1.4 C
ബ്രസെല്സ്
വ്യാഴം, നവംബർ 29, ചൊവ്വാഴ്ച
വിനോദംസംഗീതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം: നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം മെലഡികളോടും വരികളോടും എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു

സംഗീതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം: നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം മെലഡികളോടും വരികളോടും എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു

ചാർളി ഡബ്ല്യു ഗ്രീസ്
ചാർളി ഡബ്ല്യു ഗ്രീസ്
CharlieWGrease - "ലിവിംഗ്" എന്നതിന്റെ റിപ്പോർട്ടർ The European Times വാര്ത്ത

സംഗീതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം, ന്യൂറോ സയൻസ് മേഖല, സംഗീതത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന് പിന്നിൽ കിടക്കുന്നു

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായ ഒരു സാർവത്രിക ഭാഷയാണ് സംഗീതം. അതിന് ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ ഉണർത്താനും ഉജ്ജ്വലമായ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്താനും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ സ്വാധീനിക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ഈണങ്ങളോടും വരികളോടും എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ന്യൂറോ സയൻസ് മേഖല കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു ശാസ്ത്രം സംഗീതത്തോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന് പിന്നിൽ. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രണ്ട് പ്രധാന വശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും: മെലഡികളുടെ സംസ്കരണവും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലെ വരികളുടെ സ്വാധീനവും.

മെലഡികളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ്

Les melodies sont les éléments constitutifs de la musique. Ils comprennent une sequence de notes et de rythmes qui créent une രചന സംഗീതം. Notre cerveau a une capacité remarkable à traiter les melodies et à donner un sens aux motifs qu'elles contiennent. Des études utilisant l'imagerie par resonance magnetique fonctionnelle (IRMf) ont révélé les regions spécifiques du cerveau impliquées dans ce processus.

തലച്ചോറിലെ ടെമ്പറൽ ലോബുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്ററി കോർട്ടക്സാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മേഖല. മെലഡികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഡിറ്ററി വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ മേഖല ഉത്തരവാദിയാണ്. നമ്മൾ സംഗീതം കേൾക്കുമ്പോൾ, ശ്രവണ കോർട്ടെക്‌സ് മെലഡികളിലെ വ്യത്യസ്ത പിച്ചുകളെയും താളങ്ങളെയും തടികളെയും ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, പരമ്പരാഗതമായി മോട്ടോർ കോർഡിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സെറിബെല്ലം മെലഡികൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. സംഗീതം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവും താളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മാത്രമല്ല, പരിചിതമായ ഒരു മെലഡി കേൾക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം പ്രവചനാത്മക കോഡിംഗ് എന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ച പാറ്റേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വരാനിരിക്കുന്ന കുറിപ്പുകൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഈ പ്രവചനാത്മക കോഡിംഗ് സങ്കീർണ്ണമായ ഈണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സംഗീതത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആസ്വാദനവും ഇടപഴകലും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വരികളുടെ സ്വാധീനം

സംഗീതത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രണയത്തിൽ മെലഡികൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമ്പോൾ, വരികൾ നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്ന പാട്ടുകൾക്ക് അർത്ഥത്തിന്റെയും വൈകാരിക ആഴത്തിന്റെയും മറ്റൊരു പാളി ചേർക്കുന്നു. ഈണങ്ങളുടെയും വരികളുടെയും സംയോജനത്തിന് ശക്തവും വൈകാരികവുമായ അനുരണനമായ അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. സംഗീതവും ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തോട് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവെന്ന് ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.

ഭാഷാ സംസ്കരണം പ്രധാനമായും തലച്ചോറിന്റെ ഇടത് അർദ്ധഗോളത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രോക്കയുടെ പ്രദേശം, വെർണിക്കിന്റെ പ്രദേശം. ഈ പ്രദേശങ്ങൾ യഥാക്രമം സംഭാഷണ ഉൽപ്പാദനത്തിനും ഗ്രഹണത്തിനും ഉത്തരവാദികളാണ്. നമ്മൾ ഒരു പാട്ടിലെ വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, വാക്കുകളും അവയുടെ അർത്ഥവും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ മസ്തിഷ്ക മേഖലകൾ സജീവമാകും.

കൂടാതെ, വരികളുടെ വൈകാരിക ഉള്ളടക്കം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ദുഃഖകരമായ വരികൾക്ക്, വികാരങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഘടനയായ അമിഗ്ഡാലയെ സജീവമാക്കാൻ കഴിയും. ദുഃഖമോ ഹൃദയഭേദകമോ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ നാം പലപ്പോഴും വിഷാദ ഗാനങ്ങളിൽ ആശ്വാസം തേടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഇത് വിശദീകരിച്ചേക്കാം. മറുവശത്ത്, സന്തോഷവും പ്രതിഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററായ ഡോപാമൈന്റെ പ്രകാശനത്തിന് ഉത്തേജനവും പോസിറ്റീവുമായ വരികൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉന്മേഷദായകമായ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉന്മേഷവും സന്തോഷവും അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് വിശദീകരിച്ചേക്കാം.

ഉപസംഹാരമായി, നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം മെലഡികളോടും വരികളോടും എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ സംഗീത ശാസ്ത്രം നൽകുന്നു. സംഗീതത്തെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലും അഭിനന്ദിക്കുന്നതിലും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ ന്യൂറൽ പ്രക്രിയകൾ ഇത് അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. അത് ഓഡിറ്ററി കോർട്ടെക്സിലെ മെലഡികളുടെ പ്രോസസ്സിംഗോ നമ്മുടെ അമിഗ്ഡാലയിലെ വരികളുടെ വൈകാരിക സ്വാധീനമോ ആകട്ടെ, സംഗീതം നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ അഗാധമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും നമ്മുടെ വൈകാരിക ക്ഷേമവും മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിത നിലവാരവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

കൂടുതല് വായിക്കുക;

സർഗ്ഗാത്മകത അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു: സംഗീതത്തിന് എങ്ങനെ നവീകരണവും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും പ്രചോദിപ്പിക്കാനാകും

നിരാകരണം: ലേഖനങ്ങളിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച വിവരങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അവ പ്രസ്താവിക്കുന്നവരുടെതാണ്, അത് അവരുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ൽ പ്രസിദ്ധീകരണം The European Times സ്വയമേവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ അംഗീകാരമല്ല, മറിച്ച് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്.

നിരാകരണ വിവർത്തനങ്ങൾ: ഈ സൈറ്റിലെ എല്ലാ ലേഖനങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ്. വിവർത്തനം ചെയ്ത പതിപ്പുകൾ ന്യൂറൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും യഥാർത്ഥ ലേഖനം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് നന്ദി.

- പരസ്യം -

രചയിതാവിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ

- എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉള്ളടക്കം -സ്പോട്ട്_ഐഎംജി
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -
- പരസ്യം -

വായിച്ചിരിക്കണം

ഏറ്റവും പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

- പരസ്യം -