11.9 C
ബ്രസെല്സ്
ബുധൻ, സെപ്റ്റംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച
വീട്വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും

നിയമപരമായ അറിയിപ്പും ഉപയോഗ വ്യവസ്ഥകളും

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നിയമപരമായ വിവരങ്ങളും സ്വീകാര്യതയും

ഈ നിയമപരമായ അറിയിപ്പ് www.europeantimes.news (“പോർട്ടൽ”) എന്ന വിലാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെബ് പേജിന്റെ ആക്‌സസും ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നു, അതിന്റെ വ്യാപാരമുദ്ര FRVS (ഇനിമുതൽ, “TET” അല്ലെങ്കിൽ “ഞങ്ങൾ”) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആശയവിനിമയവും പരസ്യവും ഇമെയിൽ: ബന്ധപ്പെടുക [a] europeantimes.news. "The European Times” എന്നത് ഒരു വ്യാപാരമുദ്രയാണ്. 17 ഡിസംബർ 2001-ലെ നിലവിലെ വ്യാപാരമുദ്ര നിയമം 7/2001-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചതിനാൽ, വ്യാപാര നാമത്തിന് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. THE EUROPEAN TIMES. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യാപാരമുദ്ര നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി, വ്യാപാര നാമത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അതിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് വ്യാപാര വേളയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക അവകാശം നൽകുന്നു. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച തീയതി മുതൽ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് മുൻവിധികളില്ലാതെ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അനിശ്ചിതമായി പുതുക്കുകയും ചെയ്യാം. The EuropeanTimes.NEWS ഒരു സ്വതന്ത്ര ഡീ ഫാക്റ്റോ പ്രോജക്റ്റാണ്, ഇത് ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെയിൻ. വിലാസം: The EuropeanTimes.NEWS , പോർട്ടലിന്റെ ഉപയോഗം പോർട്ടലിന്റെ ഉപയോക്താവിന്റെ (ഇനിമുതൽ, "ഉപയോക്താവ്") അവസ്ഥ നൽകുന്നു, കൂടാതെ ഈ നിയമ അറിയിപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപയോഗ നിയമങ്ങളുടെയും സ്വീകാര്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  

പോർട്ടലിന്റെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ

പൊതുവായ

നിയമത്തിനും ഈ നിയമ അറിയിപ്പിനും അനുസൃതമായി പോർട്ടൽ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയമ അറിയിപ്പ് പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ഉപയോക്താക്കൾ, ഈ ബാധ്യത പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് TET അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. TET യുടെ സ്വത്തിനോ താൽപ്പര്യത്തിനോ ഹാനികരമായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, സെർവറുകൾ, മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ (ഹാർഡ്‌വെയർ) അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും (സോഫ്റ്റ്‌വെയർ) ഓവർലോഡ്, കേടുപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ) TET അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾ.

പോർട്ടലിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകളുടെ ആമുഖം

ഈ പോർട്ടലിലേക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വെബ് പേജുകളിൽ നിന്ന് ലിങ്കുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളോ ദാതാക്കളോ ചുവടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം: TET-യെക്കുറിച്ചുള്ള ലിങ്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പേജിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള തെറ്റായതോ കൃത്യമല്ലാത്തതോ തെറ്റായതോ ആയ പ്രസ്താവനകൾ നടത്താൻ പാടില്ല. , അതിന്റെ പങ്കാളികൾ, ജീവനക്കാർ, അംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച്. ഒരു കാരണവശാലും ലിങ്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പേജിൽ TET ലിങ്ക് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതം നൽകിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയച്ചയാളുടെ സേവനങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതോ സഹകരിക്കുന്നതോ പരിശോധിക്കുന്നതോ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതോ ആശയങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതോ പ്രസ്താവിക്കരുത്. അയച്ചയാളുടെ പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പദപ്രയോഗങ്ങൾ. നിയമം അനുവദനീയമായതോ TET മുഖേന പ്രത്യേകം അധികാരപ്പെടുത്തിയതോ ആയ കേസുകളിൽ ഒഴികെ, ഏതെങ്കിലും വാക്ക്, ഗ്രാഫിക് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ TET യുടെ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യതിരിക്തമായ ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, പോർട്ടലിലേക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് സ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ അനുവദനീയമാണ്. ഈ ക്ലോസിൽ. പോർട്ടലോ അതിന്റെ ഉള്ളടക്കമോ പുനർനിർമ്മിക്കാതെ തന്നെ ലിങ്ക് പോർട്ടലിന്റെ ഹോം പേജിലേക്കോ പ്രധാന പേജിലേക്കോ മാത്രമേ കണക്റ്റുചെയ്യുകയുള്ളൂ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഫ്രെയിമുകളോ ഫ്രെയിമുകളോ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി പോർട്ടലിന്റെയോ അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളോ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ അനുവദിക്കും. പോർട്ടലിന്റെ വിലാസം ഒഴികെയുള്ള വിലാസം. ലിങ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്ന പേജ് നിയമവുമായി വിശ്വസ്തത പാലിക്കണം, ഒരു സാഹചര്യത്തിലും സ്വന്തം ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ TET യുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുചിതമായ ഉള്ളടക്കം നൽകാനോ ലിങ്ക് ചെയ്യാനോ പാടില്ല.

ബൗദ്ധികവും വ്യാവസായികവുമായ സ്വത്ത്

ടെക്സ്റ്റുകൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, ഗ്രാഫിക്സ്, ഇമേജുകൾ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, മറ്റ് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്തതുമായ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനും അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോർട്ടൽ, TET യുടെ അല്ലെങ്കിൽ TET-ന് ലൈസൻസ് നൽകിയ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ബൗദ്ധിക സ്വത്താണ്. , ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ നിയമനിർമ്മാണം അംഗീകരിച്ച ചൂഷണ അവകാശങ്ങളൊന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും, പോർട്ടൽ ബ്രൗസുചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിധിയിലൊഴികെ, നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ TET വ്യക്തമായി സമ്മതം നൽകുമ്പോൾ, ഉപയോക്താക്കൾ പുനർനിർമ്മിക്കുക, പകർത്തുക, വിതരണം ചെയ്യുക, ലഭ്യമാക്കുക, പൊതുവായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക, പരിവർത്തനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്ക്കരിക്കുക. വ്യാപാരമുദ്രകൾ, വ്യാപാരനാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിരിക്തമായ അടയാളങ്ങൾ എന്നിവ TET-ന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്, കൂടാതെ പോർട്ടലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ വ്യാപാരമുദ്രകൾ, വ്യാപാരനാമങ്ങൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിരിക്തമായ അടയാളങ്ങൾ എന്നിവയിൽ എന്തെങ്കിലും അവകാശം നൽകുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. മറ്റേതെങ്കിലും വ്യാപാരമുദ്രകൾ അവയുടെ ഉടമകളുടേതാണ്, അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താവിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

ബാധ്യത ഒഴിവാക്കൽ

സേവനത്തിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്കായി

TET പോർട്ടൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായും പിശകുകളില്ലാതെയും നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഉപയോക്താവ് അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാറന്റിയോ പ്രകടമായതോ ആയ വാറന്റി ഇല്ലാതെ "ഉള്ളതുപോലെ" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോർട്ടൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ, ബാധകമായ നിയമത്തിന് കീഴിൽ നിയമപരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായുള്ള അതിന്റെ വ്യാപാരക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ് സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ വാറന്റി നൽകുന്നില്ല. പോർട്ടലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമോ ഉപയോഗമോ തടസ്സമില്ലാത്തതോ പിശകുകളില്ലാത്തതോ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അതുപോലെ, പോർട്ടലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ വഴിയുള്ള ഗതാഗതം ഉൾപ്പെടെ മൂന്നാം കക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള സേവനങ്ങളും വിതരണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്, അതിന്റെ വിശ്വാസ്യത, ഗുണനിലവാരം, സുരക്ഷ, തുടർച്ച, പ്രവർത്തനം എന്നിവ TET-ന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല, അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലോ മൂന്നാം കക്ഷികൾ നൽകുന്ന മറ്റ് സേവനങ്ങളിലോ പരാജയങ്ങൾക്കോ ​​വിച്ഛേദിക്കാനോ പോർട്ടലിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിനും റദ്ദാക്കുന്നതിനും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനും TET ഉത്തരവാദിയല്ല.

പോർട്ടലിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളടക്കവും സേവനങ്ങളും

മറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് പേജുകളും പോർട്ടലുകളും ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താവിനെ അനുവദിക്കുന്ന ലിങ്കുകൾ പോർട്ടലിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം (ഇനിമുതൽ, "ലിങ്ക് ചെയ്‌ത സൈറ്റുകൾ"). ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി സേവനങ്ങളിലും ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്‌സിലും ("LSSI") ജൂലൈ 17 ലെ നിയമം 34/2002 ആർട്ടിക്കിൾ 11 അനുസരിച്ച് TET ഒരു ഇടനില സേവന ദാതാവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ. ലിങ്ക് ചെയ്‌ത സൈറ്റുകളിൽ, നിയമവിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ച് ഫലപ്രദമായ അറിവ് ഉള്ളതും കൃത്യമായ ജാഗ്രതയോടെ ലിങ്ക് നിർജ്ജീവമാക്കിയിട്ടില്ല. നിയമവിരുദ്ധമോ അനുചിതമോ ആയ ഉള്ളടക്കമുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ചെയ്‌ത സൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉപയോക്താവ് കരുതുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ നിയമ അറിയിപ്പിന്റെ 4-ാം ഖണ്ഡികയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും ഇഫക്റ്റുകൾക്കും അനുസൃതമായി അയാൾ/അവൾ TET-നെ അറിയിക്കാം, ഈ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ, ഈ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ, ബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു. അനുബന്ധ ലിങ്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ. ലിങ്ക് ചെയ്‌ത സൈറ്റുകളുടെ അസ്തിത്വം ഒരു കാരണവശാലും അതിന്റെ മാനേജർമാരുമായോ ഉടമകളുമായോ ഉടമ്പടിയുടെ അസ്തിത്വത്തെ മുൻ‌കൂട്ടി കാണിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ, ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം TET യുടെ ശുപാർശ, പ്രൊമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ എന്നിവ.

TET ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കം

അഭിപ്രായങ്ങൾ, വീഡിയോകൾ, ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ, സന്ദേശങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ മുതലായവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കോ ​​മറ്റ് മൂന്നാം കക്ഷികൾക്കോ ​​ഉള്ള സാധ്യത പോർട്ടലിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, LSSI യുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 16 അനുസരിച്ച് ഇന്റർമീഡിയേഷൻ സേവനങ്ങൾ ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ദാതാവായി TET പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന് നിയമവിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ച് ഫലപ്രദമായ അറിവ് ഉള്ളതും നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കം കൃത്യമായ ശ്രദ്ധയോടെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുമായ പരിധി വരെ മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ. നിയമവിരുദ്ധമോ അനുചിതമോ ആയ ഉള്ളടക്കം ഉണ്ടെന്ന് ഉപയോക്താവ് കരുതുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ നിയമ അറിയിപ്പിന്റെ ക്ലോസ് 4-ൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും ഇഫക്റ്റുകൾക്കും അനുസൃതമായി അയാൾ/അവൾ TET-നെ അറിയിക്കാം, ഈ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ, ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവ നീക്കം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട്. അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ അസ്തിത്വം അതിന്റെ രചയിതാക്കളുമായുള്ള കരാറുകളുടെ അസ്തിത്വത്തെ മുൻ‌കൂട്ടി കണക്കാക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളോ വിവരങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് TET യുടെ ശുപാർശ, പ്രമോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ എന്നിവ.

