4 C
Brussels
Thứ ba, Tháng mười hai 5, 2023
Châu ÂuGiảm ô nhiễm nước ngầm và nước mặt của EU

Giảm ô nhiễm nước ngầm và nước mặt của EU

Nghị viện đã thông qua quan điểm của mình về việc giảm ô nhiễm nước ngầm và nước mặt cũng như cải thiện các tiêu chuẩn chất lượng nước của EU.

MEP muốn danh sách theo dõi của EU – chứa các chất gây rủi ro đáng kể cho sức khỏe con người và môi trường – được cập nhật thường xuyên để theo kịp các bằng chứng khoa học mới và hóa chất mới. Họ cũng muốn có một tập hợp con cụ thể PFAS (các chất per- và polyfluoroalkyl, còn được gọi là “hóa chất vĩnh viễn”) cũng như tổng PFAS (thông số bao gồm tổng PFAS với nồng độ tối đa) sẽ được thêm vào danh sách cho cả chất gây ô nhiễm nước ngầm và nước mặt. Một số chất khác, bao gồm hạt vi nhựa và vi sinh vật kháng kháng sinh, cũng cần được thêm vào danh sách này ngay khi xác định được phương pháp giám sát phù hợp.

Báo cáo được thông qua cũng bao gồm các tiêu chuẩn chặt chẽ hơn đối với một số thuốc trừ sâu (bao gồm glyphosate và atrazine) và dược phẩm.

Các nhà sản xuất bán sản phẩm có chứa các chất hóa học gây ô nhiễm phải hỗ trợ tài chính cho chi phí giám sát, một hoạt động hiện chỉ được các quốc gia thành viên tài trợ.

MEP đã thông qua báo cáo với 495 phiếu ủng hộ, 12 phiếu chống và 124 phiếu trắng.

Trích dẫn

Sau cuộc bỏ phiếu, báo cáo viên Milan Brglez (S&D, SI) cho biết: “Việc sửa đổi luật nước của EU, bao gồm Chỉ thị Khung về Nước và hai chỉ thị phụ của nó, là một trong những công cụ chính sách quan trọng để thực hiện các cam kết của chúng tôi trong Kế hoạch Hành động Không Ô nhiễm. Tăng cường bảo vệ vùng biển EU là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh tác động ngày càng cấp bách của biến đổi khí hậu – kết hợp với ô nhiễm công nghiệp và nông nghiệp – đối với tài nguyên nước ngọt của chúng ta.”

Các bước tiếp theo

MEP sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán về hình thức cuối cùng của luật, sau khi Hội đồng đồng ý về quan điểm của mình.

Tiểu sử

Phù hợp với Thỏa thuận xanh châu Âutham vọng không gây ô nhiễm của Ủy ban vào tháng 2022 năm XNUMX đề nghị sửa đổi danh sách các chất gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm cần được theo dõi và kiểm soát để bảo vệ các vùng nước ngọt của EU. Luật mới cập nhật các Khung nước Chỉ thị, Các Chỉ thị về nước ngầm và Chỉ thị Tiêu chuẩn Chất lượng Môi trường (Chỉ thị về nước mặt).

Khi thông qua báo cáo này, Nghị viện đang đáp lại mong đợi của người dân trong việc bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái cũng như loại bỏ ô nhiễm, như được thể hiện trong đề xuất 2(4) và 2(7) trong kết luận của Hội nghị về tương lai của Châu Âu.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin và ý kiến ​​​​được sao chép trong các bài báo là của những người nêu chúng và đó là trách nhiệm của chính họ. xuất bản trong The European Times không tự động có nghĩa là xác nhận quan điểm, mà là quyền thể hiện quan điểm đó.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢN DỊCH: Tất cả các bài viết trong trang web này được xuất bản bằng tiếng Anh. Các bản dịch được thực hiện thông qua một quy trình tự động được gọi là bản dịch thần kinh. Nếu nghi ngờ, hãy luôn tham khảo bài viết gốc. Cảm ơn bạn đa hiểu.

- Quảng cáo -

Thêm từ tác giả

- NỘI DUNG ĐỘC QUYỀN -tại chỗ_img
- Quảng cáo -
- Quảng cáo -
- Quảng cáo -

Phải đọc

Bài viết mới nhất

- Quảng cáo -