5.2 C
Brusel
Sobota, listopad 26, 2022

Biskupové Afriky: Je bolestné vidět mladé lidi opouštět kontinent

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Více od autora

Papež vyzývá katolíky, asyrské křesťany, aby pokračovali ve společné cestě - Vatican News

Papež vyzývá katolíky a asyrské křesťany, aby pokračovali ve společné cestě

0
Papež František se v sobotu ráno setkal s Mar Awou III., hlavou Asyrské církve Východu, a vyzval členy obou církví, aby se „modlili a pilně pracovali na přípravě na tolik očekávaný den“, kdy bude dosaženo plné jednoty.
Biskup Martinelli: „Náboženství mohou učinit svět lidštějším“ – Vatican News

Lidské bratrství: „Náboženství mohou učinit svět lidštějším“

0
V Bahrajnu se papež setkal s Ahmedem Al-Tayyebem, velkým imámem Al-Azhar, s nímž v roce 2019 v Abú Dhabí podepsal Dokument o lidském bratrství.
Papež v Bahrajnu: Přiveďte vody bratrství do pouště lidského soužití

Papež v Bahrajnu: Přiveďte vody bratrství do pouště lidského soužití

0
Po zdvořilostní návštěvě u krále Bahrajnu v královském paláci Sakhir se papež František obrací na úřady, členy občanské společnosti a diplomatický sbor

Paul Samasumo – Vatikán

Na závěr 19. plenárního shromáždění Symposia biskupských konferencí Afriky a Madagaskaru (SECAM), které se konalo od 25. července do 1. srpna 2022 v Akkře v Ghaně, na téma: Vlastnictví f SECAM: Bezpečnost a migrace v Africe a na ostrovech, biskupové vydali komuniké podepsané novým prezidentem kontinentálního orgánu, ghanským biskupem diecéze Wa, designovaným kardinálem biskupem Richardem Kuuia Baawobrem.

Je bolestné vidět mladé lidi odcházet

„Člověk může emigrovat z různých důvodů: přírodních, ekonomických, politických, intelektuálních. článek 13 Všeobecná deklarace lidských práv dělá migraci právem. To je důvod, proč migraci nelze považovat za nelegální, ale mohla by být nelegální…. Všem zamýšleným migrantům, zejména mladým lidem, kteří se snaží uplatnit své právo migrovat, vyzýváme, aby tak činili administrativně přijatelným způsobem as plným vědomím výzev, které je čekají,“ řekl biskup Baawobr.

Papež František s některými mladými africkými migranty a uprchlíky

Komuniké biskupů SECAM dodává: „Chceme vyjádřit svou bolest, když vidíme naši mládež opouštět naše země s vědomím, že budou trpět a možná i přijdou o život, a naříkáme nad tím, že jim nemůžeme zabránit v odchodu. Zavazujeme se přijmout opatření, která podpoří jejich svobodnou volbu a ta, která je zapojí do budování jejich zemí,“ stojí v prohlášení.

Biskup Baawobr přednesl komuniké na závěrečné mši svaté na plenárním shromáždění SECAM, která se konala v neděli v katedrále Svatého Ducha v Akkře v Ghaně. 

Nové vedení SECAM

Pastorační péče a programy pro migranty

„Povzbuzujeme naše mladé, aby neztráceli naději a drželi se Boha životem svatosti,“ řekl ghanský prelát a dodal: „Migrace je normální společenský jev, který je spojen s historií lidstva. Má biblický základ. A tak podle knihy Deuteronomium bylo obětování prvních plodů úrody Pánu doprovázeno slavnostním vyznáním víry: ‚Můj otec byl potulný Aramejec. Odešel do Egypta, kde žil jako cizinec s malým počtem lidí, kteří ho doprovázeli“ (Dt 26, 5),“ řekl biskup Baawobr.

Utrpení a smrt migrantů podle něj přímo nesouvisí s faktem migrace jako takové. Migrace však může zahrnovat utrpení, jako je mimo jiné zneužívání sociálního postavení migrantů, vykořisťování a ignorance porušení, potvrdil prezident SECAM.

Migranti se snaží překonat Středozemní moře.

Biskupové SECAM chtějí, aby afričtí sociálně-političtí rozhodovací činitelé vybudovali struktury a podmínky, které odrazují od nelegální migrace. Tyto struktury by měly zahrnovat řádnou správu věcí veřejných, pracovní příležitosti, mnohostranné zabezpečení, politické a sociální začlenění a také podporu sociální spravedlnosti. Biskupové dále prosí tranzitní a hostitelské země, aby respektovaly práva a lidskou důstojnost migrantů.

Migrující mladá žena s dítětem v Libyi.

Biskupské komuniké vybízí křesťanské komunity na africkém kontinentu, aby rozvíjely aktivní pastorační péči o migraci, shrnutou do čtyř akcí: vítat, chránit, podporovat a integrovat. 

Obnovení SECAM

Biskupové Afriky věnují čas v komuniké podpoře obnovy a opětovného nasazení pro kontinentální orgán SECAM. Oslovují zejména novou generaci afrických duchovních a katolické věřící, kteří již možná nejsou obeznámeni s původními ideály SECAM. Zdůrazňují význam SECAM jako kontinentálního orgánu pastorační solidarity, a proto je naléhavě nutné znovu se zapojit do širší africké církve. 

„SECAM je orgánem pastorační solidarity pro církev v Africe a na Madagaskaru,“ zdůrazňují afričtí preláti a trvají na tom, že je proto „naléhavé, aby SECAM konkrétním zapojením všech svých členů usiloval o finanční a materiální soběstačnost. . My, vaši pastoři, se zavazujeme, že budeme od nynějška plně podporovat poslání SECAM a vyzýváme vás, abyste se s ní ztotožnili, aby byla dynamičtější a funkčnější při provádění jejího poslání evangelizace,“ stojí v poselství biskupů o budoucnosti SECAM.

Nebezpečí na kontinentu

Biskupové povzbuzují sociální a politické zainteresované strany a osoby s rozhodovací pravomocí, aby i nadále dělali vše pro boj proti nejistotě na kontinentu. Církev se také musí významně podílet na tomto hledání pokoje a bezpečí. 

„Proto musí církev hrát svou prorockou roli tím, že důrazně a jasně odsuzuje situace nejistoty a jejich příčiny. Musí také nadále všem nabízet důvody k naději a míru ve spolupráci s organizacemi, které pracují pro usmíření, spravedlnost a mír,“ vyzval biskup Baawobr.

SECAM a sociální komunikace

Sociální komunikace jako priorita SECAM

Biskupové Afriky ve svém komuniké opět kladou sociální komunikaci jako pastorační prioritu na kontinentu. Byla široce diskutována po první africké synodě a vedla k založení mnoha katolických diecézních rozhlasových stanic v Africe. 

„Jako církevní rodina Boží v Africe a na Madagaskaru jsme i nadále odhodláni zapojit svět médií prostřednictvím tradičních, moderních a sociálních prostředků komunikace a nových objevů digitální éry. Zintenzívníme etickou a technickou formaci profesionálů a praktiků církevní komunikace a zároveň se zapojíme do filozofií a ideologií, které jsou základem současných mediálních institucí, praxe a odborných znalostí, abychom z nich udělali agenty společenství, usmíření a míru,“ řekl biskup Baawobr. kongregace katedrály v Akkře. 

Synodální proces v Africe

Biskupové Afriky také kolektivně přikývli na synodální proces papeže Františka.

„Tento proces synodality již začal na úrovni základních křesťanských společenství, farností, diecézí, národů a regionů. Nyní vstupujeme do kontinentální fáze, jejíž shromáždění se bude slavit v březnu 2023. Zveme všechny věřící, aby tuto dynamiku podpořili a přivlastnili si ji modlitbou a životním stylem,“ řekl biskup Baawobr.

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články