Privacybeleid

Ingangsdatum: 1 januari 2020

De EuropeanTimes.NEWS is lid van GNS Press.

Adres: The EuropeanTimes.NEWS, Madrid

E-mail: contact@europeantimes.news

EuropeanTimes.NEWS (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de volgende websites met hun nieuwsbrieven (gezamenlijk de “Service” genoemd):

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de Dienst te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid, hebben de termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, beschikbaar op

Definities

Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens betekent gegevens over een levend persoon die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of die waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen op het apparaat van een gebruiker.

Data Controller

Gegevenscontrolemechanisme betekent een persoon die (alleen of samen of in gemeenschap met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de manier waarop persoonsgegevens worden verwerkt of zullen worden verwerkt.

Ten behoeve van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw gegevens.

Gegevensverwerker (of serviceproviders)

Gegevensverwerker (of serviceprovider) betekent elke persoon (anders dan een medewerker van de gegevenscontroller) die de gegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder.

We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

Gegevensonderwerp

Gegevensonderwerp is een levend persoon die het onderwerp is van persoonlijke gegevens.

Gebruiker

De gebruiker is de persoon die onze service gebruikt. De gebruiker komt overeen met de gegevenshouder, die het onderwerp is van persoonlijke gegevens.

Gegevensverzameling en gebruik

We verzamelen verschillende soorten gegevens voor verschillende doeleinden om onze Service aan u te leveren en te verbeteren.

Typen verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren ("Persoonlijke gegevens"). Persoonlijk kan identificeerbare informatie omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Voornaam en achternaam
 • Geografische gegevens (adres, land, plaats, postcode, enz.)
 • Organisatie en functie
 • Demografische data
 • Online identifiers (gebruikersnaam, IP enz.)

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u van belang kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen enkele of alle van deze berichten van ons te ontvangen door de link op te zeggen of de instructies op te volgen die worden verstrekt in elke e-mail die we verzenden.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina's is besteed, uniek apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Tracking Cookies Gegevens

We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze service bij te houden en om bepaalde informatie te bewaren.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser verzonden en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Service te verbeteren en analyseren.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze service niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessie Cookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • Voorkeur Cookies. We gebruiken voorkeurcookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligings cookies. We gebruiken beveiligingskoekjes voor beveiligingsdoeleinden.
 • Advertentiecookies. Advertentiecookies worden gebruikt om u te voorzien van advertenties die mogelijk relevant zijn voor u en uw interesses.

De meeste gegevens die we verzamelen, worden rechtstreeks van de betrokkene verzameld. We verzamelen bepaalde gegevens van bronnen van derden via cookies. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

Gebruik van gegevens

De EuropeanTimes.NEWS gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te leveren en te onderhouden
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service
 • Om u toe te staan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest
 • Om u te voorzien van onze nieuwsbrieven
 • Om relevante advertenties weer te geven
 • Om klantenondersteuning te bieden
 • Analyse of waardevolle informatie verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om toezicht te houden op het gebruik van onze service
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en verhelpen
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen

Juridische basis voor gegevensverwerking

De EuropeanTimes.NEWS gebruikt verschillende rechtsgrondslagen voor het verwerken van gegevens:

 • toestemming
 • uitvoering van een contract
 • naleving van wettelijke verplichtingen
 • gerechtvaardigd belang van The EuropeanTimes.NEWS, zoals voor marketingdoeleinden, om de normale werking van de Dienst te controleren, onze rechten te verdedigen of onze website te verbeteren.

Retentie van gegevens

De EuropeanTimes.NEWS bewaart uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

De EuropeanTimes.NEWS bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of als we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere perioden te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, kunnen worden overgedragen aan - en worden onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw rechtsgebied.

De gegevens die we verzamelen worden grotendeels verwerkt in Spanje.

De EuropeanTimes.NEWS geeft alleen gegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte wanneer dat land een passend beschermingsniveau waarborgt in de zin van de geldende wetgeving en in het bijzonder in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voor meer informatie over de landen die een passend beschermingsniveau bieden, zie: https://goo.gl/1eWt1V), of binnen de grenzen die zijn toegestaan ​​door de geldende wetgeving, bijvoorbeeld door de bescherming van gegevens te waarborgen door middel van passende contractuele bepalingen.

Indien u wenst, kunt u een exemplaar van de aangepaste contractbepalingen verkrijgen door een e-mail te sturen naar contact@europeantimes.news

Uw toestemming voor dit Privacybeleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie, geeft aan dat u akkoord gaat met die overdracht.

The EuropeanTimes.NEWS zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat uw persoonlijke gegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controles zijn, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als The EuropeanTimes.NEWS betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan The EuropeanTimes.NEWS worden verplicht om uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

The EuropeanTimes.NEWS kan uw Persoonsgegevens openbaar maken in de goede trouw van mening dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van The EuropeanTimes.NEWS te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van gegevens

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat 100% geen enkele methode voor verzending via internet of de methode voor elektronische opslag biedt. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw Rechten

EuropeanTimes.NEWS streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw persoonlijke gegevens te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of te beperken.

Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw Persoonlijke gegevens rechtstreeks bijwerken in het gedeelte met accountinstellingen. Als u uw persoonlijke gegevens niet kunt wijzigen, neemt u contact met ons op om de vereiste wijzigingen aan te brengen.

Als u op de hoogte wilt worden gehouden van welke Persoonsgegevens wij over u hebben en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op door het formulier op onze website in te vullen. contact pagina.

Je hebt het recht:

 • Om toegang te krijgen en een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren
 • Om eventuele persoonlijke gegevens over u te corrigeren die niet juist zijn
 • Om verwijdering van persoonlijke gegevens over u te verzoeken
 • Om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken
 • U hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor de informatie die u aan The EuropeanTimes.NEWS verstrekt als wij gegevens van u verzamelen. U kunt verzoeken om een ​​kopie van uw Persoonsgegevens in een veelgebruikt elektronisch formaat, zodat u deze kunt beheren en verplaatsen.

Houd er rekening mee dat we u mogelijk vragen uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Spaanse toezichthoudende autoriteit “Spaans agentschap voor gegevensbescherming” of uw nationale toezichthoudende autoriteit.

Service Providers

We kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service ("Serviceproviders") te vergemakkelijken, om de Service namens ons te leveren, om Servicegerelateerde services uit te voeren en functionaliteit uit te breiden, of om ons te helpen analyseren hoe onze Service wordt gebruikt.

Deze derde partijen hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht om deze niet bekend te maken of voor een ander doel te gebruiken.

Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van voorbeelden.

Technische diensten

We kunnen diensten van derden gebruiken om u te helpen gemakkelijker in te loggen op de website of om de functionaliteit van onze Dienst uit te breiden.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een dienst van Google waarmee wij andere diensten op de website kunnen inzetten. Google Tag Manager verzamelt geen van uw persoonlijke gegevens.

Inloggen op onze Service

Op een gegeven moment kunt u uw Google, Facebook, Twitter, LinkedIn en Microsoft om makkelijker in te loggen op onze website. Onze Service ontvangt een identificatietoken van deze platforms om het inlogproces te vergemakkelijken. Onze service slaat uw persoonlijke gegevens van geen van deze platforms op.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en analyseren.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service bij te houden en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.

U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de opt-outbrowser add-on van Google Analytics te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over de activiteit van bezoeken.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacyvoorwaarden: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Content Insights

Content Insights is een analyseservice die wordt aangeboden door Content Insights EAD die websiteverkeer volgt en rapporteert. Content Insights EAD bewaakt uw gebruik van de Dienst. Het verwerkt de gegevens in overeenstemming met hun privacybeleid: https://contentinsights.com/privacypolicy

Nieuwsbrieven

MailChimp

We gebruiken MailChimp als ons platform voor het verzenden van nieuwsbrieven. Door onze Service te gebruiken, erkent u dat sommige van de informatie die u verstrekt, wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden.

Mail Dichter

Wij gebruiken MailPoet als ons platform voor het verzenden van nieuwsbrieven. Door onze Service te gebruiken, erkent u dat sommige van de informatie die u verstrekt, wordt overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden.

Advertising

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om advertenties aan u te tonen om onze service te ondersteunen en te onderhouden.

Google AdSense DoubleClick-cookie

Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze Service weer te geven. Door het gebruik van de DoubleClick-cookie door Google kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze Service of andere websites op internet.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door de webpagina met Google-advertentie-instellingen te bezoeken: https://www.google.com/ads/preferences/

Gedragsremarketing

De EuropeanTimes.NEWS kan remarketingdiensten gebruiken om op websites van derden naar u te adverteren nadat u onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze Service.

Google AdWords

Google AdWords-remarketingdienst wordt geleverd door Google Inc.

U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Netwerk-advertenties aanpassen door naar de pagina Instellingen voor Google-advertenties te gaan: https://www.google.com/settings/ads

Google beveelt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - voor uw webbrowser. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Google Privacyvoorwaarden: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Twitter

Twitter-remarketingdienst wordt aangeboden door Twitter Inc.

Je kunt je afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties op Twitter door hun instructies te volgen: https://support.twitter.com/articles/20170405

U kunt meer te weten komen over de privacypraktijken en het beleid van Twitter door hun Privacybeleid-pagina te bezoeken: https://twitter.com/privacy

Facebook

Facebook-remarketingdienst wordt geleverd door Facebook Inc.

U kunt meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook krijgen door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Om u af te melden voor de op interesses gebaseerde advertenties van Facebook, volgt u deze instructies van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook houdt zich aan de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden bij Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de VS. https://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada https://youradchoices.ca/ of de Europese Interactive Digital Advertising Alliance in Europa https://www.youronlinechoices.eu/of opt-out met uw mobiele apparaatinstellingen.

Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn

De LinkedIn-remarketingservice wordt aangeboden als onderdeel van het LinkedIn Marketing Solutions-pakket. Lees deze FAQ om meer te lezen over hoe LinkedIn Marketing-oplossingen voldoen aan de AVG: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87080/linkedin-marketing-solutions-and-the-general-data-protection-regulation-gdpr-?lang=en
Ga hier voor het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Verplichting om gegevens te verstrekken

Als websitegebruiker bent u niet wettelijk of contractueel verplicht om uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken. Als u een contractuele relatie met ons aangaat, moet u mogelijk enkele persoonlijke gegevens verstrekken voor de uitvoering van het contract.

Links naar andere sites

Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van derden klikt, wordt u naar de site van die derde partij geleid. We raden u ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service is niet gericht tot personen jonger dan 18 ("kinderen").

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u dit laten weten via e-mail en / of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Jurisdictie

Het huidige privacybeleid is onderworpen aan de Spaanse wetgeving. Voor zaken die verband houden met het huidige document, wijzen we de rechtbank in Madrid, Spanje, aan als de bevoegde rechtbank.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op: