10.5 C
Brussel
Maandag, Desember 11, 2023
NuusGeestesgesondheid: van "sleg" na "mal": Mediese mag en sosiale beheer

Geestesgesondheid: van "sleg" na "mal": Mediese mag en sosiale beheer

Hierdie is 'n gedeelte uit die verslag wat deur die Spesiale Rapporteur oor die reg van almal op die genieting van die hoogste bereikbare standaard van fisiese en geestelike gesondheid by die VN se Menseregteraad ingedien is. (A/HRC/44/48)

Opsomming van volledige verslag: In die huidige verslag, ingedien ingevolge die Menseregteraad-resolusie 42/16, brei die Spesiale Rapporteur uit oor die elemente wat nodig is om 'n regte-gebaseerde globale agenda vir die bevordering van die reg op geestesgesondheid op te stel. Die Spesiale Rapporteur verwelkom internasionale erkenning dat daar geen gesondheid is sonder geestesgesondheid nie en waardeer die verskillende wêreldwye inisiatiewe om alle elemente van globale geestesgesondheid te bevorder: bevordering, voorkoming, behandeling, rehabilitasie en herstel. Hy beklemtoon egter ook dat daar ondanks belowende neigings 'n wêreldwye mislukking van die status quo is om menseregteskendings in geestesgesondheidsorgstelsels aan te spreek. Hierdie bevrore status quo versterk 'n bose kringloop van diskriminasie, ontmagtiging, dwang, sosiale uitsluiting en onreg. Om die siklus te beëindig, moet nood, behandeling en ondersteuning breër gesien word en ver verby 'n biomediese begrip van geestesgesondheid beweeg. Globale, streeks- en nasionale gesprekke is nodig om te bespreek hoe om geestesgesondheidstoestande te verstaan ​​en daarop te reageer. Daardie besprekings en aksies moet regte-gebaseerd, holisties en gewortel wees in die geleefde ervaring van diegene wat die verste agtergelaat is deur skadelike sosiopolitieke stelsels, instellings en praktyke. Die Spesiale Rapporteur maak 'n aantal aanbevelings vir state, vir organisasies wat die psigiatriese beroep verteenwoordig en vir die Wêreldgesondheidsorganisasie.

Oormedikalisasie en bedreigings vir menseregte

A. Konteks: van “sleg” na “mal”. Mediese mag en sosiale beheer

27. Baie mense van tradisioneel gemarginaliseerde groepe in die samelewing, soos mense wat in armoede leef, mense wat dwelms gebruik en persone met psigososiale gestremdhede, is verstrengel deur 'n heilige drie-eenheid van etikette: (a) Slegte mense/misdadigers, (b) Siek of mal mense of pasiënte, of (c) 'n Kombinasie van die twee. Daardie etikette het sulke gemeenskappe kwesbaar gemaak vir buitensporige straf, behandeling en/of terapeutiese "geregtigheid" vir voorwaardes of gedrag wat sosiaal onaanvaarbaar geag word. Die resultaat is 'n uitsluitende, diskriminerende en dikwels rassistiese pypleiding vanaf skole, strate en onderbediende gemeenskappe na tronke, hospitale en private behandelingsfasiliteite, of in gemeenskappe onder behandelingsbevele, waar menseregte oortredings kan sistemies, wydverspreid wees en dikwels intergenerasioneel. Die wêreldwye geestesgesondheidsdiskoers bly afhanklik van hierdie "mal of slegte" benadering en aan wette, praktyke en die houdings van belanghebbendes is buitensporig afhanklik van die idee dat geestesgesondheidsorg meestal gaan oor die voorkoming van gedrag wat gevaarlik kan wees of intervensies vereis gebaseer op mediese (terapeutiese) noodsaaklikheid. Diegene wat regte-gebaseerde benaderings voorstaan ​​wat deur moderne openbare gesondheidsbeginsels en wetenskaplike bewyse toegepas word, daag die "mal of slegte" tweespalt uit as verouderd, diskriminerend en ondoeltreffend.

28. Die vele wêreldwye pogings tot uitsluiting en dekriminalisering is welkom, maar aandag moet gegee word aan die gepaardgaande politiek en beleidsverskuiwings na die verskynsel van oormedikalisering, wat beduidende kommer oor menseregte laat ontstaan. Hetsy ingeperk of gedwing op openbare veiligheid of mediese gronde, die gedeelde ervaring van uitsluiting ontbloot 'n algemene narratief van diep benadeling, diskriminasie, geweld en hopeloosheid.

29. Hierdie verderflike vorm van medikasie bied uitdagings aan die bevordering en beskerming van die reg op gesondheid. Medisalisasie vind plaas wanneer 'n verskeidenheid van gedrag, gevoelens, toestande of gesondheidsprobleme "gedefinieer in mediese terme, beskryf met behulp van mediese taal, verstaan ​​deur die aanvaarding van 'n mediese raamwerk, of behandel deur mediese intervensie"[1]. Die proses van medikalisasie word dikwels geassosieer met sosiale beheer aangesien dit dien om grense rondom normale of aanvaarbare gedrag en ervarings af te dwing. Medikalisasie kan die vermoë om 'n mens se self op te spoor masker en ervarings binne 'n sosiale konteks, wat wanherkenning van wettige bronne van nood (gesondheidsdeterminante, kollektiewe trauma) aanwakker en vervreemding veroorsaak. In die praktyk, wanneer ervarings en probleme as medies eerder as sosiaal, polities of eksistensieel beskou word, word reaksies gesentreer rondom individuele-vlak intervensies wat daarop gemik is om 'n individu terug te keer na 'n vlak van funksionering binne 'n sosiale sisteem eerder as om die nalatenskap van lyding en die verandering wat nodig is om daardie lyding op sosiale vlak teë te werk. Verder, medikalisasie loop die risiko om dwangpraktyke te legitimeer wat menseregte skend en kan diskriminasie teen groepe wat reeds in 'n gemarginaliseerde situasie deur hul leeftyd en oor generasies heen verder verskans word.

30. Daar is 'n aangaande neiging om medisyne te gebruik as 'n manier om 'n individu se waardigheid en outonomie te diagnoseer en vervolgens te ontslaan binne 'n reeks sosiale beleidsareas, waarvan baie beskou word as gewilde hervormings tot verouderde vorme van straf en gevangenisstraf. Medikalisasie wyk af van die kompleksiteit van die konteks as mense in die samelewing, wat impliseer dat daar 'n konkrete, meganistiese (en dikwels paternalistiese) oplossing bestaan. Dit weerspieël die onwilligheid van die globale gemeenskap om menslike lyding sinvol te konfronteer en sluit 'n onverdraagsaamheid in teenoor die normale negatiewe emosies wat almal in die lewe ervaar. Hoe “behandeling” of “mediese noodsaaklikheid” gebruik word om diskriminasie en sosiale onreg te regverdig, is kommerwekkend.

31. Die dominante biomediese benadering het daartoe gelei dat state hul gesag regverdig om in te gryp op maniere wat die regte van individue beperk. Byvoorbeeld, mediese redes moet nooit gebruik word as 'n verdediging of regverdiging vir beleide en praktyke wat die waardigheid en regte van mense wat dwelms gebruik skend nie. Alhoewel pogings om reaksies op dwelmgebruik weg te skuif van gekriminaliseerde modelle na gesondheidsgebaseerde modelle in beginsel welkom is, is dit belangrik om versigtig te wees oor die risiko van medikalisasie wat regteskendings teen mense wat dwelms gebruik, verder verskans. Medikaliseerde reaksies om verslawing aan te spreek (veral wanneer dit as 'n siekte geraam word) kan parallelle dwangpraktyke, aanhouding, stigmatisering en die gebrek aan toestemming wat in gekriminaliseerde benaderings gevind word, weerspieël. Sonder beskerming van menseregte kan hierdie praktyke floreer en kan individue wat sosiale, ekonomiese of rasse-marginalisering in die gesig staar, dikwels buite verhouding beïnvloed.

die fisiese kettings en slotte word vervang deur chemiese beperkings en aktiewe toesig.

Danius Puras, spesiale rapporteur van die Verenigde Nasies oor die reg van almal tot die
geniet van die hoogste haalbare standaard van fisies en geestelik
gesondheid, 2020

32. Gedwonge intervensies in geestesgesondheidsinstellings is geregverdig weens bepalings van "gevaarlikheid" of "mediese noodsaaklikheid". Daardie bepalings word deur iemand anders as die betrokke individu vasgestel. Omdat hulle subjektief is, vereis hulle groter ondersoek vanuit 'n menseregte-perspektief. Terwyl mense wêreldwyd veg vir die ontknoping van mense met ernstige emosionele nood, die fisiese kettings en slotte word vervang deur chemiese beperkings en aktiewe toesig. Die blik van die Staat en die belegging van hulpbronne bly te eng gefokus op die beheer van die individu met "mediese noodsaaklikheid", algemeen aangevoer as gronde om sodanige beheer te regverdig.

33. Ten spyte van die afwesigheid van biologiese merkers vir enige geestesgesondheidstoestand[2], psigiatrie het biomediese en akontekstuele begrip van emosionele nood versterk. As gevolg van die gebrek aan 'n omvattende begrip van die etiologie van, en behandeling vir, geestesgesondheidstoestande, is daar 'n groeiende neiging wat 'n oorgang weg van medikalisasie aanspoor.[3]. Daar is toenemende oproepe binne psigiatrie vir 'n "fundamentele herbesinning van psigiatriese kennisskepping en opleiding" en 'n hernude klem op die belangrikheid van relasionele sorg en die interafhanklikheid van geestes- en sosiale gesondheid[4]. Die Spesiale Rapporteur stem saam maar doen 'n beroep op georganiseerde psigiatrie en sy leiers om menseregte stewig as kernwaardes te vestig wanneer geestesgesondheidsintervensies geprioritiseer word.

34. Wanneer dit oorweeg word om behandeling te begin, die beginsel van primum non nocere, of "doen eers geen kwaad nie", moet die leidende een wees. Ongelukkig word die lastige newe-effekte as gevolg van mediese ingrypings dikwels oor die hoof gesien, die skade wat met talle psigotropiese middels geassosieer word, is afgemaak en die voordele daarvan oordrewe in die gepubliseerde literatuur[5]. Die potensiaal vir oordiagnose en oorbehandeling moet dus beskou word as 'n potensiële iatrogene effek van huidige globale pogings om toegang tot behandeling op te skaal. Boonop verdien die breër menseregte en sosiale skade wat deur medikalisasie veroorsaak word, soos sosiale uitsluiting, gedwonge behandeling, verlies van toesig oor kinders en verlies aan outonomie, groter aandag. Medikalisasie affekteer elke aspek van die lewens van persone met psigososiale gestremdhede; dit ondermyn hul vermoë om te stem, te werk, 'n huis te huur en volwaardige burgers te wees wat aan hul gemeenskappe deelneem.

35. Dit word nou algemeen erken dat die massa-opsluiting van individue uit groepe in gemarginaliseerde situasies is 'n dringende menseregtekwessie. Ten einde massamedikalisasie te voorkom, is dit noodsaaklik om 'n menseregteraamwerk in die konseptualisering van, en beleide vir, geestesgesondheid in te sluit. Die belangrikheid van kritiese denke (byvoorbeeld om te leer oor die sterk- en swakpunte van 'n biomediese model) en kennis van die belangrikheid van 'n menseregte-gebaseerde benadering en die determinante van gesondheid moet 'n sentrale deel van mediese onderwys wees.

Verwysings

[1] (21) Sien Peter Conrad en Joseph W. Schneider, Deviance and Medicalization: from Badness to Sickness (Philadelphia, Pennsylvania, Temple University Press, 2010).

[2] (22) Sien James Phillips en andere, "Die ses mees noodsaaklike vrae in psigiatriese diagnose: 'n meervoudige deel 1: konseptuele en definisiekwessies in psigiatriese diagnose", Philosophy, Ethics and Humanities in Medicine, vol. 7, No. 3 (Januarie 2012).

[3] (23) Sien Vincenzo Di Nicola. "''n Persoon is 'n persoon deur ander persone': 'n sosiale psigiatrie-manifes vir die 21ste eeu", World Social Psychiatry, vol. 1, No. 1 (2019).

[4] (24) Sien Caleb Gardner en Arthur Kleinman, “Medicine and the mind – the followings of psychiatry’s identity crisis”, The New England Journal of Medicine, vol. 381, No. 18 (Oktober 2019).

[5] (25) Sien Joanna Le Noury ​​en andere, "Restoring Study 329: Efficacy and Harms of paroxetine and imipramine in treatment of major Depression in adolessence", The BMJ, vol. 351 (September 2015).

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

VRYWARINGVERTALINGS: Alle artikels op hierdie webwerf word in Engels gepubliseer. Die vertaalde weergawes word gedoen deur 'n outomatiese proses bekend as neurale vertalings. As jy twyfel, verwys altyd na die oorspronklike artikel. Dankie vir die begrip.

- Advertensie -

Meer van die skrywer

- EKSKLUSIEWE INHOUD -kol_img
- Advertensie -
- Advertensie -
- Advertensie -

Moet lees

Jongste artikels

- Advertensie -