20.8 C
Brüsszel
Május kedd, 30, 2023
EurópaKémprogramok – A képviselők riasztanak a demokráciát fenyegető veszély miatt, és reformokat követelnek

Kémprogramok – A képviselők riasztanak a demokráciát fenyegető veszély miatt, és reformokat követelnek

NYILATKOZAT: A cikkekben közölt információk és vélemények az azokat közölők sajátjai, és ez a saját felelősségük. Publikáció in The European Times nem jelenti automatikusan a nézet jóváhagyását, hanem a kifejezés jogát.

NYILATKOZAT FORDÍTÁSA: Ezen az oldalon minden cikk angol nyelven jelent meg. A lefordított verziók egy neurális fordításként ismert automatizált folyamaton keresztül készülnek. Ha kétségei vannak, mindig olvassa el az eredeti cikket. Köszönöm a megértésed.

Még több a szerzőtől

Szennyezés: a képviselők támogatják a szigorúbb szabályokat az ipari kibocsátás csökkentésére

Szennyezés: a képviselők támogatják a szigorúbb szabályokat az ipari kibocsátás csökkentésére

0
A Környezetvédelmi Bizottság elfogadta álláspontját a környezetszennyezés további csökkentését és a nagy mezőgazdasági ipari létesítményeket a zöld átállásba irányító uniós szabályokról.
Emberi jogok megsértése Algériában, Fehéroroszországban és Mianmarban

Emberi jogok megsértése Algériában, Fehéroroszországban és Mianmarban

0
Az Európai Parlament három állásfoglalást fogadott el az emberi jogok Algériában, Fehéroroszországban és Mianmarban történt megsértéseiről.
Portugália elnöke sürgeti az EU-t, hogy határozottan nézzen szembe a háború utáni kihívásokkal

Portugália elnöke sürgeti az EU-t, hogy határozottan nézzen szembe a háború utáni kihívásokkal

0
Portugália elnöke, Marcelo Rebelo de Sousa EP-képviselőknek tartott beszédében a háború utáni fellendülést, a bővítést, a migrációt és az energiát jelölte meg az EU fő kihívásaiként.
Európa-napon – Az Európai Unió számít

Európa-napon – Az Európai Unió számít

0
Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke beszéde az Ez Európa - vita alkalmával Olaf Scholz német kancellárral az Európa-napon, 9. május 2023-én.

Az EP spyware-vizsgáló bizottsága elfogadta zárójelentését és ajánlásait, amelyben elítéli a kémprogramokkal való visszaéléseket több EU-tagállamban, és meghatározza a továbblépési utat.

Hétfőn este az Európai Parlament Pegasus és az azzal egyenértékű megfigyelő kémprogramok (PEGA) használatát vizsgáló bizottsága elfogadta zárójelentését és ajánlásait az EU-ban előforduló kémprogramokkal kapcsolatos visszaélések egy éve tartó vizsgálatát követően. A képviselők elítélik a kémprogramokkal való visszaéléseket, amelyek célja a politikai ellenzék megfélemlítése, a kritikus média elhallgattatása és a választások manipulálása. Megjegyzik, hogy az uniós irányítási struktúrák nem képesek hatékonyan kezelni az ilyen támadásokat, és szerintük reformokra van szükség.


Rendszerkérdések Lengyelországban és Magyarországon

A képviselők elítélik az uniós jog súlyos megsértését Lengyelországban és Magyarországon, ahol az érintett kormányok felszámolták a független felügyeleti mechanizmusokat. Magyarország esetében a képviselők azzal érvelnek, hogy a kémprogramok használata „a kormány által a médiaszabadság és a véleménynyilvánítás szabadságának lerombolására irányuló, kiszámított és stratégiai kampány része”. Lengyelországban a Pegasus használata része volt „az ellenzék és a kormánykritikusok megfigyelésére szolgáló rendszernek, amelynek célja a kormányzó többség és a kormány hatalmon tartása”.

A helyzet orvoslására a képviselők felszólítják Magyarországot és Lengyelországot, hogy tegyenek eleget az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteinek, és állítsák vissza a bírói függetlenséget és a felügyeleti szerveket. Biztosítaniuk kell továbbá a független és konkrét bírósági felhatalmazást a kémprogramok telepítése előtt, és ezt követően a bírósági felülvizsgálatot, hiteles vizsgálatokat kell indítaniuk a visszaélések ügyében, és biztosítaniuk kell, hogy a polgárok megfelelő jogorvoslathoz férhessenek hozzá.


A spyware-használattal kapcsolatos aggodalmak Görögországban és Spanyolországban

Görögországgal kapcsolatban a képviselők azt mondják, hogy a spyware-használat „úgy tűnik, hogy nem egy integrált tekintélyelvű stratégia részének, hanem inkább ad hoc alapon politikai és pénzügyi haszonszerzésre használt eszköz”. Annak ellenére, hogy Görögországnak „elvileg meglehetősen szilárd jogi kerete van”, a törvénymódosítások gyengítették a biztosítékokat. Ennek eredményeként kémprogramokat használtak újságírók, politikusok és üzletemberek ellen, és olyan országokba exportálták, ahol rossz az emberi jogi helyzet.

A képviselők felszólítják a kormányt, hogy „sürgősen állítsa helyre és erősítse meg az intézményi és jogi biztosítékokat”, vonja vissza a nem megfelelő exportengedélyeket. EU export-ellenőrzési jogszabályokés tiszteletben kell tartani a Görög Kommunikációs Biztonsági és Adatvédelmi Hatóság (ADAE) függetlenségét. Azt is megjegyzik, hogy Ciprus jelentős szerepet játszott a kémprogramok exportközpontjaként, és hatályon kívül kell helyeznie minden általa kiadott olyan exportengedélyt, amely nincs összhangban az uniós jogszabályokkal.

Spanyolországgal kapcsolatban a képviselők úgy találták, hogy az ország „független igazságszolgáltatási rendszerrel rendelkezik, megfelelő biztosítékokkal”, de a kémprogram-használattal kapcsolatban továbbra is fennáll néhány kérdés. Megállapítva, hogy a kormány már dolgozik a hiányosságok orvoslásán, az EP-képviselők felszólítják a hatóságokat, hogy biztosítsák a „teljes, tisztességes és hatékony” vizsgálatot, különösen abban a 47 esetben, amikor nem világos, hogy ki engedélyezte a kémprogramok telepítését, és hogy a célpontok valódi jogi eszközökkel rendelkezzenek. jogorvoslatok.


Erősebb szabályozásra van szükség a visszaélések megelőzése érdekében

A tiltott kémprogram-gyakorlatok azonnali leállítása érdekében a képviselők úgy vélik, hogy a kémprogramokat csak azokban a tagállamokban szabad használni, ahol a kémprogramokkal való visszaélésre vonatkozó állításokat alaposan kivizsgálták, és a nemzeti jogszabályok összhangban vannak a Velencei Bizottság és az EU Bíróságának ajánlásaival, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága ügyével. törvény értelmében az Europol részt vesz a vizsgálatokban, és az exportellenőrzési szabályokkal nem összhangban lévő exportengedélyeket hatályon kívül helyezték. A Bizottságnak 2023 decemberéig nyilvános jelentésben kell értékelnie, hogy ezek a feltételek teljesültek-e.

A képviselők uniós szabályokat szeretnének a kémprogramok bűnüldöző szervek általi használatára vonatkozóan, amelyeket csak kivételes esetekben, előre meghatározott célra és korlátozott ideig engedélyeznének. Azzal érvelnek, hogy az ügyvéd-ügyfél kiváltság alá tartozó vagy politikusokhoz, orvosokhoz vagy médiához tartozó adatokat védeni kell a megfigyeléstől, kivéve, ha bizonyíték van bűncselekményre. A képviselők emellett kötelező értesítést javasolnak a célszemélyek és a nem célzott személyek számára, akiknek adataihoz valaki más megfigyelése során fértek hozzá, független felügyeletet, miután ez megtörtént, érdemi jogorvoslatokat a célpontok számára, valamint szabványokat a kémprogramokkal gyűjtött bizonyítékok elfogadhatóságára vonatkozóan.

A képviselők a nemzetbiztonság megfigyelési alapként való felhasználásának közös jogi meghatározását is szorgalmazzák, hogy megakadályozzák a nyilvánvaló visszaélések igazolására irányuló kísérleteket.


Az EU Tech Lab és a sebezhetőségi kutatások lendülete

A tiltott megfigyelések felderítésének elősegítése érdekében a képviselők egy EU Tech Lab, egy független kutatóintézet létrehozását javasolják, amely felhatalmazással rendelkezik a megfigyelés vizsgálatára, jogi és technológiai támogatásra, beleértve az eszközök átvizsgálását, és igazságügyi szakértői kutatást végez. Azt is szeretnék, hogy új törvények szabályozzák a sebezhetőségek felfedezését, megosztását, feloldását és kihasználását.


Külpolitikai dimenzió

Ami a harmadik országokat és az EU külpolitikai eszközeit illeti, a képviselők a kémprogram-exportengedélyek alapos vizsgálatát, az EU export-ellenőrzési szabályainak szigorúbb betartatását, közös EU-USA kémprogram-stratégiát, Izraellel és más harmadik országokkal folytatott tárgyalásokat szeretnének. szabályokat kell megállapítani a kémprogramok marketingjére és exportjára vonatkozóan, és biztosítani kell, hogy az EU fejlesztési segélyei ne támogassák a kémprogramok beszerzését és használatát.


Idézetek

A szavazás után bizottsági elnök Jeroen Lenaers (EPP, holland) „Vizsgálatunk világossá tette, hogy több EU-tagállamban kémprogramokat használtak alapvető jogok megsértésére és a demokrácia veszélyeztetésére, a legkirívóbb eset Lengyelország és Magyarország. A kémprogramok használatának mindig arányosnak kell lennie, és azt egy független bíróságnak kell engedélyeznie, ami sajnos Európa egyes részein nem így van. Szigorúbb uniós szintű ellenőrzésre van szükség annak biztosítására, hogy a kémprogramok használata kivétel legyen, a súlyos bűncselekmények kivizsgálásához, és ne a norma. Mert elismerjük, hogy – ha ellenőrzött módon használják – fontos eszköz lehet az olyan bűncselekmények elleni küzdelemben, mint a terrorizmus. Bizottságunk a nemzetbiztonsági hatáskörök tiszteletben tartása mellett számos javaslatot fogalmazott meg a kémprogramok használatának szabályozására. Most a Bizottságnak és a tagállamoknak meg kell tenniük a részüket, és át kell ültetniük ajánlásainkat konkrét jogszabályokba a polgárok jogainak védelme érdekében.”

Előadó Sophie In 't Veld (Renew, NL) hozzátette: „A vizsgálóbizottság ma befejezi munkáját. Ez nem jelenti azt, hogy a Parlament munkája befejeződött. A kémprogramokkal való visszaélés egyetlen áldozata sem kapott igazságszolgáltatást. Egyetlen kormányt sem vontak igazán felelősségre. A tagállamoknak és az Európai Bizottságnak nem szabad nyugodtan aludniuk, mert addig folytatni kívánom ezt az ügyet, amíg az igazságszolgáltatás meg nem történik. A kereskedelmi kémprogramok akadálytalan használata megfelelő bírósági felügyelet nélkül veszélyt jelent az európai demokráciára, mindaddig, amíg nincs elszámoltathatóság. A digitális eszközök különféle módokon mindannyiunkat felhatalmaztak, de sokkal erősebbé tették a kormányokat. Ezt a szakadékot be kell zárnunk.”


Az eljárás és a következő lépések

A képviselők 30 igen szavazattal, 3 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadták a vizsgálat eredményeit részletező jelentést, valamint a jövőre vonatkozó ajánlásokat megfogalmazó szöveget 30 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett. Ez utóbbi szövegről várhatóan a teljes parlament szavaz a június 12-én kezdődő plenáris ülésen.

Szavazatok a plenáris ülésen © @Europan Parlament

Forrás link

- Reklám -
- EXKLUZÍV TARTALOM -spot_img
- Reklám -
- Reklám -

Muszáj elolvasni

Legfrissebb cikkek