പോർട്ടലിന്റെ സുരക്ഷ

പോർട്ടലിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ഓപ്പൺ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ വഴിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ഡാറ്റാ ആശയവിനിമയത്തിന്റെയോ ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെയോ സുരക്ഷ TET നിയന്ത്രിക്കില്ല. ഹാനികരമായ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷുദ്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ തടയുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനും അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിനും ഉചിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഉപയോക്താവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. വൈറസുകൾ, ട്രോജനുകൾ മുതലായവ പോലുള്ള ക്ഷുദ്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സൌജന്യ ടൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ OSI വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും: https://www.osi.es/es/herramientas . മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പോർട്ടലിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ സമയത്ത് ഉപയോക്താക്കളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കേടുപാടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി ഉപകരണങ്ങളും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്‌വർക്കുകളും കൈമാറുന്ന വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയോ രഹസ്യാത്മകതയോ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഫലമോ ആയതിന് TET ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വന്തം ഉപകരണങ്ങളിലെ ഹാർഡ്‌വെയർ കേടുപാടുകൾ.

നിയമവിരുദ്ധവും അനുചിതവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം

ലിങ്ക് ചെയ്‌ത സൈറ്റുകൾ, ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടലിലൂടെ നൽകുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധവും ഹാനികരവും അപകീർത്തികരവും അക്രമപരവും ധാർമ്മികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ഉപയോക്താവോ മറ്റേതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയോ മനസ്സിലാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ; അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് TET-യുമായി ബന്ധപ്പെടാം: വിളിക്കുന്നയാളുടെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ: പേര്, വിലാസം, ടെലിഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ വിലാസം. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി TET-ന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഫയലിൽ ഈ ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടുത്തും. സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം, തിരുത്തൽ, റദ്ദാക്കൽ, എതിർപ്പ് എന്നിവയുടെ അവകാശങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാം. ഈ ഡാറ്റകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയാൽ, TET നടത്താൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്വമേധയാ ഉള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് മുൻവിധികളില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന കൈകാര്യം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

സേവനത്തിന്റെ നിയമവിരുദ്ധമോ അപര്യാപ്തമോ ആയ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതകളുടെ വിവരണം.

ബൗദ്ധികവും വ്യാവസായികവുമായ സ്വത്തവകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ TET വഴി കണ്ടെത്താനാകാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ പോലെയുള്ള അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമുണ്ടായാൽ, ലംഘിക്കപ്പെട്ട തലക്കെട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ അവകാശത്തിന്റെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നൽകണം. കൂടാതെ, ഇത് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന കക്ഷിയല്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കുമ്പോൾ, ലംഘിക്കപ്പെട്ട അവകാശത്തിന്റെ ഉടമയുടെ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങളും ഈ കേസുകളിൽ മുൻ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രാതിനിധ്യ രേഖയും നൽകണം. പരാതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് എക്സ്പ്രസ് ഡിക്ലറേഷൻ. ഈ ക്ലോസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിന്റെ TET പ്രകാരമുള്ള രസീത്, എൽഎസ്എസ്ഐയുടെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി, ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന കക്ഷി സൂചിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഫലപ്രദമായ അറിവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

ഡാറ്റ പരിരക്ഷയും കുക്കികളും

വെബ്‌സൈറ്റിൽ എന്ത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുക്കികൾ എന്താണെന്നും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയവും ഞങ്ങളുടെ കുക്കി നയവും പരിശോധിക്കാം.

സാധുത

ഈ നിയമ അറിയിപ്പ് ദൃശ്യമാകുന്ന അതേ രൂപത്തിലോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശയവിനിമയം വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഉചിതമായ നടപടിക്രമം വഴിയോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്, ഈ നിയമ അറിയിപ്പിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള അവകാശം TET-ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അതിനാൽ, ഈ നിയമ അറിയിപ്പിന്റെ താൽക്കാലിക സാധുത അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ സമയവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, അവ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ പരിഷ്കരിക്കുന്നതുവരെ, ആ സമയത്ത് പരിഷ്കരിച്ച നിയമ അറിയിപ്പ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. തൽഫലമായി, ഓരോ തവണയും പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താവ് ഈ നിയമ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

The EuropeanTimes.NEWS , Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, മാഡ്രിഡ് ഇമെയിൽ: ബന്ധപ്പെടുക [a] europeantimes.news The EuropeanTimes.NEWS-ലേയ്‌ക്കും അതിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകളിലേക്കും ('വെബ്‌സൈറ്റ്') പ്രവേശനവും ഉപയോഗവും നൽകുന്നത് The EuropeanTimes.NEWS പ്രോജക്‌റ്റാണ്. യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്. ന്യൂസ്, അതിന്റെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ, ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ('നിബന്ധനകൾ') മാറ്റിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ('ഉപയോക്താവ്') ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമാകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യരുത്. 1. വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം (എ) വെബ്‌സൈറ്റിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആനുകാലികമായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ശരിയും പൂർണ്ണവും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കാലികവുമാണെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. (ബി) വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പൊതുവായ വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിയമപരമോ മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ഉപദേശമോ നൽകുന്നില്ല. (സി) വെബ്‌സൈറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നഷ്ടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്. ന്യൂസ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. (ഡി) ഈ വെബ്‌സൈറ്റും അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായുള്ള വ്യാപാരക്ഷമത, ഫിറ്റ്‌നസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത വാറന്റികൾ ഉൾപ്പെടെ, പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചതോ ആയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാറന്റി കൂടാതെ 'ഉള്ളതുപോലെ', 'ലഭ്യമായത് പോലെ' എന്നിവ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നോൺ-ലംഘനം. (ഇ) വെബ്‌സൈറ്റും അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളും നിയമാനുസൃതമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും അതിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെയും മറ്റാരുടെയും ഉപയോഗത്തിന്റെയും ആസ്വാദനത്തിന്റെയും അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോക്താവ് സമ്മതിക്കുന്നു. നിരോധിത പെരുമാറ്റത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയോ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക, അശ്ലീലമോ അസത്യമോ നിന്ദ്യമോ ആയ ഉള്ളടക്കം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ടൈംസിനുള്ളിലെ സംഭാഷണത്തിന്റെ സാധാരണ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.NEWS. 2. പകർപ്പവകാശവും വ്യാപാരമുദ്രകളും (എ) വെബ്‌സൈറ്റിലെ എല്ലാ പകർപ്പവകാശം, വ്യാപാരമുദ്രകൾ, ഡിസൈൻ അവകാശങ്ങൾ, പേറ്റന്റുകൾ, മറ്റ് ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ (രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തതോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതോ) വെബ്‌സൈറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉള്ളടക്കങ്ങളും (എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉൾപ്പെടെ) The EuropeanTimes.NEWS അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈസൻസർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. (b) The EuropeanTimes.NEWS അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്ന പേരുകളും ചിത്രങ്ങളും ലോഗോകളും The EuropeanTimes.NEWS കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ പകർപ്പവകാശത്തിനും ഡിസൈൻ അവകാശങ്ങൾക്കും വ്യാപാരമുദ്രകൾക്കും വിധേയമാണ്. The EuropeanTimes.NEWS അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരമുദ്ര, ഡിസൈൻ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ പകർപ്പവകാശം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ലൈസൻസോ അവകാശമോ നൽകുന്നതായി ഈ നിബന്ധനകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന യാതൊന്നും കണക്കാക്കില്ല. (സി) ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾക്ക് അവയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വാചകത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത ഉറവിടത്തിന്റെ പകർപ്പവകാശമുണ്ട്. 3. വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം (എ) ഒരു പേഴ്‌സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്നതിനായി വെബ്‌സൈറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും താൽക്കാലിക സംഭരണത്തിനും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (ബി) വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര കൺവെൻഷനുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള പകർപ്പവകാശത്താൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ പ്രസ്താവിച്ച അനുമതിക്ക് പുറമെ, മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണം, സ്ഥിരമായ സംഭരണം അല്ലെങ്കിൽ പുനഃസംപ്രേക്ഷണം എന്നിവ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. (സി) ഇടയ്ക്കിടെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം (ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അതിൽ കുറവോ തവണ), വാണിജ്യേതര ഉപയോഗത്തിന് ഉറവിടം സൂചിപ്പിച്ചും യഥാർത്ഥ ലേഖനവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തും മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോഗവും സിൻഡിക്കേഷന് വിധേയമാണ്, അത് യൂറോപ്യൻ ടൈംസിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ അനുവദനീയമാകൂ. NEWS ന് ഒരു ഫീസിന് വിധേയമായേക്കാം. ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക: ബന്ധപ്പെടുക [a] europeantimes.news . 4. മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കവും വെബ്‌സൈറ്റുകളും (എ) വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ചില ഉള്ളടക്കങ്ങൾ (ലിങ്കുകൾ, എഡിറ്റർക്കുള്ള കത്തുകൾ, ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകൾ, ലേഖനങ്ങളിലേക്കുള്ള കമന്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ) ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്, അത് മൂന്നാം കക്ഷികൾ ('മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കം) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. '). (b) EuropeanTimes.NEWS അതിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള സൗകര്യാർത്ഥം മാത്രം മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം, ലിങ്ക് ചെയ്‌ത വെബ്‌സൈറ്റിനോ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ള യൂറോപ്യൻ ടൈംസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ലിങ്ക് ചെയ്‌ത വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ. (സി) മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കം സിവിൽ ആയിരിക്കണം. അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതോ കുറ്റകരമായതോ ആയിരിക്കരുത്. അതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കമോ, അനുചിതമായ ഉപയോക്തൃനാമങ്ങളോ (ഉദാ: അസഭ്യവും കുറ്റകരവും മറ്റും) അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിന് പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കളോ അടങ്ങിയിരിക്കരുത്. (ഡി) The EuropeanTimes.NEWS-ന്റെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമല്ല. (ഇ) ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കം (ഏതെങ്കിലും ടെക്‌സ്‌റ്റ്, ഫോട്ടോ, ഗ്രാഫിക്‌സ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ) യൂറോപ്യൻ ടൈംസുമായി പങ്കിടുന്നതിലൂടെ. NEWS നിങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ടൈംസിന് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു പ്രവർത്തനപരവും എഡിറ്റോറിയലും കാരണങ്ങളാൽ ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുത്തുന്നു) The EuropeanTimes.NEWS സേവനങ്ങൾക്കായി. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ The EuropeanTimes.NEWS-ന് നിങ്ങളുടെ സംഭാവന മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി പങ്കിടാനാകും. (ജി) മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കം എഡിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക [a] europeantimes.news 5. സ്വകാര്യത സംരക്ഷണം ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ (GDPR) EU 2016/679 ന് അനുസൃതമായി ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടും. സ്വകാര്യതാനയം കൂടാതെ, പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് നൽകുകയോ വിൽക്കുകയോ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയോ വാടകയ്‌ക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്യില്ല. 6. വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്. 7. ഫോഴ്സ് മാജിയൂർ ElectronicTimes.NEWS, ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പരാജയം ഉൾപ്പെടെ എന്നാൽ പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിലെ കാലതാമസമോ പരാജയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി തടസ്സമോ ഉണ്ടാകില്ല. ലൈനുകൾ, ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകൾ, അനധികൃത ആക്സസ്, മോഷണം, ഓപ്പറേറ്റർ പിശകുകൾ, കഠിനമായ കാലാവസ്ഥ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, പണിമുടക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. 8. നഷ്ടപരിഹാരം The EuropeanTimes.NEWS, അതിന്റെ പങ്കാളികൾ, ക്ലയന്റുകൾ, ജീവനക്കാർ, ഓഫീസർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾ, ബാധ്യതകൾ, പെനാൽറ്റികൾ, സെറ്റിൽമെന്റുകൾ, വിധികൾ, ഫീസ് (ന്യായമായ അറ്റോർണി ഫീസ് ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെയും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും പ്രതിരോധിക്കാനും നിരുപദ്രവകരമാക്കാനും ഉപയോക്താക്കൾ സമ്മതിക്കുന്നു. (i) ഉപയോക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയോ പോസ്റ്റുചെയ്യുകയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് (മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കം ഉൾപ്പെടെ); (ii) The EuropeanTimes.NEWS സേവനങ്ങളുടെ ഉപയോക്താവിന്റെ ഉപയോഗം; (iii) ഈ നിബന്ധനകളുടെ ഉപയോക്താവിന്റെ ലംഘനം; കൂടാതെ (iv) സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ ഉപയോക്താവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനമോ പരാജയമോ. 9. അധികാരപരിധിയും ആർബിട്രേഷനും (എ) ഈ നിബന്ധനകൾ മാഡ്രിഡിലെ കോടതികളിൽ സ്പെയിനിലെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിന് ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അധികാരപരിധി ഉണ്ടായിരിക്കും. (ബി) ഈ കരാറിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ നിയമവിരുദ്ധമോ അസാധുവായതോ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആണെന്ന് അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഒരു കോടതി കണക്കാക്കിയാൽ, ശേഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണമായി പ്രാബല്യത്തിൽ നിലനിൽക്കും. (സി) ഈ നിബന്ധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ, നടപടിയുടെ കാരണം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഒരു കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാരണം തടയപ്പെടും, അസാധുവാണ്, അസാധുവാകും. 10. ബന്ധപ്പെടുക [a] europeantimes.news Calle Puerta de Abajo, 16, Oficina B, CP 28430 Alpedrete, Madrid എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് വിലാസം നൽകുക

വാണിജ്യ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

I. പൊതു നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

I.1. കരാർ കക്ഷികൾ (എ) ഈ വാണിജ്യ നിബന്ധനകളുടെയും വ്യവസ്ഥകളുടെയും വാക്കുകൾ കരാർ കക്ഷികളിൽ, അതായത് ക്ലയന്റിലും ദാതാവിലും നിർബന്ധിതമാണ്. (ബി) ക്ലയന്റ് - ദാതാവുമായി രേഖാമൂലമുള്ള കരാർ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം. (സി) ദാതാവ് – The EuropeanTimes.NEWS വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ഒരു ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ദാതാവ് സ്പെയിനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് I.2. ആമുഖ വ്യവസ്ഥകൾ (എ) ഇവ ദാതാവിന്റെ വാണിജ്യ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. (b) ഈ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും 14 ഓഗസ്റ്റ് 2020 മുതൽ ദാതാവിനും അതിന്റെ ക്ലയന്റുകൾക്കും ബാധകമാണ്. (സി) ക്ലയന്റും ദാതാവും തമ്മിലുള്ള ഏതൊരു കരാറിന്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് വാണിജ്യ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും. (ഡി) ക്ലയന്റും ദാതാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാർ രേഖാമൂലമുള്ള ഓർഡറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് - ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ഓർഡർ ഫോമുകളുടെ രൂപത്തിലും (ഇനിമുതൽ 'ഓർഡർ') സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. (ഇ) ഓർഡറിന്റെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒരു ഓർഡർ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് (2) പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ദാതാവ് ക്ലയന്റിനെ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഓർഡറിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ കരാർ കക്ഷികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് സാധുതയുള്ളതായി കണക്കാക്കും. (എഫ്) ഒരു ഓർഡറിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രൊവൈഡറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ക്ലയന്റ് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്ലയന്റും ദാതാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറും സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ കരാർ ബന്ധങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ അംഗീകരിച്ച വ്യവസ്ഥകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. (ജി) കരാർ ബന്ധങ്ങളുടെ സമ്മതിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ രണ്ട് കരാർ കക്ഷികളുടെ എക്സ്പ്രസ് കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഭേദഗതി ചെയ്യാനോ റദ്ദാക്കാനോ കഴിയൂ. I.3. പ്രകടനത്തിന്റെ വിഷയം ദാതാവിന്റെ ബിസിനസ്സ് ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥയാണ് പ്രകടനത്തിന്റെ വിഷയം, പ്രത്യേകിച്ചും പരസ്യദാതാക്കൾ, സ്പോൺസർമാർ, സിൻഡിക്കേഷൻ പങ്കാളികൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ എന്നിവർക്കായി നൽകുന്ന സേവനങ്ങളുടെ പ്രകടനം, പ്രസ് റിലീസിന്റെ സേവനങ്ങൾ (ഇനി മുതൽ "ജോലി") ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയ ആവശ്യകതകളിലേക്ക്. I.4. എഡിറ്റോറിയൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ദാതാവ് എഡിറ്റോറിയൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, മാത്രമല്ല അതിന്റെ കവറേജ് അതിന്റെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല. The EuropeanTimes.NEWS-ന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ മിഷനിലും എഡിറ്റോറിയൽ ചാർട്ടറിലും ഇതിന്റെ തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. I.5. കരാർ പുതുക്കലും അവസാനിപ്പിക്കലും (എ) കരാർ പുതുക്കൽ സ്പോൺസർമാർക്ക് ബാധകമാണ്. (ബി) കരാർ പുതുക്കൽ ഒപ്പിട്ട തീയതിക്ക് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം സ്വയമേവ സംഭവിക്കുന്നു ('പുതുക്കൽ തീയതി'), കൂടാതെ തുടർന്നുള്ള ഓരോ വർഷവും, പുതുക്കൽ തീയതിക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു മാസം മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാൽ വഴി കരാർ റദ്ദാക്കിയില്ലെങ്കിൽ. ഓരോ പുതുക്കലിന്റെയും വില 5 ശതമാനം കൂടും, പുതുക്കൽ തീയതിക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു മാസം മുമ്പ് കരാർ കക്ഷികൾ രേഖാമൂലം സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ. (സി) ക്ലയന്റ് അഭ്യർത്ഥിച്ചാൽ, ദാതാവ് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് മീറ്റിംഗ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും പുതുക്കൽ തീയതിക്ക് 6 ആഴ്ച മുമ്പ് നൽകിയ സേവനങ്ങൾ, നടപ്പിലാക്കിയ പരസ്യം, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. I.6. ഉപയോഗിക്കാത്ത ജോലിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ (എ) ഓർഡർ ചെയ്‌തതും എന്നാൽ പുതുക്കൽ തീയതി വരെ ക്ലയന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ ഏതെങ്കിലും ജോലി (ഉദാഹരണത്തിന് പരസ്യംചെയ്യൽ, തൊഴിൽ പരസ്യങ്ങൾ) പുതുക്കൽ തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള കാലയളവിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല, രണ്ട് കരാറുകാരുടെയും രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതത്തോടെ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടികൾ. (b) കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കക്ഷികളുടെയും രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതത്തോടെ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്ക് അനുകൂലമായി ഈ ജോലി കൈമാറുന്നത് സാധ്യമല്ല. I.7. പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ ദാതാവിന്റെ പ്രിന്റ്, ഇലക്‌ട്രോണിക് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ക്ലയന്റുകളെ (ലോഗോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പേരിനൊപ്പം) പരാമർശിക്കാം. ഉപഭോക്താവിന്റെ ദൃശ്യപരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സേവനമായി ദാതാവ് ഇത് നൽകുന്നു EU സർക്കിളുകളും അതിന്റെ EU നെറ്റ്‌വർക്കിലൂടെയും. അത്തരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കരുതെന്ന് ഒരു ക്ലയന്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ദാതാവിനോട് ഇത് പരാമർശിക്കുകയും ഓർഡറിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. I.8. പകർപ്പവകാശവും വ്യാപാരമുദ്രകളും പകർപ്പവകാശ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ദാതാവ് ബാധ്യസ്ഥനല്ല. I.9. സഹകരണവും വിശ്വാസവും (എ) ഏതെങ്കിലും കരാർ അവസാനിച്ച് ഒരു വർഷം വരെ, ദാതാവിന്റെ ടീമിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത അംഗത്തെ, അത് മുഴുവൻ സമയമോ പാർട്ട് ടൈമോ ആകട്ടെ, മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള സമ്മതമില്ലാതെ ജീവനക്കാരനോ സേവന ദാതാവോ ആയി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് ക്ലയന്റ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ദാതാവ്. (ബി) ഇതുവരെ ദാതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത, പുതിയ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻസികൾ പോലുള്ള ഇടനിലക്കാർ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും ദാതാവ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റുകളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും മൂല്യത്തെ ദാതാവ് മാനിക്കുന്നു, കൂടാതെ ആ ഉപഭോക്താവുമായുള്ള കോൺടാക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെ - ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ - ഇടനിലക്കാരന്റെ പങ്കിനെ മാനിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. I.10. സ്വകാര്യത സംരക്ഷണം (എ) ദാതാവിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും. ദാതാവ് സ്വകാര്യത പരിരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്, പ്രത്യേകമായി പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ വിൽക്കുകയോ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയോ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. (ബി) പ്രകടനത്തിന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച രഹസ്യാത്മകത നിലനിർത്താൻ ദാതാവ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. (സി) ജനറൽ ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ (GDPR) പ്രകാരം ഒരു ഫിസിക്കൽ വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ക്ലയന്റിനുവേണ്ടിയുള്ള ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലെ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ നിയമനിർമ്മാണവും GDPR ഉം പാലിക്കാൻ ക്ലയന്റിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. ക്ലയന്റുമായുള്ള കരാറിന്റെ പരിധിയിൽ സൃഷ്ടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിമീഡിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്നേക്കാവുന്ന വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ ദുരുപയോഗം സംബന്ധിച്ച പരാതികളിൽ യൂറോപ്യൻ ടൈംസ്. ന്യൂസ് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുന്നില്ല. I.11. വില സേവനങ്ങളുടെ വിലപ്പട്ടികയിലെ എല്ലാ വിലകളും വാറ്റ് ഒഴികെയുള്ളതാണ്. സ്പാനിഷ് വാറ്റ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വാറ്റ് ബാധകമാകും. I.12. പേയ്മെന്റ് നിബന്ധനകൾ (എ) ഓർഡറിന് അനുസൃതമായി ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയാലുടൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് ഒരു സ്പോൺസറായി മാറിയ ഉടൻ ഒരു ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ദാതാവിന് അർഹതയുണ്ട്. (b) ദാതാവ് നൽകുന്ന ഇൻവോയ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിയുടെ വില നൽകും, അതിന്റെ കാലാവധി ഈ ഇൻവോയ്സിൽ വ്യക്തമാക്കും. (സി) ഇൻവോയ്‌സ് തീയതി മുതൽ ദാതാവിന്റെ സ്‌പാനിഷ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓർഡറിൽ പ്രസ്‌താവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, താഴെ വ്യക്തമാക്കിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ക്ലയന്റ് ജോലിയ്‌ക്കായി ഒരു ഗഡുവായി പണം നൽകണം. ഓർഡറിലെ പേയ്‌മെന്റ് വ്യവസ്ഥകൾ ഈ നിബന്ധനകളുമായി വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ, മുമ്പത്തേത് ബാധകമാക്കണം. ഇൻവോയ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനിപ്പറയുന്ന കാലയളവിൽ ക്ലയന്റ് പേയ്‌മെന്റ് അടയ്‌ക്കും I.13. വൈകി പേയ്മെന്റ് ഒരു റിമൈൻഡറിന് ശേഷം ഒരു ക്ലയന്റ് കൃത്യസമയത്ത് പണമടച്ചില്ലെങ്കിൽ, (i) എന്നതിനുള്ള അവകാശം ദാതാവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് പ്രാരംഭ നിശ്ചിത തീയതി മുതൽ വാറ്റ് ഒഴികെയുള്ള ഇൻവോയ്സ് തുകയ്ക്ക് പ്രതിമാസം 5 ശതമാനം പലിശ ഈടാക്കുക, (ii) സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും പരസ്യ സാമഗ്രികളോ ക്ലയന്റിലേക്കുള്ള റഫറൻസുകളോ നീക്കം ചെയ്യുക, (iii) എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക. I.14. വികലമായ ജോലി (എ) പൂർത്തിയാക്കിയ ജോലി ഓർഡറിന് അനുസൃതമായി നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വികലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. (ബി) മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, ജോലി ശരിയായി നിർവഹിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കും. I.15. പരാതികൾ (എ) എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ രേഖാമൂലം നൽകും. പരാതി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുകയും വൈകല്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വിവരിക്കുകയും വേണം. (ബി) ദാതാവ് ഉപഭോക്താവിന്റെ പരാതി ന്യായമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, അത് സ്വന്തം ചെലവിൽ ജോലിയുടെ പുനഃപരിശോധന നൽകും. I.16. പരാതികൾക്കുള്ള സമയപരിധി (എ) വൈകല്യങ്ങളുടെ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ക്ലെയിമുകളും കാലതാമസം വരുത്തിയാൽ അവ സാധുതയുള്ളതല്ല. (ബി) അത്തരം വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉടനടി അനാവശ്യ കാലതാമസം കൂടാതെ ഒരു ജോലിയിലെ ഏതെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ക്ലെയിമുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ക്ലയന്റ് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. I.17. കരാറിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കൽ (എ) കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, അതിന്റെ ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന തരത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള അവകാശം കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ട്. (ബി) കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് പാർട്ടി ഈ വസ്തുത രേഖാമൂലം മറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് പാർട്ടിയെ അറിയിക്കണം. (സി) കരാറുകാരന് തടയാൻ കഴിയാത്ത, മുൻകൂട്ടിക്കാണാൻ കഴിയാത്തതും ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതുമായ സംഭവങ്ങളുടെ ഫലമാണെങ്കിൽ, അവസാനിച്ച കരാർ നിർവ്വഹിക്കാത്തതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ദാതാവ് ക്ലയന്റിനോട് ബാധ്യസ്ഥനല്ല (ഖണ്ഡിക I.20 കാണുക. താഴെ). I.18. ഭരണനിയമവും അധികാരപരിധിയും (എ) ഈ നിബന്ധനകൾ ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിൽ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിയുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽസിലെയും നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും. (ബി) ഈ നിബന്ധനകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കക്ഷി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ, കരാർ കക്ഷികളുടെ പൊതു ഉടമ്പടി പ്രകാരം നിയുക്തനായ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥൻ അത് ആർബിട്രേഷന് സമർപ്പിക്കും. കക്ഷികൾക്ക് ഒരു ജോയിന്റ് ആർബിറ്ററെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ, ഓരോരുത്തരും ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനെ നിയോഗിക്കും, കൂടാതെ രണ്ട് മദ്ധ്യസ്ഥരും മൂന്നാമനെ നിയോഗിക്കും. കക്ഷികൾ മദ്ധ്യസ്ഥന്റെ (കളുടെ) കണ്ടെത്തലുകളാൽ ബന്ധിതരായിരിക്കും. (സി) നടപടികളുടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷും നിയമ തത്വങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് നിയമവും കേസ് നിയമവും ആയിരിക്കും. I.19. സെവേരബിലിറ്റി/അതിജീവനം/പരിമിതികളുടെ ചട്ടം (എ) ഈ കരാറിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ നിയമവിരുദ്ധമോ അസാധുവായതോ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതോ ആണെന്ന് അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഒരു കോടതി കണക്കാക്കിയാൽ, ശേഷിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണ്ണ ശക്തിയിലും പ്രാബല്യത്തിലും നിലനിൽക്കും. (b) ഈ നിബന്ധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലയന്റ് നടപടിയെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, നടപടി ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു യോഗ്യതയുള്ള അധികാരപരിധിയിലുള്ള കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാരണം തടയപ്പെടും, അസാധുവാണ്, അസാധുവാകും. I.20. ഫോഴ്സ് മജ്യൂർ അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ന്യായമായ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറമുള്ള ഏതെങ്കിലും കാരണത്തിൽ നിന്നോ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നോ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഡെലിവറി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോ പ്രകടനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കാലതാമസത്തിനോ പരാജയത്തിനോ ദാതാവോ അതിന്റെ അഫിലിയേറ്റുകളും അതിന്റെ വിവര ദാതാക്കളും ബാധ്യസ്ഥരല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതിക്കാരായി കണക്കാക്കില്ല. ഇലക്ട്രോണിക് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയ ലൈനുകൾ, ടെലിഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകൾ, അനധികൃത ആക്സസ്, മോഷണം, ഓപ്പറേറ്റർ പിശകുകൾ, കഠിനമായ കാലാവസ്ഥ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, പണിമുടക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു . I.21. ഈ നിബന്ധനകളിലും വ്യവസ്ഥകളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനോ പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനോ പുതിയ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അവരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ദാതാവിന് അവകാശമുണ്ട്. പുതിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സൈറ്റിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം 24 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് കക്ഷികൾ അംഗീകരിച്ചതായി കണക്കാക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് [a] europeanaffairs.news എന്നതിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

II. പരസ്യം ചെയ്യൽ

II.1. ആമുഖ വ്യവസ്ഥകൾ സൈറ്റിലും അതിന്റെ പങ്കാളി വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും ദാതാവ് ('പരസ്യദാതാക്കൾ') പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർത്താക്കുറിപ്പുകളിലും ദാതാവിന്റെ പരസ്യ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലയന്റുകൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ബാധകമാണ്. II.2. പരസ്യ സേവനങ്ങൾ ഓർഡറിലും മീഡിയ പ്ലാനിലും പരസ്യദാതാവ് വ്യക്തമാക്കിയ പരസ്യ സേവനങ്ങൾ ('പരസ്യം ചെയ്യൽ') വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് ജോലി. II.3. പരസ്യങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ (എ) കരാർ കക്ഷികൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അതേ ആഴ്‌ച ഞായറാഴ്ച വരെ അവസാനിക്കുന്ന ആഴ്‌ചകളിലാണ് പരസ്യം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. (ബി) പ്രാരംഭ കരാറിന് ശേഷം, സൈറ്റിലെയും അതിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകളിലെയും പരസ്യ സാമഗ്രികളുടെ കാലയളവും സ്ഥാനവും പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയ പ്ലാനിന്റെ നിർദ്ദേശം ദാതാവ് ആദ്യം അയയ്ക്കും. പ്രാരംഭ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഓർഡറിന്റെ നിർദ്ദേശവും ദാതാവ് അറ്റാച്ചുചെയ്യും. (സി) പ്രൊവൈഡർക്ക് ഒപ്പിട്ട ഓർഡർ നൽകുന്നതിലൂടെ, പരസ്യദാതാവ് മീഡിയ പ്ലാനും പൂർത്തിയാക്കിയ ജോലിയും അംഗീകരിക്കാനും ജോലിയുടെ അന്തിമ വില നൽകാനും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. II.4. പരസ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഓർഡറിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സൈറ്റിലോ അതിന്റെ വിഭാഗങ്ങളിലോ അതിന്റെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകളിലോ പരസ്യദാതാവിന്റെ പരസ്യം എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല, അതായത് പരസ്യദാതാവ് മറ്റ് പരസ്യദാതാക്കളുമായി ഒരേ പരസ്യ സ്ഥാനം പങ്കിടുന്നു. II.5. പരസ്യ സാമഗ്രികളുടെ സൃഷ്ടി (എ) ഓർഡർ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം, പരസ്യദാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദാതാവ് പരസ്യ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ അനുസരിച്ച് പരസ്യ മെറ്റീരിയൽ സൃഷ്ടിക്കും. (ബി) പരസ്യദാതാവിന് ദാതാവിന് അതിന്റേതായ പരസ്യ സാമഗ്രികൾ നൽകാൻ കഴിയും: (i) ക്ലയന്റ് സമർപ്പിച്ച പരസ്യ സാമഗ്രികൾ യൂറോപ്യൻ ടൈംസിന് അനുസൃതമായിരിക്കണം. (ii) കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 5 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും പരസ്യദാതാവ് പരസ്യ മെറ്റീരിയൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. (സി) പരസ്യദാതാവ് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദാതാവ് പരസ്യദാതാവിനായി പരസ്യ മെറ്റീരിയൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു: (i) പരസ്യദാതാവിൽ നിന്ന് ദാതാവ് വിഷ്വൽ, ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കും, അത് പരസ്യ മെറ്റീരിയൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനമായി ഉപയോഗിക്കും; (ii) പ്രൊവൈഡർ പരസ്യ മെറ്റീരിയൽ സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് പരസ്യദാതാവിന് അംഗീകാരത്തിനായി അയയ്ക്കും, പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനുള്ള അന്തിമ പതിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റുകളുടെ പരിധി. കൂടുതൽ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഒരു ഫീസ് വിധേയമായിരിക്കും. ദാതാവ് സൃഷ്‌ടിച്ച ഏതൊരു പരസ്യ സാമഗ്രികളും അതിന്റെ സ്വത്തായി തുടരും, കൂടാതെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. II.6. പരസ്യ സാമഗ്രികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം (എ) രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും പരസ്യദാതാവ് പരസ്യ മെറ്റീരിയലിന്റെ സന്ദേശങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വീകരിക്കുന്നു. പരസ്യ സാമഗ്രികൾ ആക്രമണാത്മകവും അനുചിതവും വളരെ 'മിന്നുന്നതും' അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ, പരസ്യ സാമഗ്രികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആദ്യം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ഭാഗമോ മുഴുവൻ പരസ്യ സാമഗ്രിയോ യാതൊരു നഷ്ടപരിഹാരവും കൂടാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള അവകാശം ദാതാവിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. (ബി) മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള കരാറില്ലാതെ, നിയുക്ത പരസ്യ ഇടത്തിന് പുറത്ത് വികസിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ദാതാവ് സ്വീകരിക്കില്ല. II.7. ബന്ധപ്പെടുക പരസ്യദാതാക്കൾക്കുള്ള ദാതാവിന്റെ സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ [a] europeantimes.news ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക.