9.9 C
பிரஸ்ஸல்ஸ்
செவ்வாய், பிப்ரவரி 29, 2013
- விளம்பரம் -

TAG,

எர்கின் ஓஸ்பெகிஸ்டன்

மத்திய ஆசிய நாடுகளின் தலைவர்கள் அனைவரும் பெர்லினில் சந்திக்கின்றனர்

ஹசன்பாய் புர்ஹானோவ் (அரசியல் எதிர்ப்பு இயக்கமான எர்கின் ஓஸ்பெகிஸ்டன்/ஃப்ரீ உஸ்பெகிஸ்தானின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர்) "C5+1" வடிவமைப்பானது ஜேர்மனியில் நடைபெறவிருக்கும் சந்திப்பைப் பற்றி...
- விளம்பரம் -

சமீபத்திய செய்தி

- விளம்பரம் -