8.2 C
Brusel
Pátek prosince 8, 2023
EvropaEvropská zelená dohoda: EU a Korejská republika zahajují zelené partnerství

Evropská zelená dohoda: EU a Korejská republika zahajují zelené partnerství

Evropská komise
Evropská komise
Evropská komise (EK) je výkonnou složkou Evropské unie, která je zodpovědná za navrhování legislativy, prosazování zákonů EU a řízení administrativních operací unie. Komisaři skládají přísahu u Evropského soudního dvora v Lucemburku a zavazují se, že budou dodržovat smlouvy a budou zcela nezávislí při plnění svých povinností během svého mandátu. (Wikipedie)

EU a Korejská republika zahajují zelené partnerství s cílem prohloubit spolupráci v oblasti klimatu, čisté energie a ochrany životního prostředí

EU a Korejská republika dnes vytvořily zelené partnerství s cílem posílit dvoustrannou spolupráci a vyměňovat si osvědčené postupy v oblasti opatření v oblasti klimatu, přechodu na čistou a spravedlivou energii, ochrany životního prostředí a dalších oblastí zeleného přechodu. Zelené partnerství zahájila v Soulu během summitu EU-Korea předsedkyně Komise Ursula von der Leyena korejský prezident Yoon Suk Yeol. Obě strany tímto partnerstvím znovu potvrzují svůj závazek udržet nárůst globální teploty pod 1.5 °C a nejpozději do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Kromě toho obě strany zopakovaly svůj závazek ke svým příslušným cílům pro rok 2030 v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Prezident von der Leyen řekl: „EU a Korejská republika sdílejí ambice klimaticky neutrální budoucnosti. Spuštění našeho GReen Pumění nám k tomuto cíli pomůže. Nyní budeme pracovat na konvergenci v klíčových oblastech a prohloubíme spolupráci na strategických projektech čisté energie. Protože je to dobré pro naše dodavatelské řetězce, dobré pro naši konkurenceschopnost a dobré pro planetu.“

Projekt EU-Korea Green Partnership se zaměří na několik prioritních oblastí:

  • posílení úsilí v boji proti změně klimatu, včetně spolupráce v oblasti přizpůsobení se klimatu, stanovení cen uhlíku, emisí metanu a financování klimatu;
  • posílení spolupráce v otázkách životního prostředí se zaměřením na zastavení a zvrácení ztráty biologické rozmanitosti, znehodnocování lesů a odlesňování, podporu oběhového hospodářství a řešení celého životního cyklu plastů, jakož i provádění Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework;
  • podpora čistého a spravedlivého energetického přechodu zintenzivněním spolupráce v oblasti obnovitelných energií, energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkového vodíku, spravedlivého přechodu od neomezené výroby energie z uhlí, baterií a zelené mobility a zachycování, využívání a ukládání uhlíku (CCUS);
  • spolupracovat se třetími zeměmi na usnadnění jejich zeleného přechodu, zejména v oblasti zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se a odolnosti, přechodu na čistou a spravedlivou energii a oběhového hospodářství;
  • spojování sil v jiných oblastech jako je obchodní spolupráce, udržitelné finance, výzkum a inovace, udržitelné potravinové systémy, udržitelnost a odolnost našich dodavatelských řetězců, jakož i zaměstnanost a sociální rozměr zeleného přechodu.

V souladu s prioritními oblastmi svého zeleného partnerství se EU a Korejská republika rovněž dohodly podporovat opatření v oblasti klimatu na mezinárodní scéně, na mnohostranných a vícestranných fórech, zejména jako hlavní dárci finančních prostředků v oblasti klimatu a jako zprostředkovatelé spravedlivého přechodu ve třetích zemích. Obě strany budou spolupracovat na podpoře rozvojových zemí a rozvíjejících se ekonomik při provádění politik v oblasti klimatu a životního prostředí.

Pozadí

Zelená partnerství jsou vytvořena jako dvoustranné rámce pro posílení dialogu a spolupráce s klíčovými partnery EU. Jedná se o komplexní formu bilaterálního závazku založeného v rámci Evropská zelená dohoda,  první zelené partnerství byla založena s Marokem před COP 27 v říjnu 2022.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -