14.8 C
Brusel
Sobota, květen 25, 2024
Výběr redakceEU vykročila směrem k čistším mořím: Přísnější opatření v boji proti znečištění z lodní dopravy

EU vykročila směrem k čistším mořím: Přísnější opatření v boji proti znečištění z lodní dopravy

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Ve snaze posílit námořní bezpečnost a ochranu životního prostředí uzavřeli vyjednavači Evropské unie neformální dohodu o zavedení přísných opatření v boji proti znečištění z lodí v evropských mořích. Dohoda, zahrnující soubor iniciativ k prevenci a penalizaci různých forem znečištění, znamená významný skok směrem k podpoře čistšího a bezpečnějšího námořního prostředí.

Dohoda rozšiřuje zákaz ropných úniků vypouštěných z lodí na odpadní vody, odpadky a zbytky z praček. Toto rozšíření podtrhuje holistický přístup k řešení zdrojů znečištění a podtrhuje nutnost přísných předpisů na ochranu mořské ekosystémy.

Aby bylo zajištěno důkladné monitorování a vymáhání, dohoda zahrnuje ustanovení pro posílené ověřování případů znečištění. Země EU a Komise budou spolupracovat na posílení komunikace o nehodách se znečištěním, sdílet osvědčené postupy a provádět navazující akce. Dohoda zejména nařizuje digitální ověřování vysoce důvěryhodných výstrah ze satelitního systému CleanSeaNet s cílem ověřit alespoň 25 % výstrah od vnitrostátních orgánů.

Stěžejním aspektem dohody je zavedení účinných a odrazujících pokut pro lodě, které porušují předpisy o znečištění. Zavedením sankcí úměrných závažnosti přestupků má dohoda za cíl odradit od nezákonného vypouštění a vnutit provozovatelům lodí odpovědnost. Tento důraz na prosazování podtrhuje závazek dodržovat environmentální normy a zajistit udržitelnou námořní budoucnost.

Zpravodaj EP Marian-Jean Marinescu zdůraznil význam silných donucovacích opatření při ochraně mořského prostředí. Zdůraznil potřebu vyspělých technologií, jako je satelitní monitorování a kontroly na místě, aby bylo možné účinně bojovat proti nezákonnému vypouštění. Oddanost čistším mořím, zvýšená odpovědnost a udržitelná námořní budoucnost podtrhují společné úsilí o ochranu mořských ekosystémů a podporu odpovědných námořních postupů.

Zatímco předběžná dohoda čeká na schválení Radou a Parlamentem, očekává se, že země EU zavedou nová pravidla do národní legislativy do 30 měsíců. Tato časová osa podtrhuje závazek k rychlé implementaci a podtrhuje naléhavost řešení znečištění moře prostřednictvím koordinovaných regulačních rámců.

Dohoda o revizi směrnice o znečištění z lodí tvoří součást balíčku pro námořní bezpečnost, který Komise zavedla v červnu 2023. Tento komplexní balíček se snaží modernizovat a posílit námořní předpisy EU týkající se bezpečnosti a zabránění znečištění a odráží proaktivní přístup k řešení environmentálních problémů v námořním sektoru.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -