15.4 C
Brussels
Thứ ba, Tháng Sáu 18, 2024

TÁC GIẢ

Henry Rodgers

10 POSTS
Henry Rodgers dạy tiếng Anh tại Đại học “La Sapienza”, Rome và đã xuất bản rộng rãi về vấn đề phân biệt đối xử.
- Quảng cáo -
Mẫu tác giả - Xung PRO

Đài truyền hình quốc gia Ý đặt ra sự phân biệt đối xử đối với các giảng viên đại học ngoài quốc gia, Lettori,...

0
Cuối tuần trước, Rai 3, kênh truyền hình của đài truyền hình quốc gia Ý, đã phát sóng một chương trình về việc Ý không thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là...
Đại học Ủy viên đề cập đến trường hợp phân biệt đối xử của Lettori lên Tòa án Tư pháp

Lettori, Đại học Ủy viên đề cập hợp lệ trường hợp phân biệt đối xử lên Tòa án...

0
Vụ kiện Lettori // Vi phạm điều khoản đối xử bình đẳng trong Hiệp ước kéo dài nhất trong lịch sử EU sắp kết thúc. Cao đẳng ...
- Quảng cáo -

Không có bài viết để hiển thị

- Quảng cáo -

Tin tức mới nhất

- Quảng cáo -