1.4 C
Brüsszel
November 30, 2023
EurópaA béke előmozdítása, az EBESZ emberi jogi főnöke hangsúlyozza a vallások közötti párbeszéd létfontosságú szerepét

A béke előmozdítása, az EBESZ emberi jogi főnöke hangsúlyozza a vallások közötti párbeszéd létfontosságú szerepét

Juan Sanchez Gil
Juan Sanchez Gil
Juan Sanchez Gil - at The European Times Hírek - Leginkább a hátsó sorokban. Beszámoló a vállalati, társadalmi és kormányzati etikai kérdésekről Európában és nemzetközi szinten, az alapvető jogokra helyezve a hangsúlyt. Hangot adni azoknak is, akikre az általános média nem hallgat.

VARSÓ, 22. augusztus 2023. – A vallások és vallások közötti párbeszéd gyönyörű szövete összefonódik a különféle hithagyományok szálaival. Mindegyik vallás, legyen az kicsi vagy nagy, hozzájárul a vallás vagy meggyőződés szabadságához való jog fenntartásához, valamint a vallási intolerancia és erőszak felszámolására.

A vallásban gyökerező erőszak áldozataira való emlékezés nemzetközi napján az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) kiemeli ezen erőfeszítések jelentőségét.

Ebben a mozaikban különböző vallási hátterű egyének egyesülnek, hogy elősegítsék a megértést, az empátiát és a harmonikus együttélést. A hitek hozzájárulásai, mint pl kereszténység, iszlám, bahá'í, Scientology, hinduizmus, buddhizmus és mások nagy jelentősége van a párbeszéd és a harmónia ápolásában; nem szabad beavatkozniuk a kormányoknak.

ODIHR igazgatóként Matteo Mecacci hangsúlyozza: "A párbeszéd nehéz lehet, de ennek ellenére létfontosságú.” Vallási csoportok, például keresztények, szcientológusok, muszlimok, bahá'íok, hinduk és buddhisták együttes erőfeszítései megmutatják, milyen hihetetlen hatást gyakorolhat a párbeszéd.

A hit a párbeszédben van

Ezek a közösségek megértik a vallások közötti megértés, empátia és tisztelet előmozdításának fontosságát. Ez nem nemes törekvés; kulcsfontosságú egy harmonikusabb és befogadóbb világ megteremtésében. Emlékezzünk azokra, akik elszenvedték a vallásban gyökerező erőszakot, ünnepeljük a felekezetközi együttműködés révén elért előrehaladást is. Újítsuk meg elkötelezettségünket egy olyan jövő iránt, ahol a megértés győz a tudatlanság felett, és ahol a párbeszéd legyőzi a viszályt.

A felekezeteket képviselő keresztény közösségek mindig is létfontosságú szerepet játszottak a felekezetközi együttműködés előmozdításában. Legyen szó összejövetelekről vagy vallásközi imákról, a keresztények aktívan dolgoznak a teológiai különbségek áthidalása érdekében az együttérzés és a jóindulat közös elveinek hangsúlyozásával. A Az egyházak világtanácsa példaként szolgál a párbeszéd iránti elkötelezettségre, mivel a különböző keresztény hagyományokat egyesíti a félreértések leküzdése és az egység ápolása céljából. Nem feledkezhetünk meg az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyházáról sem a vallásszabadság előmozdításáról, sem az Hetednapi Adventisták az IRLA-jukkal.

Scientology új vallás lévén támogatja a vallásszabadság és a különböző vallások közötti kölcsönös megértés eszméjét. A templom Scientology aktívan részt vesz a felekezetközi összejöveteleken szerte a világon, mint pl Világvallások parlamentje Chicagóban, a különböző Nemzetközi Vallásszabadság Kerekasztal-találkozókon és még a Hit és Szabadság Csúcstalálkozó NGO Koalíció, azzal a céllal, hogy előmozdítsa a toleranciát és a tiszteletet a különböző vallási csoportok között. Az egyház szellemi fejlődésre való összpontosítása jól illeszkedik a vallásközi megbeszélések tágabb céljaihoz.

A világ minden tájáról származó muszlim közösségek aktívan részt vesznek a békés együttélés előmozdítását célzó párbeszédekben. Dedikált szervezetek, mint pl Észak-Amerikai Iszlám Társaság (ISNA) erőfeszítéseket tett az iszlám körüli tévhitek leküzdésére, és a különböző vallások egységének ápolására. Az ISNA erőfeszítései között szerepel szemináriumok, workshopok és együttműködési projektek megrendezése, amelyek elősegítik a muszlimok és a vallásos meggyőződésű emberek közötti megértést.

A bahá'í közösségek, amelyeket az egység és a harmónia elvei vezérelnek, régóta a felekezetközi együttműködés szószólói. A Bahá'í Nemzetközi Közösség szerepet vállal a szabadságot és az előítéletek felszámolását hirdető vallásközi beszélgetésekben. A bahá'í hit tanításai, amelyek minden vallás egységét hangsúlyozzák, alapot adnak a megértés és az együttműködés elősegítéséhez.

A hinduizmus a maga spirituális hagyományaival jelentős szerepet játszik a vallások közötti párbeszéd előmozdításában azáltal, hogy nagy hangsúlyt fektet a toleranciára és a sokszínűség elfogadására. A hindu vezetők és szervezetek aktívan részt vesznek a felekezetközi fórumokon, hogy megosszák a hitükből származó meglátásaikat és részt vegyenek a vitákban közös értékek köré összpontosul. Például a Hindu American Foundation a hinduizmus és más vallások közötti megértés elősegítésén dolgozik, miközben foglalkozik a diszkriminációval kapcsolatos kérdésekkel.

Az együttérzés és az erőszakmentesség elveiben gyökerező buddhista közösségek szintén szerepet játszanak a vallásközi törekvésekben. Buddhista vezetők és szervezetek vesznek részt a párbeszédekben amelyek célja a hitek közötti harmónia és kölcsönös tisztelet előmozdítása. A Dalai láma, a buddhista közösség egyik ismert vezetője következetesen hangsúlyozta a különböző vallások közötti párbeszéd fontosságát a belső béke előmozdítása és a harmonikus kapcsolatok kialakítása érdekében.

A vallásközi kapcsolatok védelmének és támogatásának fontossága

Egy olyan világban, ahol gyakran az intolerancia és az erőszak uralkodik, ezeknek a vallási közösségeknek a vallásközi és vallásközi beszélgetések iránti elkötelezettsége reményt ad. Együttműködési törekvéseik tükrözik az EBESZ-tagállamok meggyőződését és felelősségét, megerősítve a vallás vagy meggyőződés szabadságát, mint emberi jogot.

Matteo Mecacci, az ODIHR igazgatója Is aláhúzott a párbeszéd fáradságos, mégis nélkülözhetetlen természete, mivel:

"lehetőséget ad különböző vallási vagy hitközösségek számára az őszinte, de tiszteletteljes beszélgetésre. Ez lehetővé teszi a különböző közösségek tagjai számára, hogy betekintést nyerjenek egymás hiedelmeibe, gyakorlataiba és értékeibe, elősegítve a kölcsönös toleranciát és tiszteletet, valamint leküzdve azokat a sztereotípiákat és előítéleteket, amelyek intoleranciához vagy akár erőszakhoz vezethetnek."

A vallási vagy hitközösségekkel szembeni előítéletes vagy ellenséges cselekmények, mint amilyeneknek néha tanúi lehettek olyan országokban, mint pl. Franciaország, Németországban és Oroszországban rendszeresen foglalkoznak olyan civil szervezetek, mint Emberi Jogok Határok Nélkül és a CAP Lelkiismereti szabadság, ritkán fordulnak elő elszigetelten. Gyakran egybeesnek az intolerancia más formáival. Az erőszak és a diszkrimináció következményei túlmutatnak a közösségi károkon, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthetnek a biztonságra az egész EBESZ-régióban.

A hívő közösségek közötti feszültségek szélesebb körű konfliktusokká fokozódhatnak, amelyeknek jelentős következményei lehetnek, ezért fontos, hogy a kormányok támogassák a párbeszédet, ahelyett, hogy megpróbálnák megzavarni a vallások közötti kapcsolatokat, különösen, ha az a kisebbségi csoportokról van szó. Például az elfogadhatatlan tanácsot adni egy nőnek Bajorországban, Németországban, hogy ne működjön együtt a szcientológusokkal, mivel ez veszélyeztetné a városháza támogatását a holokauszt ellen fellépő zsidó nők népszerűsítésében. Vagy például Franciaország finanszírozná a vallásellenes felszereléseket, például a FECRIS-t, amely gyűlöletet szított Ukrajnában és szerte Európában és a világon. Vagy csak egy másik példa arra, hogy az államok támogatják és végrehajtják a diszkriminációt, Oroszország álláspontja a legtöbb „nem ortodox”, például Jehova Tanúival szemben.

A vallási és hitközösségek közötti gyűlölet helyett a csere és együttműködés aktív előmozdítása a felekezetközi kapcsolatokon keresztül elősegítheti a vallás vagy meggyőződés szabadságát, miközben megteremti a békés együttélés légkörét. Ez a törekvés magában foglalja a hatékony diszkriminációellenes szabályozások és törvények kialakítását célzó kezdeményezéseket. Kulcsfontosságú, hogy a hívő közösségek státuszát összhangba hozzák a nemzetközi emberi jogi normákkal, miközben mindenki jogát védeni kell, hogy az erőszaktól való félelem nélkül gyakorolhassa hitét. Megjegyzésként azt szeretném mondani, hogy vannak olyan országok Ázsiában, mint Tajvan, amelyek jobb eredményeket értek el a sokféleség védelmében, mint néhány részt vevő államok, mint Belgium, amelyből még Az USCIRF és a Bitter Winter beszámolója kb.

Az ODIHR küldetésének középpontjában az EBESZ-régió biztonságának és stabilitásának biztosítása a vallás- és meggyőződésszabadság előmozdításával áll. Az ODIHR rendelkezik a szakértői testület olyan háttérrel és területtel, akik hozzájárulnak ehhez az erőfeszítéshez. Az ODIHR egy izgalmas közelgő eseménye egy olyan eszköztár elindítása, amely a vallásközi és vallásközi párbeszédet és együttműködést kívánja elősegíteni. Ez az eszköztár a vallási és hitközösségek közötti megértés és párbeszéd elősegítésére szolgál.

Ezen az emléknapon, ne csak emlékezzünk az áldozatokra, hanem kötelezzük el magunkat egy olyan világ mellett, ahol a megértés elhomályosítja a gyűlöletet, és a párbeszéd felülkerekedik a viszályon.

Az EBESZ alapelvei elismerik, hogy minden részt vevő állam elismeri az egyének jogát, hogy „egyedül vagy másokkal közösségben vallást vagy meggyőződést valljon és gyakoroljon, saját lelkiismerete parancsának megfelelően.” Ez a szabadság lehetővé teszi az emberek számára, hogy válasszanak, alkalmazkodjanak, vagy akár feladják a hitüket, hangsúlyozva a társadalom sokszínűségének elfogadásának fontosságát az együttéléshez.

Összefoglalva, a hitek és vallások közötti párbeszéd és megértés előmozdítása kulcsfontosságú a haladás és a béke szempontjából összekapcsolt világunkban. Az ODIHR megingathatatlan elkötelezettsége ezen ügy mellett, amelyet szakértői csapata támogat, egy olyan jövő felé tereli a társadalmakat, ahol a vallás- vagy meggyőződésszabadság nem csupán elméleti jog, hanem megélt valóság. Olyan világot képzel el, ahol az intolerancia által táplált erőszak a múlté válik. Ezen az emléknapon tiszteljük az áldozatokat, ugyanakkor erősítsük meg elkötelezettségünket egy olyan világ megteremtése mellett, ahol az empátia győz a gyűlölet felett, és az értelmes beszélgetések felülkerekednek a viszályon.

NYILATKOZAT: A cikkekben közölt információk és vélemények az azokat közölők sajátjai, és ez a saját felelősségük. Publikáció in The European Times nem jelenti automatikusan a nézet jóváhagyását, hanem a kifejezés jogát.

NYILATKOZAT FORDÍTÁSA: Ezen az oldalon minden cikk angol nyelven jelent meg. A lefordított verziók egy neurális fordításként ismert automatizált folyamaton keresztül készülnek. Ha kétségei vannak, mindig olvassa el az eredeti cikket. Köszönöm a megértésed.

- Reklám -

Még több a szerzőtől

- EXKLUZÍV TARTALOM -spot_img
- Reklám -
- Reklám -
- Reklám -

Muszáj elolvasni

Legfrissebb cikkek

- Reklám -