25.5 C
Brusel
Pondělí říjnem 2, 2023
Výběr redakceVolby 2024, prezident Metsola „Hlasujte. Nenechte někoho jiného vybrat...

Volby 2024, prezident Metsola „Hlasujte. Nenechte někoho jiného vybrat za vás“

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Juan Sánchez Gil
Juan Sánchez Gil
Juan Sanchez Gil - at The European Times Zprávy - Většinou v zadních řadách. Podávání zpráv o korporátní, sociální a vládní etice v Evropě a mezinárodně s důrazem na základní práva. Také dát hlas těm, kterým všeobecná média naslouchají.

Více od autora

Untold Tales: Exploring Europe's Enchanting Legends

Untold Tales: Exploring Europe's Enchanting Legends

0
Untold Tales: Exploring Europe's Enchanting Legends - Vydejte se na mystickou cestu podmanivým folklórem, který formoval bohatou kulturní tapisérii Evropy.
Abaya - skupina žen ležících a zakrývajících si tváře

Abaya Ban ve francouzských školách znovu otevírá spornou debatu Laïcité a hluboké divize

0
Zákaz abáje ve francouzských školách vyvolal kontroverze a protesty. Cílem vlády je odstranit náboženské rozdíly ve vzdělávání.

Klíčová témata voleb do Evropského parlamentu 2024

Volby 2024 – Volby do Evropského parlamentu 2024 jsou za dveřmi a je důležité být informován o problémech, které budou v popředí voleb. Od změny klimatu po imigrační politiku tento článek poskytuje přehled klíčových témat, která budou utvářet volby a ovlivní budoucnost Evropy, a navíc důležitý příspěvek o tom, proč by pohled na řízení základních práv mohl být pravděpodobně jedním z nejdůležitějších. problémy, na které je třeba se dívat při pohledu na programy různých stran, i když zařazení do programu nezaručuje, že jakmile budou u moci, nezmění své názory…

Ale než začneme, tady je to, co současný předseda Evropského parlamentu, Roberta Metsola, řekla:

„Evropská unie se neustále vyvíjí. Svět se mění a my se musíme měnit s ním. Potřebujeme reformu. Nemůžeme se bát změn. EU není dokonalá. Musíme to přijmout, když neustále nasloucháme, vysvětlujeme a dodáváme.

Vyzývám všechny, aby znovu získali pocit naděje a možnosti, které Evropská unie nabízí. Volit. Nenechte někoho jiného vybrat za vás. Staňte se součástí největšího demokratického cvičení v Evropě.

Budoucnost Evropské unie.

Jednou z klíčových otázek ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 je budoucnost samotné Evropské unie. Vzhledem k přetrvávajícím výzvám a nárůstu hnutí po celé Evropě, která si přejí menší zasahování EU do vnitrostátních záležitostí, budou volby zásadním okamžikem pro určení směřování EU. Témata jako integrace do EU, role Evropské komise a rovnováha sil mezi členskými státy budou žhavě diskutované. Výsledek voleb bude mít významné důsledky pro budoucnost Evropy a její místo ve světě.

Imigrace a kontrola hranic.

Imigrace a kontrola hranic budou dalším klíčovým tématem voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. Pokračující uprchlická krize a příliv migrantů do Evropy vedly k vášnivé debatě o tom, jak spravovat hranice a kontrolovat imigraci. Některé strany obhajují přísnější hraniční kontroly a omezení imigrace, jiné naopak otevřenější hranice a větší podporu uprchlíkům a migrantům. Výsledek voleb bude mít významný dopad na budoucnost imigrační politiky v Evropě.

Změna klimatu a politika životního prostředí.

Změna klimatu a politika životního prostředí budou hlavním tématem voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. Evropská unie si stanovila ambiciózní cíle snížit emise skleníkových plynů a přejít na udržitelnější ekonomiku. Stále však probíhají debaty o nejlepším způsobu, jak těchto cílů dosáhnout a jak vyvážit obavy o životní prostředí s ekonomickým růstem. Volby určují směřování EU environmentální politiky a její roli v celosvětovém úsilí v boji proti změně klimatu.

Hospodářský růst a tvorba pracovních míst.

Dalším klíčovým tématem voleb do Evropského parlamentu 2024 je hospodářský růst a tvorba pracovních míst. Pandemie COVID-19 má významný dopad na evropskou ekonomiku, přičemž mnoho podniků se snaží udržet nad vodou a míra nezaměstnanosti roste. Volby určí politiky a strategie, které budou zavedeny na podporu hospodářské obnovy a vytváření pracovních míst v EU. To zahrnuje debaty o zdanění, obchodních dohodách a investicích do klíčových průmyslových odvětví, jako jsou technologie a obnovitelná energie.

