5.1 C
Brusel
Čtvrtek prosince 1, 2022

COMECE publikuje příspěvek k Evropskému vzdělávacímu prostoru

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Více od autora

Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) uvádí jeho příspěvek do Evropského vzdělávacího prostoru ve čtvrtek 1. září 2022 a vyzývají EU a její členské státy, aby začlenily integrální vzdělávání do svých politik. Fr. Barrios: "Musíme zajistit, aby studenti byli respektováni ve své důstojnosti a našli své povolání v životě." Přečtěte si příspěvek

Oficiální logo Evropského vzdělávacího prostoru. (Úvěr: Evropská komise)

Navrhl COMECE pracovní skupina pro kulturu a vzdělávání, dokument se zabývá šesti dimenzemi Evropského vzdělávacího prostoru – navrženými Evropskou komisí v roce 2020 a kterých má být dosaženo do roku 2025 – a zdůrazňuje perspektivu biskupských konferencí EU v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.

S cílem vypořádat se s výzvami, kterým dnes čelí pedagogové a studenti všech věkových kategorií, se příspěvek ponoří do antropologie lidské osoby a zaměřuje se na potřebu integrálního vzdělávání, jak zdůraznil papež František ve svém Globálním paktu o vzdělávání.

Jak uvedl papež, měli bychom "učinit z člověka ve své hodnotě a důstojnosti středobod každého vzdělávacího programu, jak formálního, tak neformálního, aby se podpořila jejich odlišnost, krása a jedinečnost a jejich schopnost vztahu s druhými a s okolním světem“.

Projekt příspěvek COMECE se zabývá situací vzdělávání v EU a zmiňuje dlouhodobé dopady pandemie COVID-19 na vzdělávací dráhu žáků a studentů a také socioekonomické a psychologické důsledky zdravotní krize.

Projekt dokument rozpracovává hlavní výzvy v oblastech kvalitního vzdělávání, začleňování, zelené a digitální transformace, výuky a univerzit a také roli vzdělávání ve vnějších vztazích.

Mezi doporučeními pro tvůrce politik EU je dokument COMECE zahrnuje: posílení spolupráce mezi EU a univerzitami třetích zemí s cílem podpořit smysluplný dialog a bratrství; posílení podpory učitelů v jejich poslání doprovázet studenty; podpora inovací ve vyučovacích postupech s vyváženým přístupem mezi digitálními a osobními vyučovacími metodami.

COMECE také navrhuje zapojení rodin a komunit do vzdělávacího úsilí a podpora poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (VET) v jejich iniciativách k zajištění lepšího sociálního začlenění znevýhodněných osob.

V tomto smyslu Fr. Manuel Barrios Prieto, generální tajemník COMECE, to vysvětluje „Pouze začleněním celých komunit do vzdělávacího procesu budou studenti respektováni ve své důstojnosti a najdou své životní povolání a zavedou kreativní a transformační procesy pro společné dobro a budoucnost lidstva“.

Projekt COMECE pracovní skupina pro kulturu a vzdělávání byl vytvořen v prosinci 2020 a je složen z odborníků delegovaných biskupskými konferencemi EU.


- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články