12.7 C
Brussels
Chủ nhật, ngày 19, 2024
Tôn GiáoKitô giáoSức khỏe tinh thần và đạo đức

Sức khỏe tinh thần và đạo đức

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin và ý kiến ​​​​được sao chép trong các bài báo là của những người nêu chúng và đó là trách nhiệm của chính họ. xuất bản trong The European Times không tự động có nghĩa là xác nhận quan điểm, mà là quyền thể hiện quan điểm đó.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢN DỊCH: Tất cả các bài viết trong trang web này được xuất bản bằng tiếng Anh. Các bản dịch được thực hiện thông qua một quy trình tự động được gọi là bản dịch thần kinh. Nếu nghi ngờ, hãy luôn tham khảo bài viết gốc. Cảm ơn bạn đa hiểu.

Các khái niệm và định nghĩa chính về sức khỏe: Khả năng của một người thích ứng với môi trường của mình.

Định nghĩa về sức khỏe được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra như sau: “Sức khỏe không chỉ là không có bệnh tật mà là trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội”.

Trong khái niệm chung về sức khỏe, người ta phân biệt hai thành phần: sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất.

Sức khỏe tinh thần của một người là hệ thống hiểu biết và thái độ của anh ta đối với thế giới xung quanh. Nó phụ thuộc vào khả năng xây dựng mối quan hệ với người khác, khả năng phân tích tình huống, dự đoán sự phát triển của các tình huống khác nhau và theo đó, xây dựng các khuôn mẫu hành vi của một người.

Sức khỏe tinh thần và đạo đức có một trong những ý nghĩa cơ bản đối với con người, gia đình, xã hội và nhà nước.

Sức khỏe tinh thần được đảm bảo và đạt được thông qua khả năng sống hòa hợp với chính mình, với người thân, bạn bè và xã hội.

Một trạng thái như vậy trong lĩnh vực tinh thần của con người, cho phép nó biến đổi thực tại phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa và tôn giáo để bảo tồn sự sống của con người và thế giới nói chung.

Lĩnh vực tinh thần của nhân cách là lĩnh vực của lý tưởng và giá trị, đại diện cho những định hướng của mọi hoạt động sống. Những lý tưởng và giá trị này có thể khác nhau về tiêu chí đạo đức và liên quan đến cả thiện và ác.

Sức khỏe đạo đức được quyết định bởi những nguyên tắc làm cơ sở cho đời sống xã hội của xã hội loài người.

Sức khỏe xã hội là trạng thái hoạt động xã hội của một người đối với thế giới, khả năng thiết lập và duy trì các kết nối và mối quan hệ xã hội của anh ta. Nội dung định tính của hoạt động xã hội này, mức độ mang tính xây dựng hay phá hoại của nó được quyết định bởi mức độ sức khỏe tinh thần của con người.

Và trong khi quá trình thay đổi về sức khỏe thể chất chỉ diễn ra theo đường cong đi xuống thì về tinh thần (xã hội và tinh thần) nó lại thay đổi không đồng đều, trải qua nhiều thăng trầm.

Vì vậy, tình trạng sức khỏe tổng thể khó đạt được và rất không ổn định theo thời gian do sự biến đổi của tất cả các dạng sức khỏe này. Trạng thái sức khỏe tuyệt đối của con người là một hiện tượng hiếm gặp và mang tính chất lý tưởng hơn là hiện tượng thực tế.

Ý tưởng của con người về sức khỏe là sự phản ánh các mô hình lý thuyết về sức khỏe hiện có trong xã hội.

Mô hình sức khỏe hài hòa – dựa trên sự hiểu biết về sức khỏe là sự hòa hợp giữa con người và thế giới.

Mô hình thích ứng vì sức khỏe - tương tự như mô hình đầu tiên, nhưng nhấn mạnh vào các cơ chế thích ứng với các điều kiện thay đổi của môi trường sinh học xã hội bên trong và bên ngoài.

Mô hình sức khỏe con người lấy con người làm trung tâm – dựa trên ý tưởng về mục đích (tinh thần) cao hơn của con người và theo đó, vai trò hàng đầu của sức khỏe tinh thần trong số tất cả các thành phần của hiện tượng nhiều mặt này.

Con người được thừa nhận là có những khả năng vô hạn để cải thiện sự bình yên nội tâm của mình, và do đó, cải thiện chất lượng sức khỏe thể chất và xã hội của mình.

Minh họa: Những bức bích họa được bảo quản tại nhà thờ Thánh Georgi ở làng Oreshets – quận tâm linh Belogradchik, Bulgaria.

- Quảng cáo -

Thêm từ tác giả

- NỘI DUNG ĐỘC QUYỀN -tại chỗ_img
- Quảng cáo -
- Quảng cáo -
- Quảng cáo -tại chỗ_img
- Quảng cáo -

Phải đọc

Bài viết mới nhất

- Quảng cáo -