11.2 C
Brüsszel
November 24, 2022
FŐOLDALFelhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat és használati feltételek

Jogi tájékoztatás és elfogadás

Ez a Jogi közlemény szabályozza a www.europeantimes.news (a „Portál”) címhez tartozó weboldal (a „Portál”), egy projekt, amelynek védjegye az FRVS 00837948N (a továbbiakban: „TET” vagy „Mi”), címmel rendelkezik. kommunikációs és reklámcím: Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid E-mail: vegye fel a kapcsolatot az [a] europeantimes.news-szal. A „The European Times” védjegy. A hatályos, 17. december 2001-i 7/2001 védjegytörvény előírásainak betartásával a lajstromozási tanúsítványt a THE EUROPEAN TIMES kereskedelmi névre adták ki. A már említett védjegytörvény értelmében a kereskedelmi név bejegyzése kizárólagos jogot biztosít a kereskedelmi név használatára. A bejegyzést – harmadik személyek sérelme nélkül – a kérelem benyújtásától számított tíz évre adták meg, és határozatlan időre megújítható további tíz évre. A EuropeanTimes.NEWS egy független, de facto projekt, magánszervezetként van bejegyezve Spanyolországban. Cím: The EuropeanTimes.NEWS , A Portál használata a Portál felhasználóinak (a továbbiakban: „Felhasználó”) feltételét biztosítja, és a jelen Jogi közleményben foglalt összes használati szabály elfogadását jelenti.  

A Portál használatának feltételei

általános

A felhasználók kötelesek a Portált a törvénynek és a jelen Jogi közleménynek megfelelően megfelelően használni. Azok a felhasználók, akik nem tartják be a törvényt vagy a jelen Jogi közleményt, felelősséggel tartoznak a TET-nek vagy harmadik feleknek a jelen kötelezettség elmulasztásából eredő károkért. Kifejezetten tilos a Portált olyan célra használni, amely a TET tulajdonát vagy érdekeit sérti, vagy bármely más módon túlterheli, károsítja vagy használhatatlanná teszi a hálózatokat, szervereket és egyéb számítástechnikai berendezéseket (hardvereket) vagy termékeket és számítógépes alkalmazásokat (szoftvereket). ) a TET-től vagy harmadik felektől.

A Portálra mutató hivatkozások bemutatása

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások azon felhasználóinak vagy szolgáltatóinak, akik saját weboldalukról kívánnak linkeket bevezetni erre a portálra, be kell tartaniuk az alábbiakban részletezett feltételeket: A TET-ről szóló hivatkozást bevezető oldalról semmiféle hamis, pontatlan vagy téves állítás nem történhet. , partnereiről, alkalmazottairól, tagjairól vagy az általa kínált szolgáltatások minőségéről. A link elhelyezésének oldalán semmilyen körülmények között nem lehet feltüntetni, hogy a TET hozzájárult a link beillesztéséhez, vagy más módon szponzorálja, együttműködik, ellenőrzi vagy felügyeli a küldő szolgáltatásait, vagy támogatja az ötleteket. , a feladó oldalán szereplő állítások vagy kifejezések. Tilos a TET bármilyen szó-, grafikai vagy vegyes márkájának vagy bármely más megkülönböztető jelzésének használata, kivéve a törvény által megengedett vagy a TET által kifejezetten engedélyezett eseteket, és feltéve, hogy ezekben az esetekben a Portálra mutató közvetlen hivatkozás megengedett a megállapított módon. ebben a záradékban. A hivatkozás csak a Portál kezdőlapjára vagy főoldalára csatlakozik, a Portál vagy annak tartalmának reprodukálása nélkül, és semmilyen esetben tilos kereteket vagy kereteket létesíteni, vagy más módon lehetővé tenni a Portál vagy annak tartalmának interneten keresztüli megjelenítését. a portál címétől eltérő címet. A linket létrehozó oldalnak hűen meg kell felelnie a törvényben foglaltaknak, és semmilyen körülmények között nem tartalmazhat vagy hivatkozhat saját vagy harmadik felek tartalmaira, amelyek tiltottak, vagy nem megfelelőek a TET tevékenységéhez.

Szellemi és ipari tulajdon

A Portál, beleértve annak grafikai tervét, valamint annak tartalma, amely magában foglalja, de nem kizárólagosan a szövegeket, fényképeket, grafikákat, képeket, szoftvereket és egyéb tartalmakat, a TET vagy harmadik felek szellemi tulajdonát képezi, akik engedélyezték a TET számára. , és a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos jogszabályok által elismert hasznosítási jogok egyike sem értelmezhető úgy, hogy azokat átengedték volna a Felhasználóknak. A Felhasználóknak különösen tartózkodniuk kell a tartalmak reprodukálásától, másolásától, terjesztésétől, elérhetővé tételétől, nyilvános közlésétől, átalakításától vagy módosításától, kivéve a Portál böngészéséhez szükséges mértékben, jogszabály által engedélyezett esetekben vagy a TET kifejezett hozzájárulása esetén. A védjegyek, kereskedelmi nevek vagy megkülönböztető jelek a TET tulajdonát képezik, és nem érthető, hogy a Portálhoz való hozzáférés a Felhasználók számára bármilyen jogot biztosít a fent említett védjegyek, kereskedelmi nevek és/vagy megkülönböztető jelek felett. Minden más védjegy a tulajdonosaik tulajdonát képezi, és a felhasználó felelőssége, hogy minden, a használatukhoz szükséges engedélyt megszerezzen.

A felelősség kizárása

A szolgáltatás elérhetőségéért

A TET igyekszik a Portált működőképes és hibamentesen tartani, de a Felhasználó vállalja, hogy a Portált kizárólag saját felelősségére használja. A Portált „ahogy van” alapon biztosítjuk, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, ezért – hacsak a vonatkozó törvények ezt nem írják elő – nem vállalunk garanciát annak eladhatóságára vagy adott célra való alkalmasságára vonatkozóan. garantáljuk, hogy a Portálhoz való hozzáférés vagy annak használata zavartalan vagy hibamentes lesz. Hasonlóképpen, a Portálhoz való hozzáférés harmadik féltől származó szolgáltatásokat és árukat igényel, beleértve a távközlési hálózatokon keresztül történő szállítást is, amelyek megbízhatóságáért, minőségéért, biztonságáért, folytonosságáért és működéséért nem a TET felelős, és nem tartozik az ellenőrzése alá. A TET nem vállal felelősséget a távközlési hálózatok vagy más, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások meghibásodásaiért vagy megszakadásaiért, amelyek a Portálhoz való hozzáférés felfüggesztését, törlését vagy megszakítását okozzák.

A Portálon keresztül linkelt tartalom és szolgáltatások

A Portál tartalmazhat hivatkozásokat, amelyek lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy más internetes oldalakat és portálokat érjen el (a továbbiakban: „Hivatkozott oldalak”). Ezekben az esetekben a TET az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról és az elektronikus kereskedelemről szóló, július 17-i 34/2002. törvény ("LSSI") 11. cikke értelmében közvetítő szolgáltatásokat nyújt, és csak a nyújtott tartalomért és szolgáltatásokért felelős. a Hivatkozott webhelyeken, amennyiben ténylegesen tudomása van a jogellenességről, és a linket nem kapcsolta ki kellő gondossággal. Abban az esetben, ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy jogsértő vagy nem megfelelő tartalmú Hivatkozott oldal található, a jelen Jogi közlemény 4. pontjában meghatározott eljárásnak és hatásoknak megfelelően értesítheti a TET-et anélkül, hogy ez a bejelentés kötelezettséget vonna maga után. a megfelelő hivatkozás eltávolításához. A Hivatkozott Webhelyek létezése semmilyen körülmények között nem feltételezi az azok vezetőivel vagy tulajdonosaival kötött megállapodások meglétét, sem a TET ajánlását, népszerűsítését vagy azonosítását a nyilatkozatokkal, a tartalommal vagy a nyújtott szolgáltatásokkal.

Harmadik féltől származó tartalom, amelyet a TET tárol

A Portál lehetőséget ad, illetve tartalmazhat a Felhasználók vagy más harmadik felek számára, hogy megjegyzéseket, videókat, fényképeket, üzeneteket, véleményeket stb. tegyenek közzé. Ezekben az esetekben a TET az LSSI 16. cikkének megfelelően hosting közvetítő szolgáltatásokat nyújt. csak annyiban vállal felelősséget a többi Felhasználó vagy harmadik fél által közzétett tartalomért, amennyiben ténylegesen tudomása van a jogellenességről, és a jogsértő tartalmat kellő gondossággal nem távolította el. Abban az esetben, ha a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy illegális vagy nem megfelelő tartalomról van szó, a jelen Jogi közlemény 4. pontjában meghatározott eljárásnak és hatásoknak megfelelően jelezheti a TET-nek, anélkül, hogy ez az értesítés semmilyen esetben vonná maga után a megfelelő tartalom eltávolításának kötelezettségét. megjegyzés vagy tartalom. A harmadik féltől származó tartalom megléte semmilyen körülmények között nem feltételezheti az annak szerzőivel kötött megállapodások meglétét, sem a TET ajánlását, népszerűsítését vagy azonosítását a közölt nyilatkozatokkal vagy információkkal.

