3 C
Brusel
Pátek prosince 2, 2022

Budování meziregionální spolupráce v boji proti trestné činnosti v odvětví rybolovu 

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

Newsdesk
Newsdeskhttps://www.europeantimes.news
European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Více od autora

27. září 2022 – Zaměstnáno 58 milionů lidí. Vyrobeno 214 milionů tun. 20.2 kg zkonzumovaného na osobu ročně.

Tyto statistiky z roku 2022 Organizace pro výživu a zemědělství Stav světového rybolovu a akvakultury, demonstrují impozantní dopad a šíři globálního odvětví rybolovu. 

Obrovský rozsah a růst odvětví rybolovu však také vedl k tomu, že se v odvětví rybolovu dopouštěli trestné činnosti. Tyto činnosti – často nadnárodní a organizované povahy – zahrnují nezákonný rybolov, podvody s doklady, droga obchodování s lidmi a praní špinavých peněz. Navíc, slib vysoké zisky a nedostatek koordinovaného, ​​účinného vnitrostátního a přeshraničního vymáhání práva znamenají, že organizované zločinecké organizace se podílejí na trestné činnosti v oblasti rybolovu relativně beztrestně. 

Odrazování nadnárodního zločinu – tj. zločinu, který překračuje státní hranice – vyžaduje mezinárodní reakci. Společná iniciativa Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) a Program kontroly kontejnerů Světové celní organizace (WCO) od svého založení v roce 2004 aktivně buduje mezinárodní sítě, které pomáhají předcházet a zadržovat nelegální zásilky. a kontraband ukrytý v nákladních kontejnerech. 

Vývojem jednotek řízení leteckého nákladu a jednotek řízení nákladu v přístavu (PCU) na klíčových dopravních uzlech ve více než 70 členských státech ČKS zvýšila kapacity donucovacích a celních orgánů, aby mohly takovým zásilkám a pašování čelit. 
V roce 2016 se zaměření ČKS rozšířilo, aby odrazovalo od využívání kontejnerového obchodního dodavatelského řetězce v kontextu trestných činů v odvětví rybolovu. Tím, že program spojuje PCU, odbory rybolovu a další relevantní subjekty, podporuje holistický přístup k boji proti této formě trestné činnosti. 

V rámci projektu UNODC's FishNET (FishNET), štědře financovaného Norskou agenturou pro rozvojovou spolupráci (Norad), poskytuje ČKS specializovaný balíček školení CFS pro důstojníky na přední linii již více než pět let. FishNET umožnil dvanácti zemím ve východní Africe, západní Africe, jižní Asii a jihovýchodní Asii těžit z relací CFS, které budují kapacitu, zvyšují povědomí a rozvíjejí sítě. 

K dalšímu posílení meziagenturní spolupráce proti zločinům v odvětví rybolovu v africkém regionu nedávno ČKS uspořádala meziregionální setkání v Namibii. Africká pobřežní oblast byla dlouho považována za jednu z nejrozmanitějších a fiskálně nejvýznamnějších rybářských oblastí na světě. Nyní však čelí negativním dopadům změna klimatu a různé nezákonné činnosti související s odvětvím rybolovu.  

Kromě škodlivého účinku, který tyto činnosti mají na mořské ekosystémy a potravinovou bezpečnost místního obyvatelstva, jsou trestné činy v odvětví rybolovu také náklady uvádí miliardové ušlé příjmy. Rozšiřující se sektor rybolovu Namibie a rostoucí zapojení do mezinárodního kontejnerového obchodu z ní učinily strategickou volbu pro pořádání akce.

Setkání především přispělo k posílení spolupráce a operačních schopností mezi předními celníky a příslušníky donucovacích orgánů. Po úvodním přehledu trestných činů v odvětví rybolovu v regionech odborníky CCP přispěly všechny zúčastněné země prezentacemi o ukazatelích rizik pro jednotlivé země ao provádění příslušných dohod. 

Součástí setkání byla také prohlídka velkého komerčního rybářského plavidla v námořním přístavu Walvis Bay a návštěva závodu na zpracování ryb. Tyto aktivity umožnily účastníkům dozvědět se více o inspekcích plavidel, pozorovat různé fáze zpracování ryb a komunikovat se zúčastněnými stranami ze soukromého sektoru s cílem identifikovat potenciální zranitelnosti v obchodním dodavatelském řetězci tohoto odvětví.  

Poskytováním takové technické pomoci se CCP snaží podporovat udržitelné a dlouhodobé zapojení mezi zúčastněnými agenturami a zeměmi. 

Další informace

Pro více informací o zločinech v sektoru rybolovu a reakci UNODC klikněte zde

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama - spot_img

Musíš číst

Poslední články