12.8 C
Brusel
Pondělí červnu 5, 2023
ZdravíECT – co říká Organizace spojených národů o elektrošoku

ECT – co říká Organizace spojených národů o elektrošoku

Zvláštní zpravodaj OSN pro mučení vyzývá k „absolutnímu zákazu nucených a nedobrovolných lékařských zákroků“

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Newsdesk
Newsdeskhttps://www.europeantimes.news
The European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Více od autora

Buňky, Imunitní buňky, Septický šok a metastázy, hledání viníků

Buňky, Imunitní buňky, Septický šok a metastázy, hledání viníků

0
Jak mohou buňky a imunitní buňky lidského těla rychle reagovat na fyzikální a chemické změny ve svém prostředí?
Galaxie M87 s kosmickým trávicím systémem

Galaxie M87 s kosmickým trávicím systémem

0
Nová pozorování galaxie M87 odhalují, jak se kolem monstrózní černé díry tvoří silný výtrysk.

Zvláštní zpravodaj OSN pro mučení vyzývá k „absolutnímu zákazu nucených a nedobrovolných lékařských zákroků“

Elektrošok – V únoru 2013 zvláštní zpravodaj OSN pro mučení, pan Juan Méndez, když hovořil mimo jiné o ECT (elektrokonvulzivní terapie nebo elektrošoky), doporučil

„absolutní zákaz nucených a nedobrovolných lékařských zákroků vůči osobám se zdravotním postižením, včetně nedobrovolného provádění psychochirurgie, elektrošok a léky měnící mysl, jako jsou neuroleptika, [a] používání omezovacích prostředků a samovazby pro dlouhodobé i krátkodobé aplikace. [I]

ZPRÁVA ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJCE O MUČENÍ A JINÉM KRUTÉM, NELIDSKÉ ČI POHNIŽUJÍCÍ ZACHÁZENÍ NEBO TREST

1 2013 února

39. …Lékařská péče, která bez ospravedlnitelného důvodu způsobuje těžké utrpení, může být považována za kruté, nelidské nebo ponižující zacházení nebo trest, a pokud je v tom stát účast a konkrétní úmysl, jedná se o mučení.

63. … Je nezbytné, aby na všech místech zbavení svobody, včetně psychiatrických a sociálních ústavů, platil absolutní zákaz všech donucovacích a nesouhlasných opatření, včetně omezování a samovazby osob s psychickým nebo mentálním postižením… .

V. Závěry a doporučení

  1. Význam kategorizace zneužívání ve zdravotnických zařízeních jako mučení a špatné zacházení

82. Zákaz mučení je jedním z mála absolutních a nederogovatelných lidská práva, otázka koňská šťáva, imperativní norma mezinárodního obyčejového práva. Zkoumání zneužívání ve zdravotnických zařízeních z rámce ochrany proti mučení poskytuje příležitost upevnit porozumění těmto porušováním a zdůraznit pozitivní povinnosti, které mají státy k tomu, aby taková porušování předešly, stíhaly je a napravovaly.

B. Doporučení

85. Zvláštní zpravodaj vyzývá všechny státy, aby:

Prosazovat zákaz mučení ve všech zdravotnických zařízeních, veřejných i soukromých, mimo jiné prohlášením, že zneužívání spáchané v rámci zdravotní péče může představovat mučení nebo kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání; regulovat postupy zdravotní péče s cílem zabránit špatnému zacházení pod jakoukoli záminkou; a začlenění ustanovení o prevenci mučení a špatného zacházení do politik zdravotní péče;

4. Osoby s psychosociálním postižením

89. Zvláštní zpravodaj OSN vyzývá všechny státy, aby:

uvalit absolutní zákaz všech vynucených a nesouhlasných lékařských zákroků proti osobám se zdravotním postižením, včetně nedobrovolného provádění psychochirurgie, elektrošok a léky měnící mysl, jako jsou neuroleptika, použití omezovacích prostředků a samovazby, pro dlouhodobou i krátkodobou aplikaci. Povinnost ukončit nucené psychiatrické intervence založené pouze na zdravotním postižení je okamžitá a omezené finanční prostředky nemohou ospravedlnit odklad jejího provedení

„(d) Revidovat právní ustanovení, která umožňují zadržení z důvodů duševního zdraví nebo v zařízeních pro duševní zdraví a jakékoli donucovací zásahy nebo léčby v prostředí duševního zdraví bez svobodného a informovaného souhlasu dotčené osoby. Musí být zrušena legislativa povolující umístění osob se zdravotním postižením do ústavů z důvodu jejich zdravotního postižení bez jejich svobodného a informovaného souhlasu.

14. května 2018: Prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva pana Zaida Ra'ada Al Husseina

„Psychiatrické ústavy, stejně jako všechna uzavřená zařízení, generují vyloučení a segregaci a nucení do jednoho se rovná svévolnému zbavení svobody. Často jsou také centrem hrubých a nátlakových praktik, stejně jako násilí, které se potenciálně rovná mučení.“

„Nucená léčba – včetně nucené medikace a nucená elektrokonvulzivní léčba, stejně jako nucená institucionalizace a segregace – by se již nemělo praktikovat. "

Zpráva Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Organizace spojených národů (A/HRC/39/36) ze dne 24. července 2018

Duševní zdraví a lidská práva

Zpráva Vysokého komisaře OSN pro lidská práva

44. Na základě diskusí byla navržena následující doporučení.

46. Státy by měly zajistit, aby veškerá zdravotní péče a služby, včetně veškeré péče a služeb v oblasti duševního zdraví, byly založeny na svobodném a informovaném souhlasu dotyčného jednotlivce a aby zákonná ustanovení a zásady dovolující použití nátlaku a nucených intervencí, včetně nedobrovolná hospitalizace a institucionalizace, používání omezovacích prostředků, psychochirurgie, nucené léky a další vynucená opatření zaměřená na nápravu nebo nápravu skutečného nebo domnělého poškozenívčetně těch, které umožňují souhlas nebo autorizaci třetí stranou, jsou zrušenyStáty by měly přeformulovat a uznat tyto praktiky jako zakládající mučení nebo jiné kruté, nelidské nebo ponižující zacházení nebo trestání a za diskriminaci uživatelů služeb duševního zdraví, osob s duševním onemocněním a osob s psychosociálním postižením. Státy by měly zajistit jejich užívání a výkon právní způsobilosti na rovnoprávném základě s ostatními tím, že zruší zákony, které stanovovaly náhradní rozhodování, a měly by poskytnout: řadu dobrovolně podporovaných rozhodovacích mechanismů, včetně vzájemné podpory, respektující jejich individuální autonomii , vůle a preference; záruky proti zneužívání a nepatřičnému ovlivňování v rámci podpůrných opatření; a přidělování zdrojů pro umožnění a zajištění dostupnosti podpory.

14. září 2018: Prezentace tematické zprávy Vysokého komisaře OSN pro lidská práva Duševní zdraví a lidská práva od náměstkyně vysokého komisaře OSN pro lidská práva, paní Kate Gilmore.

"PRAXE, JAKO JE NUCENÁ LÉČBA, NUCENÁ STERILIZACE A NUCENÁ INSTITUCIONALIZACE PORUŠUJÍ LIDSKÁ PRÁVA, STEJNĚ STEJNĚ KRIMINALIZACE TĚCH S DUŠEVNÍM ZDRAVÍM.“

10. června 2021: „Pokyny pro komunitní služby duševního zdraví: Podpora přístupů zaměřených na člověka a založených na právech“ Světové zdravotnické organizace

Světová zdravotnická organizace „Pokyny pro komunitní služby duševního zdraví: Podpora přístupů zaměřených na člověka a založených na právech“ odsuzuje donucovací psychiatrické praktiky.

"jsou všudypřítomné a stále častěji se používají ve službách v zemích po celém světě, a to navzdory nedostatku důkazů o tom, že nabízejí nějaké výhody, a významnému důkazu, že vedou k fyzické a psychické újmě a dokonce smrti."[Ii]

„Několik dalších práv Úmluvyvčetně svobody mučení nebo krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání a svobody vykořisťování, násilí a zneužívání, zakázat nátlakové praktiky jako např nucené přijetí a léčba, izolace a omezení, jakož i podávání antipsychotické léky, elektrokonvulzivní terapie (ECT) a psychochirurgie bez informovaného souhlasu. "[Iii]

Konzultace o způsobech harmonizace zákonů v Organizaci spojených národů (A/HRC/49/29) ze dne 2. února 2022

Shrnutí výsledku konzultace o způsobech harmonizace zákonů, politik a postupů týkajících se duševního zdraví s normami Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ao tom, jak je provádět

Zpráva Vysokého komisaře OSN pro lidská práva

„40. Ve světle diskusí učinil Vysoký komisař OSN pro lidská práva následující postřehy a doporučení pro státy a všechny ostatní relevantní zúčastněné strany, včetně zdravotnických odborníků, ohledně způsobů, jak podle potřeby harmonizovat zákony, politiky a postupy týkající se duševního zdraví s ustanoveními Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a o tom, jak je provádět:

"(C) Na základě svých závazků vyplývajících z Úmluvy by státy měly zrušit ustanovení o nucené institucionalizaci a náhradním rozhodování v zákoně i v praxi. Závazek států k deinstitucionalizaci by měl zahrnovat ukončení nedobrovolných léčebných praktik,“

NÁVRH POKYNY V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ, LIDSKÝCH PRÁV A LEGISLATIVY

června 2022

WHO/OHCHR

„Značná kontroverze je kolem použití elektrokonvulzivní terapie (ECT) a jejích souvisejících rizik (171). Ve Slovinsku a Lucembursku není ECT k dispozici (172); a v mnoha zemích došlo k dramatickému poklesu jeho používání (173). Navíc se objevují výzvy k zvážení úplného zákazu ECT (174, 175). Pokud je to povoleno, musí být ECT podávána pouze s informovaným souhlasem dotyčné osoby. Mezinárodní standardy lidských práv jsou velmi jasné, že ECT bez souhlasu porušuje právo na fyzickou a duševní integritu a může představovat mučení a špatné zacházení. (77). Lidé, kterým je nabízena ECT, by si také měli být vědomi všech jejích rizik a potenciálních krátkodobých a dlouhodobých škodlivých účinků, jako je ztráta paměti a poškození mozku. (176, 177). "

Rámeček 24. Co může říci zákon

KDE SE ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE NADÁLE PRAXUJE, JE JEJÍ PODÁVÁNÍ BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO INFORMOVANÉHO SOUHLASU OSOBY ZAKÁZÁNO.

171. Přečtěte si J, Cunliffe S, Jauhar S, McLoughlin DM. Měli bychom přestat používat elektrokonvulzivní terapii? BMJ. 2019;364:k5233. doi: 10.1136/bmj.k5233.

172. Gazdag G, Takács R, Ungvari GS, Sienaert P. Praxe souhlasu s elektrokonvulzivní terapií v evropské unii. J ECT. 2012;28:4-6. doi: 10.1097/YCT.0b013e318223c63c.

173. Přečtěte si J, Harrop C, Geekie J, Renton J, Cunliffe S. Druhý nezávislý audit elektrokonvulzivní terapie v Anglii, 2019: Použití, demografie, souhlas a dodržování pokynů a legislativy. Psychol Psychother Theory Res Pract. 2021;94:603-19. doi: 10.1111/papt.12335.

174. Přečtěte si J, Cunliffe S, Jauhar S, McLoughlin DM. Měli bychom přestat používat elektrokonvulzivní terapii? . BMJ. 2019;364:k5233. doi: 10.1136/bmj.k5233.

175. Breggin PR. Elektrošoky: Vědecké, etické a politické otázky. Int J Risk Saf Med. 1998;11:5. (https://www.ectresources.org/ECTscience/Breggin_1998_ECT__Overview.pdf, přístup 27. června 2022).

176. Sackeim H, Prudic J, Fuller R, al. E. Kognitivní účinky elektrokonvulzivní terapie v komunitním prostředí. Neuropsychopharmacol. 2007;32:244–54. doi: 10.1038/sj.npp.1301180.

177. Regulační aktualizace návodu k použití systému thymatron iv. somatika; 2018 (https://www.thymatron.com/downloads/System_IV_Regulatory_Update.pdf přístupný 27. června 2022).


[I] “Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez,” UN Human Rights Council, 1 Feb.2013, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf

[Ii] „Pokyny pro komunitní služby duševního zdraví: Propagace přístupů zaměřených na člověka a založených na právech“, Světová zdravotnická organizace, 10. června 2021, https://www.who.int/publications/i/item/9789240025707 (ke stažení zprávy)

[Iii] „Pokyny pro komunitní služby duševního zdraví: Podpora přístupů zaměřených na člověka a založených na právech“, Světová zdravotnická organizace, 10. června 2021, str. 7.

- Reklama -
- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články