13.1 C
Brüsszel
Szeptember szeptember 24, 2022

Srebrenica: Tiszteld az áldozatokat és a túlélőket a jövőbeni atrocitások megelőzésével - sürgetik az ENSZ szakértői

NYILATKOZAT: A cikkekben közölt információk és vélemények az azokat közölők sajátjai, és ez a saját felelősségük. A The European Timesban való megjelenés nem jelenti automatikusan a nézet jóváhagyását, hanem a kifejezés jogát.

Még több a szerzőtől

Amharas: Az okkult, folyamatban lévő népirtás Etiópiában

0
Amikor béketárgyalások folynak az etióp kormány és a tigrayai lázadók között, továbbra is folyik Etiópia legrégebbi etnikai csoportjának, az amharáknak a szisztematikus és szándékos lemészárlása.

Az amharák helyzete Etiópiában az Egyesült Nemzetek Szervezetében vetődött fel

0
30. június 2022-án Genfben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa interaktív párbeszédet folytatott az Emberi Jogi Szakértők Nemzetközi Bizottságának Etiópiával kapcsolatos szóbeli tájékoztatójáról. Kaari Betty Murungi asszony, az ENSZ Etiópiával foglalkozó Emberi Jogi Szakértői Bizottságának elnöke ismertette az etiópiai emberi jogi helyzettel foglalkozó bizottság munkájának előrehaladását.

Ahmadiyya muszlim sírok erőszakos tiszteletlensége Pakisztán Hafizabad kerületében

0
émelyítő tudatni a világgal, hogy a pakisztáni kormány és a rendőrség olyan megalázó cselekményekbe süllyedt, mint az ahmadi muszlimok sírjának meggyalázása. A kormány által támogatott Ahmadis-üldözés tombol, és Ahmadisok életét pokollá teszi azáltal, hogy megtagadja tőlük minden alapvető polgári és emberi jogukat. A kormány még azután sem hagyná békén Ahmadisokat, hogy eltemették őket.

Srebrenica: 25. évforduló – Srebrenica emléknapja, 11. július 2020. Emlékezés Srebrenicára: Tiszteld az áldozatokat és a túlélőket a jövőbeni atrocitások megelőzésével – sürgetik az ENSZ szakértői

Genf (9. július 2020.) – Az ENSZ emberi jogi szakértői ma arra szólították fel a kormányokat, hogy tiszteljék az 1995-ös srebrenicai népirtás áldozatait békés, befogadó és igazságos társadalmak kialakításával, hogy megakadályozzák egy ilyen szörnyűség megismétlődését.

"A népirtások nem spontánok" - mondta a 18 szakértő. „Ezek a megkérdőjelezhetetlen és ellenőrizetlen intolerancia, diszkrimináció és erőszak csúcspontjai.” A néhány napon belül legalább 25 bosnyák férfit és fiút lemészárolt népirtás kezdetének 8,000. évfordulóján a szakértők* a következő közleményt adták ki:

„25 év telt el azóta, hogy a világ szemtanúja volt a második világháború óta a legrosszabb atrocitásnak, amely európai földön történt, 1995 júliusában boszniai muszlimok ezrei ellen. diszkrimináció, ellenségeskedés, kényszerű kitoloncolás, önkényes fogva tartás, kínzás, erőszakos eltűnések, szisztematikus szexuális erőszak és tömeggyilkosságok, amelyek becslések szerint több mint 8,000, túlnyomórészt boszniai muszlim férfi és fiú meggyilkolását eredményezték. A nemzetközi közösségnek sem sikerült megvédenie Srebrenica lakosságát, akiket akkor öltek meg, amikor a legnagyobb szükségük volt a támogatásunkra.

Azokra emlékezve, akiknek az életét olyan brutálisan kioltották ebben a mészárlásban, alázatosak vagyunk, és különösen tisztelegünk a Srebrenica és Žepa túlélők bátorsága, ereje és kitartása előtt, akik több millió emberrel együtt állnak a kimondhatatlan pusztítás totemjeiként. ellenőrizetlen idegengyűlölet megkülönböztetés, ellenségeskedés és személyek elleni erőszak alapján vallás vagy hiedelem keletkezhet.

A Srebrenicában lezajlott szörnyű erőszakos cselekményekről és etnikai tisztogatásokról (beleértve a nők és gyermekek elleni szexuális erőszakot is) vonatkozó grafikus beszámolók és tanúvallomások a Nemzetközi Bíróság és a volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszék szerint is népirtásnak minősültek. Az ostromlott város biztonságos menedéket kívánt nyújtani a közeli falvak üldözötteinek. 16. április 1993-án az ENSZ Biztonsági Tanácsa elfogadta a 819. számú határozatot, amely minden felet megkövetel, hogy „Srebrenicát és környékét biztonságos területként kezelje, amely mentes minden fegyveres támadástól vagy bármely más ellenséges cselekménytől”.

A népirtások nem spontánok. Ezek a megkérdőjelezhetetlen és ellenőrizetlen intolerancia, diszkrimináció és erőszak csúcspontjai. Ezek a megengedő környezetben szankcionált gyűlölet eredménye, ahol az egyének először félelmet terjesztenek, majd gyűlöletet anyagi vagy politikai haszon érdekében, megtörve a közösségek közötti bizalom és tolerancia pilléreit, és mindenki számára pusztulást okozva.

Összekapcsolt, technológiailag fejlett és sokszínű világunkban mélységesen riasztó, hogy a rasszizmus, az idegengyűlölet, a megbélyegzés és a bűnbakképzés töretlenül folytatódik, destabilizálja vagy akár tönkreteszi a társadalmakat és az egyének életét szerte a világon.

Mint nemzetközi szakértők, akiket a nemzetközi közösség ruházott fel a világgal emberi jogok megbízatásait, a múlt tanulságai vezérelnek bennünket. Az emberi jogok szisztematikus megsértésével szembeni elvesztett lehetőségekre gondolunk, nemcsak Bosznia-Hercegovinában, hanem az előtte és azóta is másutt történt atrocitások esetén. De arra is törekszünk, hogy továbbra is mozgósítsuk a nemzetközi közösséget az etnikai, faji, vallási, nemi alapú vagy más formájú megkülönböztetés, ellenségeskedés és erőszak minden személlyel szembeni megnyilvánulása elleni küzdelemben. Ide tartoznak a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok, mint például a vallási, etnikai vagy szexuális kisebbségek, migránsok, menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek.

Ezen a mérlegelési napon, 25 év elteltével, más közösségekre is emlékezünk, amelyeket pusztán identitásuk miatt szenvedtek el vagy néznek szembe tömeges atrocitásokkal. Arra buzdítjuk az államokat és a nemzetközi közösséget, hogy tartsák be kötelezettségeiket, tegyenek sürgős és hatékony lépéseket a veszélyben lévők védelmére, a gyűlölet és a diszkrimináció vírusának (beleértve az internetet is) kivédésére, és biztosítsák az elszámoltathatóságot.

A háború utáni korszak ellenálló képességének kiépítése megköveteli a túlélők és családjaik iránti tiszteletet és empátiát, valamint az ország vezetőinek kitartó erőfeszítéseit a bizalom és a jóakarat megerősítésére a különböző közösségeken belül és között.

A pontatlan és lázító retorika leküzdésére és a tagadásról szóló diskurzusok elutasítására irányuló értelmes erőfeszítések szintén kulcsfontosságúak. A nemzetközi közösségnek is csatlakoznia kell Bosznia-Hercegovinához a közös fellépésben, elkötelezett, hosszú távú munkával a háború által sújtott társadalom meggyógyításán. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akiknek a békés, befogadó és igazságos társadalmak kiépítésével nem sikerült megvédenünk az ismétlődés elkerülésének garanciáját.

VÉGET ÉR

*A szakértők: Ahmed Shaheed úr, a vallás- és meggyőződésszabadság különleges előadója; Fernand de Varennes úr, a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó különleges előadó; Agnes Callamard asszony, a bíróságon kívüli, azonnali vagy önkényes kivégzésekkel foglalkozó különleges előadó; Cecilia Jimenez-Damary, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek emberi jogaival foglalkozó különleges előadó; Fabian Salvioli úr, az igazsághoz, az igazságossághoz, a jóvátételhez és a megismétlődés elkerülésére vonatkozó garanciák előmozdításával foglalkozó különleges előadó; Victor Madrigal-Borloz úr, a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló erőszak és megkülönböztetés elleni védelem független szakértője; Nils Melzer úr, a kínzásokkal és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel foglalkozó különleges előadó; Az erőszakos vagy akaratlan eltűnésekkel foglalkozó munkacsoport tagjai: Luciano Hazan (elnök), Tae-Ung ​​Baik (alelnök), Bernard Duhaime, Houria Es-Slami és Henrikas Mickevičius úr; Az önkényes fogva tartásokkal foglalkozó munkacsoport tagjai: Leigh Toomey asszony (elnök-előadó), Elina Steinerte (alelnök), José Guevara Bermúdez, Seong-Phil Hong, Sètondji Adjovi úr; David Kaye úr, a véleménynyilvánítás szabadságának előmozdításával és védelmével foglalkozó különleges előadó

- Reklám -
- EXKLUZÍV TARTALOM -spot_img
- Reklám -
- Reklám - spot_img

Muszáj elolvasni

Legfrissebb cikkek