8.8 C
Brussel
Sondag, Desember 10, 2023
GodsdiensChristendomHeilige Oorblyfsels

Heilige Oorblyfsels

Nuustoonbank
Nuustoonbankhttps://europeantimes.news
The European Times Nuus het ten doel om nuus te dek wat saak maak om die bewustheid van burgers regoor geografiese Europa te verhoog.

Skrywer: Archimandrite Justin (Popovich)

Materie word ongetwyfeld in die menslike liggaam op die mees enigmatiese, geheimsinnige en komplekse manier voorgestel. Brein?! Watter wonderlike verborgenhede word tussen sy materie en siel gedoen! Maak nie saak hoeveel ervaring die menslike ras het nie, hierdie geheimenisse kan nie verstaan ​​of begryp word nie. Slegs enkele daarvan is toeganklik vir menslike sintuiglik-rasionele kennis. Op dieselfde manier is die menslike hart alles geweef uit hemelse en aardse geheime. Elke sel in die menslike liggaam, en elke molekule, en elke atoom is op dieselfde manier geweef. Alles en alles is op sy geheimsinnige pad na God, na die God-mens. Materie is immers deur die God Logos geskep, en dus is dit God-gesentreerd. Deur sy koms in ons aardse wêreld en deur sy kettingagtige goddelik-menslike ekonomie om die wêreld te red, het die Here Christus duidelik gewys dat nie net die siel nie, maar ook materie deur God en vir God geskep is; het gewys dat daar 'n God-mens is. Die saak wat deur die God Logos met al sy innerlike senuwee geskep word, is immers God treffend en Christus-gesentreerd.

Die ooglopende bewys hiervan is dat God die Woord vlees geword het, mens geword het (Joh. 1:14). Sodoende is materie met goddelike majesteit bekroon en betree dit die genadige en deugsame prestasie van vergoddeliking en Christusmaking. God het vlees geword, mens geword, sodat, nadat hy 'n mens geword het, die hele liggaam God in homself sou ontvang, vervul sou word met sy wonderbaarlike kragte en mag, bo-gerubiese heerlikheid en ewigheid. En dit alles gebeur, en dit alles word waar deur die goddelike-menslike liggaam van die Kerk, wat die God-mens Christus is in die volheid van sy goddelike-menslike persoonlikheid, die volheid van “Hy wat alles in almal vervul” (Ef. 1:23). Deur hierdie goddelik-menslike lewe in die kerk word die liggaam as materie, as substansie, deur die Heilige Gees geheilig en daardeur deur die Allerheiligste Drie-eenheid getref. So, materie begryp sy hoogste goddelike betekenis en doel, sy ewige saligheid en sy goddelik-menslike onsterflike vreugde.

Die heiligheid van die heiliges, die heiligheid van hulle siele en hulle liggame, het sy oorsprong in hulle ywerige genade-deugdelike lewe in die goddelik-menslike liggaam van die Kerk van Christus. Heiligheid omvat dus die hele persoonlikheid van 'n mens: die hele siel en liggaam, alles wat in die geheimsinnige struktuur van 'n mens ingaan. Die heiligheid van die heiliges is nie net in hulle siel vervat nie, maar strek onvermydelik tot hulle liggaam, die heiliges het beide siel en liggaam, en ons, wat die heiliges vroom eer, eer hulle hele persoonlikheid, sonder om hulle te verdeel in 'n heilige siel en 'n heilige liggaam. Vandaar die vrome verering van die oorblyfsels van die heiliges – 'n natuurlike komponent van die vrome verering en biddende aanroeping van die heiliges. Dit alles maak 'n enkele ondeelbare prestasie uit, net soos die siel en liggaam 'n enkele ondeelbare persoonlikheid van 'n heilige vorm. Tydens sy lewe op aarde bereik die heilige die heiligheid van sy persoonlikheid deur die onophoudelike en ooreenstemmende genadige-deugsame samewerking van sy siel en liggaam, vul sy siel en liggaam met die genade van die Heilige Gees, en verander dit so in voorwerpe van heilige geheimenisse en heilige deugde. Daarom is dit heel natuurlik om vrome eerbied te gee aan beide voorwerpe van God se genade. Die genade-vervulde krag van Christus deurdring en seën immers al die samestellende dele van die menslike persoonlikheid en die hele persoonlikheid as geheel. Deur hulle onophoudelike evangeliese dade word die heiliges geleidelik met die Heilige Gees vervul, sodat hulle heilige liggame ook tempels van die Heilige Gees word (I Kor. 6:19; 3:17). Deur geloof Christus in hulle harte in te bring (Ef. 3:17), deur aktiewe liefde en vervulling van die gebooie (vgl. II Kor. 13:13; Gal. 5:6; Joh. 14:28) — God die Vader, deur genadeprestasies (vgl. Ef 3:16; 3:3; 2 Kor. 12:14) word in die Heilige Gees gevestig, die heiliges vereenvoudig hulleself, word die woning van die Allerheiligste Drie-eenheid (vgl. Joh. 23:17; 21:23-6), die tempel van die lewende God (16 Kor. XNUMX:XNUMX), en hulle hele lewe vloei van die Vader deur die Seun in die Heilige Gees. En met eerbied vir die heilige oorblyfsels van die heiliges, vereer die Kerk die tempels van die Heilige Gees, die tempels van die lewende God, waarin God deur sy genade woon, selfs na die liggaamlike dood van die heilige, en volgens sy wyse goed. wil, doen wonderwerke – van hulle en deur hulle. En daardie wonderwerke wat uit heilige oorblyfsels gebeur, getuig dat hulle vrome verering deur mense God welgevallig is.

Die vrome verering van heilige oorblyfsels, gebaseer op hulle wonderbaarlike werk, het sy oorsprong in Goddelike Openbaring. “Selfs in die Ou Testament het God hom vereer om die oorblyfsels van sommige van sy heiliges met wonderwerke te verheerlik. So, deur die aanraak van die heilige oorblyfsels van die profeet Elisa, is die oorledene opgewek (IV Konings 13, 21; Sir. 48, 14-15). 18; vergelyk III Konings 13:32). Patriarg Josef het 'n testament aan die seuns van Israel nagelaat dat hulle sy oorskot in Egipte hou en dit by die uittog na die beloofde land neem (Gen. 50, 25).

Die Nuwe Testament het die liggaam tot 'n ongekende goddelike hoogte verhef en dit verheerlik met 'n heerlikheid wat nie by gerubs en serafs bestaan ​​nie. Die evangelie van die Nuwe Testament: die betekenis en doel van die menslike liggaam is dat dit saam met die siel die ewige lewe in ewige saligheid bereik en beërwe, die Here Christus het gekom om die hele mens te red-kersten-vergoddelik-vergoddelik, dat is, beide siel en liggaam, sodat hulle deur die opstanding die oorwinning oor die dood en die ewige lewe gee. En niemand het nog ooit die menslike liggaam verheerlik soos die Here Christus gedoen het met sy opstanding in die liggaam, sy hemelvaart in die liggaam na die hemel en ewige sit in die liggaam aan die regterhand van God die Vader nie.

So het die opgestane Here die belofte van opstanding in die aard van die menslike liggaam ingebring en - "die weg van alle vlees na die opstanding uit die dood geskep" (liturgie van St. Basilius die Grote, Gebed tydens "Heilig, heilig, heilig" …”). Van daardie tyd af weet die mens dat die liggaam vir ewig deur God-manskap geskep is, en dat sy goddelike roeping op aarde is om saam met die siel te veg vir die ewige lewe (vgl. I Tim. 6:12; II Kor. 4) :18), om met behulp van alle genadige en deugsame middele te veg en daardeur jouself te begenadig, vervul te word met die genade van God, jouself te verander in die tempel van die Heilige Gees, in die tempel van die lewende God (vgl. 1 Kor. 3:16-17; 6:19; II Kor. 6:16).

Met in gedagte dat hierdie Nuwe-Testamentiese doelwit van die menslike liggaam bereik en verwesenlik is in die persoonlikheid van 'n heilige, vereer Christene ook vrome eerbied aan die liggame van heiliges, hulle heilige relikwieë, as heilige tempels van die Heilige Gees wat daarin woon. met sy genade. Maar die Heilige Openbaring wys dat die Heilige Gees weens sy onmeetlike liefde vir die mensdom by Sy genade nie net in die liggame van die heiliges bly nie, maar ook in hulle klere. So genees die sakdoeke en voorskote van die heilige apostel Paulus die siekes en dryf onrein geeste uit (Hand 19:12); die profeet Elia slaan die water met sy mantel, wat die waters van die Jordaan verdeel, en die Jordaan gaan deur die droë bedding met sy dissipel Elisa (2 Konings 2:8); die profeet Elisa self doen dieselfde met dieselfde mantel na die hemelvaart van Elia (2 Kon. 2, 1 4). En dit alles het sy goddelike bevestiging en verklaring in die goddelike krag wat in die klere van die Heiland gewoon het, wat om Sy mees suiwer goddelike liggaam gevou het (vgl. Mt. 9, 20-23). En nog meer – uit Sy onuitspreeklike liefdadigheid maak die Goddelike Here dit so dat die dienaars van Sy Goddelikheid wonderwerke doen nie net met hulle liggame en klere nie, maar ook met die skaduwee van hulle liggaam, soos blyk uit die geval van die apostel Petrus : sy skaduwee genees die siekes en dryf onrein geeste uit (Hand. 5, 15-16).

Die onsterflike evangelie van die Heilige Openbaring oor die heilige oorblyfsels en hulle vrome verering is aanskou en word onophoudelik deur die Heilige Tradisie gesien vanaf die Apostoliese tydperk tot in ons dae. Ontelbaar is die heilige oorblyfsels van die heilige heiliges van God regdeur die Ortodokse wêreld. Hulle wonderwerke is ontelbaar. Hulle vroom verering aan die kant van Ortodokse Christene is alomteenwoordig. En dit is ongetwyfeld omdat die allerheiligste oorblyfsels deur hulle wonderwerk ons ​​tot vroom verering van hulle oorreed. Van die begin af, terug in die apostoliese tyd, het Christene die eerlike oorblyfsels van die heilige Voorloper en die heilige apostels vroom vereer, en so kon hulle oorblyfsels ons bereik, en tydens vervolging het hulle weggekruip, in hul huise die heilige oorblyfsels van die heilige martelare. En van daardie tyd af tot vandag toe, stort die heilige oorblyfsels van die heilige heiliges van God, met hul wonderwerke, die onsterflike vreugde van ons God-menslike geloof in die harte van Ortodokse Christene. Die bewyse hiervoor is ontelbaar, laat ons net 'n paar onthou.

H ; hulle het hom met gebede laat gaan, maar hom met 'n kroon ontvang, en nie net julle nie, maar ook die inwoners van die stede wat op sy pad lê. Dink hoe hulle almal moes gevoel het by die terugkeer van sy heilige oorskot! watter soetigheid het hulle geniet! watter bewondering was hulle nie! hoe gelukkig was hulle nie! watter lof is van oraloor op die gekroonde draer uitgestort! Soos 'n dapper vegter wat die vyand verslaan het en triomfantelik van die geveg terugkom, groet die inwoners hom bewonderend, en laat hom nie eens voet op die grond sit nie, maar hulle lig hom op en dra hom in hul arms huis toe, met ontelbare lofprysinge – op dieselfde manier het die inwoners van alle stede, vanaf Rome, die een na die ander op hul skouers gedra en dit aan ons stad oorgegee, die gekroonde draer verheerlik, die wenner geprys … Gedurende hierdie tyd het die heilige martelaar genade geskenk aan al daardie stede het hulle in vroomheid bevestig; en sedertdien het Hy jou stad verryk.

Heilige Efraim van Sirië vertel die wonderbaarlike krag van die heilige oorblyfsels en praat met die heilige martelare: selfs na die dood tree hulle op asof hulle lewendig is, genees die siekes, dryf demone uit, en deur die krag van die Here stoot hulle elke bose aanval af . Die wonderbaarlike genade van die Heilige Gees is immers altyd aanwesig in heilige oorblyfsels ('n Eerbetuiging aan die martelare oor die hele wêreld wat gely het. – Skeppings, deel II, p. 497, M., 1881).

By die opening van die heilige oorblyfsels van St. Gervasius en Protasius, Heilige Ambrosius spreek die gehoor toe en sê met eerbiedige bewondering: Julle het al baie gehoor en selfs gesien wat van demone bevry is, en nog meer van diegene wat pas die klere van die heiliges met hulle hande aangeraak het en dadelik genees is. van hul siektes. Wonderwerke van antieke tye is herleef sedert die koms van die Here Jesus oorvloedige genade oor die aarde uitgestort het: jy sien met jou eie oë hoeveel mense net deur die skaduwee van die heiliges genees is. Hoeveel sakdoeke gaan gelowiges van hand tot hand oor! hoeveel verskillende klere wat op die heilige oorblyfsels gelê is en slegs deur dit aan te raak met genesende krag gevul is, vra hulle vir mekaar. Almal probeer om hulle ten minste 'n bietjie aan te raak, en wie aan hulle raak, word genees. (Episi. 22; Patr. lat. 16, kol. 1022).

Ter regverdiging van die vrome verering van heilige oorblyfsels deur Christene, verkondig Sint Ambrosius: In die liggaam van 'n martelaar, vereer ek die wonde wat vir die naam van Christus geneem is, ek vereer die een wat lewe deur die onsterflikheid van deug; Ek vereer die stof wat deur die belydenis van die Here geheilig is; Ek eer in die stof die saad van die ewigheid; Ek eer die liggaam wat my leer om die Here lief te hê en nie vir die dood vir Hom bang te wees nie … Ja, ek eer die liggaam wat Christus met martelaarskap geëer het en wat saam met Christus in die hemel sal regeer (Serm. 55,1.11; Patr. lat. 17, kol- 718 en 719).

Die salige Augustinus vertel van wonderwerke uit heilige oorblyfsels: Waarvan getuig hierdie wonderwerke nog, indien nie oor die geloof wat verkondig dat Christus in die vlees opgewek is en met die vlees na die hemel opgevaar het nie? Want die martelare self was martelare, dws getuies van hierdie geloof... Hulle het hulle lewens vir hierdie geloof afgelê, in staat om dit van die Here te vra, vir wie se Naam hulle die dood gesmaak het. Ter wille van hierdie geloof het hulle eers buitengewone geduld ontdek, sodat later sulke krag in hierdie wonderwerke geopenbaar sou word (On the City of God, boek 22, hfst. IX, Kiev, 1910).

Sint Damascene, wat die lewegewende leerstelling van die Heilige Skrif en Heilige Tradisie oor die vrome verering van heilige oorblyfsels saamvat, verkondig gerubies vanaf die altaar van sy Goddraende Christus-agtige siel: Die heiliges het uit genade (hariti) geword wat die Here Christus is van nature (fusei). Dit wil sê, hulle het gode uit genade geword: reine en lewende wonings van God. Want God het gesê: Ek sal in hulle woon en in hulle wandel; en Ek sal hulle God wees (II Kor. 6:16; Lev. 26:12). Terselfdertyd sê die Heilige Skrif: Die siele van die regverdiges is in die hand van God, en pyniging sal hulle nie aanraak nie (Wysheid 3:1). Die dood van 'n heilige is immers meer soos 'n droom as die dood. En: Die dood van sy heiliges is duur in die oë van die Here (Pel. 115:6). Hulle selfde, wat kan kosbaarder wees as om in die hand van God te wees!? Want God is Lewe en Lig, en die wat in die hand van God is, is in Lewe en Lig, en God woon deur die verstand (dia tou vou) ook in die liggame van die heiliges, soos die apostel getuig: Weet julle nie dat julle die tempel van God is, en woon die Gees van God in julle? (I Kor. 3:16), die Here is Gees (II Kor. 3:17). En nog een evangeliewaarheid: As iemand die tempel van God afbreek, sal God hom straf “want die tempel van God is heilig; en hierdie tempel is jy (I Kor. 3, 17). Daarom, hoe om nie die vergeesteliking van God, vergeestelikte liggaamlike wonings van God, te eer nie? “Omdat hulle lewendig is, staan ​​hulle met vrymoedigheid voor God. Die Here Christus het vir ons die oorblyfsels van die heiliges gegee as reddende bronne wat verskeie goeie dade uitstraal en geurige mirre uitstort. Laat niemand hieraan twyfel nie! Water het immers deur die wil van God in die woestyn gevloei uit 'n vaste rots vir 'n dorstige volk (Eks. 17, 6), en uit die kakebeen van 'n donkie – vir die dorstige Simson (Jud. 15, 14-19) ) Is dit werklik meer ongelooflik dat die oorblyfsels van die heilige martelare oorvloedig geurige mirre uitstraal? die heiliges te eer en te respekteer.Volgens die Ou-Testamentiese wet word elkeen wat aan 'n dooie lyk, sewe dae lank as onrein beskou (Num. 19, 11).

Maar die heiliges is nie dood nie. Aangesien Hy wat self die lewe is en die outeur van die lewe onder die dooies getel is, noem ons nie meer dooies dié wat ontslaap het nie, gerus in die hoop op die opstanding en met geloof in Hom - ons noem hulle nie dood nie. En hoe 'n dooie liggaam wonderwerke kan verrig. En dan – hoe word demone uitgedryf deur die werking van heilige oorblyfsels, siektes gaan verby, siekes word genees, blindes word gesien, melaatses word gereinig, versoekings en probleme eindig, en elke goeie gawe van die Vader van die ligte ( Jakobus 1:17) daal neer op diegene wat met sterk geloof bid (de fide, IV 15).

Die ekumeniese geloof van die kerk oor die vrome verering van heilige oorblyfsels is deur die God-draende vaders van die Sewende Ekumeniese Raad bevestig deur hulle besluit: Ons Here Jesus Christus het ons die oorblyfsels van die heiliges gegee as 'n reddende bron, wat verskeie uitstort. seëninge vir die swakkes. Daarom, diegene wat dit gewaag het om die oorblyfsels van die martelaar te verwerp: as die biskoppe – laat hulle afgesit word, as die monnike en leke – van nagmaal ontneem word (AcL Vll, BiniiConcil. lV, p.794, 1636 – Vertaal uit Serwies) . Reël 7 van dieselfde Ekumeniese Raad sê: As die eerbare kerke ingewy word sonder die heilige oorblyfsels van die martelare, bepaal ons: laat die posisie van die oorblyfsels daarin voltooi word met die gewone gebed. (Boek van Reëls van die Heilige Apostel, Heilige Konsilies van die Heelal en Plaaslike en Heilige Vaders. Kanada, 1971, bl. 177),

Die feit dat die vrome verering van heilige oorblyfsels 'n integrale deel van die Goddelik-menslike ekonomie van verlossing is, word ook bewys deur die volgende feit: volgens al die oudste getuienisse van die Heilige Tradisie is kerke gebou op die grafte en oorblyfsels van heiliges. , en die heilige liturgie word slegs op die antimension uitgevoer, waarin daar deeltjies van heilige relikwieë is. Terselfdertyd is die liturgiese boeke, veral die Menaion, vol gebede en gesange wat spreek van die vrome verering van heilige relikwieë. En die lewens van die heiliges is propvol getuienisse van hulle wonderwerke, wat die onsterflike vreugde van ons Ortodokse-God-menslike geloof in die harte van Ortodokse Christene stort.

Alles is in alles: die verborgenheid van heilige oorblyfsels is in die hart van die Nuwe Testamentiese allesverborgenheid: die Menswording van God (vgl. I Tim. 3:16). Die hele misterie van die menslike liggaam word immers verklaar deur die menswording en menswording van God: die God-mens van die Here Jesus Christus. Vandaar die evangelie, die al-evangelie oor die liggaam: Die liggaam ... vir die Here en die Here vir die liggaam (1 Kor. 6:13). En deur die menslike liggaam en die hele skepping het alle materie sy goddelike betekenis verkry, die goddelik-menslike universele betekenis (vgl. Rom. 8:19-23). Immers, 'n mens wat in die kerk geheilig is met heilige verborgenhede en heilige deugde, beide skepsel en materie word geheilig, gechristelik. En vandaar sulke vreugde: die mirre-stromende oorblyfsels van baie heiliges. Hierdie kosbare wonderwerk is aan die heilige oorblyfsels gegee om te wys dat Christene werklik “Christus se geur vir God” is (II Kor. 2:15), hulle is wierookwerk vir God, hemel. Die evangeliewaarheid is dit: menslike sonde is 'n stank voor God; en elke sonde is vir die duiwel 'n vuil reukwerk. Deur die samewerking van die heilige verborgenhede en heilige deugde word Christene “Christus se geur vir God”. Vandaar die heilige mirre-stromende oorblyfsels van die heiliges.

Patristiese erfenis: 'n biblioteek van werke van die heilige vaders en leraars van die Kerk © https://www.pagez.ru/

Foto deur Ron Lach:

VRYWARING: Inligting en menings wat in die artikels weergegee word, is dié van diegene wat dit vermeld en dit is hul eie verantwoordelikheid. Publikasie in The European Times beteken nie outomaties onderskrywing van die siening nie, maar die reg om dit uit te druk.

VRYWARINGVERTALINGS: Alle artikels op hierdie webwerf word in Engels gepubliseer. Die vertaalde weergawes word gedoen deur 'n outomatiese proses bekend as neurale vertalings. As jy twyfel, verwys altyd na die oorspronklike artikel. Dankie vir die begrip.

- Advertensie -

Meer van die skrywer

- EKSKLUSIEWE INHOUD -kol_img
- Advertensie -
- Advertensie -
- Advertensie -

Moet lees

Jongste artikels

- Advertensie -