Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 1. ledna 2020

The EuropeanTimes.NEWS je členem GNS Press.

Adresa: The EuropeanTimes.NEWS, Madrid

E-mail: contact@europeantimes.news

EuropeanTimes.NEWS („nás“, „my“ nebo „naše“) provozuje následující webové stránky se svými informačními bulletiny (souhrnně nazývanými „služba“):

Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zpřístupňování osobních údajů, když používáte naši službu, a volby, které k těmto údajům přidružujete.

Vaše údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto Zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, mají pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich Podmínkách a podmínkách, které jsou dostupné na

Definice

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o živé osobě, které lze identifikovat z těchto údajů (nebo z těchto a dalších informací, které budeme mít nebo pravděpodobně dostaneme k dispozici).

Použití dat

Data využití jsou automaticky shromážděná data buď vygenerovaná použitím služby, nebo ze samotné infrastruktury služby (například délka návštěvy stránky).

Cookies

Cookies jsou malé kousky dat uložených v zařízení uživatele.

Řadič dat

Správcem údajů se rozumí osoba, která (samostatně nebo společně nebo společně s jinými osobami) určuje účely, pro které a jakým způsobem jsou nebo mají být zpracovávány jakékoli osobní údaje.

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů jsme správcem vašich údajů.

Zpracovatel dat (nebo poskytovatelé služeb)

Zpracovatelem dat (nebo poskytovatelem služeb) se rozumí jakákoli osoba (jiná než zaměstnanec správce dat), která zpracovává data jménem správce dat.

Můžeme využívat služby různých poskytovatelů služeb, abychom mohli efektivněji zpracovávat data.

Subjekt údajů

Subjekt údajů je každá žijící osoba, která je předmětem osobních údajů.

Uživatel

Uživatel je jedinec, který používá naši službu. Uživatel odpovídá subjektu údajů, který je předmětem osobních údajů.

Sběr a použití dat

Shromažďujeme několik různých typů údajů pro různé účely, abychom vám mohli poskytovat a zlepšovat naši službu.

Typy shromážděných údajů

Osobní údaje

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, které lze použít k vašemu kontaktu nebo identifikaci („osobní údaje“). Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo)
 • Jméno a příjmení
 • Geografické údaje (adresa, země, město, PSČ atd.)
 • Organizace a pozice
 • Demografické údaje
 • Online identifikátory (uživatelské jméno, IP atd.)

Můžeme použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali prostřednictvím informačních bulletinů, marketingových či propagačních materiálů a dalších informací, které by vás mohly zajímat. Můžete se rozhodnout, že od nás obdržíte jakoukoli nebo všechny tyto informace, a to v souladu s odkazem na odhlášení nebo pokyny uvedenými v jakémkoli odeslaném e-mailu.

Použití dat

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak je Služba přístupná a jak je používána („Data o užívání“). Tato data o použití mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu počítače (např. Adresa IP), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky služby, které navštívíte, čas a datum návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečný identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Sledování dat cookies

Používáme cookies a podobné technologie sledování pro sledování aktivity v naší službě a uchovávání určitých informací.

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy na vašem zařízení. Sledovací technologie také používají majáky, štítky a skripty pro shromažďování a sledování informací a pro zlepšení a analýzu naší služby.

Váš prohlížeč můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby informoval, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud však cookies neakceptujete, pravděpodobně nebudete moci používat některé části naší služby.

Příklady souborů cookie, které používáme:

 • Soubory cookie. Pro provozování naší služby používáme soubory cookie relace.
 • Upřednostňované soubory cookie. Používáme preferenční soubory cookie, abychom si pamatovali vaše preference a různá nastavení.
 • Bezpečnostní soubory cookie. Bezpečnostní soubory cookie používáme pro účely zabezpečení.
 • Reklamní soubory cookie. Reklamní soubory cookie slouží k tomu, aby vám sloužily k reklamám, které mohou být relevantní pro vás a vaše zájmy.

Většina údajů, které shromažďujeme, je shromažďována přímo od subjektu údajů. Některá data shromažďujeme ze zdrojů třetích stran prostřednictvím souborů cookie. Další podrobnosti o souborech cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

Použití dat

The EuropeanTimes.NEWS používá shromážděná data k různým účelům:

 • Poskytovat a udržovat naši službu
 • Oznámení o změnách v naší službě
 • Abyste se mohli účastnit interaktivních funkcí naší služby, pokud se tak rozhodnete
 • Abychom vám mohli poskytovat naše zpravodaje
 • Pro poskytování relevantní reklamy
 • Poskytovat podporu zákazníkům
 • Získat analýzu nebo cenné informace, abychom mohli zlepšit naši službu
 • Sledovat používání naší služby
 • Odhalit, zabránit a řešit technické problémy
 • Chcete-li vám poskytnout zprávy, speciální nabídky a obecné informace o dalších zbožích, službách a událostech, které nabízíme, které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo o kterých jste se dotazovali, pokud jste se rozhodli,

Právní základ pro zpracování údajů

The EuropeanTimes.NEWS používá několik právních základů pro zpracování údajů:

 • souhlas
 • plnění smlouvy
 • dodržování zákonných povinností
 • oprávněný zájem The EuropeanTimes.NEWS, například pro marketingové účely, kontrolovat pravidelný provoz Služby, bránit naše práva nebo zlepšovat naše webové stránky.

Zachování dat

EuropeanTimes.NEWS bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a vymáhání našich právních dohod a zásad.

EuropeanTimes.NEWS bude také uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje používány k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos dat

Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do - a udržovány na - počítačích umístěných mimo vaši státní, provinční, země nebo jinou vládní jurisdikci, kde se mohou zákony na ochranu dat lišit od těch, které se týkají vaší jurisdikce.

Údaje, které shromažďujeme, jsou většinou zpracovávány ve Španělsku.

EuropeanTimes.NEWS předává údaje do země mimo Evropský hospodářský prostor pouze v případě, že tato země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany ve smyslu platných právních předpisů a zejména ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (více informací o zemích nabízejících odpovídající úroveň ochrany, viz: https://goo.gl/1eWt1V), nebo v mezích povolených platnou legislativou, například zajištěním ochrany údajů příslušnými smluvními ustanoveními.

Pokud si přejete, můžete získat kopii upravených smluvních ustanovení zasláním e-mailu na adresu contact@europeantimes.news

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany soukromí, po němž následuje vaše podání takových informací, vyjadřuje vaše souhlas s tímto převodem.

The EuropeanTimes.NEWS učiní veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a nebude probíhat žádný přenos vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně zabezpečení vašich údajů a dalších osobních údajů.

Zveřejnění údajů

Obchodní transakce

Pokud se The EuropeanTimes.NEWS podílí na fúzi, akvizici nebo prodeji aktiv, mohou být vaše osobní údaje přeneseny. Než budou vaše osobní údaje přeneseny a budou podléhat jiným Zásadám ochrany osobních údajů, upozorníme vás.

Zveřejnění pro vymáhání práva

Za určitých okolností může být od The EuropeanTimes.NEWS požadováno zpřístupnění vašich osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládní agentury).

Právní požadavky

The EuropeanTimes.NEWS může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

 • Splnění zákonné povinnosti
 • K ochraně a obraně práv a majetku The EuropeanTimes.NEWS
 • Zabránit případnému nesprávnému jednání v souvislosti se službou
 • Chcete-li chránit osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Ochrana proti právní odpovědnosti

Bezpečnost dat

Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není bezpečný pro 100%. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Vaše práva

Cílem EuropeanTimes.NEWS je podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, upravit, odstranit nebo omezit použití vašich osobních údajů.

Kdykoli je to možné, můžete své osobní údaje aktualizovat přímo v části nastavení účtu. Pokud nemůžete změnit své osobní údaje, kontaktujte nás a proveďte požadované změny.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme, a pokud chcete, aby byly odstraněny z našich systémů, kontaktujte nás prosím vyplněním formuláře na kontakt strana.

Máš pravdu:

 • Pro přístup a obdržení kopie osobních údajů, které o vás máme
 • Opravit nepřesné osobní údaje o vás
 • Chcete-li požádat o vymazání vašich osobních údajů
 • Chcete-li odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich údajů
 • Máte právo na přenositelnost údajů pro informace, které poskytujete The EuropeanTimes.NEWS, pokud od vás shromažďujeme nějaké údaje. Můžete požádat o získání kopie vašich osobních údajů v běžně používaném elektronickém formátu, abyste je mohli spravovat a přesouvat.

Vezměte prosím na vědomí, že před odesláním odpovědi na tyto požadavky vám můžeme požádat o ověření vaší totožnosti.

Máte také právo podat stížnost španělskému dozorovému úřadu “Španělská agentura pro ochranu údajů“ nebo váš národní dozorový orgán.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran, aby zprostředkovávali naši Službu („Poskytovatelé služeb“), poskytovali Službu naším jménem, ​​prováděli služby související se Službou a rozšiřovali funkcionalitu nebo nám pomáhali analyzovat, jak je naše Služba používána.

Tyto třetí strany mají k vašim osobním údajům přístup pouze k tomu, aby tyto úkoly vykonávaly v našem zastoupení a jsou povinny jej nezveřejňovat ani používat k jiným účelům.

Níže je uveden neúplný seznam příkladů.

Technické služby

Můžeme používat služby třetích stran, abychom vám pomohli snadněji se přihlásit na web nebo rozšířili funkčnost naší Služby.

Správce značek Google

Google Tag Manager je služba nabízená společností Google, která nám umožňuje nasadit na web další služby. Správce značek Google neshromažďuje žádné vaše osobní údaje.

Přihlášení do naší služby

V určitém okamžiku můžete použít svůj Google, Facebook, X, LinkedIn a Microsoft pro snadnější přihlášení na náš web. Naše služba obdrží od těchto platforem identifikační token, aby byl proces přihlášení jednodušší. Naše služba neukládá vaše osobní údaje z žádné z těchto platforem.

Analýza

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran k monitorování a analýze využívání naší služby.

Google Analytics

Služba Google Analytics je služba webového analytika nabízená společností Google, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Společnost Google využívá shromážděná data ke sledování a sledování používání naší služby. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Společnost Google může shromažďovaná data používat k tomu, aby kontextualizovala a personalizovala reklamy své vlastní reklamní sítě.

Můžete se rozhodnout, že jste službu Google Analytics aktivovali prostřednictvím instalace doplňku prohlížeče pro odhlášení služby Google Analytics. Doplněk zabraňuje tomu, aby JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) sdílel informace o aktivitách návštěv s Google Analytics.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Podmínky ochrany osobních údajů Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Statistika obsahu

Content Insights je analytická služba nabízená společností Content Insights EAD, která sleduje a hlásí návštěvnost webových stránek. Content Insights EAD monitoruje vaše používání služby. Údaje zpracovává v souladu s jejich Zásadami ochrany osobních údajů: https://contentinsights.com/privacypolicy

Zpravodaje

MailChimp

Používáme MailChimp jako naši platformu pro zasílání newsletterů. Používáním naší Služby berete na vědomí, že některé informace, které poskytnete, budou přeneseny do MailChimpu ke zpracování v souladu s jejich Zásady ochrany osobních údajů  a  Podmínky použití.

Mailpoet

MailPoet používáme jako naši platformu pro zasílání newsletterů. Používáním naší Služby berete na vědomí, že některé informace, které poskytnete, budou přeneseny do MailChimpu ke zpracování v souladu s jejich Zásady ochrany osobních údajů  a  Podmínky použití.

Reklama

Poskytovatelé služeb třetích stran můžeme použít k tomu, aby vám zobrazovali reklamy, které vám pomohou podpořit a udržovat naše služby.

