1.4 C
Brussel
Donderdag November 30, 2023
TuisTerme & Voorwaardes

Regskennisgewing en Gebruiksvoorwaardes

Regsinligting en aanvaarding

Hierdie Regskennisgewing reguleer die toegang en gebruik van die webblad wat ooreenstem met die adres www.europeantimes.news (die "Portaal") 'n projek waarvan die handelsmerk deur FRVS (hierna "TET" of "Ons") besit word, met adres vir kommunikasie en publisiteit E-pos: kontak [a] europeantimes.news. “The European Times” is 'n handelsmerk. Na voldoening aan die bepalings van die huidige Handelsmerkwet 17/2001 van 7 Desember 2001, is die registrasiesertifikaat vir die handelsnaam uitgereik THE EUROPEAN TIMES. In ooreenstemming met die voorgenoemde Handelsmerkwet, verleen die registrasie van die handelsnaam aan die houer daarvan die eksklusiewe reg om dit in die loop van handel te gebruik. Die registrasie is toegestaan, sonder benadeling van derde partye, vir tien jaar vanaf die datum van indiening van die aansoek, en kan onbepaald hernu word vir verdere tydperke van tien jaar. Die EuropeanTimes.NEWS is 'n onafhanklike de facto-projek, is geregistreer as 'n private entiteit in Spanje. Adres: The EuropeanTimes.NEWS , Die gebruik van die Portaal verleen die toestand van gebruiker van die Portaal (hierna die "Gebruiker") en impliseer aanvaarding van al die gebruiksreëls vervat in hierdie Regskennisgewing.  

Gebruiksvoorwaardes van die portaal

algemene

Gebruikers is verplig om die Portaal korrek te gebruik in ooreenstemming met die Wet en hierdie Regskennisgewing. Gebruikers wat versuim om aan die Wet of hierdie Regskennisgewing te voldoen, sal teenoor TET of derde partye aanspreeklik wees vir enige skade wat veroorsaak kan word as gevolg van die versuim om aan hierdie verpligting te voldoen. Dit is uitdruklik verbied om die Portaal te gebruik vir doeleindes wat skadelik is vir die eiendom of belange van TET of wat op enige ander manier die netwerke, bedieners en ander rekenaartoerusting (hardeware) of produkte en rekenaartoepassings (sagteware) oorlaai, beskadig of nutteloos maak. ) van TET of derde partye.

Bekendstelling van skakels na die portaal

Gebruikers of verskaffers van inligtingsgemeenskapdienste wat skakels vanaf hul eie webblaaie na hierdie portaal wil invoer, moet voldoen aan die voorwaardes hieronder uiteengesit: Geen vals, onakkurate of verkeerde verklaring van enige aard sal gemaak word vanaf die bladsy wat die skakel oor TET bekendstel nie. , sy vennote, werknemers, lede of oor die kwaliteit van die dienste wat dit bied. Onder geen omstandighede sal dit op die bladsy waar die skakel geleë is vermeld word dat TET sy toestemming gegee het vir die invoeging van die skakel of dat dit andersins borg, saamwerk met, verifieer of toesig hou oor die dienste van die sender of dat dit die idees ondersteun , stellings of uitdrukkings wat op die sender se bladsy ingesluit is. Die gebruik van enige woord, grafiese of gemengde handelsmerk of enige ander kenmerkende teken van TET word verbied behalwe in gevalle wat deur die wet toegelaat word of uitdruklik deur TET gemagtig is en met dien verstande dat, in hierdie gevalle, 'n direkte skakel na die Portaal toegelaat word op die wyse wat vasgestel is. in hierdie klousule. Die skakel sal slegs met die tuisblad of hoofblad van die Portaal koppel, sonder om die Portaal of die inhoud daarvan weer te gee, en dit is in elk geval verbode om rame of rame te vestig of andersins die visualisering van die Portaal of sy inhoud deur 'n internet toe te laat. adres anders as dié van die Portaal. Die bladsy wat die skakel tot stand bring, moet getrou aan die Wet voldoen en mag onder geen omstandighede sy eie inhoud of dié van derde partye verskaf wat onwettig is, of wat onvanpas is met betrekking tot die aktiwiteit van TET nie.

Intellektuele en industriële eiendom

Die Portaal, insluitend sy grafiese ontwerp, sowel as die inhoud daarvan, wat verstaan ​​word om tekste, foto's, grafika, beelde, sagteware en ander inhoud in te sluit, is die intellektuele eiendom van TET of van derde partye wat dit aan TET gelisensieer het , en geen van die uitbuitingsregte wat deur huidige wetgewing oor intellektuele eiendom erken word, mag verstaan ​​word dat dit aan Gebruikers gesedeer is nie. Gebruikers moet in die besonder daarvan weerhou om die inhoud te reproduseer, te kopieer, te versprei, beskikbaar te stel, in die openbaar te kommunikeer, te transformeer of te wysig, behalwe in die mate wat nodig is om deur die Portaal te blaai, in gevalle wat deur die wet gemagtig is of wanneer uitdruklik deur TET ingestem is. Die handelsmerke, handelsname of kenmerkende tekens word deur TET besit en dit mag nie verstaan ​​word dat toegang tot die Portaal aan Gebruikers enige reg oor die voorgenoemde handelsmerke, handelsname en/of kenmerkende tekens verleen nie. Enige ander handelsmerke behoort aan hul eienaars en die gebruiker is verantwoordelik om enige moontlike nodige toestemming te kry om dit te gebruik.

Uitsluiting van aanspreeklikheid

Vir die beskikbaarheid van die diens

TET probeer om die Portaal operasioneel en foutvry te hou, maar die Gebruiker stem in om die Portaal onder sy of haar uitsluitlike verantwoordelikheid te gebruik. Die portaal word op 'n "soos dit is"-basis verskaf, sonder enige waarborg van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, en daarom, tensy wetlik vereis word onder toepaslike wetgewing, gee ons geen waarborge oor die verkoopbaarheid of geskiktheid daarvan vir 'n spesifieke doel nie, en doen ook nie ons waarborg dat toegang tot of gebruik van die Portaal ononderbroke of foutvry sal wees. Net so vereis toegang tot die Portaal dienste en voorrade van derde partye, insluitend vervoer deur telekommunikasienetwerke, wie se betroubaarheid, kwaliteit, sekuriteit, kontinuïteit en werking nie die verantwoordelikheid van TET is nie en nie onder sy beheer is nie. TET sal nie verantwoordelik gehou word vir mislukkings of ontkoppelings in telekommunikasienetwerke of ander dienste wat deur derde partye verskaf word wat die opskorting, kansellasie of onderbreking van toegang tot die Portaal veroorsaak nie.

Inhoud en dienste wat deur die portaal gekoppel is

Die portaal kan skakels insluit wat die gebruiker toelaat om toegang te verkry tot ander internetbladsye en portale (hierna "Gekoppelde werwe"). In hierdie gevalle tree TET op as 'n verskaffer van tussengangerdienste in ooreenstemming met artikel 17 van Wet 34/2002, van 11 Julie, op Inligtingsgemeenskapdienste en Elektroniese Handel (“LSSI”) en sal slegs verantwoordelik wees vir die inhoud en dienste wat gelewer word. op die gekoppelde werwe tot die mate dat dit effektiewe kennis van die onwettigheid het en nie die skakel met omsigtigheid gedeaktiveer het nie. In die geval dat die Gebruiker van mening is dat daar 'n Gekoppelde Webwerf met onwettige of onvanpaste inhoud is, kan hy/sy TET in kennis stel ooreenkomstig die prosedure en gevolge soos bepaal in klousule 4 van hierdie Regskennisgewing, sonder dat hierdie kennisgewing in elk geval die verpligting inhou om die ooreenstemmende skakel te verwyder. Onder geen omstandighede sal die bestaan ​​van Gekoppelde Webwerwe die bestaan ​​van ooreenkomste met die bestuurders of eienaars daarvan veronderstel nie, en ook nie die aanbeveling, bevordering of identifikasie van TET met die stellings, inhoud of dienste wat verskaf word nie.

Derdeparty-inhoud aangebied deur TET

Die Portaal sluit in of kan die moontlikheid insluit vir Gebruikers of ander derde partye om kommentaar, video's, foto's, boodskappe, menings, ens. sal slegs verantwoordelik wees vir die inhoud wat deur ander Gebruikers of derde partye gepubliseer word in die mate dat dit effektiewe kennis dra van die onwettigheid en nie die onwettige inhoud met omsigtigheid verwyder het nie. In die geval dat die Gebruiker van mening is dat daar onwettige of onvanpaste inhoud is, kan hy/sy TET in kennis stel ooreenkomstig die prosedure en gevolge soos bepaal in klousule 16 van hierdie Regskennisgewing, sonder dat hierdie kennisgewing in elk geval die verpligting inhou om die ooreenstemmende kommentaar of inhoud. Onder geen omstandighede sal die bestaan ​​van derdeparty-inhoud die bestaan ​​van ooreenkomste met die outeurs daarvan veronderstel nie, en ook nie die aanbeveling, bevordering of identifikasie van TET met die stellings of inligting wat verskaf word nie.

Sekuriteit van die portaal

Die verbinding met die Portaal word gemaak deur oop netwerke sodat TET nie die sekuriteit van datakommunikasie of toerusting wat aan die Internet gekoppel is, beheer nie. Dit is die Gebruiker se verantwoordelikheid om toepaslike gereedskap te hê vir die voorkoming, opsporing en ontsmetting van skadelike rekenaarprogramme of kwaadwillige sagteware. Inligting oor gratis gereedskap vir die opsporing van kwaadwillige sagteware soos virusse, Trojans, ens. kan van die OSI-webwerf verkry word: https://www.osi.es/es/herramientas . TET sal nie aanspreeklik wees vir enige skade wat veroorsaak word aan Gebruikers se rekenaartoerusting tydens verbinding met die Portaal deur dade van derde partye of vir die gebrek aan sekuriteit of vertroulikheid van die inligting wat deur derdepartytoerusting en telekommunikasienetwerke versend word of as gevolg van sagteware of hardeware kwesbaarhede in Gebruikers se eie toerusting.

Kommunikasie van aktiwiteite of dienste van 'n onwettige en onvanpaste aard

In die geval dat die Gebruiker of enige ander derde party bewus word dat die Gekoppelde Werwe, inhoud of enige ander diens wat deur die Portaal verskaf word, onwettig, skadelik, afbrekend, gewelddadig of strydig met moraliteit is; of wat op enige ander manier die regte van derde partye skend, kan jy TET kontak en die volgende aandui: Persoonlike besonderhede van die beller: naam, adres, telefoonnommer en e-posadres. Hierdie data sal ingesluit word in 'n lêer onder die verantwoordelikheid van TET vir die uitsluitlike doel om jou versoek te hanteer. Jy mag jou regte van toegang, regstelling, kansellasie en opposisie uitoefen in ooreenstemming met wat in die Privaatheidsbeleid aangedui word. Die weglating van enige van hierdie data kan beteken dat jou versoek nie hanteer sal word nie, sonder benadeling van enige vrywillige navrae wat TET dalk wil doen.

Beskrywing van die feite wat die onwettige of ontoereikende aard van die diens openbaar.

In die geval van skending van regte, soos intellektuele en industriële eiendom of enige ander regte waarvan die bestaan ​​nie deur TET afgelei kan word nie, moet dokumentasie verskaf word wat die bestaan ​​van die titel of wetlike reg wat geskend is, akkrediteer. Daarbenewens moet die persoonlike besonderhede van die eienaar van die geskendde reg verskaf word wanneer dit 'n ander persoon as die kommunikerende party is, asook die voorstellingsdokument om in hierdie gevalle namens eersgenoemde op te tree. Uitdruklike verklaring dat die inligting vervat in die klag akkuraat is. Ontvangs deur TET van die kommunikasie waarvoor in hierdie klousule voorsiening gemaak word, impliseer nie, ooreenkomstig die bepalings van die LSSI, effektiewe kennis van die aktiwiteite en/of inhoud wat deur die kommunikerende party aangedui word nie.

Databeskerming en koekies

Gebruikers wat wil weet watter dataverwerking op die webwerf uitgevoer word en die koekies wat daarop gebruik word, kan ons privaatheidsbeleid en ons koekiesbeleid raadpleeg.

Geldigheid

TET behou die reg voor om wysigings aan hierdie Regskennisgewing in te voer, deur enige verandering te publiseer in dieselfde vorm waarin hierdie Regskennisgewing verskyn of deur enige tipe kommunikasie aan Gebruikers of enige ander toepaslike prosedure. Daarom val die tydelike geldigheid van hierdie Regskennisgewing saam met die tyd van sy publikasie, totdat dit heeltemal of gedeeltelik gewysig word, op watter tydstip die gewysigde Regskennisgewing in werking sal tree. Gevolglik moet die Gebruiker hierdie Regskennisgewing sorgvuldig lees elke keer as hy/sy toegang tot die Portaal verkry.

The EuropeanTimes.NEWS , Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid E-pos: kontak [a] europeantimes.news Toegang tot en gebruik van The EuropeanTimes.NEWS en sy nuusbriewe ('webwerf') word verskaf deur The EuropeanTimes.NEWS-projek. Die EuropeanTimes.NEWS kan, na goeddunke, hierdie bepalings en voorwaardes ('bepalings') verander. As jy ('gebruiker') nie instem om deur hierdie bepalings gebonde te wees nie, moet jy nie die webwerf gebruik of op sy nuusbriewe inteken nie. 1. Inhoud van die webwerf (a) Terwyl die inligting wat op die webwerf vervat word periodiek bygewerk word, word geen waarborg gegee dat die inligting wat op hierdie webwerf verskaf word, korrek, volledig en/of op datum is nie. (b) Die inhoud op die webwerf word slegs vir algemene inligtingsdoeleindes verskaf en vorm nie regs- of ander professionele advies oor enige onderwerp nie. (c) Die EuropeanTimes.NEWS aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verlies wat mag voortspruit uit vertroue op die inhoud wat op die webwerf vervat is nie. (d) Hierdie webwerf en die inhoud daarvan word verskaf 'AS IS' en 'SOOS BESKIKBAAR' sonder enige waarborg van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend, maar nie beperk nie tot, die geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, of nie-oortreding. (e) Gebruiker stem in om die webwerf en die inhoud daarvan slegs vir wettige doeleindes te gebruik en op 'n manier wat nie die regte van, beperk of inhibeer enigiemand anders se gebruik en genot van die webwerf en die inhoud daarvan nie. Verbode gedrag sluit in die teistering of ontsteltenis of ongerief vir enige persoon, die oordra van onwelvoeglike, onware of aanstootlike inhoud of die ontwrigting van die normale vloei van dialoog binne The EuropeanTimes.NEWS. 2. Kopiereg en handelsmerke (a) Alle kopiereg, handelsmerke, ontwerpregte, patente en ander intellektuele eiendomsregte (geregistreer of ongeregistreer) op die webwerf en alle inhoud (insluitend alle toepassings) wat op die webwerf geleë is, sal by The EuropeanTimes.NEWS of sy lisensiehouers berus. (b) Die name, beelde en logo's wat The EuropeanTimes.NEWS of derde partye identifiseer en hul produkte en dienste is onderhewig aan kopiereg, ontwerpregte en handelsmerke van The EuropeanTimes.NEWS en/of derde partye. Niks vervat in hierdie bepalings sal vertolk word as die toekenning van enige lisensie of reg om enige handelsmerk, ontwerpreg of kopiereg van The EuropeanTimes.NEWS of enige derde party te gebruik nie. (c) Foto's het die kopiereg van die bron wat in die teks daaronder gekrediteer word. 3. Gebruik van die webwerf (a) Toestemming word gegee vir die aflaai en tydelike berging van die webwerf met die doel om op 'n persoonlike rekenaar te kyk. (b) Die inhoud van die webwerf word deur kopiereg beskerm ingevolge internasionale konvensies en, afgesien van die genoemde toestemming, word die reproduksie, permanente berging of heruitsending van die inhoud verbied sonder vooraf skriftelike toestemming. (c) Soms herpublisering (een keer per week of minder gereeld), vir nie-kommersiële gebruik word slegs toegelaat met aanduiding van die bron en deur na die oorspronklike artikel te skakel. Enige ander gebruik is onderhewig aan sindikasie en word slegs toegelaat met vooraf goedkeuring van The EuropeanTimes.NEWS en kan onderhewig wees aan 'n fooi. Vir besonderhede in hierdie sin kontak asseblief: kontak [a] europeantimes.news. 4. Derdeparty-inhoud en webwerwe (a) Sommige inhoud (insluitend skakels, briewe aan die redakteur, blogplasings en kommentaar op artikels) van die webwerf word deur 'n derde party verskaf en kan lei na ander webwerwe, insluitend dié wat deur derde partye bedryf en onderhou word ('Derdeparty-inhoud '). (b) Die EuropeanTimes.NEWS sluit Derdeparty-inhoud in uitsluitlik as 'n gerief vir sy gebruikers, en die teenwoordigheid van sodanige inhoud impliseer nie The EuropeanTimes.NEWS se verantwoordelikheid vir hulle, vir die gekoppelde webwerf of 'n onderskrywing van die inhoud of die gekoppelde webwerf of sy operateur. (c) Die Derdeparty-inhoud moet siviel en smaakvol wees. Dit moet nie ontwrigtend of aanstootlik wees nie. Dit mag nie onwettige inhoud, onvanpaste gebruikersname (bv. vulgêr, aanstootlik ens.) of buite-onderwerp materiaal bevat nie. (d) Advertensies in derdeparty-inhoud word nie toegelaat nie, tensy vooraf skriftelike goedkeuring van The EuropeanTimes.NEWS gegee is. (e) Deur enige derdeparty-inhoud (insluitend enige teks, foto, grafika of video) met The EuropeanTimes.NEWS te deel, verleen jy gratis aan The EuropeanTimes.NEWS toestemming om die materiaal te gebruik op enige manier wat dit wil (insluitend wysiging en om dit vir operasionele en redaksionele redes aan te pas) vir The EuropeanTimes.NEWS-dienste. In sekere omstandighede kan The EuropeanTimes.NEWS jou bydrae met derde partye deel. (g) Rig derdeparty-inhoud aan die redakteur by kontak [a] europeantimes.news 5. die beskerming van privaatheid Gebruiker se persoonlike inligting sal beskerm word in ooreenstemming met die Algemene Databeskermingsregulasie (GDPR) EU 2016/679 en ons Privaatheidsbeleid en sal nie aan derde partye gegee, verkoop, verhandel of verhuur word nie, tensy spesifiek genoem. 6. nuusbriewe 'n Gebruiker wat nie meer The EuropeanTimes.NEWS se nuusbriewe wil ontvang nie, kan onttrek deur op 'n uittekenskakel onderaan 'n nuusbrief te klik en die skakel te volg. 7. Oormag Die EuropeanTimes.NEWS sal nie aanspreeklik wees of as in gebreke geag word vir enige vertraging of mislukking in prestasie of onderbreking van die aflewering van enige inhoud wat voortspruit uit enige oorsaak buite sy beheer nie, insluitend maar nie beperk nie tot mislukking van elektroniese of meganiese toerusting of kommunikasie lyne, telefoon- of ander probleme, rekenaarvirusse, ongemagtigde toegang, diefstal, operateursfoute, erge weer, aardbewings of natuurrampe, stakings of ander arbeidsprobleme, oorloë of regeringsbeperkings. 8. vrywaring Gebruikers stem in om The EuropeanTimes.NEWS, sy vennote, kliënte, werknemers, beamptes en direkteure skadeloos te stel, te verdedig en skadeloos te hou van en teen enige en alle eise, aanspreeklikhede, boetes, skikkings, vonnisse, fooie (insluitend redelike prokureursfooie) wat ontstaan vanaf (i) enige Inhoud wat die gebruiker of enigiemand mag indien, plaas of na die webwerf oordra (insluitend Derdeparty-inhoud); (ii) die gebruiker se gebruik van die The EuropeanTimes.NEWS-dienste; (iii) die gebruiker se oortreding van hierdie Bepalings; en (iv) enige oortreding of versuim deur gebruiker om aan alle wette en regulasies in verband met die Dienste te voldoen. 9. Jurisdiksie en Arbitrasie (a) Hierdie bepalings sal beheer word deur en geïnterpreteer word in ooreenstemming met die wette van Spanje in die howe van Madrid, wat eksklusiewe jurisdiksie oor enige dispute sal hê. (b) Indien enige bepaling van hierdie ooreenkoms deur 'n hof van jurisdiksie as onwettig, ongeldig of onafdwingbaar beskou word, sal die oorblywende bepalings ten volle van krag en effek bly. (c) Enige aksieoorsaak van jou met betrekking tot hierdie bepalings moet binne een jaar nadat die vorderingsoorsaak ontstaan ​​het by 'n hof van bevoegde jurisdiksie ingedien word, anders sal sodanige oorsaak verbied, ongeldig en nietig wees. 10. Kontak Gee jou terugvoer om [a] europeantimes.news te kontak Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid

Kommersiële terme en voorwaardes

I. ALGEMENE BEPALINGS EN VOORWAARDES

I.1. partye (a) Die bewoording van hierdie Kommersiële Bepalings en Voorwaardes is bindend op die Kontrakterende Partye, maw die Kliënt en die Verskaffer. (b) Die Kliënt – 'n organisasie wat 'n skriftelike kontraktuele ooreenkoms met die Verskaffer aangaan. (c) Die Verskaffer – The EuropeanTimes.NEWS wat die webwerf bedryf en dienste van 'n aanlyn medium verskaf. Die verskaffer is in Spanje geregistreer I.2. Inleidende bepalings (a) Dit word beskou as die Kommersiële Bepalings en Voorwaardes van die Verskaffer. (b) Hierdie bepalings en voorwaardes is van toepassing op die Verskaffer en sy Kliënte vanaf 14 Augustus 2020. (c) Die Kommersiële Bepalings en Voorwaardes vorm 'n integrale deel van enige kontrak tussen die Kliënt en die Verskaffer. (d) 'n Kontrak tussen die Kliënt en die Verskaffer kom tot stand op grond van 'n skriftelike bestelling – ook in die vorm van elektroniese pos en elektroniese bestelvorms (hierna die 'Bestelling'). (e) Tensy die Verskaffer die Kliënt binne twee (2) werksdae na ontvangs van 'n bestelling inlig dat hy nie sekere voorwaardes van die Bestelling aanvaar nie, sal die voorwaardes genoem in die Bestelling geldig geag word vir die verhouding tussen die Kontrakterende Partye. (f) 'n Kontrak tussen die Kliënt en die Verskaffer word ook tot stand gebring indien die Kliënt 'n voorstel van die Verskaffer aanvaar om die voorwaardes van 'n Bestelling te verander. Dan word die kontraktuele verhoudings deur die jongste ooreengekome voorwaardes beheer. (g) Die ooreengekome voorwaardes van die kontraktuele verhoudings kan slegs gewysig of gekanselleer word op grond van die uitdruklike ooreenkoms van die twee Kontrakterende Partye. I.3. Onderwerp van die Performance Die onderwerp van die prestasie is die verskaffing van dienste wat verband hou met die Verskaffer se lyn van besigheid, in die besonder die uitvoering van die verskaffing van dienste verskaf aan Adverteerders, Borge, Sindikasievennote en Kliënte, dienste van Persverklaring (hierna die "Job") volgens aan die vereistes gespesifiseer in die Bevel. I.4. redaksionele onafhanklikheid Die Verskaffer werk op die basis van redaksionele onafhanklikheid en beperk nie sy dekking tot sy Kliënte nie. Die beginsels daarvan word in The EuropeanTimes.NEWS se Redaksionele Missie en Redaksionele Handves verduidelik. I.5. Kontrak hernuwing en Beëindiging (a) Die kontrakhernuwing is van toepassing op Borge. (b) Die kontrakhernuwing vind outomaties plaas een jaar na die datum van ondertekening ('Hernuwingsdatum'), en elke daaropvolgende jaar, tensy enige van die partye die kontrak per geregistreerde pos kanselleer op die laatste een maand voor die Hernuwingsdatum. Die prys van elke hernuwing sal met 5 persent styg, tensy anders skriftelik ooreengekom deur die Kontrakterende Partye op die laatste een maand voor die Hernuwingsdatum. (c) Indien deur die Kliënt versoek, bied die Verskaffer 'n prestasievergadering aan en verskaf 'n jaarlikse verslag oor die dienste gelewer, advertensies wat geïmplementeer is en statistieke 6 weke voor die hernuwingsdatum. I.6. Voorwaardes Ongebruikte Job (a) Enige Werk wat bestel is, maar nie deur die Kliënt gebruik is tot op die Hernuwingsdatum nie (bv. advertensies, posadvertensies), kan nie oorgedra word na die tydperk na die Hernuwingsdatum nie, tensy ooreengekom met skriftelike toestemming van beide Kontrakteurs. Partytjies. (b) Oordrag van hierdie Pos ten gunste van ander organisasies is nie moontlik nie, tensy ooreengekom met skriftelike toestemming van beide Kontrakterende Partye. I.7. Kliënte Genoem in publikasies Kliënte kan genoem word (met logo en/of naam) in die Verskaffer se gedrukte en elektroniese publikasies. Die Verskaffer verskaf dit as 'n diens aan die Kliënt om sy sigbaarheid in EU kringe en deur sy EU-netwerk. Indien 'n Kliënt nie in sulke publikasies genoem wil word nie, moet dit dit aan die Verskaffer noem en dit by die Bestelling insluit. I.8. Kopiereg en handelsmerke Die Verskaffer is nie aanspreeklik wees vir enige moontlike gevolge wat verband hou met enige skending van kopiereg. I.9. Samewerking en Trust (a) Die Kliënt verbind hom om tot een jaar na die einde van enige ooreenkoms nie passief of aktief enige individuele lid van die Verskaffer se span, hetsy dit voltyds of deeltyds, as werknemer of diensverskaffer te werf sonder vooraf skriftelike toestemming van die Verskaffer. (b) Die Verskaffer verwelkom navrae en voorstelle wat gemaak word deur tussengangers soos agentskappe of konsultante namens ander maatskappye wat nuwe vooruitsigte is, wat nog nie met die Verskaffer in kontak is nie. In sulke gevalle respekteer die Verskaffer die waarde van die kontakte en idees wat verskaf word, en poog om die rol van die intermediêre te respekteer, insluitend – indien versoek – hul wens om ingelig te word van kontakte met daardie kliënt. I.10. die beskerming van privaatheid (a) Die Verskaffer sal enige persoonlike of Kliënt se inligting wat aan hom verskaf word, beskerm. Die Verskaffer is daartoe verbind om privaatheid te beskerm en sal nie privaat inligting aan derde partye verkoop, verhandel of verhuur nie, tensy spesifiek genoem. (b) Die Verskaffer onderneem om vertroulikheid te handhaaf rakende enige transaksies wat verband hou met die onderwerp van die prestasie. (c) Gegewe dat 'n fisiese persoon se beeld deur die Algemene Databeskermingsregulasie (GDPR) as persoonlike data geklassifiseer word, het die kliënt die verpligting om te voldoen aan huidige databeskermingswetgewing en die GDPR, met betrekking tot verfilming namens die kliënt. Die EuropeanTimes.NEWS hou geen verantwoordelikheid in die geval van klagtes oor misbruik van persoonlike data wat mag voortspruit uit die multimedia-produkte wat binne die bestek van 'n kontrak met die kliënt geskep en versprei word nie. I.11. prys Alle pryse in die pryslys van dienste is BTW uitgesluit. BTW sal toegepas word volgens Spaanse BTW-reëls. I.12. Terme van betaling (a) Die Verskaffer is geregtig om 'n faktuur uit te reik sodra 'n Werk in ooreenstemming met die Bestelling voltooi is of sodra die Kliënt 'n Borg word. (b) Die prys van die Werk sal betaal word op grond van die faktuur uitgereik deur die Verskaffer, waarvan die vervaldatum in hierdie faktuur gespesifiseer sal word. (c) Die Kliënt moet vir die Werk in een paaiement betaal binne die tydperk hieronder gespesifiseer, getel vanaf die faktuurdatum na die Verskaffer se Spaanse bankrekening, tensy anders vermeld in die Bestelling. Indien die betalingsvoorwaardes in die Bestelling met hierdie Bepalings bots, moet eersgenoemde geld. Kliëntbetaling is betaalbaar in die volgende tydperk nadat faktuur uitgereik is Persverklaring Kliënt – 15 kalenderdae Adverteerder – 15 kalenderdae Borg – 15 kalenderdae tensy anders gespesifiseer in die kontrak I.13. laat betaling Indien 'n kliënt nie betyds betaal na 'n aanmaning nie, behou die Verskaffer die reg voor om (i) hef rente van 5 persent per maand toegepas op die bedrag wat gefaktureer is, BTW uitgesluit vanaf die aanvanklike betaaldatum, (ii) verwyder enige advertensiemateriaal of verwysings na die kliënt van die webwerf, (iii) neem enige regstappe. I.14. gebrekkige Job (a) 'n Voltooide Werk word as gebrekkig beskou as dit nie in ooreenstemming met die Opdrag uitgevoer is nie. (b) In alle ander gevalle sal die Job geag word behoorlik uitgevoer te wees. I.15. klagtes (a) Enige klagtes sal skriftelik gemaak word. Die klagte moet die gronde vir die klagte vermeld en die aard van die gebreke beskryf. (b) Indien die Verskaffer die Kliënt se klagte as geregverdig erken, sal dit op eie koste 'n hersiening van die Werk verskaf. I.16. Sperdatum vir Klagtes (a) Enige eise wat voortspruit uit die aanspreeklikheid vir gebreke hou op om geldig te wees indien dit te laat gemaak word. (b) Die Kliënt is verplig om enige eise in te dien gebaseer op enige defekte in 'n Werk sonder onnodige vertraging onmiddellik sodra sodanige defekte ontdek is. I.17. Onttrekking uit die kontrak (a) Enigeen van die Kontrakterende Party het die reg om van die kontrak te onttrek indien, na die aangaan van die kontrak, onoorkomelike hindernisse van sy kant ontstaan ​​wat hom verhinder om sy verpligtinge na te kom. (b) Die Kontrakterende Party wat aan die kontrak onttrek, moet die ander Kontrakterende Party skriftelik van hierdie feit in kennis stel. (c) Die Verskaffer is nie aanspreeklik teenoor die Kliënt vir skade wat opgedoen word as gevolg van die nie-nakoming van 'n gesluite kontrak as dit die gevolg is van onvoorsiene en onvermydelike gebeurtenisse waarvan die Voorval die Kontrakteur nie kon verhoed het nie (sien paragraaf I.20) hieronder). I.18. Regte en jurisdiksie beheerliggaam (a) Hierdie bepalings sal beheer word deur en geïnterpreteer word in ooreenstemming met die wette van Engeland en Wallis wat eksklusiewe jurisdiksie oor enige dispute sal hê. (b) In geval van probleme om hierdie Bepalings te implementeer of te interpreteer, sal dit binne een maand nadat een party dit versoek het, aan arbitrasie voorgelê word deur een arbiter wat deur die gemeenskaplike ooreenkoms van die Kontrakterende Partye aangewys is. Indien die partye nie oor 'n gesamentlike arbiter kan ooreenkom nie, sal elkeen binne een bykomende maand een arbiter aanwys, en beide arbiters sal 'n derde een aanwys. Die partye sal gebonde wees aan die bevindings van die arbiter(s). (c) Die verrigtingstaal sal Engels wees en die regsbeginsels sal dié van die Engelse reg en regspraak wees. I.19. Skeiding / Survival / wet van Beperkings (a) Indien enige bepaling van hierdie ooreenkoms deur 'n hof van jurisdiksie as onwettig, ongeldig of onafdwingbaar beskou word, sal die oorblywende bepalings ten volle van krag en effek bly. (b) Enige eisoorsaak van die Kliënt met betrekking tot hierdie Bepalings moet binne een jaar nadat die eisoorsaak ontstaan ​​het by 'n hof van bevoegde jurisdiksie ingedien word, anders sal sodanige oorsaak verbied, ongeldig en nietig wees. I.20. Oormag Die Verskaffer, sy affiliasies en sy verskaffers sal nie aanspreeklik of geag word in standaard vir enige vertraging of versuim in prestasie of onderbreking van die lewering van die inhoud wat direk of indirek voortspruit uit enige oorsaak of omstandighede buite sy of hul redelike beheer wees, insluitend maar nie beperk tot die mislukking van elektroniese of meganiese toerusting of kommunikasie lyne, telefoon of ander probleme, rekenaarvirusse, ongemagtigde toegang, diefstal, operateur foute, swaar weer, aardbewings of natuurrampe, stakings of ander arbeidsprobleme, oorloë, of regerings beperkings . I.21. Wysigings aan hierdie bepalings en voorwaardes Die Verskaffer behou die reg voor om hierdie Bepalings te wysig of te wysig of nuwe Bepalings en Voorwaardes op te stel na sy gerief. Enigeen van die Kontrakterende Partye sal geag word al die nuwe veranderinge 24 uur nadat dit in werking getree het op die webwerf aanvaar te het. Kontak kontak [a] europeanaffairs.news vir meer inligting.

II. ADVERTENSIES

II.1. Inleidende bepalings Die volgende voorwaardes is van toepassing op daardie Kliënte wat die Verskaffer se advertensiedienste op die webwerf, sy vennootwebwerwe en in die Nuusbriewe gepubliseer deur die Verskaffer (die 'Adverteerders') gebruik. II.2. Advertising Services Die Job is die verskaffing van advertensiedienste ('Advertering') gespesifiseer deur die Adverteerder in die Bestelling en mediaplan op die ooreengekome datums en gelewer op die ooreengekome wyse. II.3. Organisasie of Advertising (a) Advertensies word georganiseer in aantal weke, wat op Maandag begin en op Sondag dieselfde week eindig, tensy anders ooreengekom deur die Kontrakterende Partye. (b) Na aanvanklike ooreenkoms, sal die Verskaffer eers 'n voorstel van 'n mediaplan stuur wat die tydperk en posisie van advertensiemateriaal op die webwerf en in sy nuusbriewe noem. Die Verskaffer sal ook 'n voorstel van 'n Bevel aanheg gebaseer op die aanvanklike ooreenkoms. (c) Deur die Bestelling wat onderteken is aan die Verskaffer te lewer, onderneem die Adverteerder om die mediaplan en die voltooide Job te aanvaar en om die finale prys vir die Job te betaal. II.4. Advertising Eksklusiwiteit Tensy uitdruklik in die Orde, die adverteerder se advertensies op die webwerf of op sy artikels of in sy nuusbriewe is nie eksklusief, dit wil sê die Advertiser deel dieselfde advertensie posisie met ander Advertiser (s). II.5. Skepping van Advertising Materiaal (a) Na ontvangs van die Bestelling sal advertensiemateriaal volgens advertensiespesifikasies geskep word, hetsy deur die Adverteerder of deur die Verskaffer. (b) Die Adverteerder kan die Verskaffer van sy eie Advertensiemateriaal voorsien: (i) die Advertensiemateriaal wat deur die Kliënt ingedien word, moet in lyn wees met The EuropeanTimes.NEWS se Advertensie-spesifikasies; (ii) die Adverteerder die Advertensiemateriaal ten minste 5 werksdae voor die aanvang van die veldtog indien. (c) Indien die Adverteerder dit versoek, ontwerp die Verskaffer die Advertensiemateriaal vir die Adverteerder: (i) die Verskaffer sal visuele en teksmateriaal van die Adverteerder aanvra wat as inspirasie vir die skep van Advertensiemateriaal gebruik sal word; (ii) sodra die advertensiemateriaal deur die Verskaffer geskep is, sal dit dit aan die Adverteerder stuur vir goedkeuring, met 'n beperking van drie konsepte, insluitend die finale weergawe vir publikasie. Verdere konsepte kan onderhewig wees aan 'n fooi. Enige advertensiemateriaal wat deur die Verskaffer geskep word, sal sy eie eiendom bly en mag nie sonder vooraf skriftelike toestemming hergebruik word nie. II.6. Verantwoordelikheid vir die Advertising Materiaal (a) In beide gevalle aanvaar die Adverteerder volle verantwoordelikheid vir die boodskappe en inhoud van die Advertensiemateriaal. Die Verskaffer behou die reg voor om nie 'n gedeelte of die hele Advertensiemateriaal te publiseer, sonder enige vrywaring nie, selfs al het sy kontakpersoon aanvanklik die Advertensiemateriaal erken, indien hy dit as aggressief, onvanpas, te 'spoggerig' of om enige ander rede ag. (b) Die Verskaffer aanvaar nie advertensies wat buite die aangewese advertensiespasie uitbrei sonder vooraf skriftelike ooreenkoms nie. II.7. Kontak E-pos om [a] europeantimes.news te kontak indien jy meer inligting oor die Verskaffer se dienste vir adverteerders wil ontvang.