno računalništvo v kombinaciji z bioinformatiko izboljša razumevanje bioloških in kemičnih procesov, potrebnih za zmanjšanje pesticidov in gnojil.

Geopolitični, socialni, ekonomski in regulativni dejavniki, ki vplivajo na twinning

trenutna geopolitična nestabilnost potrjuje potrebo po ne le pospešitvi dvojnih prehodov, ampak tudi po zmanjšanju naše strateške odvisnosti. Kratkoročno bo to še naprej vplivalo na cene energije in hrane s precejšnjimi socialnimi posledicami. Srednje- in dolgoročno je npr. trajnostni dostop do surovin materiali ključnega pomena za dvojne prehode bo ostal izrednega pomena, kar bo povečalo pritisk za prehod na krajše in manj ranljive dobavne verige ter podporo prijateljem, kjer koli je to mogoče.

Pobratenje bo zahtevalo tudi gospodarski model EU na dobro počutje, trajnost in krožnost. Stališče EU v oblikovanje svetovnih standardov bo imela pomembno vlogo, medtem ko socialna poštenost in spretnosti dnevni red bo poleg mobilizacije eden od pogojev za uspeh javnih in zasebnih naložb. Pričakuje se, da bo do leta 650 letno potrebnih skoraj 2030 milijard evrov za dodatne naložbe, primerne za prihodnost.

Deset ključnih področij delovanja

Poročilo opredeljuje področja, na katerih je potreben politični odziv za povečanje priložnosti in zmanjšanje morebitnih tveganj, ki izhajajo iz pobratenja:

 1. Krepitev odpornost in odprta strateška avtonomija  v sektorjih, ki so ključni za dvojne prehode, na primer prek dela EU Observatorija za kritične tehnologije ali skupne kmetijske politike pri zagotavljanju prehranske varnosti.
 2. Ukrepanje zelena in digitalna diplomacija, z izkoriščanjem regulativne in standardizacijske moči EU, hkrati pa spodbuja vrednote EU in spodbuja partnerstva.
 3. Strateško upravljanje dobava kritičnih materialov in blaga, s sprejetjem dolgoročnega sistemskega pristopa, da bi se izognili novi pasti odvisnosti.
 4. Krepitev gospodarsko in socialno kohezijo, na primer s krepitvijo socialne zaščite in socialne države, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi regionalne razvojne strategije in naložbe.
 5. Prilagajanje sistemi izobraževanja in usposabljanja prilagajati se hitro spreminjajoči se tehnološki in družbeno-ekonomski realnosti ter podpirati mobilnost delovne sile med sektorji.
 6. Mobiliziranje dodatna naložba za prihodnost v nove tehnologije in infrastrukture – zlasti v raziskave in inovacije ter sinergije med človeškim kapitalom in tehnologijo – s projekti med državami, ključnimi za združevanje virov EU, nacionalnih in zasebnih virov.
 7. Razvoju spremljanje okviri za merjenje blaginje, ki presega BDP, in ocenjevanje spodbudnih učinkov digitalizacija in njen skupni ogljični, energetski in okoljski odtis.
 8. Zagotavljanje a regulativni okvir za prihodnost za enotni trg, ki vodi k trajnostnim poslovnim modelom in potrošniškim vzorcem, na primer z nenehnim zmanjševanjem upravnih bremen, posodabljanjem naše zbirke orodij za politiko državne pomoči ali z uporabo umetne inteligence za podporo oblikovanju politik in udejstvovanju državljanov.
 9. Ukrepanje globalni pristop k postavljanju standardov in izkoriščanje prednosti prvega koraka EU na področju konkurenčne trajnosti, osredotočene na načelo „zmanjšaj, popravi, ponovno uporabi in recikliraj“.
 10. Spodbujanje robustnega kibernetska varnost in okvir za varno izmenjavo podatkov med drugim zagotoviti, da lahko kritični subjekti preprečijo motnje, se uprejo motnjam in si jih opomorejo, ter na koncu zgraditi zaupanje v tehnologije, povezane z dvojnimi prehodi.

Naslednji koraki

Komisija bo še naprej razvijala svojo agendo strateškega predvidevanja, hkrati pa bo poročala o pobudah delovnega programa Komisije za naslednje leto.

Komisija bo 17. in 18. novembra 2022 soorganizirala letno konferenco Evropskega sistema za strategijo in politično analizo (ESPAS), na kateri bo razpravljala o zaključkih poročila o strateškem predvidevanju za leto 2022 in pripravila teren za izdajo za leto 2023.

Ozadje

Strateško predvidevanje podpira Komisijo na njeni v prihodnost usmerjeni in ambiciozni poti k doseganju Predsednika von der Leyena šest naslovnih ambicij. Od leta 2020 se na podlagi polnih ciklov predvidevanja pripravijo letna poročila o strateških predvidevanjih, ki obveščajo o prednostnih nalogah Komisije, opredeljenih v letnem govoru o stanju Unije, delovnem programu Komisije in večletnem načrtovanju.

Letošnje poročilo temelji na poročilih o strateških predvidevanjih za leti 2020 in 2021, ki sta se osredotočila na odpornost kot nov kompas za oblikovanje politik EU oziroma na odprto strateško avtonomijo EU.

Analiza, predstavljena v poročilu o strateškem predvidevanju za leto 2022, je temeljila na medsektorskem predvidevanju pod vodstvom strokovnjakov, ki ga je izvedlo Skupno raziskovalno središče, dopolnjevala pa so ga obsežna posvetovanja z državami članicami in drugimi institucijami EU v okviru evropske strategije in politike. Analysis System (ESPAS), kot tudi z državljani prek razpisa, objavljenega na Povejte svoje mnenje. Rezultati vaje predvidevanja so predstavljeni v Poročilo Skupnega raziskovalnega središča Znanost za politiko: „Proti zeleni in digitalni prihodnosti. Ključne zahteve za uspešen dvojni prehod v Evropski uniji“.

- Oglas -

Več od avtorja

- EKSKLUZIVNA VSEBINA -spot_img
- Oglas -
- Oglas -
- Oglas -spot_img
- Oglas -

Morati prebrati

Zadnje članke

- Oglas -