6.7 C
Brussels
Thứ tư, tháng 4 17, 2024
Trang Chủ Gaza - Không còn nơi nào để đi, khi cuộc khủng hoảng nhân đạo đạt đến 'mức thấp nguy hiểm mới' Gaza - Không còn nơi nào để đi, khi cuộc khủng hoảng nhân đạo đạt đến 'mức thấp nguy hiểm mới'

Gaza - Không còn nơi nào để đi, khi cuộc khủng hoảng nhân đạo đạt đến 'mức thấp nguy hiểm mới'

Gaza - Nowhere to go, as humanitarian crisis reaches 'dangerous new low'
Gaza - Không còn nơi nào để đi khi khủng hoảng nhân đạo đạt đến 'mức thấp nguy hiểm mới' 1
Hình thu nhỏ video: Gaza bị bao vây khi xung đột với Israel ngày càng gia tăng