A portál biztonsága

A Portálhoz való csatlakozás nyílt hálózatokon keresztül történik, így a TET nem ellenőrzi az adatkommunikáció vagy az internetre csatlakozó berendezések biztonságát. A Felhasználó felelőssége, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzen a káros számítógépes programok vagy rosszindulatú szoftverek megelőzésére, észlelésére és fertőtlenítésére. A rosszindulatú szoftverek, például vírusok, trójaiak stb. észlelésére szolgáló ingyenes eszközökről az OSI webhelyén szerezhet információkat: http://www.osi.es/es/herramientas . A TET nem vállal felelősséget a Felhasználók számítástechnikai eszközeiben a Portálhoz való csatlakozás során harmadik felek cselekménye által okozott károkért, illetve a harmadik felek berendezései és távközlési hálózatai által továbbított információk biztonságának vagy bizalmasságának hiányáért, illetve szoftverek miatt. vagy hardveres sérülékenységek a Felhasználó saját berendezésében.

Tiltott és nem megfelelő jellegű tevékenységek vagy szolgáltatások közlése

Abban az esetben, ha a Felhasználó vagy bármely más harmadik fél tudomást szerez arról, hogy a Hivatkozott oldalak, tartalmak vagy a Portálon keresztül nyújtott bármely egyéb szolgáltatás tiltott, káros, becsmérlő, erőszakos vagy ellentétes az erkölcsi normákkal; vagy bármely más módon harmadik személy jogait sértő módon a TET-hez fordulhat az alábbiak megjelölésével: A hívó személyi adatai: név, cím, telefonszám és e-mail cím. Ezek az adatok a TET felelősségi körébe tartozó fájlba kerülnek, kizárólag az Ön kérésének kezelése céljából. Hozzáférési, helyesbítési, törlési és tiltakozási jogait az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint gyakorolhatja. Ezen adatok bármelyikének elhagyása azt jelentheti, hogy az Ön kérelmét nem kezeljük, a TET esetleges önkéntes megkereséseinek sérelme nélkül.

Azon tények leírása, amelyek feltárják a szolgáltatás tiltott vagy nem megfelelő jellegét.

Jogok megsértése esetén, mint például a szellemi és ipari tulajdon, vagy bármely más olyan jog, amelynek megléte a TET által nem állapítható meg, olyan dokumentációt kell benyújtani, amely igazolja a megsértett jogcím vagy törvényes jog meglétét. Ezen túlmenően meg kell adni a sértett jog tulajdonosának személyes adatait, ha ez a kommunikáló féltől eltérő személy, valamint a képviseleti okiratot, amely ezekben az esetekben az előbbi nevében eljár. Kifejezett nyilatkozat arról, hogy a panaszban szereplő adatok pontosak. A jelen pontban előírt kommunikáció TET általi kézhezvétele az LSSI rendelkezéseivel összhangban nem jelenti a kommunikáló fél által megjelölt tevékenységek és/vagy tartalmak tényleges ismeretét.

Adatvédelem és sütik

Azok a felhasználók, akik szeretnének megtudni, hogy a Weboldalon milyen adatkezelés történik és milyen sütiket használnak, tájékozódhatnak az Adatvédelmi szabályzatunkról és a Cookie-szabályzatunkról.

Érvényesség

A TET fenntartja a jogot, hogy módosítsa ezt a Jogi közleményt, minden változást a jelen Jogi közlemény megjelenésével megegyező formában, vagy a Felhasználókhoz intézett bármilyen jellegű kommunikáció vagy bármely más megfelelő eljárás útján közzétesz. Ezért a jelen Jogi közlemény ideiglenes hatálya egybeesik a közzétételének időpontjával, egészen addig, amíg azok teljes vagy részleges módosításra nem kerülnek, ekkor lép hatályba a módosított Jogi közlemény. Következésképpen a Felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia jelen Jogi közleményt minden alkalommal, amikor belép a Portálra.

The EuropeanTimes.NEWS , Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid E-mail: vegye fel a kapcsolatot az [a] europeantimes.news-szal A The EuropeanTimes.NEWS és hírlevelei („webhely”) hozzáférését és használatát a The EuropeanTimes.NEWS projekt biztosítja. Az EuropeanTimes.NEWS saját belátása szerint módosíthatja a jelen Feltételeket (a továbbiakban: feltételek). Ha Ön ("felhasználó") nem ért egyet a jelen feltételekkel, ne használja a weboldalt, és ne iratkozzon fel hírleveleire. 1. Weboldal tartalmának (a) Noha a weboldalon található információkat rendszeresen frissítik, nem vállalunk garanciát arra, hogy az ezen a weboldalon közölt információk helyesek, teljesek és/vagy naprakészek. (b) A weboldalon található tartalom csak általános tájékoztatási célokat szolgál, és nem minősül jogi vagy egyéb szakmai tanácsnak semmilyen témában. (c) A EuropeanTimes.NEWS nem vállal felelősséget a weboldalon található tartalomra való hagyatkozásból eredő veszteségekért. (d) Ezt a webhelyet és annak tartalmát „AHOGY VAN” és „AHOGY ELÉRHETŐ” biztosítjuk, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, vagy nem jogsértés. (e) A Felhasználó beleegyezik abba, hogy a weboldalt és annak tartalmát csak törvényes célokra használja, és oly módon, hogy az ne sértse a weboldal és annak tartalmának jogait, ne korlátozza vagy ne gátolja senki más használatát és élvezetét. A tiltott magatartás magában foglalja bármely személy zaklatását, szorongást vagy kényelmetlenséget okozva, obszcén, valótlan vagy sértő tartalom továbbítását, vagy a The EuropeanTimes.NEWS-en belüli párbeszéd normális folyamatának megzavarását. 2. Szerzői jogok és védjegyek (a) Minden szerzői jog, védjegy, formatervezési minta, szabadalom és egyéb (bejegyzett vagy nem bejegyzett) szellemi tulajdonjog, valamint a weboldalon található összes tartalom (beleértve az összes alkalmazást is) a The EuropeanTimes.NEWS vagy annak licencadói tulajdonában marad. (b) A EuropeanTimes.NEWS-t vagy harmadik feleket, valamint termékeiket és szolgáltatásaikat azonosító nevek, képek és logók a The EuropeanTimes.NEWS és/vagy harmadik felek szerzői, formatervezési és védjegyei alá tartoznak. Ezekben a feltételekben semmi sem értelmezhető úgy, mint amely engedélyt vagy jogot biztosít a The EuropeanTimes.NEWS vagy bármely harmadik fél védjegyének, formatervezési mintájának vagy szerzői jogának használatára. (c) A fényképeket az alatta lévő szövegben feltüntetett forrás szerzői joga illeti meg. 3. A Weboldal használata (a) A weboldal személyi számítógépen való megtekintés céljából történő letöltése és ideiglenes tárolása engedélyezett. (b) A weboldal tartalma nemzetközi egyezmények alapján szerzői jogi védelem alatt áll, és a megadott engedélyen kívül a tartalom sokszorosítása, tartós tárolása vagy továbbadása előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül tilos. (c) Alkalmanként (hetente egyszer vagy ritkábban), nem kereskedelmi célú újrakiadás csak a forrás megjelölésével és az eredeti cikkre való hivatkozással megengedett. Bármilyen egyéb felhasználás szindikációhoz kötött, és csak a The EuropeanTimes.NEWS előzetes jóváhagyásával lehetséges, és díjköteles lehet. Az ilyen értelmű részletekért kérjük, lépjen kapcsolatba: [a] europeantimes.news . 4. Harmadik féltől származó tartalom és webhelyek (a) A webhely bizonyos tartalmát (beleértve a hivatkozásokat, a szerkesztőnek írt leveleket, a blogbejegyzéseket és a cikkekhez fűzött megjegyzéseket) harmadik fél bocsátja rendelkezésre, és ezek más webhelyekre vezethetnek, beleértve azokat is, amelyeket harmadik felek üzemeltetnek és karbantartanak (a továbbiakban: harmadik felek tartalma '). (b) A EuropeanTimes.NEWS kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálja a harmadik féltől származó tartalmakat, és az ilyen tartalmak jelenléte nem jelenti a EuropeanTimes.NEWS felelősségét értük, a hivatkozott webhelyért vagy a tartalom vagy a linkelt weboldal vagy annak üzemeltetője. (c) A harmadik fél tartalomnak polgárinak és ízlésesnek kell lennie. Nem lehet zavaró vagy sértő. Nem tartalmazhat jogsértő tartalmat, nem megfelelő felhasználóneveket (pl. vulgáris, sértő stb.) vagy a témán kívüli anyagokat. (d) Harmadik felek tartalmaiban való hirdetés csak a The EuropeanTimes.NEWS előzetes írásbeli jóváhagyásával engedélyezett. (e) Harmadik fél bármely tartalmának (beleértve a szöveget, fényképet, grafikát vagy videót) megosztásával a The EuropeanTimes.NEWS-szal, Ön ingyenesen engedélyt ad a The EuropeanTimes.NEWS számára az anyag tetszőleges módon történő felhasználására (beleértve a módosítást is). és annak működési és szerkesztési okokból történő adaptálása) a The EuropeanTimes.NEWS szolgáltatások számára. Bizonyos körülmények között a EuropeanTimes.NEWS megoszthatja hozzájárulását harmadik felekkel. (g) Küldje el a harmadik féltől származó tartalmat a szerkesztőnek a következő címen: [a] europeantimes.news 5. Privacy Protection A Felhasználó személyes adatait az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) és a Adatkezelési tájékoztató és nem adják, adják el, adják el vagy adják bérbe harmadik félnek, kivéve, ha kifejezetten említik. 6. Hírlevelek Az a felhasználó, aki a továbbiakban nem kívánja megkapni a The EuropeanTimes.NEWS hírleveleit, leiratkozhat a hírlevél alján található leiratkozási linkre kattintva, majd a hivatkozás követésével. 7. Vis major A EuropeanTimes.NEWS nem vállal felelősséget, illetve nem tekinthető mulasztásnak a tartalom teljesítésének késedelméért vagy meghibásodásáért vagy a tartalom kézbesítésének megszakadásáért, amely bármely, rajta kívül álló okból ered, beleértve, de nem kizárólagosan az elektronikus vagy mechanikus berendezések vagy kommunikáció meghibásodását. vonalak, telefon vagy egyéb problémák, számítógépes vírusok, jogosulatlan hozzáférés, lopás, kezelői hibák, szélsőséges időjárás, földrengések vagy természeti katasztrófák, sztrájkok vagy egyéb munkaügyi problémák, háborúk vagy kormányzati korlátozások. 8. Kártalanítás A felhasználók vállalják, hogy kártalanítják, megvédik és ártalmatlanítják a The EuropeanTimes.NEWS-t, partnereit, ügyfeleit, alkalmazottait, tisztségviselőit és igazgatóit minden felmerülő követelés, kötelezettség, büntetés, egyezség, ítélet, díj (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is) ellenében. (i) minden olyan tartalomból, amelyet a felhasználó vagy bárki elküldhet, közzétehet vagy továbbíthat a webhelyen (beleértve a Harmadik felek tartalmát); (ii) a The EuropeanTimes.NEWS szolgáltatások felhasználó általi használata; (iii) a jelen Feltételek felhasználó általi megsértése; és (iv) a Szolgáltatásokkal kapcsolatos törvények és rendelkezések felhasználói általi megsértése vagy elmulasztása. 9. Joghatóság és Döntőbírói (a) Ezekre a feltételekre Spanyolország törvényei vonatkoznak, és ezeknek megfelelően értelmezendők a madridi bíróságokon, amelyek kizárólagos joghatósággal rendelkeznek minden vitában. (b) Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezését az illetékes bíróság jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, a többi rendelkezés teljes mértékben érvényben marad. (c) A jelen feltételekkel kapcsolatos bármely keresetet az illetékes bírósághoz kell benyújtani a kereset okának felmerülését követő egy éven belül, ellenkező esetben az ilyen indok elévül, érvénytelen és érvénytelen lesz. 10. Kapcsolatba lépni Adja meg visszajelzését, és forduljon hozzá: [a] europeantimes.news Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid

Kereskedelmi Feltételek

I. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I.1. Szerződő felek (a) Jelen Kereskedelmi Feltételek szövege a Szerződő Felekre, azaz a Megrendelőre és a Szolgáltatóra nézve kötelező. (b) Az Ügyfél – a Szolgáltatóval írásbeli szerződéses megállapodást kötő szervezet. (c) A Szolgáltató – a weboldalt üzemeltető és online médium szolgáltatásait nyújtó EuropeanTimes.NEWS. A Szolgáltató Spanyolországban van bejegyezve I.2. Bevezető rendelkezések (a) Ezeket a Szolgáltató Kereskedelmi Feltételeinek kell tekinteni. (b) Jelen feltételek 14. augusztus 2020-től érvényesek a Szolgáltatóra és Ügyfeleire. (c) A Kereskedelmi Feltételek az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött szerződések szerves részét képezik. (d) Az Ügyfél és a Szolgáltató között a szerződés írásbeli megrendelés alapján jön létre – elektronikus levél és elektronikus megrendelőlap formájában is (a továbbiakban: Megrendelés). (e) Amennyiben a Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követő két (2) munkanapon belül nem tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Megrendelés egyes feltételeit nem fogadja el, a Megrendelésben szereplő feltételek a Szerződő Felek közötti kapcsolatra érvényesek. (f) Az Ügyfél és a Szolgáltató között szerződés jön létre akkor is, ha az Ügyfél elfogadja a Szolgáltató javaslatát a Megrendelés feltételeinek módosítására. Ekkor a szerződéses kapcsolatokra a legutóbbi megállapodás szerinti feltételek az irányadók. g) A szerződéses viszonyok megállapodás szerinti feltételei csak a két Szerződő Fél kifejezett megállapodása alapján módosíthatók vagy mondhatók fel. I.3. Tárgy A Performance A teljesítés tárgya a Szolgáltató üzletágához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, így különösen a Hirdetők, Szponzorok, Szindikációs partnerek és Ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások, a Sajtóközlemény szolgáltatásai (a továbbiakban: Munkakör) teljesítése. a Megrendelésben meghatározott követelményeknek. I.4. Szerkesztői függetlenség A Szolgáltató szerkesztői függetlenség alapján működik, lefedettségét nem korlátozza Ügyfeleire. Alapelveit a The EuropeanTimes.NEWS szerkesztői küldetése és szerkesztői chartája ismerteti. I.5. Szerződés megújításának és megszüntetésének (a) A szerződés megújítása a szponzorokra vonatkozik. (b) A szerződés megújítása automatikusan megtörténik egy évvel az aláírás dátuma után („Megújítási dátum”), és minden azt követő évben, kivéve, ha bármelyik fél a szerződést ajánlott levélben mondja fel legkésőbb egy hónappal a Megújítási dátum előtt. Minden megújítás ára 5 százalékkal emelkedik, hacsak a Szerződő Felek írásban másként nem állapodnak meg legkésőbb egy hónappal a Megújítási Időpont előtt. (c) Az Ügyfél kérésére a Hitelesítés-szolgáltató a megújítás időpontja előtt 6 héttel teljesítményértekezletet tart és éves beszámolót készít a nyújtott szolgáltatásokról, a megvalósult reklámokról és statisztikákról. I.6. Szabályozó feltételek Unused Munka (a) Bármely Állás, amelyet megrendelt, de az Ügyfél a Megújítási Időpontig nem használt fel (pl. hirdetés, álláshirdetés), nem vihető át a Megújítási Időpontot követő időszakra, kivéve, ha abban mindkét Szerződő írásos beleegyezését adta. A felek. (b) Ezen Munka átruházása más szervezetek javára nem lehetséges, kivéve, ha abban mindkét Szerződő Fél írásos beleegyezését adja. I.7. Ügyfeleink Említett Kiadványok Az ügyfelek megemlíthetők (logóval és/vagy névvel) a Szolgáltató nyomtatott és elektronikus kiadványaiban. A Szolgáltató ezt szolgáltatásként biztosítja az Ügyfél számára, hogy növelje láthatóságát EU körökben és uniós hálózatán keresztül. Ha az Ügyfél nem kívánja, hogy ilyen kiadványokban szerepeljen, ezt jeleznie kell a Szolgáltató felé, és bele kell foglalnia a Megrendelésbe. I.8. Szerzői jogok és védjegyek A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges következményeket kapcsolatban bármilyen szerzői jogsértés. I.9. Együttműködés és bizalom (a) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés lejártát követő egy évig nem vesz fel passzívan vagy aktívan a Szolgáltató csapatának egyetlen tagját sem teljes, sem részmunkaidőben alkalmazottként vagy szolgáltatóként a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. a Szolgáltató. (b) A Hitelesítés-szolgáltató szívesen fogadja a közvetítők, például ügynökségek vagy tanácsadó cégek megkereséseit és javaslatait, amelyeket új potenciális, a Szolgáltatóval még nem érintkező cégek nevében tesznek. Ilyen esetekben a Szolgáltató tiszteletben tartja a felkínált kapcsolatok és ötletek értékét, és törekszik a közvetítő szerepének tiszteletben tartására, ideértve – kérésre – az ügyféllel való kapcsolattartásról szóló tájékoztatást. I.10. Privacy Protection (a) A Szolgáltató megvédi a rendelkezésére bocsátott személyes vagy Ügyfél adatait. A Szolgáltató elkötelezett a magánélet védelmében, és nem ad el, nem ad át vagy ad bérbe személyes adatokat harmadik félnek, kivéve, ha ez kifejezetten meg van említve. (b) A Hitelesítés-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés témájával kapcsolatos ügyleteket titokban tartja. (c) Tekintettel arra, hogy a természetes személy képét az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) személyes adatnak minősíti, az ügyfél köteles a hatályos adatvédelmi jogszabályokat és a GDPR-t betartani az ügyfél nevében történő filmezés tekintetében. A EuropeanTimes.NEWS nem vállal felelősséget az ügyféllel kötött szerződés keretében létrehozott és terjesztett multimédiás termékekből eredő, személyes adatokkal való visszaélésre vonatkozó panaszok esetén. I.11. Ár A szolgáltatások árlistájában szereplő összes ár ÁFA nélkül értendő. Az áfát a spanyol áfaszabályok szerint kell alkalmazni. I.12. Fizetési feltételek (a) A Szolgáltató jogosult számlát kiállítani, amint egy Munka a Megrendelésnek megfelelően elkészül, vagy amint az Ügyfél Szponzorrá válik. (b) A Munka árának kifizetése a Szolgáltató által kiállított számla alapján történik, melynek esedékessége jelen számlán kerül meghatározásra. (c) A Megrendelőnek a Megbízónak egy részletben kell kifizetnie a Megbízást a számla keltétől számított, a Szolgáltató spanyol bankszámlájára számolt határidőn belül, hacsak a Megrendelés másként nem rendelkezik. Ha a Megrendelésben szereplő fizetési feltételek ütköznek jelen Feltételekkel, akkor az előbbit kell alkalmazni. Ügyfél A fizetés a számla kiállítását követő időszakban esedékes Sajtóközlemény Ügyfél – 15 naptári nap Hirdető – 15 naptári nap Támogató – 15 naptári nap, ha a szerződés másként nem rendelkezik I.13. Késedelmes fizetés Amennyiben az Ügyfél felszólítás után nem fizet időben, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy (i) havi 5 százalék kamatot számítanak fel a kiszámlázott összeg után áfa nélkül az eredeti esedékesség napjától, (ii) távolítson el minden reklámanyagot vagy hivatkozást az Ügyfélre a Webhelyről, (iii) tegyen meg minden jogi lépést. I.14. Hibás Munka (a) Az elvégzett Munka hibásnak minősül, ha azt nem a Megrendelésnek megfelelően végezték el. (b) Minden egyéb esetben a Munka megfelelően elvégzettnek tekintendő. I.15. Panaszok (a) Minden panaszt írásban kell benyújtani. A reklamációban meg kell indokolni a reklamációt, és ismertetni kell a hibák jellegét. (b) Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő panaszát megalapozottnak ismeri el, saját költségén köteles a Munka lektorálásáról gondoskodni. I.16. Határidő panaszok (a) A hibafelelősségből eredő bármely követelés érvényét veszti, ha késedelmesen nyújtják be. (b) A Megrendelő köteles haladéktalanul benyújtani a Munka hibáira vonatkozó reklamációt, haladéktalanul a hibák felfedezését követően. I.17. Elállás a) Bármelyik Szerződő Félnek jogában áll elállni a szerződéstől, ha a szerződés megkötését követően olyan elháríthatatlan akadályok merülnek fel, amelyek akadályozzák kötelezettségei teljesítésében. b) A szerződéstől elálló Szerződő Fél köteles erről a másik Szerződő Felet írásban tájékoztatni. (c) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megbízóval szemben a megkötött szerződés nemteljesítéséből eredő károkért, ha az olyan előre nem látható és elkerülhetetlen események következménye, amelyek bekövetkezését Vállalkozó nem tudta volna megakadályozni (lásd I.20. bekezdés). lent). I.18. Irányadó jog és joghatóság (a) Ezeket a feltételeket Anglia és Wales törvényei szabályozzák és azok értelmezik, amelyek kizárólagos joghatósággal rendelkeznek minden vitás kérdésben. (b) Ha a jelen Feltételek végrehajtása vagy értelmezése nehézségekbe ütközik, azt a Szerződő Felek közös megegyezésével kijelölt választottbíróság elé kell terjeszteni az egyik fél kérésétől számított egy hónapon belül. Abban az esetben, ha a felek nem tudnak megegyezni a közös választottbíróban, további egy hónapon belül mindegyik egy-egy választottbírót, mindkét választottbíró pedig egy harmadikat jelöl ki. A feleket kötik a választott bíró(k) megállapításai. (c) Az eljárás nyelve az angol, a jogi alapelvek pedig az angol jog és ítélkezési gyakorlat. I.19. Elkülöníthetőség / túlélési / Elévülés (a) Ha a jelen megállapodás bármely rendelkezését az illetékes bíróság jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak találja, a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben érvényben maradnak. (b) Az Ügyfél bármely, a jelen Feltételekkel kapcsolatos keresetét a kereset okának felmerülését követő egy éven belül az illetékes bírósághoz kell benyújtani, ellenkező esetben az ilyen indok elévül, érvénytelen és érvénytelen lesz. I.20. Vis major A Szolgáltató, a leányvállalatok és információs szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve tekinteni, hogy az alapértelmezett bármilyen késedelem vagy nem teljesítése vagy megszakítása a szállítás a tartalom, ami közvetlenül vagy közvetve a bármilyen okból vagy körülmény túli, vagy az ésszerű ellenőrzésén, beleértve, de nem kizárólagosan a tény, hogy az elektronikus vagy mechanikus berendezéseket vagy kommunikációs vonalak, telefonon vagy egyéb problémák, számítógépes vírusok, illetéktelen hozzáférés, a lopás, a kezelői hiba súlyos időjárási, földrengések, természeti katasztrófák, sztrájkok, illetve egyéb munkaügyi problémák, a háborúk, illetve a kormányzati megszorítások . I.21. Változások a jelen Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Feltételeket a számára megfelelő időpontban módosítsa vagy módosítsa, vagy új feltételeket írjon elő. Bármely Szerződő Fél elfogadja az összes új változtatást 24 órával azután, hogy azok az oldalon hatályba léptek. További információért lépjen kapcsolatba az [a] europeanaffairs.news-szal.

II. HIRDETŐ

II.1. Bevezető rendelkezések Az alábbi feltételek vonatkoznak azokra az Ügyfelekre, akik a Szolgáltató hirdetési szolgáltatásait veszik igénybe az Oldalon, partnerweboldalain és a Szolgáltató által közzétett Hírlevelekben (a továbbiakban: Hirdetők). II.2. Hirdetési szolgáltatások A Munka a Hirdető által a Megrendelésben és a médiatervben meghatározott hirdetési szolgáltatások ("Reklám") teljesítése a megbeszélt időpontokban és a megállapodás szerinti módon. II.3. Szervezése Reklám (a) A reklámozás hetekben történik, hétfőtől kezdődően és ugyanazon hét vasárnapján, kivéve, ha a Szerződő Felek másként állapodnak meg. (b) Az első megállapodást követően a Szolgáltató először médiaterv-javaslatot küld, amelyben megemlíti az Oldalon és hírleveleiben megjelenő reklámanyagok időszakát és pozícióját. A Szolgáltató az eredeti megállapodáson alapuló Megrendelési javaslatot is csatol. (c) A Hirdető a Megrendelés Szolgáltató részére aláírt kézbesítésével vállalja a médiaterv és az elkészült Munka elfogadását, valamint a Megbízás végső árának megfizetését. II.4. Reklám exkluzivitás Hacsak kifejezetten a Rend, a Hirdető reklám az oldalon, vagy annak részeit, vagy a hírlevelei nem kizárólagos, azaz a hirdető osztja ugyanazt a reklámot helyzetben más hirdető (k). II.5. Alkotás reklámanyagok (a) A Megrendelés kézhezvételét követően a Reklámspecifikációk szerint reklámanyagot készít a Hirdető vagy a Szolgáltató. (b) A Hirdető a Szolgáltató rendelkezésére bocsáthatja saját Reklámanyagát: (i) az Ügyfél által benyújtott Reklámanyagnak meg kell felelnie a The EuropeanTimes.NEWS Reklámspecifikációinak; (ii) a Hirdető a Reklámanyagot a kampány kezdete előtt legalább 5 munkanappal benyújtja. (c) Ha a Reklámozó kéri, a Hitelesítés-szolgáltató megtervezi a Reklámanyagot a Hirdető számára: (i) a Hitelesítés-szolgáltató vizuális és szöveges anyagot kér a Hirdetőtől, amelyet inspirációként használ fel a Reklámanyag elkészítéséhez; (ii) amint a Reklámanyagot a Szolgáltató elkészítette, azt jóváhagyásra megküldi a Hirdetőnek, legfeljebb három vázlattal, beleértve a végleges változatot is közzététel céljából. A további tervezetek díjkötelesek lehetnek. A Szolgáltató által készített Reklámanyag a saját tulajdonában marad, és előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel újra. II.6. Felelősség a reklám (a) Mindkét esetben a Reklámozó teljes felelősséget vállal a Reklámanyag üzeneteiért és tartalmáért. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Reklámanyag egy részét vagy egészét kártalanítás nélkül ne tegye közzé, még abban az esetben sem, ha kapcsolattartója a Reklámanyagot kezdetben elismerte, ha azt agresszívnek, nem helyénvalónak, túlságosan feltűnőnek vagy egyéb okból kifolyólag tartja. (b) A Szolgáltató előzetes írásbeli megállapodás nélkül nem fogad el olyan hirdetéseket, amelyek a kijelölt hirdetési felületen kívülre terjednek ki. II.7. Kapcsolatba lép E-mail az [a] europeantimes.news elérhetőségéhez, ha további információkat szeretne kapni a Szolgáltató Hirdetőknek nyújtott szolgáltatásairól.