14.8 C
Bruselj
Petek, maj 24, 2024
EvropaEvropski poslanci so odobrili reforme za bolj trajnosten in odporen plinski trg EU

Evropski poslanci so odobrili reforme za bolj trajnosten in odporen plinski trg EU

ODPOVED ODGOVORNOSTI: Informacije in mnenja, predstavljena v člankih, so last tistih, ki jih navajajo, in so njihova lastna odgovornost. Objava v The European Times ne pomeni samodejno odobravanja stališča, ampak pravico do njegovega izražanja.

ODPOVED PREVODOV: Vsi članki na tem spletnem mestu so objavljeni v angleščini. Prevedene različice se izvedejo z avtomatiziranim postopkom, znanim kot nevronski prevodi. Če ste v dvomih, se vedno obrnite na izvirni članek. Hvala za razumevanje.

Poslanci Evropskega parlamenta so v četrtek sprejeli načrte za lažji prevzem obnovljivih in nizkoogljičnih plinov, vključno z vodikom, na plinski trg EU.

Cilj nove direktive in uredbe o trgih plina in vodika je razogljičenje energetskega sektorja EU, s čimer se povečata proizvodnja in integracija obnovljivih plinov in vodika.

Ti ukrepi so namenjeni zagotavljanju oskrbe z energijo, moteno zaradi geopolitičnih napetosti, zlasti ruske vojne proti Ukrajini, in obravnavanju podnebnih sprememb. V pogajanjih s Svetom o direktivi so se poslanci osredotočili na zagotavljanje določb o preglednosti, pravicah potrošnikov in podpori ljudem, ki jim grozi energetska revščina. Na plenarnem zasedanju so direktivo sprejeli s 425 glasovi za, 64 proti in 100 vzdržanimi glasovi.

Nova uredba, sprejeta s 447 glasovi za, 90 proti in 54 vzdržanimi glasovi, bo okrepila mehanizme za pošteno oblikovanje cen in stabilno oskrbo z energijo ter bo državam članicam omogočila omejitev uvoza plina iz Rusije in Belorusije. Zakonodaja bo uvedla sistem skupnega nakupa plina, da bi se izognili konkurenci med državami članicami, in pilotni projekt za petletno krepitev trga vodika v EU.

Uredba se osredotoča tudi na povečanje naložb v vodikovo infrastrukturo, zlasti v regijah s premogom, in spodbuja prehod na trajnostne vire energije, kot sta biometan in nizkoogljični vodik.

citati

»Evropska jeklarska in kemična industrija, ki ju je težko razogljičiti, bosta postavljeni v središče razvoja evropskega trga vodika,« je vodilni evropski poslanec o direktivi. Jens Geier (S&D, DE) dejal. »To bo omogočilo postopno umik fosilnih goriv iz industrije, zagotovilo evropsko konkurenčnost in ohranilo delovna mesta v trajnostnem gospodarstvu. Pravila o ločevanju za operaterje vodikovega omrežja bodo ustrezala obstoječim najboljšim praksam na trgu plina in električne energije.«

Glavni poslanec Evropskega parlamenta pri uredbi Jerzy Buzek (EPP, PL) je dejal: »Nova uredba bo sedanji energetski trg spremenila v trg, ki bo temeljil predvsem na dveh virih – zeleni elektriki in zelenih plinih. To je ogromen korak k doseganju ambicioznih podnebnih ciljev EU in povečanju konkurenčnosti EU na svetovnih trgih. Uvedli smo pravno možnost za države EU, da prenehajo uvažati plin iz Rusije, če obstaja grožnja varnosti, kar jim daje orodje za postopno opustitev naše odvisnosti od nevarnega monopolista.«

Naslednji koraki

Pred objavo v Uradnem listu bo moral zdaj obe besedili uradno sprejeti Svet.

Ozadje

Zakonodajni sveženj odraža vse večje podnebne ambicije EU, kot je določeno v evropskem zelenem dogovoru in njegovem svežnju „Primerni za 55“. Posodobljena direktiva je namenjena razogljičenju energetskega sektorja in vključuje določbe o pravicah potrošnikov, operaterjih prenosnih in distribucijskih sistemov, dostopu tretjih oseb in integriranem načrtovanju omrežja ter neodvisnih regulativnih organih. Posodobljena uredba bo spodbudila obstoječo infrastrukturo zemeljskega plina, da vključi višji delež vodika in obnovljivih plinov z visokimi tarifnimi popusti. Vključuje določbe za olajšanje mešanja vodika z zemeljskim plinom in obnovljivimi plini ter večje sodelovanje EU pri kakovosti in skladiščenju plina.

- Oglas -

Več od avtorja

- EKSKLUZIVNA VSEBINA -spot_img
- Oglas -
- Oglas -
- Oglas -spot_img
- Oglas -

Morati prebrati

Zadnje članke

- Oglas -