25.5 C
Брисел
Понедељак, октобар КСНУМКС, КСНУМКС
PočetnaПравила и услови коришћења

Правно обавештење и услови коришћења

Правне информације и прихватање

Ово правно обавештење регулише приступ и коришћење веб странице која одговара адреси ввв.еуропеантимес.невс („Портал“) пројекта чији је заштитни знак власништво ФРВС (у даљем тексту „ТЕТ“ или „Ми“), са адресом за комуникација и публицитет Емаил: контакт [а] еуропеантимес.невс. “The European Times” је заштитни знак. У складу са одредбама важећег Закона о жиговима 17/2001 од 7. децембра 2001. године, издат је сертификат о регистрацији трговачког имена. THE EUROPEAN TIMES. У складу са поменутим Законом о жиговима, регистрација трговачког имена даје његовом носиоцу искључиво право да га користи у оквиру трговине. Регистрација је одобрена, не доводећи у питање трећа лица, на десет година од дана подношења пријаве, и може се продужавати на неодређено време за наредних десет година. ЕуропеанТимес.НЕВС је независан де фацто пројекат, регистрован је као приватно лице у Шпанија. Адреса: Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС , Коришћење Портала представља услов корисника Портала (у даљем тексту „Корисник“) и подразумева прихватање свих правила коришћења садржаних у овом Правном обавештењу.  

Услови коришћења Портала

општи

Корисници су дужни да правилно користе Портал у складу са Законом и овим Правним обавештењем. Корисници који се не придржавају Закона или овог Правног обавештења биће одговорни ТЕТ-у или трећим лицима за било какву штету која може настати као резултат непоштовања ове обавезе. Изричито је забрањено коришћење Портала у сврхе које су штетне по имовину или интересе ТЕТ-а или које на било који други начин преоптерећују, оштећују или чине бескорисним мреже, сервере и другу рачунарску опрему (хардвер) или производе и рачунарске апликације (софтвер). ) ТЕТ-а или трећих лица.

Увођење линкова на Портал

Корисници или провајдери услуга информационог друштва који желе да уведу линкове са својих веб страница на овај портал морају се придржавати доле наведених услова: Са странице која уводи везу о ТЕТ-у неће бити дате никакве лажне, нетачне или нетачне изјаве било које врсте , својим партнерима, запосленима, члановима или о квалитету услуга које нуди. Ни под којим околностима на страници на којој се налази линк неће бити наведено да је ТЕТ дао сагласност за уметање везе или да на други начин спонзорише, сарађује са, верификује или надзире услуге пошиљаоца или да подржава идеје , изјаве или изрази укључени на страницу пошиљаоца. Забрањена је употреба било које речи, графичког или мешовитог бренда или било ког другог разликовног знака ТЕТ-а осим у случајевима дозвољеним законом или изричито овлашћеним од стране ТЕТ-а и под условом да је, у тим случајевима, дозвољена директна веза са Порталом на начин утврђен у овој клаузули. Веза ће се повезати само са почетном или главном страницом Портала, без репродукције Портала или његовог садржаја, ау сваком случају забрањено је успостављање оквира или оквира или на други начин дозвољавати визуелизацију Портала или његовог садржаја путем интернета. адресе које нису оне на Порталу. Страница која успоставља везу мора бити у складу са Законом и ни под којим околностима не сме да пружа или повезује са сопственим садржајем или садржајем трећих лица који је недозвољен, или који је неприкладан у односу на активност ТЕТ-а.

Интелектуална и индустријска својина

Портал, укључујући његов графички дизајн, као и његов садржај, који укључује, али не ограничавајући се на текстове, фотографије, графике, слике, софтвер и друге садржаје, интелектуално је власништво ТЕТ-а или трећих страна које су га лиценцирале ТЕТ-у. , и ниједно од права експлоатације признатог важећим законодавством о интелектуалној својини не може се схватити да је уступљено Корисницима. Корисници се посебно морају уздржати од умножавања, копирања, дистрибуције, стављања на располагање, јавног саопштавања, трансформације или модификације садржаја осим у мери која је неопходна за прегледање Портала, у случајевима дозвољеним законом или када је ТЕТ изричито пристао. Трговачке марке, трговачка имена или знакови разликовања су у власништву ТЕТ-а и не може се разумети да приступ Порталу даје корисницима било какво право на горе поменуте жигове, трговачке називе и/или знакове разликовања. Сви други заштитни знакови припадају њиховим власницима и корисник је одговоран за добијање потенцијално потребне дозволе за њихово коришћење.

Искључење одговорности

За доступност услуге

ТЕТ се труди да Портал буде функционалан и без грешака, али Корисник је сагласан да користи Портал на своју искључиву одговорност. Портал се пружа на основу „као што јесте“, без гаранција било које врсте, било експлицитне или имплицитне, и стога, осим ако је законски прописано по важећем закону, не дајемо никакве гаранције у погледу његове могућности за продају или подобности за одређену сврху, нити гарантујемо да ће приступ или коришћење Портала бити несметан или без грешака. Исто тако, приступ Порталу захтева услуге и снабдевање трећих лица, укључујући транспорт преко телекомуникационих мрежа, чија поузданост, квалитет, безбедност, континуитет и рад нису у надлежности ТЕТ-а и нису под његовом контролом. ТЕТ се неће сматрати одговорним за кварове или искључења у телекомуникационим мрежама или другим услугама трећих лица који доводе до обуставе, укидања или прекида приступа Порталу.

Садржај и услуге повезани преко Портала

Портал може садржати везе које омогућавају Кориснику приступ другим Интернет страницама и порталима (у даљем тексту „Повезани сајтови“). У овим случајевима, ТЕТ делује као пружалац посредничких услуга у складу са чланом 17. Закона 34/2002, од 11. јула, о услугама информационог друштва и електронској трговини („ЛССИ“) и биће одговоран само за садржај и пружене услуге на повезаним сајтовима у мери у којој има ефективно сазнање о незаконитости и није деактивирао везу са дужном пажњом. У случају да Корисник сматра да постоји повезан сајт са незаконитим или неприкладним садржајем, он/она може да обавести ТЕТ у складу са процедуром и ефектима утврђеним у тачки 4. овог правног обавештења, а да ово обавештење ни у ком случају не повлачи обавезу да бисте уклонили одговарајућу везу. Ни под којим околностима постојање повезаних сајтова не претпоставља постојање споразума са менаџерима или власницима истих, нити препоруку, промоцију или идентификацију ТЕТ-а са изјавама, садржајем или услугама које се пружају.

Садржај треће стране који хостује ТЕТ

Портал укључује или може укључити могућност да корисници или друга трећа лица објављују коментаре, видео записе, фотографије, поруке, мишљења, итд. У овим случајевима, ТЕТ делује као пружалац услуга посредовања у хостингу у складу са чланом 16. ЗССИ и биће одговоран за садржај који су објавили други корисници или трећа лица само у мери у којој има ефективно сазнање о незаконитости и није уклонио незаконит садржај са дужном пажњом. У случају да Корисник сматра да постоји недозвољен или неприкладан садржај, може да обавести ТЕТ у складу са поступком и ефектима утврђеним у тачки 4. овог правног обавештења, а да ово обавештење ни у ком случају не повлачи за собом обавезу уклањања одговарајућег коментар или садржај. Ни под којим околностима постојање садржаја трећих лица не претпоставља постојање уговора са ауторима истих, нити препоруку, промоцију или идентификацију ТЕТ-а са датим изјавама или информацијама.

Безбедност Портала

Веза са Порталом се остварује преко отворених мрежа тако да ТЕТ не контролише безбедност преноса података или опреме повезане на Интернет. Одговорност корисника је да има одговарајуће алате за превенцију, откривање и дезинфекцију штетних рачунарских програма или злонамерног софтвера. Информације о бесплатним алатима за откривање злонамерног софтвера као што су вируси, тројанци, итд. могу се добити на веб локацији ОСИ: https://www.osi.es/es/herramientas . ТЕТ неће бити одговоран за било какву штету нанету рачунарској опреми Корисника током повезивања на Портал радњама трећих лица или за недостатак сигурности или поверљивости информација које преноси опрема и телекомуникационе мреже треће стране или као резултат софтвера или хардверске рањивости у сопственој опреми корисника.

Саопштавање активности или услуга недозвољене и неприкладне природе

У случају да Корисник или било које треће лице постане свесно да су повезани сајтови, садржаји или било која друга услуга која се пружа преко Портала незаконита, штетна, омаловажавајућа, насилна или супротна моралу; или да на било који други начин кршите права трећих лица, можете контактирати ТЕТ наводећи следеће: Личне податке позиваоца: име, адресу, број телефона и е-маил адресу. Ови подаци ће бити укључени у датотеку под одговорношћу ТЕТ-а искључиво у сврху поступања по вашем захтеву. Можете користити своја права на приступ, исправку, отказивање и противљење у складу са оним што је назначено у Политици приватности. Изостављање било ког од ових података може значити да ваш захтев неће бити обрађен, без штете по било какве добровољне упите које ТЕТ можда жели.

Опис чињеница које откривају недозвољену или неадекватну природу услуге.

У случају повреде права, као што су интелектуална и индустријска својина или било која друга права чије постојање ТЕТ не може закључити, мора се обезбедити документација која потврђује постојање власничког или законског права које је повређено. Поред тога, морају се навести лични подаци власника повређеног права када се ради о лицу које није страна која комуницира, као и документ о заступању који ће деловати у име првог у овим случајевима. Изричиту изјаву да су информације садржане у жалби тачне. Пријем комуникације предвиђене овом клаузулом од стране ТЕТ-а неће имплицирати, у складу са одредбама ЛССИ, ефективно познавање активности и/или садржаја које је назначила страна која комуницира.

Заштита података и колачићи

Корисници који желе да знају која се обрада података врши на веб локацији и колачићи који се на њој користе, могу погледати нашу Политику приватности и нашу Политику колачића.

Пуноважност

ТЕТ задржава право да унесе измене у ово Правно обавештење, објављујући сваку измену у истом облику у коме се ово Правно обавештење појављује или путем било које врсте комуникације са Корисницима или било којом другом одговарајућом процедуром. Дакле, привремена важност овог Правног обавештења поклапа се са временом његовог објављивања, све док се потпуно или делимично не измене, када ће измењено Правно обавештење ступити на снагу. Сходно томе, Корисник мора пажљиво да прочита ово правно обавештење сваки пут када приступи Порталу.

Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС, Цалле Пуерта де Абајо, 16, Официна Б, ЦП 28430 Алпедрете, Мадрид Е-пошта: контакт [а] еуропеантимес.невс Приступ и коришћење Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС и његових билтена („веб сајт“) обезбеђује пројекат ЕуропеанТимес.НЕВС. ЕуропеанТимес.НЕВС може, по свом нахођењу, да промени ове Услове и одредбе („услове“). Ако ви („корисник“) не пристајете да будете обавезани овим условима, не би требало да користите веб локацију или се претплатите на њене билтене. КСНУМКС. Садржај вебсајта (а) Иако се информације садржане на веб локацији периодично ажурирају, не даје се гаранција да су информације дате на овој веб страници тачне, потпуне и/или ажурне. (б) Садржај који се налази на веб страници је само у сврху општег информисања и не представља правни или други професионални савет о било којој теми. (ц) ЕуропеанТимес.НЕВС не прихвата никакву одговорност за било какав губитак који може настати због ослањања на садржај који се налази на веб страници. (д) Ова веб локација и њен садржај су обезбеђени „КАКО ЈЕСТЕ“ и „КАКО ДОСТУПНИ“ без било какве гаранције, било изричите или подразумеване, укључујући, али не ограничавајући се на, подразумеване гаранције о могућности продаје, погодности за одређену сврху, или некршење. (е) Корисник је сагласан да користи веб локацију и њен садржај само у законите сврхе и на начин који не нарушава права, ограничава или спречава коришћење и уживање било кога у веб страници и њеном садржају. Забрањено понашање укључује узнемиравање или изазивање узнемирености или непријатности било којој особи, преношење опсценог, неистинитог или увредљивог садржаја или ометање нормалног тока дијалога унутар Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС. КСНУМКС. Ауторска права и заштитни жигови (а) Сва ауторска права, жигови, права на дизајн, патенти и друга права интелектуалне својине (регистрована или нерегистрована) на веб страници и сав садржај (укључујући све апликације) који се налази на веб страници остаће у власништву Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС или његових даваоца лиценце. (б) Називи, слике и логотипи који идентификују ЕуропеанТимес.НЕВС или трећа лица и њихови производи и услуге подлежу ауторским правима, правима на дизајн и заштитним знаковима Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС и/или трећих страна. Ништа садржано у овим условима неће се тумачити као давање било какве лиценце или права на коришћење било ког жига, права на дизајн или ауторско право Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС или било које треће стране. (ц) Фотографије имају ауторско право извора наведеног у тексту испод њих. КСНУМКС. Коришћење сајта (а) Даје се дозвола за преузимање и привремено складиштење веб странице у сврху прегледа на личном рачунару. (б) Садржај веб странице заштићен је ауторским правима према међународним конвенцијама и, осим наведене дозволе, репродукција, трајно складиштење или поновни пренос садржаја је забрањено без претходне писмене сагласности. (ц) Повремено поновно објављивање (једном седмично или ређе), за некомерцијалну употребу је дозвољено само уз навођење извора и линка на оригинални чланак. Свака друга употреба подлеже дистрибуцији и дозвољена је само уз претходно одобрење Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС-а и може бити предмет накнаде. За детаље у том смислу контактирајте: контактирајте [а] еуропеантимес.невс . 4. Садржај и веб странице трећих страна (а) Неки садржај (укључујући линкове, писма уреднику, постове на блогу и коментаре на чланке) веб-сајта обезбеђује трећа страна и може да води до других веб-сајтова, укључујући оне којима управљају и одржавају треће стране („Садржај треће стране '). (б) ЕуропеанТимес.НЕВС укључује Садржај треће стране искључиво као погодност за своје кориснике, а присуство таквог садржаја не имплицира одговорност ЕуропеанТимес.НЕВС за њих, за повезану веб страницу или одобравање садржаја или повезана веб локација или њен оператер. (ц) Садржај треће стране мора бити уљудан и са укусом. Не сме бити ометајуће или увредљиво. Не сме да садржи незаконит садржај, неприкладна корисничка имена (нпр. вулгарна, увредљива итд.) или материјал ван теме. (д) Оглашавање у садржају треће стране није дозвољено осим ако је претходно дато писмено одобрење Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС. (е) Дељењем било ког садржаја треће стране (укључујући било који текст, фотографију, графику или видео) са Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС дајете Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС, бесплатно, дозволу да користи материјал на било који начин који жели (укључујући модификацију и прилагођавајући га из оперативних и уређивачких разлога) за сервисе Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС. У одређеним околностима ЕуропеанТимес.НЕВС може да подели ваш допринос са трећим лицима. (г) Адресирајте садржај треће стране уреднику на контакт [а] еуропеантимес.невс КСНУМКС. Заштита приватности Лични подаци корисника биће заштићени у складу са Општом уредбом о заштити података (ГДПР) ЕУ 2016/679 и нашим Zaštita privatnosti и неће се давати, продавати, трговати или изнајмљивати трећим лицима, осим ако није посебно наведено. КСНУМКС. билтени Корисник који више не жели да прима билтене Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС-а може да одустане тако што ће кликнути на везу за одјаву на дну билтена и пратити везу. КСНУМКС. Виша сила ЕуропеанТимес.НЕВС неће сносити одговорност нити ће се сматрати да је неиспуњена за било које кашњење или неуспех у извођењу или прекид испоруке било ког садржаја који је резултат било ког разлога ван његове контроле, укључујући, али не ограничавајући се на квар електронске или механичке опреме или комуникације проблеми са линијама, телефоном или другим проблемима, компјутерски вируси, неовлашћени приступ, крађа, грешке оператера, лоше временске прилике, земљотреси или природне катастрофе, штрајкови или други проблеми са радом, ратови или владина ограничења. КСНУМКС. одштета Корисници су сагласни да обештете, бране и обештете Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС, његове партнере, клијенте, запослене, службенике и директоре, од и против свих потраживања, обавеза, казни, поравнања, пресуда, хонорара (укључујући разумне адвокатске накнаде) који произилазе од (и) било ког садржаја који корисник или било ко може да пошаље, постави или пренесе на веб локацију (укључујући Садржај треће стране); (ии) коришћење услуга Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС од стране корисника; (иии) корисниково кршење ових Услова; и (ив) свако кршење или пропуст корисника да се придржава свих закона и прописа у вези са Услугама. КСНУМКС. Надлежност и арбитража (а) Ови услови ће бити вођени и тумачени у складу са законима Шпаније у судовима у Мадриду, који ће имати искључиву надлежност над свим споровима. (б) Ако надлежни суд сматра да је било која одредба овог споразума незаконита, неважећа или неприменљива, преостале одредбе ће остати на снази и дејству. (ц) Сваки ваш разлог за тужбу у вези са овим условима мора бити поднет надлежном суду у року од годину дана од настанка разлога за тужбу, или ће такав разлог бити застарео, неважећи и ништав. КСНУМКС. Контакт Пошаљите повратне информације да бисте контактирали [а] еуропеантимес.невс Цалле Пуерта де Абајо, 16, Официна Б, ЦП 28430 Алпедрете, Мадрид

Комерцијални услови

И. ОПШТИ УСЛОВИ

И.КСНУМКС. Уговорне стране (а) Текст ових Комерцијалних услова је обавезујући за Уговорне стране, односно Клијента и Провајдера. (б) Клијент – организација која склапа писмени уговор са Провајдером. (ц) Провајдер – ЕуропеанТимес.НЕВС који управља веб-сајтом и пружа услуге онлајн медија. Добављач је регистрован у Шпанији И.КСНУМКС. Уводне одредбе (а) Ово се сматра комерцијалним условима и одредбама Провајдера. (б) Ови услови и одредбе се примењују на Провајдера и његове клијенте од 14. августа 2020. (ц) Комерцијални услови и одредбе чине саставни део сваког уговора између Клијента и Провајдера. (д) Уговор између Клијента и Провајдера се склапа на основу писменог налога – такође у форми електронске поште и електронских образаца за наруџбу (у даљем тексту „Налог“). (е) Осим ако Добављач обавести Клијента у року од два (2) радна дана након пријема налога да не прихвата одређене услове Наруџбе, услови наведени у Наруџбини ће се сматрати важећим за однос између Уговорних страна. (ф) Уговор између Клијента и Провајдера се такође закључује ако Клијент прихвати предлог Провајдера да промени услове Наруџбе. Тада се уговорни односи регулишу најновијим уговореним условима. (г) Уговорени услови уговорних односа могу се изменити или поништити само на основу изричитог договора две Уговорне стране. И.КСНУМКС. Предмет представе Предмет извођења је пружање услуга везаних за делатност Провајдера, посебно пружање услуга за Оглашиваче, Спонзоре, Синдикационе партнере и Клијенте, услуге Саопштења за јавност (у даљем тексту „Посао“) према према захтевима наведеним у Наредби. И.КСНУМКС. уређивачка независност Провајдер ради на основу уређивачке независности и не ограничава своју покривеност на своје Клијенте. Њени принципи су објашњени у Уредничкој мисији и Уредничкој повељи Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС-а. И.КСНУМКС. Уговор обнове и престанак (а) Обнова уговора се односи на Спонзоре. (б) Обнављање уговора се дешава аутоматски годину дана након датума потписивања ('Датум обнове'), и сваке наредне године, осим ако било која страна не откаже уговор препорученом поштом најкасније месец дана пре Датума обнове. Цена сваке обнове ће порасти за 5 одсто, осим ако се уговорне стране писмено не договоре другачије најкасније месец дана пре Датума обнављања. (ц) На захтев Клијента, Провајдер нуди састанак о достигнућима и даје годишњи извештај о пруженим услугама, спроведеном оглашавању и статистици 6 недеља пре датума обнове. И.КСНУМКС. Услови који управљају Унусед Јоб (а) Било који посао који је наручен, али га Клијент није користио до Датума обнове (нпр. оглашавање, огласи за посао), не може се пренети у период након Датума обнове, осим ако није договорено писменим пристанком оба Уговора Партије. (б) Пренос овог посла у корист других организација није могућ, осим ако се не договори уз писмену сагласност обе Уговорне стране. И.КСНУМКС. Клијенти Наведене у Публицатионс Клијенти се могу помињати (са логотипом и/или именом) у штампаним и електронским публикацијама Провајдера. Провајдер пружа ово као услугу Клијенту да повећа своју видљивост у EU круговима и преко своје мреже ЕУ. Уколико Клијент не жели да буде помињан у таквим публикацијама, треба то да спомене Провајдеру и укључи у Наруџбу. И.КСНУМКС. Ауторска права и заштитни жигови Провајдер није одговоран за евентуалне последице у вези са кршењем ауторских права. И.КСНУМКС. Сарадња и поверење (а) Клијент се обавезује, до годину дана након завршетка било ког уговора, да неће пасивно или активно ангажовати ниједног појединачног члана тима Провајдера, било да се ради о пуном или скраћеном радном времену, као запослени или пружалац услуга, без претходне писмене сагласности провајдера. (б) Добављач поздравља упите и предлоге које дају посредници, као што су агенције или консултанти, у име других компанија које су нови изгледи, а које још нису у контакту са Провајдером. У таквим случајевима, Провајдер поштује вредност пружених контаката и идеја и има за циљ да поштује улогу посредника, укључујући – ако се то захтева – њихову жељу да буду обавештени о контактима са тим купцем. И.КСНУМКС. Заштита приватности (а) Добављач ће заштитити све личне или клијентове информације које су му достављене. Добављач је посвећен заштити приватности и неће продавати, трговати или изнајмљивати приватне информације трећим лицима, осим ако није посебно наведено. (б) Добављач се обавезује да ће чувати поверљивост у вези са свим пословима у вези са предметом извођења. (ц) С обзиром да је слика физичког лица класификована као лични подаци Општом уредбом о заштити података (ГДПР), клијент има обавезу да се придржава важећег законодавства о заштити података и ГДПР-а, у погледу снимања у име клијента. ЕуропеанТимес.НЕВС не сноси никакву одговорност у случају притужби у вези са злоупотребом личних података које могу произаћи из мултимедијалних производа креираних и дистрибуираних у оквиру уговора са клијентом. И.КСНУМКС. Цена Све цене у ценовнику услуга су без ПДВ-а. ПДВ ће се примењивати према шпанским правилима о ПДВ-у. И.КСНУМКС. Услови плаћања (а) Добављач има право да изда фактуру чим се Посао заврши у складу са Наруџбом или чим Клијент постане Спонзор. (б) Цена Задатка ће бити плаћена на основу фактуре коју је испоставио Провајдер, чији ће рок доспећа бити наведен у овој фактури. (ц) Клијент треба да плати Посао у једној рати у доле наведеном периоду, рачунајући од датума фактуре на шпански банковни рачун Провајдера, осим ако није другачије наведено у Наруџбини. Ако су услови плаћања у Наруџбини у супротности са овим Условима, требало би да се примењују први. Клијент Плаћање доспева у наредном периоду након издавања рачуна Саопштење за јавност Клијент – 15 календарских дана Оглашивач – 15 календарских дана Спонзор – 15 календарских дана осим ако уговором није другачије одређено И.КСНУМКС. кашњење у плаћању Ако Клијент не плати на време након опомене, Провајдер задржава право да (и) зарачунати камату од 5 процената месечно примењену на фактурисани износ без ПДВ-а од првобитног датума доспећа, (ии) уклонити било који рекламни материјал или референце на Клијента са Сајта, (иии) предузети све правне кораке. И.КСНУМКС. неисправан Посао (а) Завршени Посао сматра се неисправним ако није обављен у складу са Налогом. (б) У свим другим случајевима, Посао ће се сматрати правилно обављеним. И.КСНУМКС. žalbe (а) Све жалбе ће бити поднете у писаној форми. У приговору се мора навести основ рекламације и опис природе недостатака. (б) Ако Провајдер признаје жалбу Клијента као оправдану, обезбедиће ревизију Посао о свом трошку. И.КСНУМКС. Рок за жалбе (а) Сви захтеви који произилазе из одговорности за недостатке престају да важе ако су поднети са закашњењем. (б) Клијент је дужан да поднесе све рекламације на основу било каквих недостатака у Посао без непотребног одлагања одмах по откривању таквих недостатака. И.КСНУМКС. Повлачење из уговора (а) Свака страна уговорница има право да се повуче из уговора ако се након склапања уговора на њеној страни појаве непремостиве препреке које је спречавају да испуни своје обавезе. (б) Страна уговорница која се повлачи из уговора мора о овој чињеници писмено обавестити другу страну уговорницу. (ц) Добављач није одговоран Клијенту за штету насталу услед неизвршења закљученог уговора ако је то последица непредвиђених и неизбежних догађаја чији настанак Добављач није могао да спречи (видети став И.20. испод). И.КСНУМКС. Закон и надлежност (а) Ови услови ће бити вођени и тумачени у складу са законима Енглеске и Велса који ће имати искључиву надлежност над свим споровима. (б) У случају потешкоћа у примени или тумачењу ових Услова, исти ће бити поднет арбитражи од стране једног арбитра одређеног заједничким договором Страна уговорница, у року од месец дана од дана када једна страна то затражи. У случају да странке не могу да се договоре о заједничком арбитру, у року од месец дана, свака ће одредити једног арбитра, а оба арбитра трећег. Странке ће бити везане закључцима арбитра(а). (ц) Језик поступка биће енглески, а правни принципи ће бити они енглеског права и судске праксе. И.КСНУМКС. Одвајање / Опстанак / Застарелост (а) Ако надлежни суд прогласи било коју одредбу овог споразума незаконитом, неважећом или неприменљивом, преостале одредбе ће остати на снази и у потпуности. (б) Сваки разлог за тужбу Клијента у вези са овим Условима мора бити поднет надлежном суду у року од годину дана од настанка разлога за тужбу, или ће такав разлог бити застарео, неважећи и ништав. И.КСНУМКС. Виша сила Провајдер, његове филијале и њене информације провајдери неће бити одговоран или сматра да је у доцњи за било кашњења или пропуста у вршењу или прекид испоруке садржаја, проузрокованих директно или индиректно из било ког разлога или околности изван њених или њихових разумне контроле, укључујући али не ограничавајући се на неуспех електронске или механичке опреме или комуникационих линија, телефонске или друге проблеме, компјутерских вируса, неовлашћеног приступа, крађе, грешке оператора, Опасно време, земљотреса или природних катастрофа, штрајкова или других проблема рада, ратовима, или владиних ограничења . И.КСНУМКС. Измене ових Услова Добављач задржава право да измени или модификује ове Услове или наметне нове Услове и одредбе када му одговара. Сматраће се да је свака уговорна страна прихватила све нове измене 24 сата након што ступе на снагу на сајту. Контактирајте контакт [а] еуропеанаффаирс.невс за више информација.

ИИ. РЕКЛАМА

ИИ.КСНУМКС. Уводне одредбе Следећи услови се примењују на оне Клијенте који користе услуге оглашавања Провајдера на Сајту, његовим партнерским веб сајтовима и у билтенима које објављује Провајдер („Оглашивачи“). ИИ.КСНУМКС. reklamne услуге Посао је пружање услуга оглашавања („Оглашавање“) које је Оглашивач одредио у Наруџбини и медија плану у договореним терминима и испоручио на договорени начин. ИИ.КСНУМКС. Организација Адвертисинг (а) Оглашавање се организује у неколико недеља, почевши од понедељка и завршавајући се у недељу исте недеље, осим ако се уговорне стране другачије не договоре. (б) Након првобитног договора, Провајдер ће прво послати предлог медијског плана у коме ће се помињати период и позиција рекламних материјала на Сајту иу његовим билтенима. Провајдер ће такође приложити предлог Наруџбе на основу првобитног споразума. (ц) Достављањем потписане Наруџбе Провајдеру, Оглашивач се обавезује да прихвати медија план и завршени Посао и да плати коначну цену за Посао. ИИ.КСНУМКС. реклама Ексклузивност Осим уколико се експлицитно наведено у наредби, оглашивача Оглашавање на сајту или његовог дела или у Невслеттерс није искључива, односно оглашивача дели исту позицију рекламну са другим Оглашивач (а). ИИ.КСНУМКС. Стварање рекламног материјала (а) Након пријема Наруџбе, рекламни материјал ће бити креиран у складу са спецификацијама оглашавања од стране Оглашивача или Провајдера. (б) Оглашивач може да обезбеди Провајдеру сопствени рекламни материјал: (и) рекламни материјал који је доставио Клијент мора бити у складу са спецификацијама оглашавања Тхе ЕуропеанТимес.НЕВС; (ии) Оглашивач достави рекламни материјал најмање 5 радних дана пре почетка кампање. (ц) Ако Оглашивач то захтева, Добављач дизајнира рекламни материјал за Оглашивача: (и) Добављач ће захтевати визуелни и текстуални материјал од Оглашивача који ће се користити као инспирација за креирање рекламног материјала; (ии) када Добављач креира рекламни материјал, он ће га послати Оглашивачу на одобрење, са ограничењем од три нацрта укључујући коначну верзију за објављивање. Даљи нацрти могу бити предмет накнаде. Сваки рекламни материјал креиран од стране Провајдера остаће његово власништво и не може се поново користити без претходне писмене дозволе. ИИ.КСНУМКС. Одговорност за рекламни материјал (а) У оба случаја, Оглашивач прихвата пуну одговорност за поруке и садржај рекламног материјала. Провајдер задржава право да не објави део или цео рекламни материјал, без икакве накнаде штете, чак и ако је његова контакт особа првобитно признала рекламни материјал, ако га сматра агресивним, неприкладним, превише 'блиставим' или из било ког другог разлога. (б) Добављач не прихвата рекламе које се шире ван одређеног огласног простора, без претходног писменог договора. ИИ.КСНУМКС. контакт Пошаљите е-пошту да контактирате [а] еуропеантимес.невс ако желите да добијете више информација у вези са услугама Провајдера за оглашиваче.