Soubor cookie Google AdSense DoubleClick

Google jako prodejce třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam v naší Službě. Google používá cookie DoubleClick a umožňuje jejím partnerům zobrazovat reklamy našim uživatelům na základě jejich návštěvy naší služby nebo jiných webových stránek na internetu.

Z používání souboru cookie DoubleClick pro zájmově orientovanou inzerci se můžete odhlásit na webové stránce Nastavení reklam Google: https://www.google.com/ads/preferences/

Behaviorální remarketing

The EuropeanTimes.NEWS může používat remarketingové služby k inzerci na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši službu. My a naši dodavatelé třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

Google AdWords

Remarketingová služba služby Google AdWords zajišťuje společnost Google Inc.

Můžete zrušit službu Google Analytics pro reklamní reklamu v Reklamní síti a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google na stránce Nastavení reklam Google: https://www.google.com/settings/ads

Společnost Google také doporučuje nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - pro váš webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics umožňuje návštěvníkům zabránit tomu, aby Google Analytics shromažďoval a používal jejich data.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Podmínky ochrany osobních údajů Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

X

Služba remarketingu v službě Twitter je poskytována společností Twitter Inc.

Můžete se odhlásit ze zájmově orientovaných reklam na Twitteru podle jejich pokynů: https://support.twitter.com/articles/20170405

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a zásadách služby Twitter můžete získat na stránce jejich ochrany osobních údajů: https://twitter.com/privacy

Facebook

Remarketingová služba Facebook je poskytována firmou Facebook Inc.

Více informací o inzerci na základě zájmů z Facebooku naleznete na této stránce: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Chcete-li se odhlásit od zájmových reklam ve službě Facebook, postupujte podle těchto pokynů z Facebooku: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook dodržuje autoregulační principy online behaviorální reklamy stanovené aliancí pro digitální reklamu. Můžete se také odhlásit z Facebooku a dalších zúčastněných společností prostřednictvím Digital Advertising Alliance v USA https://www.aboutads.info/choices/, aliance digitální reklamy Kanady v Kanadě https://youradchoices.ca/ nebo Evropská interaktivní aliance digitální reklamy v Evropě https://www.youronlinechoices.eu/, nebo se odhlásíte pomocí nastavení mobilního zařízení.

Další informace o ochraně osobních údajů ve Facebooku najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn

Remarketingová služba LinkedIn je nabízena jako součást balíčku marketingových řešení LinkedIn. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak marketingová řešení LinkedIn splňují GDPR, přečtěte si tyto časté dotazy: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/87080/linkedin-marketing-solutions-and-the-general-data-protection-regulation-gdpr-?lang=en
Zásady ochrany osobních údajů LinkedIn naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Povinnost poskytnout údaje

Jako uživatel webu nemáte žádnou zákonnou ani smluvní povinnost poskytnout nám své osobní údaje. Pokud s námi uzavřete smluvní vztah, možná budete muset poskytnout některé osobní údaje za účelem realizace smlouvy.

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné weby, které nás neprovozují. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránku třetí strany. Důrazně doporučujeme přezkoumat zásady ochrany osobních údajů pro všechny navštěvované stránky.

Nemáme žádnou kontrolu nad žádnou odpovědností za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek či služeb třetích stran.

Ochrana soukromí dětí

Naše služba se nevztahuje na někoho mladšího než 18 ("Děti").

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 18 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dětí bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny v tomto Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů můžeme občas aktualizovat. O změnách vám oznámíme zveřejnění nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět prostřednictvím e-mailu a / nebo význačného oznámení o našich Službách dříve, než změna vstoupí v platnost, a aktualizovat „datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Jurisdikce

Aktuální Zásady ochrany osobních údajů podléhají španělskému právu. Pro případy související s aktuálním dokumentem jmenujeme jako příslušný soud v Madridu ve Španělsku.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás: