12.8 C
Брюссель
Понеділок, червень 5, 2023
здоров'яECT – те, що ООН говорить про електрошок

ECT – те, що ООН говорить про електрошок

Спеціальний доповідач ООН з питань катувань закликає до «абсолютної заборони примусових медичних втручань без згоди»

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: інформація та думки, відтворені в статтях, належать тим, хто їх висловлює, і це їхня особиста відповідальність. Публікація в The European Times означає не автоматичне схвалення погляду, а право його висловлення.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕКЛАДИ: Усі статті на цьому сайті опубліковано англійською мовою. Перекладені версії виконуються за допомогою автоматизованого процесу, відомого як нейронні переклади. Якщо ви сумніваєтеся, завжди посилайтеся на оригінальну статтю. Спасибі за розуміння.

Служба новин
Служба новинhttps://www.europeantimes.news
The European Times Новини мають на меті висвітлювати новини, які важливі для підвищення обізнаності громадян у всій географічній Європі.

Більше від автора

Клітини, імунні клітини, септичний шок і метастази, пошук винних

Клітини, імунні клітини, септичний шок і метастази, пошук винних

0
Як клітини та імунні клітини людського організму можуть швидко реагувати на фізичні та хімічні зміни в навколишньому середовищі?
Галактика M87 з космічною системою травлення

Галактика M87 з космічною системою травлення

0
Нові спостереження за галактикою M87 показують, як навколо жахливої ​​чорної діри утворюється потужний струмінь.

Спеціальний доповідач ООН з питань катувань закликає до «абсолютної заборони примусових медичних втручань без згоди»

Електрошок. У лютому 2013 року спеціальний доповідач ООН з питань катувань пан Хуан Мендес, говорячи, серед іншого, про ЕСТ (електроконвульсивна терапія або електрошок) рекомендував

«абсолютна заборона на примусове та примусове медичне втручання щодо осіб з обмеженими можливостями, включаючи примусове застосування психохірургії, електрошок і ліки, що змінюють свідомість, такі як нейролептики, [і] використання стримування та одиночного ув’язнення як для довгострокового, так і для короткострокового застосування». [Я]

Зміст

ДОПОВІДЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОВІДЧАЧА З ПИТАНЬ КАТУВАНЬ ТА ІНШИХ ЖОРОКОСТІ, НЕЛЮДСЬКЕ АБО ПРИНИЖУЄ ГІДНІСТЬ ПОВОДЖЕННЯ АБО ПОКАРАННЯ

1 лютого 2013

39. …Медична допомога, яка спричиняє сильні страждання без поважних причин, може вважатися жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням чи покаранням, а за наявності участі держави та конкретного наміру – катуванням.

63. … Важливо, щоб абсолютна заборона на всі примусові заходи та заходи без згоди, включаючи обмеження та одиночне ув’язнення людей з психічними або інтелектуальними вадами, діяла в усіх місцях позбавлення волі, у тому числі в психіатричних установах та закладах соціального догляду… .

V. Висновки та рекомендації

  1. Значення класифікації жорстокого поводження в медичних закладах як катування та жорстоке поводження

82. Заборона катувань є однією з небагатьох абсолютних і не допускає відступу права людини, питання jus cogens, імперативна норма міжнародного звичаєвого права. Вивчення зловживань у закладах охорони здоров’я з точки зору захисту від катувань дає можливість зміцнити розуміння цих порушень і підкреслити позитивні зобов’язання держав щодо запобігання, судового переслідування та виправлення таких порушень.

B. Рекомендації

85. Спеціальний доповідач закликає всі держави:

Забезпечити заборону катувань у всіх закладах охорони здоров’я, як державних, так і приватних, шляхом, зокрема, оголошення про те, що зловживання, вчинені в контексті медичної допомоги, можуть бути прирівняні до катувань або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання; регулювання практики охорони здоров'я з метою запобігання поганому поводженню під будь-яким приводом; інтеграція положень запобігання тортурам і жорстокому поводженню в політику охорони здоров'я;

4. Особи з психосоціальними вадами

89. Спеціальний доповідач ООН закликає всі держави:

Запровадити абсолютну заборону на будь-які примусові та примусові медичні втручання щодо осіб з обмеженими можливостями, включаючи примусове проведення психохірургічних операцій, електрошок а також препарати, що змінюють свідомість, такі як нейролептики, використання стримування та одиночного ув’язнення як для тривалого, так і для короткострокового застосування. Зобов’язання припинити примусове психіатричне втручання виключно на підставі інвалідності має бути застосовано негайно, і обмежені фінансові ресурси не можуть виправдати відстрочку його виконання

«(d) переглянути законодавчі положення, які дозволяють тримання під вартою на підставі психічного здоров’я або в психіатричних закладах, а також будь-які примусові втручання чи лікування в психіатричній установі без вільної та інформованої згоди відповідної особи. Необхідно скасувати законодавство, яке дозволяє інституціоналізацію осіб з інвалідністю на підставі їх інвалідності без їхньої вільної та свідомої згоди.

14 травня 2018 р.: Заява Верховного комісара ООН з прав людини пана Зейда Раада Аль Хусейна

«Психіатричні заклади, як і всі закриті заклади, породжують відчуження та сегрегацію, а примусове перебування в них означає свавільне позбавлення волі. Вони також часто є осередком образливих і примусових дій, а також насильства, яке потенційно можна порівняти з тортурами».

«Примусове лікування – в тому числі примусове лікування та форсована електросудомна терапія, а також примусова інституціоналізація та сегрегація – більше не слід практикувати».

Доповідь Верховного комісара ООН з прав людини United Nations (A/HRC/39/36) від 24 липня 2018 р.

Психічне здоров'я і права людини

Доповідь Верховного комісара ООН з прав людини

44. У світлі обговорень були запропоновані наступні рекомендації.

46. Держави повинні забезпечити, щоб усі види медичної допомоги та послуги, включно з усіма психічними послугами, ґрунтувалися на вільній та інформованій згоді відповідної особи, а також щоб законодавчі положення та політика дозволяли застосування примусу та примусового втручання, у тому числі примусова госпіталізація та інституціоналізація, використання обмежень, психохірургія, примусове лікування та ін. примусові заходи, спрямовані на виправлення або фіксацію фактичного чи уявного порушення, включно з тими, що дозволяють отримати згоду або дозвіл третьої сторони, скасовуютьсяДержави повинні змінити формулювання та визнати цю практику катуванням або іншим жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням чи покаранням, а також такими, що становлять дискримінацію користувачів психіатричних послуг, осіб із психічними розладами та осіб із психосоціальними розладами. Держави повинні забезпечити користування ними правоздатністю та використання ними нарівні з іншими, скасувавши закони, які передбачають замінене прийняття рішень, і повинні забезпечити: низку добровільних підтримуваних механізмів прийняття рішень, включаючи підтримку колег, з повагою до їх індивідуальної автономії , воля та уподобання; гарантії проти зловживань і неналежного впливу в рамках механізмів підтримки; а також розподіл ресурсів для забезпечення та забезпечення доступності підтримки.

14 вересня 2018 р.: Презентація тематичної доповіді Верховного комісара ООН з прав людини Психічне здоров'я та права людини заступника Верховного комісара ООН з прав людини пані Кейт Гілмор.

"ТАКІ ПРАКТИКИ, ЯК ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ, ПРИМУСОВА СТЕРИЛІЗАЦІЯ ТА ПРИМУСОВА ПОМІЩЕННЯ В ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЮ ПОРУШУЮТЬ ПРАВА ЛЮДИНИ, ЯК І КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ».

10 червня 2021 р.: Всесвітня організація охорони здоров’я «Керівництво щодо громадських служб охорони психічного здоров’я: сприяння підходам, орієнтованим на особистість і правам людини»,

Всесвітня організація охорони здоров’я «Керівництво щодо служб охорони психічного здоров’я в громаді: сприяння підходам, орієнтованим на особистість та правам людини», засуджує примусову психіатричну практику, про що йдеться:

«є повсюдним і все частіше використовується в послугах у країнах по всьому світу, незважаючи на відсутність доказів того, що вони пропонують будь-які переваги, і вагомі докази того, що вони призводять до фізичної та психологічної шкоди і навіть смерті».[Ii]

«Кілька інших прав КПІ, включаючи свободу від катувань або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання та свободу від експлуатації, насильства та жорстокого поводження, також заборонити примусові практики, такі як примусове перебування та лікування, ізоляції та обмеження волі, а також адміністрування антипсихотичні ліки, електросудомна терапія (ЕКТ) і психохірургія без інформованої згоди».[Iii]

Консультація щодо шляхів гармонізації законів в ООН (A/HRC/49/29) від 2 лютого 2022 р.

Резюме результатів консультації щодо шляхів узгодження законів, політики та практики, що стосуються психічного здоров’я, з нормами Конвенції про права людей з інвалідністю та способів їх реалізації

Доповідь Верховного комісара ООН з прав людини

"40. У світлі дискусій Верховний комісар Організації Об’єднаних Націй з прав людини робить наступні зауваження та рекомендації для держав та всіх інших відповідних зацікавлених сторін, включаючи медичних працівників, щодо шляхів гармонізації, у відповідних випадках, законів, політики та практики, що стосуються психічного здоров’я. з положеннями Конвенції про права людей з інвалідністю та про те, як їх реалізувати:

«(c) Виходячи зі своїх зобов’язань за Конвенцією, держави повинні скасувати положення про примусову інституціоналізацію та заміну процесу прийняття рішень у законодавстві та на практиці. Зобов’язання держав щодо деінституціоналізації мають включати припинення практики примусового лікування»,

ПРОЕКТ ПОСІБНИКИ ЩОДО ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я, ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА

червні 2022

ВООЗ/УВКПЛ

«Значні суперечки навколо використання електросудомної терапії (ЕКТ) і пов’язаних з нею ризиків (171). У Словенії та Люксембурзі ЕСТ недоступний (172); і в багатьох країнах спостерігалося різке зниження його використання (173). Крім того, лунають заклики розглянути питання про повну заборону ЕШТ (174, 175). Якщо це дозволено, ЕШТ слід застосовувати лише за інформованою згодою відповідної особи. Міжнародні стандарти прав людини дуже чітко стверджують, що ЕСТ без згоди порушує право на фізичну та психічну недоторканість і може вважатися тортурами та жорстоким поводженням. (77). Людей, яким пропонують ЕШТ, також слід поінформувати про всі ризики та можливі короткострокові та довгострокові шкідливі наслідки, такі як втрата пам’яті та пошкодження мозку. (176, 177)».

Графа 24. Що може говорити закон

ДЕ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПРАКТИКА ЕЛЕКТРОСУДОВОЇ ТЕРАПІЇ, ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ПИСЬМОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗГОДИ ОСОБИ ЗАБОРОНЕНО.

171. Read J, Cunliffe S, Jauhar S, McLoughlin DM. Чи варто нам припинити використання електросудомної терапії? BMJ. 2019;364:k5233. doi: 10.1136/bmj.k5233.

172. Gazdag G, Takács R, Ungvari GS, Sienaert P. Практика згоди на електроконвульсивну терапію в Європейському Союзі. J ECT. 2012;28:4-6. doi: 10.1097/YCT.0b013e318223c63c.

173. Read J, Harrop C, Geekie J, Renton J, Cunliffe S. Другий незалежний аудит електроконвульсивної терапії в Англії, 2019: використання, демографія, згода та дотримання вказівок і законодавства. Psychol Psychother Theory Res Pract. 2021;94:603-19. doi: 10.1111/papt.12335.

174. Read J, Cunliffe S, Jauhar S, McLoughlin DM. Чи варто нам припинити використання електросудомної терапії? . BMJ. 2019;364:k5233. doi: 10.1136/bmj.k5233.

175. Бреггін PR. Електрошок: наукові, етичні та політичні питання. Int J Risk Saf Med. 1998;11:5. (https://www.ectresources.org/ECTscience/Breggin_1998_ECT__Overview.pdf, доступ 27 червня 2022 р.).

176. Sackeim H, Prudic J, Fuller R, ін. д. Когнітивні ефекти електроконвульсивної терапії в громадських умовах. Нейропсихофармакол. 2007;32:244–54. doi: 10.1038/sj.npp.1301180.

177. Нормативно-правове оновлення інструкції з експлуатації системи thymatron iv. соматика; 2018 (https://www.thymatron.com/downloads/System_IV_Regulatory_Update.pdf доступ 27 червня 2022 р.).


[Я] «Доповідь спеціального доповідача з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання, Хуана Е. Мендеса», Рада ООН з прав людини, 1 лютого 2013 р., https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil /RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf

[Ii] «Посібник із надання служб охорони психічного здоров’я в громаді: сприяння підходам, орієнтованим на особистість і правам людини», Всесвітня організація охорони здоров’я, 10 червня 2021 р., https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707 (щоб завантажити звіт)

[Iii] «Посібник із надання послуг з охорони психічного здоров’я в громаді: сприяння підходам, орієнтованим на особистість і правам людини», Всесвітня організація охорони здоров’я, 10 червня 2021 р., с. 7.

- Реклама -
- ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ВМІСТ -spot_img
- Реклама -
- Реклама -

Must read

Останні статті