14.2 C
Brusel
Wednesday, May 29, 2024
EvropaZdraví půdy: Parlament stanoví opatření k dosažení zdravé půdy do roku 2050

Zdraví půdy: Parlament stanoví opatření k dosažení zdravé půdy do roku 2050

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Informace a názory reprodukované v článcích jsou těmi, kdo je uvedli a je jejich vlastní odpovědnost. Publikace v The European Times neznamená automaticky souhlas s názorem, ale právo jej vyjádřit.

PŘEKLADY ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI: Všechny články na tomto webu jsou publikovány v angličtině. Přeložené verze se provádějí prostřednictvím automatizovaného procesu známého jako neuronové překlady. V případě pochybností se vždy podívejte na původní článek. Děkuji za pochopení.

Newsdesk
Newsdeskhttps://europeantimes.news
The European Times News si klade za cíl pokrýt zprávy, na kterých záleží, a zvýšit tak povědomí občanů po celé geografické Evropě.

Parlament ve středu přijal své stanovisko k Návrh Komise pro zákon o monitorování půdy, vůbec první specializovaný právní předpis EU o zdraví půdy, s 336 hlasy pro, 242 a 33 se zdrželo hlasování.

Poslanci podporují celkový cíl mít do roku 2050 zdravou půdu v ​​souladu s Ambice EU Zero Pollution a potřeba harmonizované definice zdraví půdy, jakož i komplexního a koherentního rámce monitorování pro podporu udržitelného hospodaření s půdou a sanace kontaminovaných míst.

Nový zákon zavazuje EU země, aby nejprve monitorovaly a poté vyhodnotily zdraví všech půd na svém území. Vnitrostátní orgány mohou na vnitrostátní úrovni použít deskriptory půdy, které nejlépe ilustrují vlastnosti půdy každého typu půdy.

Poslanci navrhují pětistupňovou klasifikaci pro hodnocení zdraví půdy (vysoký, dobrý, střední ekologický stav, degradované a kriticky degradované půdy). Půdy s dobrým nebo vysokým ekologickým stavem by byly považovány za zdravé.

Kontaminované půdy

Podle Komise je v EU odhadem 2.8 milionu potenciálně kontaminovaných lokalit. Poslanci EP podporují požadavek vypracovat veřejný seznam takových míst ve všech zemích EU nejpozději čtyři roky po vstupu této směrnice v platnost.

Země EU budou také muset prošetřit, posoudit a vyčistit kontaminovaná místa, aby se vypořádaly s nepřijatelnými riziky pro lidské zdraví a životní prostředí v důsledku kontaminace půdy. Náklady musí platit znečišťovatelé v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“.

Výhra

Po hlasování zpravodaj Martin HOJSÍK (Renew, SK) řekl: „Konečně jsme blízko k dosažení společného evropského rámce na ochranu naší půdy před degradací. Bez zdravé půdy nebude na této planetě život. Na tomto neobnovitelném zdroji závisí živobytí farmářů a jídlo na našem stole. Proto je naší povinností přijmout první celoevropskou legislativu ke sledování a zlepšování zdraví půdy.“

Další kroky

Parlament nyní přijal svůj postoj v prvním čtení. Po evropských volbách ve dnech 6. až 9. června bude tento spis sledovat nový Parlament.

Pozadí

Odhaduje se, že přibližně 60–70 % evropské půdy je v nezdravém stavu kvůli problémům, jako je rozšiřování měst, nízká míra recyklace půdy, intenzifikace zemědělství a změna klimatu. Degradovaná půda je hlavní hybnou silou klimatických krizí a krizí biologické rozmanitosti a snižuje poskytování klíčových ekosystémových služeb, které stojí EU nejméně 50 miliard EUR ročně, podle Komise.

Tato legislativa reaguje na očekávání občanů chránit a obnovovat biologickou rozmanitost, krajinu a oceány a eliminovat znečištění, jak je vyjádřeno v návrzích 2(1), 2(3), 2(5) závěry Konference o budoucnosti Evropy.

- Reklama -

Více od autora

- EXKLUZIVNÍ OBSAH -spot_img
- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -spot_img
- Reklama -

Musíš číst

Poslední články

- Reklama -