Digitální transformace a ochrana osobních údajů.

Digitální transformace a ochrana osobních údajů jsou také klíčovými tématy voleb do Evropského parlamentu v roce 2024. S rostoucím počtem využití technologie ve všech oblastech života, včetně státní správy a podnikání, narůstají obavy o soukromí a bezpečnost dat. Volby určí zásady a předpisy, které budou zavedeny na ochranu osobních údajů občanů a zajistí, že společnosti budou zodpovědné za jakékoli porušení. Kromě toho se volby budou zabývat potřebou digitální transformace v různých odvětvích, včetně zdravotnictví, vzdělávání a veřejných služeb, s cílem zlepšit efektivitu a dostupnost a zároveň řešit obavy o soukromí a bezpečnost dat.

Proč by základní práva měla být prioritou ve volbách do Evropského parlamentu

Základní práva jsou základními lidskými právy, na která má nárok každý člověk bez ohledu na jeho rasu, pohlaví, náboženství nebo jakoukoli jinou charakteristiku. Jako občané Evropské unie máme příležitost volit ve volbách do Evropského parlamentu a zajistit, aby naši lídři upřednostňovali tato práva a chránili je pro všechny. Nechme své hlasy slyšet a zasazujme se o spravedlivou a spravedlivou společnost.

Co jsou základní práva?

Základní práva jsou základními lidskými právy, na která má nárok každý člověk bez ohledu na jeho rasu, pohlaví, náboženství nebo jakoukoli jinou charakteristiku. Tato práva zahrnují právo na život, svobodu a osobní bezpečnost, svobodu projevu a náboženského vyznání, právo na spravedlivý proces a právo na vzdělání a zdravotní péči. Jsou základem spravedlivé a spravedlivé společnosti a musí být chráněny pro všechny.

Význam základních práv v demokratické společnosti.

V demokratické společnosti jsou základní práva nezbytná pro zajištění spravedlivého a důstojného zacházení s každým jednotlivcem. Tato práva poskytují rámec pro ochranu jednotlivců před diskriminací, útlakem a zneužíváním moci. Bez základních práv nemůže existovat skutečná demokracie, protože by chyběly základní svobody a ochrany, které občanům umožňují účastnit se demokratického procesu. Je proto zásadní, aby byla ve volbách do Evropského parlamentu upřednostněna a chráněna základní práva, aby se zajistilo, že všichni občané budou moci žít ve spravedlivé a spravedlivé společnosti.

Vliv Evropského parlamentu na základní práva.

Evropský parlament hraje klíčovou roli při ochraně a prosazování základních práv v celé Evropské unii. Prostřednictvím legislativy, dohledu a advokacie má parlament pravomoc zajistit, aby tato práva byla respektována a prosazována členskými státy a institucemi. V nadcházejících volbách je důležité zvolit lídry, kteří upřednostňují základní práva a jsou odhodláni je hájit pro všechny občany bez ohledu na jejich původ nebo postavení. Můžeme tak vybudovat silnější Evropu podporující začlenění, která si váží důstojnosti a hodnoty každého jednotlivce.

Příklady základních práv, která potřebují ochranu.

Základní práva jsou základními právy a svobodami, na něž má každý člověk nárok už jen proto, že je člověkem. Patří mezi ně právo na život, svoboda a osobní bezpečnost, svoboda projevu, svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení, právo na spravedlivý proces a právo na vzdělání a zdravotní péči. V posledních letech rostou obavy z narušení těchto práv v Evropě, zejména v oblastech, jako je svoboda tisku, soukromí a nediskriminace. Je nezbytné, abychom zvolili lídry, kteří jsou odhodláni tato základní práva chránit a zajistit jejich dodržování pro všechny občany.

Jak volit kandidáty, kteří upřednostňují základní práva.

Při hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je důležité prozkoumat kandidáty a jejich postoje k základním právům. Hledejte kandidáty, kteří mají zkušenosti s obhajováním těchto práv a kteří mají konkrétní plány na jejich ochranu. Můžete také zkontrolovat stranické platformy, abyste zjistili, zda upřednostňují základní práva. Nebojte se oslovit přímo kandidáty a zeptat se jich na jejich postoj k těmto otázkám. Upřednostněním základních práv v našich volebních rozhodnutích můžeme pomoci zajistit, aby se naši lídři zavázali k vytvoření spravedlivé a spravedlivé společnosti pro všechny.

Zdrojový odkaz

- Reklama -
- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -